Commit 6cfeb8df authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=4872
parent d56fe590
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=anjuta&component=core application\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-16 04:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-16 20:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-17 07:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-17 09:40+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -268,7 +268,7 @@ msgid "Available Plugins"
msgstr "Razpoložljivi vstavki"
#: ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:1036
#: ../src/anjuta-app.c:659
#: ../src/anjuta-app.c:661
msgid "Preferred plugins"
msgstr "Priljubljeni vstavki"
......@@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "Kategorija"
#: ../plugins/profiler/profiler.glade.h:15
#: ../plugins/valgrind/vggeneralprefs.c:172
#: ../src/anjuta.glade.h:16
#: ../src/anjuta-app.c:646
#: ../src/anjuta-app.c:648
msgid "General"
msgstr "Splošno"
......@@ -5041,17 +5041,15 @@ msgstr "<b>Predloga upravljalnika</b>"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:2
msgid "<b>Manage associations</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Urejanje zvez</b>"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "<b>New association</b>"
msgstr "nova_povezava"
msgstr "<b>Nova zveza</b>"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "Associate"
msgstr "Poveži"
msgstr "Zveži"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:5
msgid "Automatically add resources"
......@@ -5069,14 +5067,12 @@ msgid "Editor"
msgstr "Urejevalnik"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Insert handler on edit"
msgstr "Vstavi v urejevalno polje"
msgstr "Vstavi upravljalnik med urejanjem"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Position type"
msgstr "Vrsta vsebine"
msgstr "Vrsta lega"
#: ../plugins/glade/anjuta-glade.glade.h:10
msgid "Separated designer layout"
......@@ -5101,17 +5097,17 @@ msgstr "widget_signal_cb"
#: ../plugins/glade/designer-associations-item.c:243
#, c-format
msgid "Association item has no designer"
msgstr ""
msgstr "Predmet zveze nima določenega oblikovalca"
#: ../plugins/glade/designer-associations-item.c:268
#, c-format
msgid "Association item has no editor"
msgstr ""
msgstr "Predmet zveze nima določenega urejevalcem"
#: ../plugins/glade/designer-associations-item.c:371
#, c-format
msgid "Bad association item option in the node %s"
msgstr ""
msgstr "Neveljavna možnost predmeta zveze v vozlišču %s"
#: ../plugins/glade/designer-associations-item.c:457
#, c-format
......@@ -5126,22 +5122,22 @@ msgstr "neveljavna %s vrednost lastnosti"
#: ../plugins/glade/designer-associations-item.c:496
#, c-format
msgid "Association item filename has no path"
msgstr ""
msgstr "Ime datoteke predmeta zveze nima določene poti"
#: ../plugins/glade/plugin.c:847
#, c-format
msgid "No associations initialized, nothing to save"
msgstr ""
msgstr "Ni zagnene zveze, ni sprememb za shranjevanje"
#: ../plugins/glade/plugin.c:854
#, c-format
msgid "Couldn't save associations because project root isn't set"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče shraniti zvez, ker koren projekta ni določen"
#: ../plugins/glade/plugin.c:876
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to save associations"
msgstr "Ni mogoče shraniti UserDatabase v %s"
msgstr "Ni mogoče shraniti zvez"
#: ../plugins/glade/plugin.c:1360
#, c-format
......@@ -5161,7 +5157,7 @@ msgstr "Programski jezik Vala še ni podprt."
#: ../plugins/glade/plugin.c:1954
#, c-format
msgid "There is no associated editor for the designer"
msgstr ""
msgstr "Ni zveze med urejevalcem in oblikovalcem"
#: ../plugins/glade/plugin.c:1972
#, c-format
......@@ -5171,9 +5167,9 @@ msgstr "Neznan jezik urejevalnika \"%s\""
#: ../plugins/glade/plugin.c:2039
#: ../plugins/glade/plugin.c:2116
#: ../plugins/glade/plugin.c:2241
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error while adding a new handler stub: %s"
msgstr "Napaka med branjem iz datoteke"
msgstr "Napaka med dodajanjem upravljalnika: %s"
#: ../plugins/glade/plugin.c:2046
#: ../plugins/glade/plugin.c:2130
......@@ -5182,16 +5178,16 @@ msgstr "Ni mogoče najti podrobnosti signala"
#: ../plugins/glade/plugin.c:2073
msgid "Error while adding a new handler stub: No current editor"
msgstr ""
msgstr "Napaka med dodajanjem upravljalnika: Ni trenutnega urejevalnika"
#: ../plugins/glade/plugin.c:2244
#, c-format
msgid "To avoid this messages turn off \"Insert handler on edit\" flag in Preferences->Glade GUI Designer"
msgstr ""
msgstr "Ponavljujoče sporočilo lahko prezrete, če izklopite možnost \"Vstavi upravljalnik med urejanjem\" med Lastnostmi->Glade GUI Oblikovalec"
#: ../plugins/glade/plugin.c:2380
msgid "Those documents are already associated"
msgstr ""
msgstr "Ti dokumenti imajo že določeno zvezo"
#: ../plugins/glade/plugin.c:2418
#, c-format
......@@ -5205,7 +5201,7 @@ msgstr "Ni mogoče najti privzetega imena signala"
#: ../plugins/glade/plugin.c:3886
#, c-format
msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
msgstr ""
msgstr "Projekt %s nima nepotrebnih gradnikov in je skladen v različicah."
#: ../plugins/glade/plugin.c:3903
msgid "There is no Glade project"
......@@ -5219,34 +5215,31 @@ msgstr "_Glade"
#: ../plugins/glade/plugin.c:3997
#: ../plugins/glade/plugin.c:3999
#, fuzzy
msgid "Switch between designer/code"
msgstr "Samodejno preklopi med diapozitivi"
msgstr "Preklopi med oblikovalcem in kodo"
#: ../plugins/glade/plugin.c:4005
#: ../plugins/glade/plugin.c:4007
#, fuzzy
msgid "Insert handler stub"
msgstr "Obravnalnik dejanja obrazca"
msgstr "Dodajanje upravljalnika"
#: ../plugins/glade/plugin.c:4013
#: ../plugins/glade/plugin.c:4015
msgid "Insert handler stub, autoposition"
msgstr ""
msgstr "Vstavi upravljalnik , samodejno"
#: ../plugins/glade/plugin.c:4021
msgid "Associate last designer and last editor"
msgstr ""
msgstr "Zveži zadnjega oblikovalca in urejevalca"
#: ../plugins/glade/plugin.c:4023
msgid "Associate last designer and editor"
msgstr ""
msgstr "Zveži zadnjega oblikovalca in zadnjega urejevalca"
#: ../plugins/glade/plugin.c:4029
#: ../plugins/glade/plugin.c:4031
#, fuzzy
msgid "Associations dialog..."
msgstr "Pojavno okno"
msgstr "Okno zvez ..."
#: ../plugins/glade/plugin.c:4037
msgid "Versioning..."
......@@ -6286,7 +6279,6 @@ msgid "Do not show these symbols:"
msgstr "Ne prikaži simbolov:"
#: ../plugins/profiler/profiler.glade.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"Enter one symbol specification per line.\n"
"\n"
......@@ -6344,9 +6336,9 @@ msgid "Use this profiling data file:"
msgstr "Uporaba datoteke s podatki profila:"
#: ../plugins/project-import/project-import.c:109
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not find a valid project backend for the directory given (%s). Please select a different directory, or try upgrading to a newer version of Anjuta."
msgstr "Ni mogoče najti hrbtenice projekta za mapo (%s). Prosim, izberite drugo mapo ali pa poskusite posodobiti na novejšo različico Gnome Build."
msgstr "Ni mogoče najti hrbtenice projekta za mapo (%s). Prosim, izberite drugo mapo ali pa poskusite posodobiti na novejšo različico Anjute."
#.
#. * Now we can't apply
......@@ -6703,9 +6695,8 @@ msgid "Initializing Project..."
msgstr "Zaganjanje projekta ..."
#: ../plugins/project-manager/plugin.c:2644
#, fuzzy
msgid "Project Loaded"
msgstr "Naložen projekt ..."
msgstr "Naložen projekt"
#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.ui.h:1
msgid "<b>Details</b>"
......@@ -6726,12 +6717,11 @@ msgid "Message"
msgstr "Sporočilo"
#: ../plugins/project-wizard/druid.c:217
#, fuzzy
msgid ""
"<b>Confirm the following information:</b>\n"
"\n"
msgstr ""
"Potrdite naslednje podrobnosti:\n"
"<b>Potrdite naslednje podrobnosti:</b>\n"
"\n"
#. The project type is translated too, it is something like
......@@ -6747,11 +6737,13 @@ msgid "Unable to find any project template in %s"
msgstr "Ni mogoče najti predloge projekta v %s"
#: ../plugins/project-wizard/druid.c:588
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Field \"%s\" is mandatory. Please enter it."
msgstr "Polje \"%s\" mora biti izpolnjeno. Vnesite podatke."
msgstr ""
"\n"
"Polje \"%s\" mora biti izpolnjeno. Vnesite podatke."
#: ../plugins/project-wizard/druid.c:603
#, c-format
......@@ -6812,9 +6804,9 @@ msgid "Missing components"
msgstr "Manjkajoče enote"
#: ../plugins/project-wizard/druid.c:954
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to build project assistant user interface reading %s."
msgstr "Ni mogoče izgraditi uporabniškega vmesnika pomočnika"
msgstr "Ni mogoče izgraditi uporabniškega vmesnika pomočnika %s."
#: ../plugins/project-wizard/install.c:406
msgid "New project has been created successfully."
......@@ -8172,12 +8164,12 @@ msgstr "Datoteka '%s' je le za branje! Ali jo vseeno želite urejati?"
msgid "Could not save %s: %s"
msgstr "Ni mogoče shraniti %s: %s"
#: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:271
#: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:274
#, c-format
msgid "Could not save file because filename not yet specified"
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke, ker ime datoteke še ni določeno"
#: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:506
#: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:504
#, c-format
msgid "New file %d"
msgstr "Nova datoteka %d"
......@@ -9481,7 +9473,7 @@ msgstr "Med nastavitvami ni nastavljenih pravil preprečevanja."
msgid "Copyright (c) Naba Kumar"
msgstr "Avtorske pravice (c) Naba Kumar"
#: ../src/anjuta.c:419
#: ../src/anjuta.c:428
msgid "Loaded Session..."
msgstr "Naložena seja ..."
......@@ -9696,15 +9688,15 @@ msgstr "Uredi"
msgid "View"
msgstr "Pogled"
#: ../src/anjuta-app.c:657
#: ../src/anjuta-app.c:659
msgid "Installed plugins"
msgstr "Naloženi vstavki"
#: ../src/anjuta-app.c:661
#: ../src/anjuta-app.c:663
msgid "Shortcuts"
msgstr "Tipkovne bližnjice"
#: ../src/anjuta-app.c:733
#: ../src/anjuta-app.c:735
#, c-format
msgid "Value doesn't exist"
msgstr "Vrednost ne obstaja"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment