Commit c0b70986 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Update Hungarian translation

parent 896ceb99
# Hungarian translation of anjuta.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Hungarian translation for anjuta.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
#
# Andras Toth <toth_bandi at users.sourceforge dot net>, 2004.
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2015.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=anjuta&keywords=I18N+L10N&component=core application\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-28 11:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-28 15:16+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/anjuta/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 00:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-14 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -3559,37 +3558,39 @@ msgstr "Átnevezés"
msgid "Remove"
msgstr "Eltávolítás"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:164
#. Translator: the space at the beginning is here because this
#. * string is concatenated with the file name.
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:166
msgid " [read-only]"
msgstr " [csak olvasható]"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:533
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:535
#: ../plugins/document-manager/plugin.c:156
msgid "Close Others"
msgstr "Többi bezárása"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:736
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1156
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:738
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1158
msgid "Close file"
msgstr "Fájl bezárása"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:773
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:775
#: ../plugins/language-support-python/anjuta-language-support-python.ui.h:9
#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:748
msgid "Path:"
msgstr "Útvonal:"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:890
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:892
#: ../plugins/file-loader/plugin.c:597 ../plugins/file-loader/plugin.c:887
#: ../plugins/file-loader/plugin.c:897 ../plugins/file-loader/plugin.c:910
msgid "Open file"
msgstr "Fájl megnyitása"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:909
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:911
msgid "Save file as"
msgstr "Fájl mentése másként"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:990
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:992
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
......@@ -3598,11 +3599,11 @@ msgstr ""
"A(z) „%s” fájl már létezik.\n"
"Le akarja cserélni azzal, amit épp menteni készül?"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:999
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1001
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1743
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1745
msgid "[read-only]"
msgstr "[csak olvasható]"
......@@ -8250,6 +8251,10 @@ msgstr "Válasszon ki egy munkakönyvtárat"
msgid "Program directory '%s' is not local"
msgstr "A(z) „%s” programkönyvtár nem helyi"
#: ../plugins/run-program/org.gnome.anjuta.plugins.run.gschema.xml.in.h:1
msgid "Command used for starting a terminal"
msgstr "Terminál indításához használt parancs"
#: ../plugins/run-program/parameters.c:180
msgid "Load Target to run"
msgstr "Futtatandó cél betöltése"
......@@ -10106,484 +10111,3 @@ msgstr "Csak ikonok"
#: ../src/preferences.ui.h:19
msgid "Text only"
msgstr "Csak szöveg"
#~ msgid "label"
#~ msgstr "címke"
#~ msgid "Error writing %s"
#~ msgstr "Hiba %s írásakor"
#~ msgid "_Save Message"
#~ msgstr "Üzenet m_entése"
#~ msgid "Save message"
#~ msgstr "Üzenet mentése"
#~ msgid "Import an existing project"
#~ msgstr "Létező projekt importálása"
#~ msgid "Recent projects:"
#~ msgstr "Legutóbbi projektek:"
#~ msgid "Tutorials"
#~ msgstr "Ismertetők"
#~ msgid "Anjuta Manual"
#~ msgstr "Az Anjuta kézikönyve"
#~ msgid "FAQ"
#~ msgstr "GYIK"
#~ msgid "Getting started:"
#~ msgstr "Kezdeti lépések:"
#~ msgid "Use currently selected profile in GNOME terminal"
#~ msgstr "A jelenleg kiválasztott profil használata a GNOME terminállal"
#~ msgid "Path: "
#~ msgstr "Útvonal: "
#~ msgid "profile file"
#~ msgstr "profilfájl"
#~ msgid "Group: %s\n"
#~ msgstr "Csoport: %s\n"
#~ msgid "Target: %s\n"
#~ msgstr "Cél: %s\n"
#~ msgid "Source: %s\n"
#~ msgstr "Forrás: %s\n"
#~ msgid "Shortcut: %s\n"
#~ msgstr "Gyorsbillentyű: %s\n"
#~ msgid "Module: %s\n"
#~ msgstr "Modul: %s\n"
#~ msgid "Package: %s\n"
#~ msgstr "Csomag: %s\n"
#~ msgid "Uncommitted Changes.diff"
#~ msgstr "Nem véglegesített változtatások.diff"
#~ msgid "Stash %i.diff"
#~ msgstr "%i félretett változat.diff"
#~ msgid "Diff uncommitted changes"
#~ msgstr "Nem véglegesített változtatások diffelése"
#~ msgid "Show a diff of uncommitted changes in an editor"
#~ msgstr "Nem véglegesített változtatások megjelenítése szerkesztőben"
#~ msgid "Diff selected stash"
#~ msgstr "Kijelölt félretett változat diffelése"
#~ msgid "Show a diff of the selected stash"
#~ msgstr "A kijelölt félretett változat diffjének megjelenítése"
#~ msgid "Profile Plugins"
#~ msgstr "Profilbővítmények"
#~ msgid "List of plugins for this profile"
#~ msgstr "A profil bővítményeinek listája"
#~ msgid "<b>Open With</b>"
#~ msgstr "<b>Megnyitás ezzel</b>"
#~ msgid "Drop or enter revision here"
#~ msgstr "Ejtsen ide vagy írjon be egy revíziót"
#~ msgid ""
#~ "Whole project; Drop a file here or type a path to view a file or folder "
#~ "log"
#~ msgstr ""
#~ "Teljes projekt; Ejtsen ide egy fájlt, vagy írjon be egy útvonalat fájl- "
#~ "vagy mappanapló megjelenítéséhez"
#~ msgid "Previous commit; Drop or enter a different revision here"
#~ msgstr "Előző változat; ejtsen ide vagy írjon be másik revíziót"
#~ msgid "Drop or type a revision here"
#~ msgstr "Ejtsen ide vagy írjon be egy revíziót"
#~ msgid "Select a build directory"
#~ msgstr "Összeállítási könyvtár kiválasztása"
#~ msgid "Unable to execute: %s."
#~ msgstr "Nem hajtható végre: %s."
#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Tartalom"
#~ msgid "Do not show tabs"
#~ msgstr "Ne mutassa a lapokat"
#~ msgid "Editor tabs"
#~ msgstr "Szerkesztőlapok"
#~ msgid "Base URI"
#~ msgstr "Alap URI"
#~ msgid "Refreshing symbol tree…"
#~ msgstr "Szimbólumfa frissítése…"
#~ msgid "Failed to refresh project: %s"
#~ msgstr "A(z) %s projekt frissítése sikertelen"
#~ msgid "New _Library…"
#~ msgstr "Új pr_ogramkönyvtár…"
#~ msgid "Add a new package to the project"
#~ msgstr "Új csomag hozzáadása a projekthez"
#~ msgid "New _Library"
#~ msgstr "Új program_könyvtár"
#~ msgid "Add a new library to the project"
#~ msgstr "Új programkönyvtár hozzáadása a projekthez"
#~ msgid "Failed to write autogen definition file"
#~ msgstr "Nem sikerült az autogen meghatározási fájl írása"
#~ msgid "CLang Paths"
#~ msgstr "CLang útvonalak"
#~ msgid "Enable CLang code analyzer"
#~ msgstr "CLang kódelemző engedélyezése"
#~ msgid ""
#~ "The project needs to be reconfigured after enabling this option. Please "
#~ "run Build->Configure!"
#~ msgstr ""
#~ "A projektet újra kell konfigurálni ezen lehetőség engedélyezése után. "
#~ "Válassza ki az Összeállítás->Konfigurálás menüpontot!"
#~ msgid "c++-analyzer:"
#~ msgstr "c++-elemző:"
#~ msgid "ccc-analyzer:"
#~ msgstr "ccc-elemző:"
#~ msgid "Analyze code with the clang-analyzer framework"
#~ msgstr "Kód elemzése a clang elemző-keretrendszerrel"
#~ msgid "Code Analyzer"
#~ msgstr "Kódelemző"
#~ msgid ""
#~ "Couldn't find clang analyzer, please check if it is installed and if the "
#~ "paths are configured correctly in the preferences"
#~ msgstr ""
#~ "A clang elemző nem található, ellenőrizze, hogy telepítve van-e, és hogy "
#~ "az útvonalak a beállításokban megfelelőek."
#~ msgid "CLang Analyzer"
#~ msgstr "CLang elemző"
#~ msgid "C/C++/Java/Vala"
#~ msgstr "C/C++/Java/Vala"
#~ msgid "Add brace after function call autocompletion"
#~ msgstr "Zárójel hozzáadása függvényhívás automatikus kiegészítése után"
#~ msgid "JS"
#~ msgstr "JS"
#~ msgid "Python support Plugin"
#~ msgstr "Python támogatás bővítmény"
#~ msgid "Python support plugin for code completion, auto indentation etc."
#~ msgstr "Python bővítmény kódkiegészítéshez, automatikus behúzáshoz stb."
#~ msgid "Anjuta IDE"
#~ msgstr "Anjuta IDE"
#~ msgid "Loaded:"
#~ msgstr "Betöltve:"
#~ msgid ""
#~ "Unable to display help. Please make sure the Anjuta documentation package "
#~ "is installed. It can be downloaded from http://anjuta.org."
#~ msgstr ""
#~ "Nem lehet megjeleníteni a súgót. Győződjön meg róla, hogy az Anjuta "
#~ "dokumentációs csomag telepítve van. Ezt letöltheti a http://anjuta.org "
#~ "címről."
#~ msgid "Set current thread"
#~ msgstr "Jelenlegi szál beállítása"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "Azonosító"
#~ msgid "Thread operations"
#~ msgstr "Szálműveletek"
#~ msgid "_Code Fold Margin"
#~ msgstr "_Kódblokkszegély"
#~ msgid "Show/Hide code fold margin"
#~ msgstr "Kódblokkszegély be/ki"
#~ msgid "_Indentation Guides"
#~ msgstr "_Bekezdésmutatók"
#~ msgid "Show/Hide indentation guides"
#~ msgstr "Bekezdésmutató megjelenítése/elrejtése"
#~ msgid "Search for \"%s\" reached the end and wrapped around."
#~ msgstr "„%s” keresése elérte a fájl végét, folytatva az elejétől."
#~ msgid ""
#~ "Search for \"%s\" reached the end and wrapped around but no new match was "
#~ "found."
#~ msgstr ""
#~ "„%s” keresése elérte a fájl végét, folytatva az elejétől, de nincs új "
#~ "találat."
#~ msgid "Browse other nodes"
#~ msgstr "Más csomópontok tallózása"
#~ msgid "New Directory"
#~ msgstr "Új könyvtár"
#~ msgid "New _Directory"
#~ msgstr "Új _könyvtár"
#~ msgid "Directory properties"
#~ msgstr "Könyvtár tulajdonságai"
#~ msgid "Command used for starting a terminal"
#~ msgstr "Terminál indításához használt parancs"
#~ msgid "Kick start _tutorial"
#~ msgstr "Rö_vid ismertető"
#~ msgid "Anjuta Kick start tutorial"
#~ msgstr "Rövid Anjuta ismertető"
#~ msgid "_Advanced tutorial"
#~ msgstr "_Részletes ismertető"
#~ msgid "Anjuta advanced tutorial"
#~ msgstr "Részletes Anjuta ismertető"
#~ msgid "Info _Target Files"
#~ msgstr "_Célfájlok információi"
#~ msgid "Display information on the files the debugger is active with"
#~ msgstr ""
#~ "Információ megjelenítése azon fájlokról, melyekkel a hibakereső aktív"
#~ msgid "Info _Program"
#~ msgstr "Programi_nformációk"
#~ msgid "Display information on the execution status of the program"
#~ msgstr "Információk megjelenítése a program végrehajtásának állapotáról"
#~ msgid "Info _Kernel User Struct"
#~ msgstr "_Kernel felhasználói struktúra információi"
#~ msgid "Display the contents of kernel 'struct user' for current child"
#~ msgstr ""
#~ "A jelenlegi gyermekhez tartozó kernel felhasználói struktúra tartalmának "
#~ "megjelenítése"
#~ msgid "Info _Global Variables"
#~ msgstr "_Globális változók információi"
#~ msgid "Display all global and static variables of the program"
#~ msgstr "A program összes globális és statikus változójának megjelenítése"
#~ msgid "Info _Current Frame"
#~ msgstr "A jelenlegi ke_ret információi"
#~ msgid "Display information about the current frame of execution"
#~ msgstr "Információk megjelenítése a végrehajtás jelenlegi keretéről"
#~ msgid "Info Function _Arguments"
#~ msgstr "Függvény_paraméterek információi"
#~ msgid "Display function arguments of the current frame"
#~ msgstr "A jelenlegi fájl keret függvényparamétereinek megjelenítése"
#~ msgid "X"
#~ msgstr "X"
#~ msgid "Y"
#~ msgstr "Y"
#~ msgid "Markup"
#~ msgstr "Jelölés"
#~ msgid "Marked up text to render"
#~ msgstr "Megjelenítendő jelölt szöveg"
#~ msgid "Font description as a string"
#~ msgstr "Betűkészlet leírása szövegként"
#~ msgid "Font description"
#~ msgstr "Betűkészlet leírása"
#~ msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
#~ msgstr "Betűkészlet leírása PangoFontDescription struktúraként"
#~ msgid "Font family"
#~ msgstr "Betűkészlet-család"
#~ msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#~ msgstr ""
#~ "A betűkészlet-család megnevezése, például Sans, Helvetica, Times, "
#~ "Monospace"
#~ msgid "Font style"
#~ msgstr "Betűstílus"
#~ msgid "Font variant"
#~ msgstr "Betűváltozat"
#~ msgid "Font weight"
#~ msgstr "Betűvastagság"
#~ msgid "Font stretch"
#~ msgstr "Betűnyújtás"
#~ msgid "Font size"
#~ msgstr "Betűméret"
#~ msgid "Font points"
#~ msgstr "Betűpontok"
#~ msgid "Font size in points"
#~ msgstr "Betűméret pontokban"
#~ msgid "Rise"
#~ msgstr "Eltolás"
#~ msgid ""
#~ "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
#~ msgstr ""
#~ "Szöveg eltolása az alapvonal fölé (ha az eltolás negatív, az alapvonal "
#~ "alá)"
#~ msgid "Strikethrough"
#~ msgstr "Áthúzott"
#~ msgid "Whether to strike through the text"
#~ msgstr "Áthúzza-e a szöveget"
#~ msgid "Underline"
#~ msgstr "Aláhúzás"
#~ msgid "Style of underline for this text"
#~ msgstr "Ezen szöveg aláhúzásának stílusa"
#~ msgid "Scale"
#~ msgstr "Méretezés"
#~ msgid "Size of font, relative to default size"
#~ msgstr "Betűméret az alapértelmezetthez képest (relatív)"
#~ msgid "Color"
#~ msgstr "Szín"
#~ msgid "Text color, as string"
#~ msgstr "Szövegszín karakterláncként"
#~ msgid "Text color, as a GdkColor"
#~ msgstr "Szövegszín GdkColor-ként"
#~ msgid "Text color, as an R/G/B/A combined integer"
#~ msgstr "Szövegszín R/G/B/A kombinált egész számként"
#~ msgid "Text width"
#~ msgstr "Szöveg szélessége"
#~ msgid "Width of the rendered text"
#~ msgstr "A megjelenített szöveg szélessége"
#~ msgid "Text height"
#~ msgstr "Szöveg magassága"
#~ msgid "Height of the rendered text"
#~ msgstr "A megjelenített szöveg magassága"
#~ msgid "Font family set"
#~ msgstr "Betűcsalád beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font family"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betűcsaládot"
#~ msgid "Font style set"
#~ msgstr "Betűstílus beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font style"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű stílusát"
#~ msgid "Font variant set"
#~ msgstr "Betűváltozat beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font variant"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű változatát"
#~ msgid "Font weight set"
#~ msgstr "Betű vastagságának beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font weight"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű vastagságát"
#~ msgid "Font stretch set"
#~ msgstr "Betűszélesség beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font stretch"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű szélességét"
#~ msgid "Font size set"
#~ msgstr "Betűméret beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the font size"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű méretét"
#~ msgid "Rise set"
#~ msgstr "Elhelyezés beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects the rise"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű elhelyezését"
#~ msgid "Strikethrough set"
#~ msgstr "Áthúzás beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects strikethrough"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e a betű áthúzását"
#~ msgid "Underline set"
#~ msgstr "Aláhúzás beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects underlining"
#~ msgstr "Ez az elem befolyásolja-e az aláhúzást"
#~ msgid "Scale set"
#~ msgstr "Méretezés beállítása"
#~ msgid "Whether this tag affects font scaling"
#~ msgstr "Az elem befolyásolja-e a betű méretezését"
#~ msgid "Args: %s"
#~ msgstr "Argumentumok: %s"
#~ msgid "Inheritance Graph"
#~ msgstr "Öröklődési grafikon"
#~ msgid "Unable to build user interface for New File"
#~ msgstr "Az Új fájl ablak felhasználói felülete nem állítható össze"
#~ msgid "Unable to build project assistant user interface reading %s."
#~ msgstr ""
#~ "A projektvarázsló felhasználói felülete nem állítható össze a(z) %s "
#~ "olvasásával."
#~ msgid "A graph painter for the inheritance of the classes."
#~ msgstr "Az osztályöröklődés grafikus megjelenítése"
#~ msgid "Class Inheritance"
#~ msgstr "Osztályöröklődés"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment