Commit 71094749 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-01-11  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 17ede103
2002-01-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-01-10 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-09 03:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-09 03:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-11 18:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-11 18:24+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Detta
msgid "CORBA Module not Initialized"
msgstr "CORBA-modulen r inte initierad"
#: src/CORBA-Server.c:448 src/project_dbase_gui.c:1224
#: src/CORBA-Server.c:448 src/project_dbase_gui.c:1225
msgid "Error while copying the file inside the module."
msgstr "Fel vid kopiering av filen inuti modulen."
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Spara fil som"
msgid "Cannot create application... exiting\n"
msgstr "Kan inte skapa program...avslutar\n"
#: src/anjuta.c:275 src/anjuta.c:279 src/anjuta.c:1001 src/anjuta.c:1017
#: src/anjuta.c:275 src/anjuta.c:279 src/anjuta.c:1002 src/anjuta.c:1018
#, c-format
msgid "Anjuta: %s"
msgstr "Anjuta: %s"
......@@ -146,25 +146,25 @@ msgstr ""
"# * REDIGERA INTE ELLER BYT INTE NAMN P DENNA FIL ** Genererad av Anjuta "
"**\n"
#: src/anjuta.c:994
#: src/anjuta.c:995
#, c-format
msgid "Anjuta: %s (Saved)"
msgstr "Anjuta: %s (Sparad)"
#: src/anjuta.c:1009
#: src/anjuta.c:1010
#, c-format
msgid "Anjuta: %s (Unsaved)"
msgstr "Anjuta: %s (Osparad)"
#: src/anjuta.c:1036
#: src/anjuta.c:1037
msgid "Anjuta: No file"
msgstr "Anjuta: Ingen fil"
#: src/anjuta.c:1294
#: src/anjuta.c:1295
msgid "ERROR: "
msgstr "FEL: "
#: src/anjuta.c:1311
#: src/anjuta.c:1312
msgid ""
"\n"
"System: "
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr ""
"\n"
"System: "
#: src/anjuta.c:1545
#: src/anjuta.c:1546
#, c-format
msgid ""
"Not yet implemented.\n"
......@@ -181,11 +181,11 @@ msgstr ""
"Inte implementerad n.\n"
"Infoga kod vid \"%s:%u\""
#: src/anjuta.c:1761
#: src/anjuta.c:1762
msgid "Activate this to select this window"
msgstr "Aktivera detta fr att vlja detta fnster"
#: src/anjuta.c:1808
#: src/anjuta.c:1809
#, c-format
msgid ""
"The \"%s\" utility is not installed.\n"
......@@ -194,19 +194,19 @@ msgstr ""
"Verktyget \"%s\" r inte installerat.\n"
"Installera det och starta sedan om Anjuta."
#: src/anjuta.c:1834 src/anjuta.c:1869
#: src/anjuta.c:1835 src/anjuta.c:1870
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: src/anjuta.c:1851
#: src/anjuta.c:1852
msgid "OVR"
msgstr "OVR"
#: src/anjuta.c:1855 src/anjuta.c:1861
#: src/anjuta.c:1856 src/anjuta.c:1862
msgid "INS"
msgstr "INS"
#: src/anjuta.c:1872
#: src/anjuta.c:1873
#, c-format
msgid ""
" Project: %s Zoom: %d Line: %04d Col: %03d %s "
......@@ -215,27 +215,27 @@ msgstr ""
" Projekt: %s Zoom: %d Rad: %04d Kolumn: %03d %s "
"Jobb: %s"
#: src/anjuta.c:2084 src/anjuta.c:2087
#: src/anjuta.c:2085 src/anjuta.c:2088
#, c-format
msgid "Unable to Load Plug in Module %s. Err: %s"
msgstr "Kan inte lsa in insticksmodulen %s. Fel: %s"
#: src/anjuta.c:2090
#: src/anjuta.c:2091
#, c-format
msgid "Plug in Module protocol unknown %s Err:%s"
msgstr "Protokoll fr insticksmodul oknt %s Fel:%s"
#: src/anjuta.c:2093
#: src/anjuta.c:2094
#, c-format
msgid "Unable to Start Plug in Module %s"
msgstr "Kan inte starta insticksmodulen %s"
#: src/anjuta.c:2096
#: src/anjuta.c:2097
#, c-format
msgid "Bad Parameters to Plug in %s. Err: %s"
msgstr "Felaktiga parametrar till insticksmodulen %s. Fel: %s"
#: src/anjuta.c:2104
#: src/anjuta.c:2105
#, c-format
msgid ""
"Unable to load plugin %s.\n"
......@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
"Kan inte lsa in insticksmodulen %s.\n"
"Fel %s"
#: src/anjuta.c:2175
#: src/anjuta.c:2176
msgid "Out of Memory scanning for plugins."
msgstr "Slut p minne vid genomskning efter insticksmoduler"
......@@ -256,7 +256,7 @@ msgstr ""
"En del filer (eller projektet) r inte sparat.\n"
"Vill du fortfarande avsluta?"
#: src/anjuta_cbs.c:197 src/project_dbase_gui.c:1272
#: src/anjuta_cbs.c:197 src/project_dbase_gui.c:1273
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s."
msgstr "Inte en vanlig fil: %s."
......@@ -323,7 +323,7 @@ msgstr "Bonobo-komponent"
msgid "Enter the basic Project information"
msgstr "Ange den grundlggande projektinformationen"
#: src/appwiz_page2.c:170 src/project_dbase_gui.c:647
#: src/appwiz_page2.c:170 src/project_dbase_gui.c:648
msgid "Project Name:"
msgstr "Projektnamn:"
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "B
msgid "Enter a short description of the Project"
msgstr "Ange en kort beskrivning av projektet"
#: src/appwiz_page3.c:149 src/project_dbase_gui.c:1122 src/support.c:100
#: src/appwiz_page3.c:149 src/project_dbase_gui.c:1123 src/support.c:100
#: src/support.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
......@@ -435,13 +435,13 @@ msgstr ""
"Du mste ange ett giltigt %s-flt fr att kunna fortstta."
#. For the time being
#: src/appwizard_cbs.c:251 src/project_dbase.c:1424 src/project_dbase.c:1429
#: src/project_dbase.c:1432 src/signals_cbs.c:140 src/signals_cbs.c:153
#: src/appwizard_cbs.c:251 src/project_dbase.c:1444 src/project_dbase.c:1449
#: src/project_dbase.c:1452 src/signals_cbs.c:140 src/signals_cbs.c:153
#: src/signals_cbs.c:166
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/appwizard_cbs.c:253 src/project_dbase.c:1426 src/project_dbase.c:1434
#: src/appwizard_cbs.c:253 src/project_dbase.c:1446 src/project_dbase.c:1454
#: src/signals_cbs.c:142 src/signals_cbs.c:155 src/signals_cbs.c:168
msgid "No"
msgstr "Nej"
......@@ -698,7 +698,7 @@ msgstr "Den k
msgid "I do not really know how to build this file."
msgstr "Jag vet egentligen inte hur denna fil ska byggas."
#: src/build_file.c:107 src/message-manager.cc:43 src/preferences_gui.c:176
#: src/build_file.c:107 src/message-manager.cc:43 src/preferences_gui.c:180
#: src/text_editor_gui.c:246 src/toolbar.c:474
msgid "Build"
msgstr "Bygge"
......@@ -1874,7 +1874,7 @@ msgstr "Visa inte startbilden"
msgid "Recent Files "
msgstr "Senaste filer "
#: src/main_menubar.c:533 src/project_dbase.c:1897
#: src/main_menubar.c:533 src/project_dbase.c:1917
msgid "Recent Projects "
msgstr "Senaste projekt "
......@@ -3616,10 +3616,6 @@ msgstr ""
msgid "Cannot launch gnome-help-browser"
msgstr "Kan inte starta gnome-help-browser"
#: src/message-manager-dock.c:34 src/toolbar.c:294
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"
#. 13
#: src/message-manager.cc:43 src/text_editor_menu.c:314 src/toolbar.c:511
msgid "Debug"
......@@ -3637,10 +3633,14 @@ msgstr "Lokala variabler"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: src/message-manager.cc:166
#: src/message-manager.cc:144
msgid "/Dock | Undock"
msgstr "/Docka | Koppla loss"
#: src/message-manager.cc:469 src/preferences_gui.c:230 src/toolbar.c:294
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"
#: src/preferences.c:101
#, c-format
msgid ""
......@@ -3654,7 +3654,7 @@ msgstr ""
"Detta kan orsaka felaktigt beteende eller instabiliteter.\n"
"Anjuta kommer att terg till inbyggda (begrnsade) instllningar"
#: src/preferences.c:543
#: src/preferences.c:619
msgid ""
"Are you sure you want to reset the preferences to\n"
"their default settings?"
......@@ -3662,236 +3662,236 @@ msgstr ""
"r du sker p att du vill terstlla instllningarna\n"
"till deras standardalternativ?"
#: src/preferences_gui.c:147
#: src/preferences_gui.c:151
msgid "Preferences"
msgstr "Instllningar"
#: src/preferences_gui.c:166 src/project_config.c:769
#: src/preferences_gui.c:170 src/project_config.c:769
msgid "General"
msgstr "Allmnt"
#: src/preferences_gui.c:186
#: src/preferences_gui.c:190
msgid "Styles"
msgstr "Stilar"
#: src/preferences_gui.c:196
#: src/preferences_gui.c:200
msgid "Editor"
msgstr "Redigerare"
#: src/preferences_gui.c:206
#: src/preferences_gui.c:210
msgid "Print Setup"
msgstr "Skrivarinstllningar"
#: src/preferences_gui.c:216
#: src/preferences_gui.c:220
msgid "Auto Format"
msgstr "Autoformatera"
#: src/preferences_gui.c:226
#: src/preferences_gui.c:240
msgid "misc"
msgstr "div"
#: src/preferences_gui.c:235
#: src/preferences_gui.c:249
msgid "Components"
msgstr "Komponenter"
#: src/preferences_gui.c:320
#: src/preferences_gui.c:334
msgid " Directories "
msgstr " Kataloger "
#: src/preferences_gui.c:356
#: src/preferences_gui.c:370
msgid "Projects:"
msgstr "Projekt:"
#: src/preferences_gui.c:363
#: src/preferences_gui.c:377
msgid "Tarballs:"
msgstr "Tarbollar:"
#: src/preferences_gui.c:370
#: src/preferences_gui.c:384
msgid "Rpms:"
msgstr "Rpm:er:"
#: src/preferences_gui.c:377
#: src/preferences_gui.c:391
msgid "Srpms:"
msgstr "Srpm:er:"
#: src/preferences_gui.c:384
#: src/preferences_gui.c:398
msgid " History size "
msgstr " Historikstorlek "
#: src/preferences_gui.c:393
#: src/preferences_gui.c:407
msgid "Recent Projects:"
msgstr "Senaste projekt:"
#: src/preferences_gui.c:400
#: src/preferences_gui.c:414
msgid "Recent Files:"
msgstr "Senaste filer:"
#: src/preferences_gui.c:407
#: src/preferences_gui.c:421
msgid "Combo Popdown:"
msgstr "Kombinationsmeny:"
#: src/preferences_gui.c:465
#: src/preferences_gui.c:479
msgid " Job Options "
msgstr " Jobbalternativ "
#: src/preferences_gui.c:475
#: src/preferences_gui.c:489
msgid "Beep on job complete"
msgstr "Pip nr jobbet r klart"
#: src/preferences_gui.c:484
#: src/preferences_gui.c:498
msgid "Dialog on job complete"
msgstr "Dialogfnster d jobbet r klart"
#: src/preferences_gui.c:539
#: src/preferences_gui.c:553
msgid "Keep going when some targets cannot be made"
msgstr "Fortstt d en del ml inte kan skapas"
#: src/preferences_gui.c:546
#: src/preferences_gui.c:560
msgid "Silent: Don't echo commands"
msgstr "Tyst: Eka inte kommandon"
#: src/preferences_gui.c:553
#: src/preferences_gui.c:567
msgid "Produce debugging outputs"
msgstr "Skapa felskningsutdata"
#: src/preferences_gui.c:560
#: src/preferences_gui.c:574
msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
msgstr "Varna d odefinierad variabel refereras"
#: src/preferences_gui.c:574
#: src/preferences_gui.c:588
msgid "Max no of jobs:"
msgstr "Strsta antal jobb:"
#: src/preferences_gui.c:655
#: src/preferences_gui.c:669
msgid "Select Highlight item to edit:"
msgstr "Vlj frgningsobjekt att redigera:"
#: src/preferences_gui.c:679
#: src/preferences_gui.c:693
msgid " Highlight Style "
msgstr " Frgningsstil "
#: src/preferences_gui.c:710 src/preferences_gui.c:735
#: src/preferences_gui.c:782 src/preferences_gui.c:789
#: src/preferences_gui.c:724 src/preferences_gui.c:749
#: src/preferences_gui.c:796 src/preferences_gui.c:803
msgid "Use default"
msgstr "Anvnd standardvrde"
#: src/preferences_gui.c:723
#: src/preferences_gui.c:737
msgid "Bold"
msgstr "Fet"
#: src/preferences_gui.c:727
#: src/preferences_gui.c:741
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"
#: src/preferences_gui.c:731
#: src/preferences_gui.c:745
msgid "Underlined"
msgstr "Understruken"
#: src/preferences_gui.c:742
#: src/preferences_gui.c:756
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"
#: src/preferences_gui.c:749
#: src/preferences_gui.c:763
msgid "Attribute:"
msgstr "Attribut:"
#: src/preferences_gui.c:756
#: src/preferences_gui.c:770
msgid "Fore color:"
msgstr "Frgrundsfrg:"
#: src/preferences_gui.c:763
#: src/preferences_gui.c:777
msgid "Back color:"
msgstr "Bakgrundsfrg:"
#: src/preferences_gui.c:803
#: src/preferences_gui.c:817
msgid "Caret color:"
msgstr "Caret-frg:"
#: src/preferences_gui.c:816
#: src/preferences_gui.c:830
msgid "Calltip color:"
msgstr "Frg p anropstips:"
#: src/preferences_gui.c:829
#: src/preferences_gui.c:843
msgid "Selection Foreground:"
msgstr "Markeringsfrgrund:"
#: src/preferences_gui.c:842
#: src/preferences_gui.c:856
msgid "Selection Background:"
msgstr "Markeringsbakgrund:"
#: src/preferences_gui.c:951
#: src/preferences_gui.c:965
msgid "Disable syntax highlighting"
msgstr "Deaktivera syntaxfrgning"
#: src/preferences_gui.c:958
#: src/preferences_gui.c:972
msgid "Enable Auto save"
msgstr "Aktivera automatiskt sparande"
#: src/preferences_gui.c:965
#: src/preferences_gui.c:979
msgid "Enable Auto indent"
msgstr "Aktivera autoindentering"
#: src/preferences_gui.c:973
#: src/preferences_gui.c:987
msgid "Use tabs for indentation"
msgstr "Anvnd tabulatorer fr indentering"
#: src/preferences_gui.c:980
#: src/preferences_gui.c:994
msgid "Enable braces check"
msgstr "Aktivera klammerkontroll"
#: src/preferences_gui.c:987
#: src/preferences_gui.c:1001
msgid "Save in DOS format"
msgstr "Spara i DOS-format"
#: src/preferences_gui.c:1039
#: src/preferences_gui.c:1053
msgid "Tab size in spaces"
msgstr "Tabulatorstorlek i blanksteg"
#: src/preferences_gui.c:1046
#: src/preferences_gui.c:1060
msgid "Auto save timer interval in minutes"
msgstr "Tidintervall i minuter fr automatiskt sparande"
#: src/preferences_gui.c:1053
#: src/preferences_gui.c:1067
msgid "Auto indent size in spaces"
msgstr "Automatisk indenteringsstorlek i blanksteg"
#: src/preferences_gui.c:1060
#: src/preferences_gui.c:1074
msgid "Line number margin width in pixels"
msgstr "Bredd p radnummermarginal i bildpunkter"
#: src/preferences_gui.c:1067
#: src/preferences_gui.c:1081
msgid "Save session time interval"
msgstr "Tidsintervall fr sparandesession"
#: src/preferences_gui.c:1076
#: src/preferences_gui.c:1090
msgid "Strip trailing spaces on file save"
msgstr "Ta bort efterslpande blanksteg vid filsparande"
#: src/preferences_gui.c:1084
#: src/preferences_gui.c:1098
msgid "Collapse all folds on file open"
msgstr "Fll ihop alla inhgnader vid filppning"
#: src/preferences_gui.c:1139
#: src/preferences_gui.c:1153
msgid " Paper Size"
msgstr " Pappersstorlek"
#: src/preferences_gui.c:1149
#: src/preferences_gui.c:1163
msgid " Print Command "
msgstr " Utskriftskommando "
#: src/preferences_gui.c:1211
#: src/preferences_gui.c:1225
msgid "Disable Auto format"
msgstr "Deaktivera automatisk formatering"
#: src/preferences_gui.c:1215
#: src/preferences_gui.c:1229
msgid " Format Style "
msgstr " Formateringsstil "
#: src/preferences_gui.c:1238
#: src/preferences_gui.c:1252
msgid " Custom Style "
msgstr " Anpassad stil "
#: src/preferences_gui.c:1249
#: src/preferences_gui.c:1263
msgid ""
"Enter the command line arguments for the 'indent' program.\n"
"Read the info page for 'indent' for more details."
......@@ -3899,59 +3899,79 @@ msgstr ""
"Ange kommandoradsargumenten fr \"indent\"-programmet.\n"
"Ls infosidan fr \"indent\" fr mer information."
#: src/preferences_gui.c:1318
#: src/preferences_gui.c:1337
msgid " Messages"
msgstr " Meddelanden"
#: src/preferences_gui.c:1330
#: src/preferences_gui.c:1349
msgid "Truncate long messages"
msgstr "Kapa lnga meddelanden"
#: src/preferences_gui.c:1357
#: src/preferences_gui.c:1376
msgid "Number of first characters to show"
msgstr "Antal frsta tecken att visa"
#: src/preferences_gui.c:1364
#: src/preferences_gui.c:1383
msgid "Number of last characters to show"
msgstr "Antal sista tecken att visa"
#: src/preferences_gui.c:1371
#: src/preferences_gui.c:1391 src/preferences_gui.c:1540
msgid " Notebook tags position "
msgstr " Position fr flikhftestaggar "
#: src/preferences_gui.c:1382
msgid "Do not show notebook title tags"
msgstr "Visa inte fikhftestiteltaggar"
#: src/preferences_gui.c:1396
#: src/preferences_gui.c:1400 src/preferences_gui.c:1581
msgid "Top"
msgstr "verst"
#: src/preferences_gui.c:1405
#: src/preferences_gui.c:1409 src/preferences_gui.c:1590
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"
#: src/preferences_gui.c:1414
#: src/preferences_gui.c:1418 src/preferences_gui.c:1599
msgid "Left"
msgstr "Vnster"
#: src/preferences_gui.c:1423
#: src/preferences_gui.c:1427 src/preferences_gui.c:1608
msgid "Right"
msgstr "Hger"
#: src/preferences_gui.c:1431
#: src/preferences_gui.c:1455
msgid "Colors"
msgstr "Frger"
#: src/preferences_gui.c:1463
msgid "Errors:"
msgstr "Fel:"
#: src/preferences_gui.c:1464
msgid "Warnings:"
msgstr "Varningar:"
#: src/preferences_gui.c:1465
msgid "Program messages:"
msgstr "Programmeddelanden:"
#: src/preferences_gui.c:1466
msgid "Other messages:"
msgstr "vriga meddelanden:"
#: src/preferences_gui.c:1551
msgid "Do not show notebook title tags"
msgstr "Visa inte fikhftestiteltaggar"
#: src/preferences_gui.c:1564
msgid " Tags Browser "
msgstr " Taggblddrare"
#: src/preferences_gui.c:1438
#: src/preferences_gui.c:1571
msgid "Update tags image automatically"
msgstr "Uppdatera automatiskt taggbilder"
#: src/preferences_gui.c:1507
#: src/preferences_gui.c:1665
msgid " Components"
msgstr " Komponenter"
#: src/preferences_gui.c:1519
#: src/preferences_gui.c:1677
msgid "Use Glade Components (experimental)"
msgstr "Anvnd Glade-komponenter (experimentellt)"
......@@ -4097,12 +4117,12 @@ msgstr "L
msgid "Project: None"
msgstr "Projekt: Inget"
#: src/project_dbase.c:614 src/project_dbase.c:633
#: src/project_dbase.c:615 src/project_dbase.c:634
#, c-format
msgid "Unable to load project: %s"
msgstr "Kan inte lsa in projekt: %s"
#: src/project_dbase.c:625
#: src/project_dbase.c:626
#, c-format
msgid ""
"Error: You need Anjuta version %s or later to open this project.\n"
......@@ -4113,7 +4133,7 @@ msgstr ""
"Uppgradera Anjuta till den senaste versionen (Hjlp fr mer information).\n"
"Fr tillfllet r jag fr gammal fr att lsa in det."
#: src/project_dbase.c:780
#: src/project_dbase.c:781
#, c-format
msgid ""
"You need Anjuta version %s or later to open this project.\n"
......@@ -4124,24 +4144,24 @@ msgstr ""
"Uppgradera Anjuta till den senaste versionen (Hjlp fr mer information).\n"
"Fr tillfllet r jag fr gammal fr att lsa in det."
#: src/project_dbase.c:838
#: src/project_dbase.c:843
msgid "Project loaded successfully."
msgstr "Projektet lstes in utan problem."
#: src/project_dbase.c:853 src/project_dbase.c:857
#: src/project_dbase.c:858 src/project_dbase.c:862
#, c-format
msgid "Error in loading Project: %s"
msgstr "Fel vid inlsning av projekt: %s"
#: src/project_dbase.c:1088
#: src/project_dbase.c:1093
msgid "Project Saved Successfully"
msgstr "Projektet sparades utan problem"
#: src/project_dbase.c:1094 src/project_dbase.c:1096
#: src/project_dbase.c:1099 src/project_dbase.c:1101
msgid "Unable to save the project."
msgstr "Kan inte komma t projektet."
#: src/project_dbase.c:1488 src/project_dbase.c:1521
#: src/project_dbase.c:1508 src/project_dbase.c:1541
msgid ""
"The Project glade file does not\n"
"exist in the top level project directory."
......@@ -4150,7 +4170,7 @@ msgstr ""
"projektets versta katalog."
#. Set project title
#: src/project_dbase.c:1936
#: src/project_dbase.c:1956
msgid "Project: "
msgstr "Projekt: "
......@@ -4198,75 +4218,75 @@ msgstr "Hj
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: src/project_dbase_gui.c:490
#: src/project_dbase_gui.c:491
msgid "Symbols"
msgstr "Symboler"
#: src/project_dbase_gui.c:497 src/toolbar.c:283
#: src/project_dbase_gui.c:498 src/toolbar.c:283
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: src/project_dbase_gui.c:596
#: src/project_dbase_gui.c:597
msgid "Project Information"
msgstr "Projektinformation"
#: src/project_dbase_gui.c:603
#: src/project_dbase_gui.c:604
msgid " Project Information "
msgstr " Projektinformation "
#: src/project_dbase_gui.c:639
#: src/project_dbase_gui.c:640
msgid "Author:"
msgstr "Frfattare:"
#: src/project_dbase_gui.c:726
#: src/project_dbase_gui.c:727
msgid "Program Name:"
msgstr "Programnamn:"
#: src/project_dbase_gui.c:733
#: src/project_dbase_gui.c:734
msgid "No of src files:"
msgstr "Antal kllkodsfiler:"
#: src/project_dbase_gui.c:740
#: src/project_dbase_gui.c:741
msgid "No of help files:"
msgstr "Antal hjlpfiler:"
#: src/project_dbase_gui.c:747
#: src/project_dbase_gui.c:748
msgid "No of data files:"
msgstr "Antal datafiler:"
#: src/project_dbase_gui.c:754
#: src/project_dbase_gui.c:755
msgid "No of pix files:"
msgstr "Antal bildfiler:"
#: src/project_dbase_gui.c:761
#: src/project_dbase_gui.c:762
msgid "No of doc files:"
msgstr "Antal dokumentationsfiler:"
#: src/project_dbase_gui.c:782
#: src/project_dbase_gui.c:783
msgid "No of po files:"
msgstr "Antal po-filer:"
#: src/project_dbase_gui.c:789
#: src/project_dbase_gui.c:790
msgid "Version:"
msgstr "Version:"
#: src/project_dbase_gui.c:812
#: src/project_dbase_gui.c:813
msgid "GUI editable by Glade:"
msgstr "Grafiskt anvndargrnssnitt redigerbart av Glade:"
#: src/project_dbase_gui.c:834
#: src/project_dbase_gui.c:835
msgid "Makefiles managed:"
msgstr "Makefiler hanterade:"
#: src/project_dbase_gui.c:876
#: src/project_dbase_gui.c:877
msgid "Gettext support:"
msgstr "Gettext-std:"
#: src/project_dbase_gui.c:934
#: src/project_dbase_gui.c:935
msgid "Project Type:"
msgstr "Projekttyp:"
#: src/project_dbase_gui.c:977
#: src/project_dbase_gui.c:978
msgid ""
"Project is not saved.\n"
"Do you want to save it before closing?"
......@@ -4274,131 +4294,131 @@ msgstr ""
"Projektet r inte sparat.\n"
"Vill du spara det innan du stnger?"
#: src/project_dbase_gui.c:994 src/project_dbase_gui.c:1114
#: src/project_dbase_gui.c:995 src/project_dbase_gui.c:1115
msgid "Breton"
msgstr "Bretonska"
#: src/project_dbase_gui.c:995
#: src/project_dbase_gui.c:996
msgid "Catalan"
msgstr "Katalanska"
#: src/project_dbase_gui.c:996
#: src/project_dbase_gui.c:997
msgid "Czech"
msgstr "Tjeckiska"
#: src/project_dbase_gui.c:997