Commit 3f9ae704 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 4773cd32
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=aisleriot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 02:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-22 16:18+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-10 14:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-10 19:51+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -27,14 +27,29 @@ msgstr ""
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "AisleRiot Solitaire"
msgid "Aisleriot Solitaire"
msgstr "AisleRiot pasjansas"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:2 ../data/sol.desktop.in.in.h:2
msgid "Play many different solitaire games"
msgstr "Žaisti įvairius pasjansų žaidimus"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Aisleriot — also known as sol or solitaire — is a card game application that "
"features over 80 different solitaire-type card games which are designed to "
"play using a mouse, keyboard, or trackpad."
msgstr ""
"Aisleriot — dar žinomas kaip soliteris — yra kortų žaidimo programa su 80 "
"skirtingų soliterio tipo kortų žaidimų, skirtų žaisti pele, klaviatūra ar "
"jutikliniu kilimėliu."
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
msgstr "AisleRiot pasjansas"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:3
msgid "solitaire;cards;klondike;spider;freecell;patience;"
msgstr "soliteris;kortos;klondike;voras;laisvos celės;pasjansas;"
......@@ -142,7 +157,7 @@ msgid "Quit"
msgstr "Išeiti"
#. Now construct the window contents
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2194
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2109
msgid "Select Game"
msgstr "Pasirinkite žaidimą"
......@@ -1497,7 +1512,7 @@ msgstr "VARDAS"
msgid "FreeCell Solitaire"
msgstr "FreeCell pasjansas"
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:420
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:416
msgid "AisleRiot"
msgstr "AisleRiot"
......@@ -1573,35 +1588,31 @@ msgstr "nėra"
msgid "%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"
#: ../src/window.c:215
#: ../src/window.c:211
msgid "Congratulations, you have won!"
msgstr "Sveikiname, Jūs laimėjote!"
#: ../src/window.c:219
#: ../src/window.c:215
msgid "There are no more moves"
msgstr "Nebėra galimų ėjimų."
#: ../src/window.c:370
#: ../src/window.c:366
msgid "Main game:"
msgstr "Pagrindinis žaidimas:"
#: ../src/window.c:378
#: ../src/window.c:374
msgid "Card games:"
msgstr "Kortų žaidimai:"
#: ../src/window.c:393
#: ../src/window.c:389
msgid "Card themes:"
msgstr "Kortų nugarėlės:"
#: ../src/window.c:422
#| msgid "About AisleRiot"
#: ../src/window.c:418
msgid "About Aisleriot"
msgstr "Apie Aisleriot"
#: ../src/window.c:424
#| msgid ""
#| "AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
#| "different games to be played."
#: ../src/window.c:420
msgid ""
"Aisleriot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"different games to be played."
......@@ -1609,7 +1620,7 @@ msgstr ""
"Aisleriot pateikia taisyklėmis paremtą pasjanso kortų variklį, kuriuo galima "
"žaisti daug skirtingų žaidimų."
#: ../src/window.c:433
#: ../src/window.c:429
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Paskutinieji vertėjai:\n"
......@@ -1620,186 +1631,185 @@ msgstr ""
"Tomas Kuliavas <tokul@users.sf.net>,\n"
"Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>"
#: ../src/window.c:436
#| msgid "AisleRiot Solitaire"
#: ../src/window.c:432
msgid "Aisleriot web site"
msgstr "Aisleriot pasjansas"
#: ../src/window.c:1302
#: ../src/window.c:1225
#, c-format
msgid "Play “%s”"
msgstr "Žaisti „%s“"
#: ../src/window.c:1464
#: ../src/window.c:1387
#, c-format
msgid "Display cards with “%s” card theme"
msgstr "Parodyti kortas su „%s“ nugarėlėmis"
#: ../src/window.c:1758
#: ../src/window.c:1681
msgid "A scheme exception occurred"
msgstr "Schemos klaida"
#: ../src/window.c:1761
#: ../src/window.c:1684
msgid "Please report this bug to the developers."
msgstr "Prašome pranešti apie riktą kūrėjams."
#: ../src/window.c:1767
#: ../src/window.c:1690
msgid "_Don't report"
msgstr "_Nepranešti"
#: ../src/window.c:1768
#: ../src/window.c:1691
msgid "_Report"
msgstr "_Pranešti"
#. Menu actions
#: ../src/window.c:1975
#: ../src/window.c:1898
msgid "_Game"
msgstr "Ž_aidimas"
#: ../src/window.c:1976
#: ../src/window.c:1899
msgid "_View"
msgstr "R_odymas"
#: ../src/window.c:1977
#: ../src/window.c:1900
msgid "_Control"
msgstr "V_aldymas"
#: ../src/window.c:1979
#: ../src/window.c:1902
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
#: ../src/window.c:1984
#: ../src/window.c:1907
msgid "Start a new game"
msgstr "Pradėti naują žaidimą"
#: ../src/window.c:1987
#: ../src/window.c:1910
msgid "Restart the game"
msgstr "Perkrauti žaidimą"
#: ../src/window.c:1989
#: ../src/window.c:1912
msgid "_Select Game…"
msgstr "_Pasirinkite žaidimą..."
#: ../src/window.c:1991
#: ../src/window.c:1914
msgid "Play a different game"
msgstr "Žaisti kitokį žaidimą"
#: ../src/window.c:1993
#: ../src/window.c:1916
msgid "_Recently Played"
msgstr "Paskutinieji ž_aisti"
#: ../src/window.c:1994
#: ../src/window.c:1917
msgid "S_tatistics"
msgstr "S_tatistika"
#: ../src/window.c:1995
#: ../src/window.c:1918
msgid "Show gameplay statistics"
msgstr "Rodyti žaidimo statistiką"
#: ../src/window.c:1998
#: ../src/window.c:1921
msgid "Close this window"
msgstr "Užverti šį langą"
#: ../src/window.c:2001
#: ../src/window.c:1924
msgid "Undo the last move"
msgstr "Atšaukti paskutinį ėjimą"
#: ../src/window.c:2004
#: ../src/window.c:1927
msgid "Redo the undone move"
msgstr "Atšaukti paskutinį ėjimą"
#: ../src/window.c:2007
#: ../src/window.c:1930
msgid "Deal next card or cards"
msgstr "Išdalinti daugiau kortų"
#: ../src/window.c:2010
#: ../src/window.c:1933
msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "Gauti kito ėjimo patarimą"
#: ../src/window.c:2013
#: ../src/window.c:1936
msgid "View help for Aisleriot"
msgstr "Rodyti Aisleriot žinyną"
#: ../src/window.c:2017
#: ../src/window.c:1940
msgid "View help for this game"
msgstr "Rodyti šio žaidimo žinyną"
#: ../src/window.c:2020
#: ../src/window.c:1943
msgid "About this game"
msgstr "Apie šį žaidimą"
#: ../src/window.c:2022
#: ../src/window.c:1945
msgid "Install card themes…"
msgstr "Įdiegiamos kortų temos..."
#: ../src/window.c:2023
#: ../src/window.c:1946
msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
msgstr "Įdiegti naujas kortų temas iš distributyvo paketų saugyklos"
#: ../src/window.c:2029
#: ../src/window.c:1952
msgid "_Card Style"
msgstr "_Kortų stilius"
#: ../src/window.c:2063
#: ../src/window.c:1978
msgid "_Toolbar"
msgstr "Įrankių _juosta"
#: ../src/window.c:2064
#: ../src/window.c:1979
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Rodyti arba paslėpti įrankių juostą"
#: ../src/window.c:2068
#: ../src/window.c:1983
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Būsenos juosta"
#: ../src/window.c:2069
#: ../src/window.c:1984
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Rodyti arba paslėpti būsenos juostą"
#: ../src/window.c:2073
#: ../src/window.c:1988
msgid "_Click to Move"
msgstr "_Norint perkelti reikia spragtelti"
#: ../src/window.c:2074
#: ../src/window.c:1989
msgid "Pick up and drop cards by clicking"
msgstr "Paimti ir mesti kortą spragtelėjimu"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2077
#: ../src/window.c:1992
msgid "_Sound"
msgstr "Gar_sas"
#: ../src/window.c:2078
#: ../src/window.c:1993
msgid "Whether or not to play event sounds"
msgstr "Ar groti įvykių garsus"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2081
#: ../src/window.c:1996
msgid "_Animations"
msgstr "_Animacijos"
#: ../src/window.c:2082
#: ../src/window.c:1997
msgid "Whether or not to animate card moves"
msgstr "Ar naudoti animaciją kortų ėjimams"
#: ../src/window.c:2218
#: ../src/window.c:2133
msgid "Score:"
msgstr "Taškai:"
#: ../src/window.c:2230
#: ../src/window.c:2145
msgid "Time:"
msgstr "Laikas:"
#: ../src/window.c:2528
#: ../src/window.c:2443
#, c-format
msgid "Cannot start the game “%s”"
msgstr "Nepavyko pradėti žaidimo „%s“"
#: ../src/window.c:2535
#: ../src/window.c:2450
msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
msgstr "Aisleriot neranda paskutinio Jūsų žaisto žaidimo."
#: ../src/window.c:2536
#: ../src/window.c:2451
msgid ""
"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
......@@ -3430,4 +3440,3 @@ msgstr "Multiplier Scoring"
#: ../games/whitehead.scm:243
msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
msgstr "Perkelkite kortų rinkinį į tuščią stalo skylę"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment