Commit 459ec525 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 67cb7efe
...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid "" ...@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: aisleriot\n" "Project-Id-Version: aisleriot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/aisleriot/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/aisleriot/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-06 21:06+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-01-21 19:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-07 14:14+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-01-22 10:54+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n" "Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n" "Language: sv\n"
...@@ -123,7 +123,7 @@ msgid "A list of recently played games." ...@@ -123,7 +123,7 @@ msgid "A list of recently played games."
msgstr "En lista över tidigare spelade spel." msgstr "En lista över tidigare spelade spel."
#. Now construct the window contents #. Now construct the window contents
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:1981 #: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:1992
msgid "Select Game" msgid "Select Game"
msgstr "Välj spel" msgstr "Välj spel"
...@@ -1165,6 +1165,66 @@ msgstr "Yukon" ...@@ -1165,6 +1165,66 @@ msgstr "Yukon"
msgid "Zebra" msgid "Zebra"
msgstr "Zebra" msgstr "Zebra"
#: ../src/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: ../src/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Starta ett nytt spel"
#: ../src/help-overlay.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Deal"
msgstr "Ge"
#: ../src/help-overlay.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
#: ../src/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
#: ../src/help-overlay.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: ../src/help-overlay.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ../src/help-overlay.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: ../src/help-overlay.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show a hint"
msgstr "Visa ett tips"
#: ../src/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Visa hjälp"
#: ../src/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help for this game"
msgstr "Visa hjälp för detta spel"
#: ../src/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Visa tangentbordsgenvägar"
#. Translators: this is the symbol that's on a Joker card #. Translators: this is the symbol that's on a Joker card
#: ../src/lib/ar-card.c:237 #: ../src/lib/ar-card.c:237
msgctxt "card symbol" msgctxt "card symbol"
...@@ -1652,172 +1712,176 @@ msgstr "" ...@@ -1652,172 +1712,176 @@ msgstr ""
msgid "AisleRiot web site" msgid "AisleRiot web site"
msgstr "Webbplats för AisleRiot" msgstr "Webbplats för AisleRiot"
#: ../src/window.c:1182 #: ../src/window.c:1189
#, c-format #, c-format
msgid "Play “%s”" msgid "Play “%s”"
msgstr "Spela ”%s”" msgstr "Spela ”%s”"
#: ../src/window.c:1343 #: ../src/window.c:1350
#, c-format #, c-format
msgid "Display cards with “%s” card theme" msgid "Display cards with “%s” card theme"
msgstr "Visa korten med korttemat ”%s”" msgstr "Visa korten med korttemat ”%s”"
#: ../src/window.c:1637 #: ../src/window.c:1644
msgid "A scheme exception occurred" msgid "A scheme exception occurred"
msgstr "Ett schemaundantag inträffade" msgstr "Ett schemaundantag inträffade"
#: ../src/window.c:1640 #: ../src/window.c:1647
msgid "Please report this bug to the developers." msgid "Please report this bug to the developers."
msgstr "Rapportera det här felet till utvecklarna." msgstr "Rapportera det här felet till utvecklarna."
#: ../src/window.c:1646 #: ../src/window.c:1653
msgid "_Don't report" msgid "_Don't report"
msgstr "Rapportera _inte" msgstr "Rapportera _inte"
#: ../src/window.c:1647 #: ../src/window.c:1654
msgid "_Report" msgid "_Report"
msgstr "_Rapportera" msgstr "_Rapportera"
#. Menu actions #. Menu actions
#: ../src/window.c:1804 #: ../src/window.c:1811
msgid "_Game" msgid "_Game"
msgstr "_Spel" msgstr "_Spel"
#: ../src/window.c:1805 #: ../src/window.c:1812
msgid "_View" msgid "_View"
msgstr "_Visa" msgstr "_Visa"
#: ../src/window.c:1806 #: ../src/window.c:1813
msgid "_Control" msgid "_Control"
msgstr "St_yrning" msgstr "St_yrning"
#: ../src/window.c:1808 #: ../src/window.c:1815
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp" msgstr "_Hjälp"
#: ../src/window.c:1813 #: ../src/window.c:1820
msgid "Start a new game" msgid "Start a new game"
msgstr "Starta ett nytt spel" msgstr "Starta ett nytt spel"
#: ../src/window.c:1816 #: ../src/window.c:1823
msgid "Restart the game" msgid "Restart the game"
msgstr "Starta om spelet" msgstr "Starta om spelet"
#: ../src/window.c:1818 #: ../src/window.c:1825
msgid "_Select Game…" msgid "_Select Game…"
msgstr "_Välj spel…" msgstr "_Välj spel…"
#: ../src/window.c:1820 #: ../src/window.c:1827
msgid "Play a different game" msgid "Play a different game"
msgstr "Spela ett annat spel" msgstr "Spela ett annat spel"
#: ../src/window.c:1822 #: ../src/window.c:1829
msgid "_Recently Played" msgid "_Recently Played"
msgstr "_Tidigare spelade" msgstr "_Tidigare spelade"
#: ../src/window.c:1823 #: ../src/window.c:1830
msgid "S_tatistics" msgid "S_tatistics"
msgstr "Stat_istik" msgstr "Stat_istik"
#: ../src/window.c:1824 #: ../src/window.c:1831
msgid "Show gameplay statistics" msgid "Show gameplay statistics"
msgstr "Visa spelstatistik" msgstr "Visa spelstatistik"
#: ../src/window.c:1827 #: ../src/window.c:1834
msgid "Close this window" msgid "Close this window"
msgstr "Stäng det här fönstret" msgstr "Stäng det här fönstret"
#: ../src/window.c:1830 #: ../src/window.c:1837
msgid "Undo the last move" msgid "Undo the last move"
msgstr "Ångra det senaste draget" msgstr "Ångra det senaste draget"
#: ../src/window.c:1833 #: ../src/window.c:1840
msgid "Redo the undone move" msgid "Redo the undone move"
msgstr "Gör om det ångrade draget" msgstr "Gör om det ångrade draget"
#: ../src/window.c:1836 #: ../src/window.c:1843
msgid "Deal next card or cards" msgid "Deal next card or cards"
msgstr "Ge nästa kort" msgstr "Ge nästa kort"
#: ../src/window.c:1839 #: ../src/window.c:1846
msgid "Get a hint for your next move" msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "Få tips angående ditt nästa drag" msgstr "Få tips angående ditt nästa drag"
#: ../src/window.c:1842 #: ../src/window.c:1849
msgid "View help for Aisleriot" msgid "View help for Aisleriot"
msgstr "Visa hjälp för Aisleriot" msgstr "Visa hjälp för Aisleriot"
#: ../src/window.c:1846 #: ../src/window.c:1853
msgid "View help for this game" msgid "View help for this game"
msgstr "Visa hjälp för detta spel" msgstr "Visa hjälp för detta spel"
#: ../src/window.c:1849 #: ../src/window.c:1856
msgid "About this game" msgid "About this game"
msgstr "Om detta spel" msgstr "Om detta spel"
#: ../src/window.c:1851 #: ../src/window.c:1858
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tangenbordsgenvägar"
#: ../src/window.c:1862
msgid "Install card themes…" msgid "Install card themes…"
msgstr "Installera kortteman…" msgstr "Installera kortteman…"
#: ../src/window.c:1852 #: ../src/window.c:1863
msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories" msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
msgstr "Installera nya kortteman från distributionspaketens förråd" msgstr "Installera nya kortteman från distributionspaketens förråd"
#: ../src/window.c:1858 #: ../src/window.c:1869
msgid "_Card Style" msgid "_Card Style"
msgstr "_Kortstil" msgstr "_Kortstil"
#: ../src/window.c:1884 #: ../src/window.c:1895
msgid "_Toolbar" msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktygsfält" msgstr "_Verktygsfält"
#: ../src/window.c:1885 #: ../src/window.c:1896
msgid "Show or hide the toolbar" msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Visa eller dölj verktygsfältet" msgstr "Visa eller dölj verktygsfältet"
#: ../src/window.c:1889 #: ../src/window.c:1900
msgid "_Statusbar" msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statusrad" msgstr "_Statusrad"
#: ../src/window.c:1890 #: ../src/window.c:1901
msgid "Show or hide statusbar" msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Visa eller dölj statusraden" msgstr "Visa eller dölj statusraden"
#: ../src/window.c:1894 #: ../src/window.c:1905
msgid "_Click to Move" msgid "_Click to Move"
msgstr "Klicka för att _flytta" msgstr "Klicka för att _flytta"
#: ../src/window.c:1895 #: ../src/window.c:1906
msgid "Pick up and drop cards by clicking" msgid "Pick up and drop cards by clicking"
msgstr "Plocka upp och släpp kort genom att klicka" msgstr "Plocka upp och släpp kort genom att klicka"
#. not active by default #. not active by default
#: ../src/window.c:1898 #: ../src/window.c:1909
msgid "_Sound" msgid "_Sound"
msgstr "_Ljud" msgstr "_Ljud"
#: ../src/window.c:1899 #: ../src/window.c:1910
msgid "Whether or not to play event sounds" msgid "Whether or not to play event sounds"
msgstr "Huruvida händelseljud ska spelas upp eller inte" msgstr "Huruvida händelseljud ska spelas upp eller inte"
#: ../src/window.c:2000 #: ../src/window.c:2011
msgid "Score:" msgid "Score:"
msgstr "Poäng:" msgstr "Poäng:"
#: ../src/window.c:2012 #: ../src/window.c:2023
msgid "Time:" msgid "Time:"
msgstr "Tid:" msgstr "Tid:"
#: ../src/window.c:2299 #: ../src/window.c:2310
#, c-format #, c-format
msgid "Cannot start the game “%s”" msgid "Cannot start the game “%s”"
msgstr "Kan inte starta spelet ”%s”" msgstr "Kan inte starta spelet ”%s”"
#: ../src/window.c:2306 #: ../src/window.c:2317
msgid "Aisleriot cannot find the last game you played." msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
msgstr "Aisleriot kan inte hitta det senaste spelet du spelade." msgstr "Aisleriot kan inte hitta det senaste spelet du spelade."
#: ../src/window.c:2307 #: ../src/window.c:2318
msgid "" msgid ""
"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does " "This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being " "not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
...@@ -3551,14 +3615,5 @@ msgstr "Flytta en hög med kort till den tomma bordplatsen" ...@@ -3551,14 +3615,5 @@ msgstr "Flytta en hög med kort till den tomma bordplatsen"
#~ msgid "Change Game" #~ msgid "Change Game"
#~ msgstr "Byt spel" #~ msgstr "Byt spel"
#~ msgid "Fullscreen"
#~ msgstr "Helskärm"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"
#~ msgid "About" #~ msgid "About"
#~ msgstr "Om" #~ msgstr "Om"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment