Commit dbff92d9 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3f9ae704
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=aisleriot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-06 15:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-23 01:31+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-19 11:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-10 22:31+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,15 +22,30 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
msgstr "Ostrov pokoja"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "AisleRiot Solitaire"
msgid "Aisleriot Solitaire"
msgstr "Solitér Ostrov pokoja"
# ide o popis programu ktorý by mal byť zrozumiteľný aj pre ľudí čo nevedia čo je solitér
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:2 ../data/sol.desktop.in.in.h:2
msgid "Play many different solitaire games"
msgstr "Množstvo kartových hier pre jedného hráča"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Aisleriot — also known as sol or solitaire — is a card game application that "
"features over 80 different solitaire-type card games which are designed to "
"play using a mouse, keyboard, or trackpad."
msgstr ""
"Hra Ostrov pokoja - tiež známa ako sol alebo solitér - je kartová hra, ktorá "
"disponuje s viac ako 80 rôznymi kartovými hrami typu solitér, ktoré sú "
"navrhnuté na hranie pomocou myši, klávesnice alebo trackpadu."
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
msgstr "Ostrov pokoja"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:3
msgid "solitaire;cards;klondike;spider;freecell;patience;"
msgstr "solitér;karty;klondajka;pavúk;freecell;trpezlivosť;"
......@@ -138,7 +153,7 @@ msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#. Now construct the window contents
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2194
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2109
msgid "Select Game"
msgstr "Vybrať hru"
......@@ -1502,7 +1517,7 @@ msgstr "NÁZOV"
msgid "FreeCell Solitaire"
msgstr "Solitér FreeCell"
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:420
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:416
msgid "AisleRiot"
msgstr "Ostrov pokoja"
......@@ -1578,39 +1593,39 @@ msgstr "Nie je k dispozícii"
msgid "%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"
#: ../src/window.c:215
#: ../src/window.c:211
msgid "Congratulations, you have won!"
msgstr "Gratulujem, vyhrali ste!"
#: ../src/window.c:219
#: ../src/window.c:215
msgid "There are no more moves"
msgstr "Žiadne platné ťahy už nie sú k dispozícii"
#: ../src/window.c:370
#: ../src/window.c:366
msgid "Main game:"
msgstr "Hlavná hra:"
#: ../src/window.c:378
#: ../src/window.c:374
msgid "Card games:"
msgstr "Kartové hry:"
#: ../src/window.c:393
#: ../src/window.c:389
msgid "Card themes:"
msgstr "Motívy kariet:"
#: ../src/window.c:422
msgid "About AisleRiot"
msgstr "O programe Ostrov pokoja"
#: ../src/window.c:418
msgid "About Aisleriot"
msgstr "O programe Aisleriot"
#: ../src/window.c:424
#: ../src/window.c:420
msgid ""
"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"Aisleriot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"different games to be played."
msgstr ""
"Hra Ostrov pokoja poskytuje stroj pre kartové hry typu solitér, ktorý "
"umožňuje hranie veľkého množstva rôznych hier."
#: ../src/window.c:433
#: ../src/window.c:429
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
......@@ -1618,186 +1633,186 @@ msgstr ""
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
#: ../src/window.c:436
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
#: ../src/window.c:432
msgid "Aisleriot web site"
msgstr "Webová stránka hry Ostrov pokoja"
#: ../src/window.c:1302
#: ../src/window.c:1225
#, c-format
msgid "Play “%s”"
msgstr "Hrať „%s“"
# tooltip
#: ../src/window.c:1464
#: ../src/window.c:1387
#, c-format
msgid "Display cards with “%s” card theme"
msgstr "Zobrazí karty s motívom „%s“"
#: ../src/window.c:1758
#: ../src/window.c:1681
msgid "A scheme exception occurred"
msgstr "Nastal problém so schémou"
#: ../src/window.c:1761
#: ../src/window.c:1684
msgid "Please report this bug to the developers."
msgstr "Nahláste, prosím, túto chybu vývojárom."
#: ../src/window.c:1767
#: ../src/window.c:1690
msgid "_Don't report"
msgstr "_Nenahlásiť"
#: ../src/window.c:1768
#: ../src/window.c:1691
msgid "_Report"
msgstr "Na_hlásiť"
#. Menu actions
#: ../src/window.c:1975
#: ../src/window.c:1898
msgid "_Game"
msgstr "_Hra"
#: ../src/window.c:1976
#: ../src/window.c:1899
msgid "_View"
msgstr "_Zobraziť"
#: ../src/window.c:1977
#: ../src/window.c:1900
msgid "_Control"
msgstr "_Ovládanie"
#: ../src/window.c:1979
#: ../src/window.c:1902
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/window.c:1984
#: ../src/window.c:1907
msgid "Start a new game"
msgstr "Začne novú hru"
#: ../src/window.c:1987
#: ../src/window.c:1910
msgid "Restart the game"
msgstr "Začne hru odznova"
#: ../src/window.c:1989
#: ../src/window.c:1912
msgid "_Select Game…"
msgstr "Vy_brať hru…"
#: ../src/window.c:1991
#: ../src/window.c:1914
msgid "Play a different game"
msgstr "Spustí inú hru"
#: ../src/window.c:1993
#: ../src/window.c:1916
msgid "_Recently Played"
msgstr "Naposledy _hrané"
#: ../src/window.c:1994
#: ../src/window.c:1917
msgid "S_tatistics"
msgstr "Š_tatistiky"
#: ../src/window.c:1995
#: ../src/window.c:1918
msgid "Show gameplay statistics"
msgstr "Zobrazí štatistiky o hranej hre"
#: ../src/window.c:1998
#: ../src/window.c:1921
msgid "Close this window"
msgstr "Zavrie toto okno"
#: ../src/window.c:2001
#: ../src/window.c:1924
msgid "Undo the last move"
msgstr "Vráti posledný ťah"
#: ../src/window.c:2004
#: ../src/window.c:1927
msgid "Redo the undone move"
msgstr "Zopakuje vrátený ťah"
#: ../src/window.c:2007
#: ../src/window.c:1930
msgid "Deal next card or cards"
msgstr "Zoberie ďalšiu kartu alebo viac kariet"
#: ../src/window.c:2010
#: ../src/window.c:1933
msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "Zobrazí radu pre ďalší ťah"
#: ../src/window.c:2013
#: ../src/window.c:1936
msgid "View help for Aisleriot"
msgstr "Zobrazí pomocníka pre Ostrov pokoja"
#: ../src/window.c:2017
#: ../src/window.c:1940
msgid "View help for this game"
msgstr "Zobrazí pomocníka pre túto hru"
#: ../src/window.c:2020
#: ../src/window.c:1943
msgid "About this game"
msgstr "O tejto hre"
#: ../src/window.c:2022
#: ../src/window.c:1945
msgid "Install card themes…"
msgstr "Nainštalovať motívy kariet…"
#: ../src/window.c:2023
#: ../src/window.c:1946
msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
msgstr "Nainštaluje nové motívy kariet z repozitára balíkov distribúcie"
#: ../src/window.c:2029
#: ../src/window.c:1952
msgid "_Card Style"
msgstr "Štýl _kariet"
#: ../src/window.c:2063
#: ../src/window.c:1978
msgid "_Toolbar"
msgstr "Lišta _nástrojov"
#: ../src/window.c:2064
#: ../src/window.c:1979
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Zobrazí alebo skryje lištu nástrojov"
#: ../src/window.c:2068
#: ../src/window.c:1983
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavová lišta"
#: ../src/window.c:2069
#: ../src/window.c:1984
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Zobrazí alebo skryje stavovú lištu"
#: ../src/window.c:2073
#: ../src/window.c:1988
msgid "_Click to Move"
msgstr "_Presúvať klikaním"
#: ../src/window.c:2074
#: ../src/window.c:1989
msgid "Pick up and drop cards by clicking"
msgstr "Zodvihnúť a pokladať karty klikaním"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2077
#: ../src/window.c:1992
msgid "_Sound"
msgstr "_Zvuk"
#: ../src/window.c:2078
#: ../src/window.c:1993
msgid "Whether or not to play event sounds"
msgstr "Určuje, či sa majú alebo nemajú prehrať zvuky udalostí"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2081
#: ../src/window.c:1996
msgid "_Animations"
msgstr "_Animácie"
#: ../src/window.c:2082
#: ../src/window.c:1997
msgid "Whether or not to animate card moves"
msgstr "Určuje,či sa má alebo nemá animovať pohyb kariet"
#: ../src/window.c:2218
#: ../src/window.c:2133
msgid "Score:"
msgstr "Skóre:"
#: ../src/window.c:2230
#: ../src/window.c:2145
msgid "Time:"
msgstr "Čas:"
#: ../src/window.c:2528
#: ../src/window.c:2443
#, c-format
msgid "Cannot start the game “%s”"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť hru „%s“"
#: ../src/window.c:2535
#: ../src/window.c:2450
msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
msgstr "Program Ostrov pokoja nedokáže nájsť naposledy hranú hru."
#: ../src/window.c:2536
#: ../src/window.c:2451
msgid ""
"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
......@@ -3439,8 +3454,11 @@ msgstr "Násobené skórovanie"
msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
msgstr "Presuňte sled kariet na prázdne úložisko na stole"
#~ msgid "About Aisleriot"
#~ msgstr "O programe Aisleriot"
#~ msgid "About AisleRiot"
#~ msgstr "O programe Ostrov pokoja"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
#~ msgid "an empty slot on the tableau"
#~ msgstr "prázdne úložisko na stole"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment