Commit c5cba916 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent b12cec2e
# Danish translation of aisleriot.
# Copyright (C) 1998-2014 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the aisleriot package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2014.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2015.
#
# RETMIG: en eller anden med forstand på kabaler skal have oversat
# navnene på spillene. Der er en kommentar til hver af dem der
......@@ -16,30 +16,18 @@
# Konventioner:
#
# AisleRiot -> Kabale
# cave -> grotte
# hint -> fif
# GNOME Robots -> Robotter
# Same Gnome (parodi på Same Game i KDE) -> Samspil
# Gnibbles, Nibbles -> Orme
# score slot -> pointfelt
# tracker (gnome-sudoku) -> spor
# gtali/tali -> Yatzy
#
# Generelt er de fleste spilnavne oversat nådesløst til dansk.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
# Oversigt over kabalenavne.
# http://erikskabaler.dk/kabale%20navne.htm
#
# Der er en række strenge hvor der står f.eks. "glines|Medium". Så vidt
# jeg ved kommer der problemer når man oversætter teksten til venstre
# for |, så lad dette blive stående.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aisleriot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 17:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-19 19:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 16:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 15:58+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -156,7 +144,7 @@ msgstr "Nyt spil"
msgid "Change Game"
msgstr "Skift spil"
#: ../src/ar-application.c:221 ../src/stats-dialog.c:199
#: ../src/ar-application.c:221 ../src/stats-dialog.c:206
msgid "Statistics"
msgstr "Statistik"
......@@ -177,7 +165,7 @@ msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#. Now construct the window contents
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2109
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:1989
msgid "Select Game"
msgstr "Vælg kabale"
......@@ -272,71 +260,84 @@ msgstr ""
"dette ikke tilfældet, så se <http://www.gnu.org/licenses/>."
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1437
#: ../src/game.c:1422
msgctxt "slot type"
msgid "chooser"
msgstr "vælger"
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1426
msgctxt "slot type"
msgid "foundation"
msgstr "fundament"
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1441
#: ../src/game.c:1430
msgctxt "slot type"
msgid "reserve"
msgstr "reserve"
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1445
#: ../src/game.c:1434
msgctxt "slot type"
msgid "stock"
msgstr "lager"
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1449
#: ../src/game.c:1438
msgctxt "slot type"
msgid "tableau"
msgstr "bordplads"
#. Translators: this is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1453
#: ../src/game.c:1442
msgctxt "slot type"
msgid "waste"
msgstr "affald"
#. Translators: %s is the name of the card; "chooser" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1474
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on chooser"
msgstr "%s på vælger"
#. Translators: %s is the name of the card; "foundation" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1485
#: ../src/game.c:1478
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on foundation"
msgstr "%s på fundament"
#. Translators: %s is the name of the card; "reserve" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1489
#: ../src/game.c:1482
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on reserve"
msgstr "%s på reserve"
#. Translators: %s is the name of the card; "stock" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1493
#: ../src/game.c:1486
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on stock"
msgstr "%s på lager"
#. Translators: %s is the name of the card; "tableau" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1497
#: ../src/game.c:1490
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on tableau"
msgstr "%s på bordplads"
#. Translators: %s is the name of the card; "waste" is the name of a type of card slot
#: ../src/game.c:1501
#: ../src/game.c:1494
#, c-format
msgctxt "slot hint"
msgid "%s on waste"
msgstr "%s på affald"
#: ../src/game.c:2168
#: ../src/game.c:2161
msgid "This game does not have hint support yet."
msgstr "Dette spil kan ikke give fif endnu."
......@@ -344,12 +345,12 @@ msgstr "Dette spil kan ikke give fif endnu."
#. The first %s is a card name, the 2nd %s a sentence fragment.
#. * Yes, we know this is bad for i18n.
#.
#: ../src/game.c:2203 ../src/game.c:2229
#: ../src/game.c:2196 ../src/game.c:2222
#, c-format
msgid "Move %s onto %s."
msgstr "Læg %s på %s."
#: ../src/game.c:2249
#: ../src/game.c:2242
msgid "This game is unable to provide a hint."
msgstr "Dette spil kan ikke give fif."
......@@ -1524,32 +1525,32 @@ msgid "Window height"
msgstr "Vindueshøjde"
#. String reserve
#: ../src/sol.c:51
#: ../src/sol.c:45
msgid "Solitaire"
msgstr "Kabale"
#: ../src/sol.c:52
#: ../src/sol.c:46
msgid "GNOME Solitaire"
msgstr "GNOME-kabale"
#: ../src/sol.c:53
#: ../src/sol.c:47
msgid "About Solitaire"
msgstr "Om Kabale"
#: ../src/sol.c:68
#: ../src/sol.c:62
msgid "Select the game type to play"
msgstr "Vælg det spil du vil spille"
#: ../src/sol.c:68
#: ../src/sol.c:62
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
# o.k.
#: ../src/sol.c:117
#: ../src/sol.c:105
msgid "FreeCell Solitaire"
msgstr "Napoleon"
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:416
#: ../src/sol.c:105 ../src/window.c:397
msgid "AisleRiot"
msgstr "Kabale"
......@@ -1595,7 +1596,7 @@ msgstr "Tid"
#. Translators: Translate this to "%Id" if you want to use localised digits,
#. * and to "%d" otherwise. Do not translate it to anything else!
#.
#: ../src/stats-dialog.c:213 ../src/stats-dialog.c:219
#: ../src/stats-dialog.c:220 ../src/stats-dialog.c:226
#, c-format
msgid "%d"
msgstr "%Id"
......@@ -1607,49 +1608,49 @@ msgstr "%Id"
#. * instead, or leave it as "%%". If you chose a character other than
#. * "%" (U+0025 PERCENT SIGN) you do NOT need to escape it with another "%"!
#.
#: ../src/stats-dialog.c:230
#: ../src/stats-dialog.c:237
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%Id%%"
#. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
#. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
#: ../src/stats-dialog.c:236 ../src/stats-dialog.c:245
#: ../src/stats-dialog.c:253
#: ../src/stats-dialog.c:243 ../src/stats-dialog.c:252
#: ../src/stats-dialog.c:260
msgid "N/A"
msgstr "-"
#. Translators: this represents minutes:seconds.
#: ../src/stats-dialog.c:240 ../src/stats-dialog.c:248
#: ../src/stats-dialog.c:247 ../src/stats-dialog.c:255
#, c-format
msgid "%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"
#: ../src/window.c:211
#: ../src/window.c:198
msgid "Congratulations, you have won!"
msgstr "Tillykke, du har vundet!"
#: ../src/window.c:215
#: ../src/window.c:202
msgid "There are no more moves"
msgstr "Der er ikke flere træk"
#: ../src/window.c:366
#: ../src/window.c:347
msgid "Main game:"
msgstr "Hovedspil:"
#: ../src/window.c:374
#: ../src/window.c:355
msgid "Card games:"
msgstr "Kortspil:"
#: ../src/window.c:389
#: ../src/window.c:370
msgid "Card themes:"
msgstr "Korttemaer:"
#: ../src/window.c:418
#: ../src/window.c:399
msgid "About Aisleriot"
msgstr "Om Kabale"
#: ../src/window.c:420
#: ../src/window.c:401
msgid ""
"Aisleriot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"different games to be played."
......@@ -1657,7 +1658,7 @@ msgstr ""
"Kabale indeholder en regelbaseret kabalemotor, der giver mulighed for mange "
"forskellige typer spil."
#: ../src/window.c:429
#: ../src/window.c:410
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -1671,185 +1672,176 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: ../src/window.c:432
#: ../src/window.c:413
msgid "Aisleriot web site"
msgstr "Hjemmeside for Kabale"
#: ../src/window.c:1225
#: ../src/window.c:1190
#, c-format
msgid "Play “%s”"
msgstr "Spil “%s”"
#: ../src/window.c:1387
#: ../src/window.c:1351
#, c-format
msgid "Display cards with “%s” card theme"
msgstr "Vis kort med temaet “%s”"
#: ../src/window.c:1681
#: ../src/window.c:1645
msgid "A scheme exception occurred"
msgstr "Der skete en scheme-undtagelse"
#: ../src/window.c:1684
#: ../src/window.c:1648
msgid "Please report this bug to the developers."
msgstr "Rapportér venligst denne fejl til udviklerne."
#: ../src/window.c:1690
#: ../src/window.c:1654
msgid "_Don't report"
msgstr "Rapportér _ikke"
#: ../src/window.c:1691
#: ../src/window.c:1655
msgid "_Report"
msgstr "_Rapportér"
#. Menu actions
#: ../src/window.c:1898
#: ../src/window.c:1812
msgid "_Game"
msgstr "_Spil"
#: ../src/window.c:1899
#: ../src/window.c:1813
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../src/window.c:1900
#: ../src/window.c:1814
msgid "_Control"
msgstr "_Kontrol"
#: ../src/window.c:1902
#: ../src/window.c:1816
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: ../src/window.c:1907
#: ../src/window.c:1821
msgid "Start a new game"
msgstr "Start et nyt spil"
#: ../src/window.c:1910
#: ../src/window.c:1824
msgid "Restart the game"
msgstr "Genstart spillet"
#: ../src/window.c:1912
#: ../src/window.c:1826
msgid "_Select Game…"
msgstr "_Vælg kabale…"
#: ../src/window.c:1914
#: ../src/window.c:1828
msgid "Play a different game"
msgstr "Spil et andet spil"
#: ../src/window.c:1916
#: ../src/window.c:1830
msgid "_Recently Played"
msgstr "N_yligt spillede"
#: ../src/window.c:1917
#: ../src/window.c:1831
msgid "S_tatistics"
msgstr "_Statistik"
#: ../src/window.c:1918
#: ../src/window.c:1832
msgid "Show gameplay statistics"
msgstr "Vis spilstatistik"
#: ../src/window.c:1921
#: ../src/window.c:1835
msgid "Close this window"
msgstr "Luk dette vindue"
#: ../src/window.c:1924
#: ../src/window.c:1838
msgid "Undo the last move"
msgstr "Fortryd sidste træk"
#: ../src/window.c:1927
#: ../src/window.c:1841
msgid "Redo the undone move"
msgstr "Omgør det fortrudte træk"
#: ../src/window.c:1930
#: ../src/window.c:1844
msgid "Deal next card or cards"
msgstr "Giv næste kort"
#: ../src/window.c:1933
#: ../src/window.c:1847
msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "Få et fif til dit næste træk"
#: ../src/window.c:1936
#: ../src/window.c:1850
msgid "View help for Aisleriot"
msgstr "Vis hjælp til Kabale"
#: ../src/window.c:1940
#: ../src/window.c:1854
msgid "View help for this game"
msgstr "Vis hjælp til dette spil"
#: ../src/window.c:1943
#: ../src/window.c:1857
msgid "About this game"
msgstr "Om dette spil"
#: ../src/window.c:1945
#: ../src/window.c:1859
msgid "Install card themes…"
msgstr "Installér korttemaer…"
#: ../src/window.c:1946
#: ../src/window.c:1860
msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
msgstr "Installér nye korttemaer fra distributionens pakkearkiver"
#: ../src/window.c:1952
#: ../src/window.c:1866
msgid "_Card Style"
msgstr "_Kortstil"
#: ../src/window.c:1978
#: ../src/window.c:1892
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Værktøjslinje"
#: ../src/window.c:1979
#: ../src/window.c:1893
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul værktøjslinjen"
#: ../src/window.c:1983
#: ../src/window.c:1897
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: ../src/window.c:1984
#: ../src/window.c:1898
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
#: ../src/window.c:1988
#: ../src/window.c:1902
msgid "_Click to Move"
msgstr "_Klik for at flytte"
#: ../src/window.c:1989
#: ../src/window.c:1903
msgid "Pick up and drop cards by clicking"
msgstr "Saml kort op og læg dem ved at klikke"
#. not active by default
#: ../src/window.c:1992
#: ../src/window.c:1906
msgid "_Sound"
msgstr "_Lyd"
#: ../src/window.c:1993
#: ../src/window.c:1907
msgid "Whether or not to play event sounds"
msgstr "Om lydhændelser skal afspilles"
#. not active by default
#: ../src/window.c:1996
msgid "_Animations"
msgstr "_Animationer"
#: ../src/window.c:1997
msgid "Whether or not to animate card moves"
msgstr "Om flytning af kort skal animeres"
#: ../src/window.c:2133
#: ../src/window.c:2008
msgid "Score:"
msgstr "Point:"
#: ../src/window.c:2145
#: ../src/window.c:2020
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"
#: ../src/window.c:2443
#: ../src/window.c:2307
#, c-format
msgid "Cannot start the game “%s”"
msgstr "Kan ikke starte spillet “%s”"
#: ../src/window.c:2450
#: ../src/window.c:2314
msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
msgstr "Kabale kan ikke finde det spil du sidst spillede."
#: ../src/window.c:2451
#: ../src/window.c:2315
msgid ""
"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
......@@ -3482,3 +3474,9 @@ msgstr "Pointfordobling"
#: ../games/whitehead.scm:243
msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
msgstr "Flyt en opbygning af kort til den tomme bordplads"
#~ msgid "_Animations"
#~ msgstr "_Animationer"
#~ msgid "Whether or not to animate card moves"
#~ msgstr "Om flytning af kort skal animeres"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment