Commit 56c4a8cf authored by Zdeněk Hataš's avatar Zdeněk Hataš Committed by Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 6031c284
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager-pptp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: pptp\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-09 09:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-12 11:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-21 11:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-21 18:25+0100\n"
"Last-Translator: Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,140 +20,81 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
#. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
#. * that the password should never be saved.
#.
#: ../auth-dialog/main.c:155
#: ../auth-dialog/main.c:154
#, c-format
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "Pro přístup k virtuální privátní síti „%s“ musíte provést autentizaci."
#: ../auth-dialog/main.c:164 ../auth-dialog/main.c:184
#: ../auth-dialog/main.c:163 ../auth-dialog/main.c:183
msgid "Authenticate VPN"
msgstr "Autentizovat VPN"
#: ../auth-dialog/main.c:166 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:12
#: ../auth-dialog/main.c:165 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:43
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:1
msgid "PPTP VPN Connection Manager"
msgstr "Správce spojení PPTP VPN"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:2
msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
msgstr "Přidat, odstranit a upravit spojení PPTP VPN"
#: ../properties/advanced-dialog.c:185
#: ../properties/advanced-dialog.c:191
msgid "All Available (Default)"
msgstr "Vše dostupné (výchozí)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:189
#: ../properties/advanced-dialog.c:195
msgid "128-bit (most secure)"
msgstr "128 bitů (nejbezpečnější)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:198
#: ../properties/advanced-dialog.c:204
msgid "40-bit (less secure)"
msgstr "40 bitů (méně bezpečné)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:302
#: ../properties/advanced-dialog.c:308
msgid "PAP"
msgstr "PAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:315
#: ../properties/advanced-dialog.c:321
msgid "CHAP"
msgstr "CHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:327
#: ../properties/advanced-dialog.c:333
msgid "MSCHAP"
msgstr "MSCHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:339
#: ../properties/advanced-dialog.c:345
msgid "MSCHAPv2"
msgstr "MSCHAPv2"
#: ../properties/advanced-dialog.c:352
#: ../properties/advanced-dialog.c:358
msgid "EAP"
msgstr "EAP"
#: ../properties/nm-pptp.c:56
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
msgstr "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
#: ../properties/nm-pptp.c:57
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
msgstr "Kompatibilní s PPTP VPN servery od Microsoftu a ostatních."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:1
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:2
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Obecné</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
msgid ""
"PPTP server IP or name.\n"
"config: the first parameter of pptp"
msgstr ""
"Název nebo IP PPTP serveru.\n"
"config: první parametr pptp"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
msgid "_Gateway:"
msgstr "_Brána:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:6
msgid "<b>Optional</b>"
msgstr "<b>Volitelné</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
msgid ""
"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
"purposes.\n"
"config: domain <domain>"
msgstr ""
"Připojit název domény <domain> k lokálnímu názvu stroje pro účely ověření.\n"
"config: domain <domain>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid "NT Domain:"
msgstr "Doména NT:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "Show password"
msgstr "Zobrazit heslo"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
msgstr "Heslo poskytnuté PPTP pokud o něj požádá."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
"<name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na "
"<název>.\n"
"config: user <název>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:15
msgid "User name:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
msgid "Ad_vanced..."
msgstr "P_okročilé…"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
msgid "PPTP Advanced Options"
msgstr "Rozšířené volby PPTP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:18
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
msgid "<b>Authentication</b>"
msgstr "<b>Autentizace</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:4
msgid "Allow the following authentication methods:"
msgstr "Povolit následující metody autentizace:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
msgid ""
"Allow/disable authentication methods.\n"
"config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
......@@ -161,29 +102,29 @@ msgstr ""
"Povolit/zakázat metody ověření.\n"
"config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
msgid "<b>Security and Compression</b>"
msgstr "<b>Bezpečnost a komprimace</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:8
msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)"
msgstr "Použít _Point-to-Point šifrování (MPPE)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:24
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid ""
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. "
"To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication "
"methods: MSCHAP or MSCHAPv2."
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. To "
"enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication methods: "
"MSCHAP or MSCHAPv2."
msgstr ""
"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod "
"MSCHAP. Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních "
"metod (MSCHAP nebo MSCHAPv2)."
"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod MSCHAP. "
"Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních metod (MSCHAP nebo "
"MSCHAPv2)."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "_Security:"
msgstr "_Bezpečnost:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
msgid ""
"Require the use of MPPE, with 40/128-bit encryption or all.\n"
"config: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40"
......@@ -191,11 +132,11 @@ msgstr ""
"Vyžaduje použití MPPE se 40/128bitovým šifrovnáním nebo vše.\n"
"config: require-mppe, require-mppe-128 nebo require-mppe-40"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:28
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
msgid "Allow st_ateful encryption"
msgstr "Povolit st_avové šifrování"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:14
msgid ""
"Allow MPPE to use stateful mode. Stateless mode is still attempted first.\n"
"config: mppe-stateful (when checked)"
......@@ -204,11 +145,11 @@ msgstr ""
"první.\n"
"config: mppe-stateful (pokud je zaškrtnuto)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
msgid "Allow _BSD data compression"
msgstr "Povolit komprimaci _BSD dat"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:32
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
msgid ""
"Allow/disable BSD-Compress compression.\n"
"config: nobsdcomp (when unchecked)"
......@@ -216,11 +157,11 @@ msgstr ""
"Povolit/zakázat komprimaci BSD.\n"
"config: nobsdcomp (pokud není zaškrtnuto)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
msgid "Allow _Deflate data compression"
msgstr "Povolit komprimaci dat _Deflate"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:35
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
msgid ""
"Allow/disable Deflate compression.\n"
"config: nodeflate (when unchecked)"
......@@ -228,29 +169,29 @@ msgstr ""
"Povolit/zakázat komprimaci Deflate.\n"
"config: nodeflate (pokud není zaškrtnuto)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
msgid "Use TCP _header compression"
msgstr "Použít kompresi TCP _záhlaví"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
msgid ""
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the "
"transmit and the receive directions.\n"
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the transmit "
"and the receive directions.\n"
"config: novj (when unchecked)"
msgstr ""
"Povolit/zakázat Van Jacobsonův styl komprimace hlaviček TCP/IP pro oba směry "
"(odesílání a příjem).\n"
"config: novj (pokud není zaškrtnuto)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
msgid "<b>Echo</b>"
msgstr "<b>Echo</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
msgid "Send PPP _echo packets"
msgstr "Poslat PPP _echo pakety"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:27
msgid ""
"Send LCP echo-requests to find out whether peer is alive.\n"
"config: lcp-echo-failure and lcp-echo-interval"
......@@ -258,16 +199,15 @@ msgstr ""
"Zjišťovat pomocí LCP echo-request zda protějšek žije.\n"
"config: lcp-echo-failure a lcp-echo-interval"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
#| msgid "<b>Echo</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
msgid "<b>Misc</b>"
msgstr "<b>Různé</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:45
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:30
msgid "Use custom _unit number:"
msgstr "Po_užít vlastní číslo zařízení:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
msgid ""
"Enable custom index for ppp<n> device name.\n"
"config: unit <n>"
......@@ -275,132 +215,165 @@ msgstr ""
"Povolit vlastní index pro název zařízení ppp<n>.\n"
"config: unit <n>"
#: ../properties/nm-pptp.c:49
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
msgstr "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:33
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Obecné</b>"
#: ../properties/nm-pptp.c:50
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
msgstr "Kompatibilní s PPTP VPN servery od Microsoftu a ostatních."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
msgid ""
"PPTP server IP or name.\n"
"config: the first parameter of pptp"
msgstr ""
"Název nebo IP PPTP serveru.\n"
"config: první parametr pptp"
#: ../properties/nm-pptp.c:317
msgid "Saved"
msgstr "Uloženo"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:36
msgid "_Gateway:"
msgstr "_Brána:"
#: ../properties/nm-pptp.c:325
msgid "Always Ask"
msgstr "Vždy se ptát"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
msgid "<b>Optional</b>"
msgstr "<b>Volitelné</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
msgid ""
"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
"purposes.\n"
"config: domain <domain>"
msgstr ""
"Připojit název domény <domain> k lokálnímu názvu stroje pro účely ověření.\n"
"config: domain <domain>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
msgid "NT Domain:"
msgstr "Doména NT:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
msgid "Show password"
msgstr "Zobrazit heslo"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
msgstr "Heslo poskytnuté PPTP pokud o něj požádá."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to <name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na <název>.\n"
"config: user <název>"
#: ../properties/nm-pptp.c:330
msgid "Not Required"
msgstr "Není vyžadováno"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
msgid "User name:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../src/nm-pptp-service.c:161
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:47
msgid "Ad_vanced..."
msgstr "P_okročilé…"
#: ../src/nm-pptp-service.c:166
#, c-format
msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
msgstr "nelze převést adresu IP „%s“ (%d) brány PPTP VPN"
#: ../src/nm-pptp-service.c:179
#: ../src/nm-pptp-service.c:184
#, c-format
msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
msgstr "nelze nalézt adresu IP „%s“ (%d) brány PPTP VPN"
#: ../src/nm-pptp-service.c:203
#: ../src/nm-pptp-service.c:208
#, c-format
msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'"
msgstr "nebyla vrácena žádná použitelná adresa brány PPTP VPN „%s“"
#: ../src/nm-pptp-service.c:214
#: ../src/nm-pptp-service.c:219
#, c-format
msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s' (%d)"
msgstr "nebyla vrácena žádná použitelná adresa brány PPTP VPN „%s“ (%d)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:241
#: ../src/nm-pptp-service.c:246
msgid "Could not find secrets (connection invalid, no vpn setting)."
msgstr "Nelze nalézt hesla (neplatné připojení, žádná nastavení vpn)."
#: ../src/nm-pptp-service.c:253
msgid "Invalid VPN username."
msgstr "Neplatné jméno uživatele VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:262
msgid "Missing VPN username."
msgstr "Chybí jméno uživatele VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:258
msgid "Missing or invalid VPN username."
msgstr "Chybějící nebo neplatné uživatelské jméno pro VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:272
#: ../src/nm-pptp-service.c:268
msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Chybějící nebo neplatné heslo VPN."
msgstr "Chybějící nebo neplatné heslo pro VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:430
#: ../src/nm-pptp-service.c:460
msgid "No cached credentials."
msgstr "Žádné přihlašovací údaje v mezipaměti."
msgstr "Nejsou žádné přihlašovací údaje v mezipaměti."
#: ../src/nm-pptp-service.c:577
#: ../src/nm-pptp-service.c:616
#, c-format
msgid "invalid gateway '%s'"
msgstr "neplatná brána „%s“"
#: ../src/nm-pptp-service.c:591
#: ../src/nm-pptp-service.c:630
#, c-format
msgid "invalid integer property '%s'"
msgstr "neplatná číselná volba „%s“"
msgstr "neplatná číselná vlastnost „%s“"
#: ../src/nm-pptp-service.c:601
#: ../src/nm-pptp-service.c:640
#, c-format
msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
msgstr "neplatná pravdivostní volba „%s“ (není ano či ne)"
msgstr "neplatná pravdivostní vlastnost „%s“ (není ano či ne)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:608
#: ../src/nm-pptp-service.c:647
#, c-format
msgid "unhandled property '%s' type %s"
msgstr "neošetřená volba „%s“ typu %s"
msgstr "neošetřená vlastnost „%s“ typu %s"
#: ../src/nm-pptp-service.c:619
#: ../src/nm-pptp-service.c:658
#, c-format
msgid "property '%s' invalid or not supported"
msgstr "volba „%s“ není platná nebo podporovaná"
msgstr "vlastnost „%s“ není platná nebo podporovaná"
#: ../src/nm-pptp-service.c:637
#: ../src/nm-pptp-service.c:676
msgid "No VPN configuration options."
msgstr "Žádné volby nastavení VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:657
#: ../src/nm-pptp-service.c:696
#, c-format
msgid "Missing required option '%s'."
msgstr "Chybí požadovaná volba „%s“."
#: ../src/nm-pptp-service.c:677
#: ../src/nm-pptp-service.c:716
msgid "No VPN secrets!"
msgstr "Žádná hesla VPN!"
#: ../src/nm-pptp-service.c:835
#: ../src/nm-pptp-service.c:874
msgid "Could not find pptp client binary."
msgstr "Nelze najít program klienta pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:848
#: ../src/nm-pptp-service.c:887
msgid "Missing VPN gateway."
msgstr "Chybí brána VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1009
#: ../src/nm-pptp-service.c:1048
msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Nelze nalézt program pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1139
#: ../src/nm-pptp-service.c:1161
msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
msgstr "Neplatná nebo chybějící brána PPTP."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1318
#: ../src/nm-pptp-service.c:1347
msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
msgstr "Neukončovat při uzavření spojení VPN"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1319
#: ../src/nm-pptp-service.c:1348
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr "Povolit podrobný ladicí výpis (může prozradit hesla)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1342
#: ../src/nm-pptp-service.c:1371
msgid ""
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
"Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with Microsoft "
"and other implementations) to NetworkManager."
msgstr ""
"nm-pptp-service umožňuje NetworkManageru poskytovat služby pro připojování k "
"PPTP VPN serverům (Microsoftu a dalších)."
"serverům VPN s protokolem PPTP (Microsoftu a dalších)."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment