Commit ee74c204 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent e9deafe2
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright (C) 2009 accerciser COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the accerciser package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2019.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: accerciser master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/accerciser/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-25 15:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 15:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-02 14:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-06 20:46+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
#: accerciser.appdata.xml.in:6 accerciser.desktop.in:3
msgid "Accerciser"
......@@ -36,9 +36,10 @@ msgid ""
"check if an application is providing correct information to assistive "
"technologies and automated test frameworks."
msgstr ""
"Acceriser je interavktivni raziskovalec za namizje GNOME. Za delovanje in "
"nadzor gradnikov uporablja paket AT_SPI, s čimer je omogočen ustrezen nadzor "
"nad tehnologijami dostopnosti in samodejnimi okolji za preizkušanje. "
"Acceriser je interavktivni raziskovalec dostopnosti za namizje GNOME, razvit "
"v jeziku Python. Za delovanje in nadzor gradnikov uporablja paket AT_SPI, s "
"čimer je omogočen ustrezen nadzor nad tehnologijami dostopnosti in "
"samodejnimi okolji za preizkušanje."
#: accerciser.appdata.xml.in:14
msgid ""
......@@ -55,13 +56,7 @@ msgstr "Programu omogočite vaje iz dostopnosti"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: accerciser.desktop.in:6
msgid "accessibility;development;test;"
msgstr "dostopnost;razvoj;preizkus;test;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: accerciser.desktop.in:13
#| msgid "Accerciser"
msgid "accerciser"
msgstr "accerciser"
msgstr "dostopnost;razvoj;preizkus;test;Python;"
#: org.a11y.Accerciser.gschema.xml:6
msgid "A list of plugins that are disabled by default"
......@@ -217,7 +212,7 @@ msgstr "Vrednost"
#: plugins/console.py:32
msgid "IPython Console"
msgstr "IPython konzola"
msgstr "Konzola IPython"
#: plugins/console.py:35
msgid "Interactive console for manipulating currently selected accessible"
......@@ -252,9 +247,9 @@ msgid "Source"
msgstr "Vir"
#. add accessible's name to buffer
#: plugins/event_monitor.ui:338 plugins/interface_view.ui:554
#: plugins/interface_view.py:731 plugins/validate.py:294
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:503
#: plugins/event_monitor.ui:338 plugins/interface_view.ui:615
#: plugins/interface_view.py:736 plugins/validate.py:295
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:462
#: src/lib/accerciser/plugin/plugin_manager.py:386
msgid "Name"
msgstr "Ime"
......@@ -287,75 +282,79 @@ msgstr "Počisti dnevnik dogodkov"
msgid "Child count"
msgstr "Števec podrejenih opravil"
#: plugins/interface_view.ui:141 plugins/interface_view.ui:967
#: plugins/interface_view.ui:1936 plugins/interface_view.ui:1955
#: plugins/interface_view.ui:1974 plugins/interface_view.ui:2759
#: plugins/interface_view.ui:2778 plugins/interface_view.ui:2797
#: plugins/interface_view.ui:144 plugins/interface_view.ui:1028
#: plugins/interface_view.ui:1997 plugins/interface_view.ui:2016
#: plugins/interface_view.ui:2035 plugins/interface_view.ui:2829
#: plugins/interface_view.ui:2848 plugins/interface_view.ui:2867
msgid "0"
msgstr "0"
#: plugins/interface_view.ui:178 plugins/interface_view.ui:1516
#: plugins/interface_view.py:343 plugins/interface_view.py:859
#: plugins/interface_view.ui:181 plugins/interface_view.ui:1577
#: plugins/interface_view.py:344 plugins/interface_view.py:864
msgid "(no description)"
msgstr "(brez opisa)"
#. add description to buffer
#: plugins/interface_view.ui:193 plugins/interface_view.ui:565
#: plugins/interface_view.ui:1484 plugins/validate.py:229
#: plugins/validate.py:292
#: plugins/interface_view.ui:199 plugins/interface_view.ui:626
#: plugins/interface_view.ui:1545 plugins/validate.py:230
#: plugins/validate.py:293
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: plugins/interface_view.ui:264
#: plugins/interface_view.ui:233 plugins/interface_view.py:348
msgid "(no ID)"
msgstr "(ni določila ID)"
#: plugins/interface_view.ui:251 plugins/interface_view.ui:757
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: plugins/interface_view.ui:325
msgid "States"
msgstr "Stanja"
#: plugins/interface_view.ui:336 plugins/interface_view.ui:1181
#: plugins/interface_view.ui:2672
#: plugins/interface_view.ui:397 plugins/interface_view.ui:1242
#: plugins/interface_view.ui:2739
msgid "Attributes"
msgstr "Atributi"
#: plugins/interface_view.ui:457 plugins/interface_view.ui:1344
#: plugins/interface_view.ui:518 plugins/interface_view.ui:1405
msgid "Show"
msgstr "Pokaži"
#: plugins/interface_view.ui:490
#: plugins/interface_view.ui:551
msgid "Relations"
msgstr "Povezave"
#: plugins/interface_view.ui:511
#: plugins/interface_view.ui:572
msgid "_Accessible"
msgstr "_dostopnost"
#: plugins/interface_view.ui:576
#: plugins/interface_view.ui:637
msgid "Key binding"
msgstr "Tipkovna bližnjica"
#: plugins/interface_view.ui:630
#: plugins/interface_view.ui:691
msgid "Perform action"
msgstr "Izvajanje dejanja"
#: plugins/interface_view.ui:663
#: plugins/interface_view.ui:724
msgid "Acti_on"
msgstr "_Dejanje"
#: plugins/interface_view.ui:696
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: plugins/interface_view.ui:711
#: plugins/interface_view.ui:772
msgid "Toolkit"
msgstr "Zbirka orodij"
#: plugins/interface_view.ui:728
#: plugins/interface_view.ui:789
msgid "Version"
msgstr "Različica"
#: plugins/interface_view.ui:804
#: plugins/interface_view.ui:865
msgid "Ap_plication"
msgstr "_Program"
#: plugins/interface_view.ui:823
#: plugins/interface_view.ui:884
msgid "Col_lection"
msgstr "_Zbirka"
......@@ -363,240 +362,240 @@ msgstr "_Zbirka"
#. Component size in pixels
#. Screen coordinates
#. Component size
#: plugins/interface_view.ui:856 plugins/interface_view.ui:893
#: plugins/interface_view.ui:1041 plugins/interface_view.ui:1444
#: plugins/interface_view.ui:1464
#: plugins/interface_view.ui:917 plugins/interface_view.ui:954
#: plugins/interface_view.ui:1102 plugins/interface_view.ui:1505
#: plugins/interface_view.ui:1525
msgid "0, 0"
msgstr "0, 0"
#: plugins/interface_view.ui:876
#: plugins/interface_view.ui:937
msgid "Relative position"
msgstr "Relativni položaj"
#: plugins/interface_view.ui:913 plugins/interface_view.ui:1427
#: plugins/interface_view.ui:974 plugins/interface_view.ui:1488
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: plugins/interface_view.ui:930
#: plugins/interface_view.ui:991
msgid "WIDGET"
msgstr "GRADNIK"
#: plugins/interface_view.ui:950
#: plugins/interface_view.ui:1011
msgid "Layer"
msgstr "Plast"
#: plugins/interface_view.ui:987
#: plugins/interface_view.ui:1048
msgid "MDI-Z-order"
msgstr "MDI-Z-red"
#: plugins/interface_view.ui:1024
#: plugins/interface_view.ui:1085
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: plugins/interface_view.ui:1059
#: plugins/interface_view.ui:1120
msgid "Absolute position"
msgstr "Absolutni položaj"
#: plugins/interface_view.ui:1078
#: plugins/interface_view.ui:1139
msgid "Co_mponent"
msgstr "_Enota"
#: plugins/interface_view.ui:1097
#: plugins/interface_view.ui:1158
msgid "Des_ktop"
msgstr "_Namizje"
#: plugins/interface_view.ui:1203
#: plugins/interface_view.ui:1264
msgid "Locale:"
msgstr "Jezikovna oznaka:"
#: plugins/interface_view.ui:1244
#: plugins/interface_view.ui:1305
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"
#. add url role to buffer
#: plugins/interface_view.ui:1265 plugins/validate.py:298
#: plugins/interface_view.ui:1326 plugins/validate.py:299
msgid "Hyperlink"
msgstr "Hiperpovezava"
#: plugins/interface_view.ui:1377
#: plugins/interface_view.ui:1438
msgid "H_ypertext"
msgstr "_Hiperbesedilo"
#: plugins/interface_view.ui:1410
#: plugins/interface_view.ui:1471
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
#: plugins/interface_view.ui:1499
#: plugins/interface_view.ui:1560
msgid "Locale"
msgstr "Jezikovna oznaka"
#: plugins/interface_view.ui:1561
#: plugins/interface_view.ui:1622
msgid "_Image"
msgstr "_Slika"
#: plugins/interface_view.ui:1580
#: plugins/interface_view.ui:1641
msgid "Lo_gin Helper"
msgstr "Pomočnik _prijave"
#: plugins/interface_view.ui:1651
#: plugins/interface_view.ui:1712
msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"
#: plugins/interface_view.ui:1693
#: plugins/interface_view.ui:1754
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"
#: plugins/interface_view.ui:1731
#: plugins/interface_view.ui:1792
msgid "Content type"
msgstr "Vrsta vsebine"
#: plugins/interface_view.ui:1742 plugins/interface_view.py:739
#: plugins/interface_view.ui:1803 plugins/interface_view.py:744
msgid "URI"
msgstr "Naslov URI"
#: plugins/interface_view.ui:1761
#: plugins/interface_view.ui:1822
msgid "St_reamable Content"
msgstr "P_pretočna vsebina"
#: plugins/interface_view.ui:1802
#: plugins/interface_view.ui:1863
msgid "Caption:"
msgstr "Naslov:"
#: plugins/interface_view.ui:1847
#: plugins/interface_view.ui:1908
msgid "Summary:"
msgstr "Povzetek:"
#: plugins/interface_view.ui:1991
#: plugins/interface_view.ui:2052
msgid "Selected columns"
msgstr "Izbrani stolpci"
#: plugins/interface_view.ui:2007
#: plugins/interface_view.ui:2068
msgid "Selected rows"
msgstr "Izbrane vrstice"
#: plugins/interface_view.ui:2023
#: plugins/interface_view.ui:2084
msgid "Columns"
msgstr "Stolpci"
#: plugins/interface_view.ui:2039
#: plugins/interface_view.ui:2100
msgid "Rows"
msgstr "Vrstice"
#: plugins/interface_view.ui:2064
#: plugins/interface_view.ui:2125
msgid "Table Information"
msgstr "Podrobnosti razpredelnice"
#: plugins/interface_view.ui:2110
#: plugins/interface_view.ui:2171
msgid "name (x,y)"
msgstr "ime (x,y)"
#: plugins/interface_view.ui:2164 plugins/interface_view.ui:2283
#: plugins/interface_view.ui:2225 plugins/interface_view.ui:2344
msgid "Header:"
msgstr "Glava:"
#: plugins/interface_view.ui:2177 plugins/interface_view.ui:2296
#: plugins/interface_view.ui:2238 plugins/interface_view.ui:2357
msgid "<no description>"
msgstr "<brez opisa>"
#. How many rows the cell spans.
#. How many columns the cell spans.
#: plugins/interface_view.ui:2210 plugins/interface_view.ui:2329
#: plugins/interface_view.ui:2271 plugins/interface_view.ui:2390
msgid "Extents:"
msgstr "Razširitve:"
#: plugins/interface_view.ui:2250
#: plugins/interface_view.ui:2311
msgid "Row"
msgstr "Vrstica"
#: plugins/interface_view.ui:2369
#: plugins/interface_view.ui:2430
msgid "Column"
msgstr "Stolpec"
#: plugins/interface_view.ui:2387
#: plugins/interface_view.ui:2448
msgid "Selected Cell"
msgstr "Izbrana celica"
#: plugins/interface_view.ui:2408
#: plugins/interface_view.ui:2472
msgid "_Table"
msgstr "_Razpredelnica"
#: plugins/interface_view.ui:2469
#: plugins/interface_view.ui:2533
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
#: plugins/interface_view.ui:2507
#: plugins/interface_view.ui:2571
msgid "Offset"
msgstr "Odmik"
#: plugins/interface_view.ui:2545
#: plugins/interface_view.ui:2609
msgid "Include defaults"
msgstr "Vključi privzeto"
#. Start character offset of text attributes span
#: plugins/interface_view.ui:2567
#: plugins/interface_view.ui:2631
msgid "Start: 0"
msgstr "Začetek: 0"
#. End character offset of text attributes span
#: plugins/interface_view.ui:2585
#: plugins/interface_view.ui:2649
msgid "End: 0"
msgstr "Konec: 0"
#: plugins/interface_view.ui:2693
#: plugins/interface_view.ui:2763
msgid "Te_xt"
msgstr "_Besedilo"
#: plugins/interface_view.ui:2748
#: plugins/interface_view.ui:2818
msgid "Current value"
msgstr "Trenutna vrednost"
#: plugins/interface_view.ui:2816
#: plugins/interface_view.ui:2886
msgid "Minimum increment"
msgstr "Najmanjše povečevanje"
#: plugins/interface_view.ui:2831
#: plugins/interface_view.ui:2901
msgid "Maximum value"
msgstr "Največja vrednost"
#: plugins/interface_view.ui:2846
#: plugins/interface_view.ui:2916
msgid "Minimum value"
msgstr "Najmanjša vrednost"
#: plugins/interface_view.ui:2872
#: plugins/interface_view.ui:2942
msgid "Val_ue"
msgstr "_Vrednost"
#: plugins/interface_view.ui:2891
#: plugins/interface_view.ui:2961
msgid "unknown"
msgstr "neznano"
#. Translators: this is a plugin name
#: plugins/interface_view.py:42
#: plugins/interface_view.py:44
msgid "Interface Viewer"
msgstr "Pregledovalnik vmesnikov"
#. Translators: this is a plugin description
#: plugins/interface_view.py:45
#: plugins/interface_view.py:47
msgid "Allows viewing of various interface properties"
msgstr "Omogoča prikaz različnih lastnosti vmesnikov"
#: plugins/interface_view.py:235
#: plugins/interface_view.py:237
msgid "(not implemented)"
msgstr "(ni del programa)"
#: plugins/interface_view.py:747
#: plugins/interface_view.py:752
msgid "Start"
msgstr "Začetek"
#: plugins/interface_view.py:755
#: plugins/interface_view.py:760
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: plugins/interface_view.py:917
#: plugins/interface_view.py:922
msgid "Too many selectable children"
msgstr "Preveč izbirnih podrejenih procesov"
#: plugins/interface_view.py:1262 plugins/interface_view.py:1265
#: plugins/interface_view.py:1275 plugins/interface_view.py:1278
msgid "(Editable)"
msgstr "(Uredljivo)"
......@@ -605,7 +604,7 @@ msgstr "(Uredljivo)"
#. "Start" is the character offset where the formatting begins. If
#. the first four letters of some text is bold, the start offset of
#. that bold formatting is 0.
#: plugins/interface_view.py:1412
#: plugins/interface_view.py:1425
#, python-format
msgid "Start: %d"
msgstr "Začetek: %d"
......@@ -615,7 +614,7 @@ msgstr "Začetek: %d"
#. "End" is the character offset where the formatting ends. If the
#. first four letters of some text is bold, the end offset of that
#. bold formatting is 4.
#: plugins/interface_view.py:1418
#: plugins/interface_view.py:1431
#, python-format
msgid "End: %d"
msgstr "Konec: %d"
......@@ -640,11 +639,11 @@ msgstr "Preverjanje enote dostopnosti pod kazalnikom miške"
msgid "Sche_ma:"
msgstr "She_ma:"
#: plugins/validate.ui:95
#: plugins/validate.ui:89
msgid "V_alidate"
msgstr "Določi _veljavnost"
#: plugins/validate.ui:180 plugins/validate.py:375 plugins/validate.py:427
#: plugins/validate.ui:174 plugins/validate.py:376 plugins/validate.py:433
msgid "Idle"
msgstr "Nedejavno"
......@@ -662,40 +661,40 @@ msgstr "Določi veljavnost dostopnosti programa"
#. log level column
#. add level to buffer
#: plugins/validate.py:222 plugins/validate.py:290
#: plugins/validate.py:223 plugins/validate.py:291
msgid "Level"
msgstr "Raven"
#. add accessible's role to buffer
#: plugins/validate.py:296 src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:513
#: plugins/validate.py:297 src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:471
msgid "Role"
msgstr "Vloga"
#: plugins/validate.py:361
#: plugins/validate.py:362
msgid "Saving"
msgstr "Shranjevanje"
#: plugins/validate.py:409
#: plugins/validate.py:413
msgid "Validating"
msgstr "Določanje veljavnosti"
#: plugins/validate.py:565
#: plugins/validate.py:571
msgid "EXCEPT"
msgstr "IZJEMA"
#: plugins/validate.py:572
#: plugins/validate.py:578
msgid "ERROR"
msgstr "NAPAKA"
#: plugins/validate.py:580
#: plugins/validate.py:586
msgid "WARN"
msgstr "OPOZORILO"
#: plugins/validate.py:587
#: plugins/validate.py:593
msgid "INFO"
msgstr "PODROBNOSTI"
#: plugins/validate.py:594
#: plugins/validate.py:600
msgid "DEBUG"
msgstr "RAZHROŠČEVANJE"
......@@ -807,37 +806,37 @@ msgstr "_Možnosti …"
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:459
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:415
msgid "<dead>"
msgstr "<nedejavno>"
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:520
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:478
msgid "Children"
msgstr "Podrejeno"
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:549
msgid "_Hide/Show Applications without children"
msgstr "_Pokaži/Skrij programe brez podrejenih oken"
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:506
msgid "_Show Applications without children"
msgstr "_Pokaži programe brez podrejenih oken"
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:552
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:509
msgid "_Refresh Registry"
msgstr "Osveži _vpisnik"
#. Translators: Appears as tooltip
#.
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:555
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:512
msgid "Refresh all"
msgstr "Osveži vse"
#. Translators: Refresh current tree nodes children.
#. Translators: Refresh current tree node's children.
#.
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:558
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:515
msgid "Refresh _Node"
msgstr "Osveži _vozlišče"
#. Translators: Appears as tooltip
#.
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:561
#: src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:518
msgid "Refresh selected node’s children"
msgstr "Osveži podrejene predmete vozlišča"
......@@ -923,12 +922,12 @@ msgstr "Interaktivni raziskovalec python dostopnosti"
#: src/lib/accerciser/about_dialog.py:54
msgid "accerciser Copyright © 2006, 2007 IBM Corporation (BSD)"
msgstr "Avtorske pravice za accerciser © 2006, 2007 IBM Corporation (BSD)"
msgstr "Avtorske pravice za accerciser (c) 2006, 2007 IBM Corporation (BSD)"
#: src/lib/accerciser/about_dialog.py:56
msgid "The New BSD License. See the COPYING and NOTICE files for details."
msgstr ""
"Novo dovoljenje BSD. Za več podrobnosti si poglejte datoteki COPYING in "
"Novo dovoljenje BSD. Za več podrobnosti si oglejte datoteki COPYING in "
"NOTICE."
#: src/lib/accerciser/about_dialog.py:58
......@@ -1042,6 +1041,10 @@ msgstr "_Pogled"
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#~| msgid "Accerciser"
#~ msgid "accerciser"
#~ msgstr "accerciser"
#~ msgid "<i>_New view...</i>"
#~ msgstr "<i>_Nov pogled ...</i>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment