Commit c802d6c3 authored by Necdet Yücel's avatar Necdet Yücel Committed by Administrator

Updated Turkish translation

parent a49cd9b9
...@@ -2,158 +2,100 @@ ...@@ -2,158 +2,100 @@
# Copyright (C) 2014 network-manager-pptp's COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) 2014 network-manager-pptp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the network-manager-pptp package. # This file is distributed under the same license as the network-manager-pptp package.
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2014. # Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2014.
# Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>, 2015.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2016.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: network-manager-pptp nm-0-9-10\n" "Project-Id-Version: network-manager-pptp nm-0-9-10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: pptp\n" "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: pptp\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-07 11:13+0000\n" "POT-Creation-Date: 2015-11-27 09:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-07 18:12+0000\n" "PO-Revision-Date: 2016-03-19 16:18+0200\n"
"Last-Translator: Necdet <necdetyucel@gmail.com>\n" "Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n" "Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n" "Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 2.5.1.1\n" "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1415383953.000000\n" "X-POOTLE-MTIME: 1434044079.000000\n"
#. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated #. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
#. * that the password should never be saved. #. * that the password should never be saved.
#. #.
#: ../auth-dialog/main.c:155 #: ../auth-dialog/main.c:154
#, c-format #, c-format
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'." msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "" msgstr ""
"'%s' Sanal Özel Ağına erişmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor." "'%s' Sanal Özel Ağına erişmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor."
#: ../auth-dialog/main.c:164 ../auth-dialog/main.c:184 #: ../auth-dialog/main.c:163 ../auth-dialog/main.c:183
msgid "Authenticate VPN" msgid "Authenticate VPN"
msgstr "VPN Kimlik Doğrulaması" msgstr "VPN Kimlik Doğrulaması"
#: ../auth-dialog/main.c:166 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:12 #: ../auth-dialog/main.c:165 ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:43
msgid "Password:" msgid "Password:"
msgstr "Parola:" msgstr "Parola:"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:1 #: ../properties/advanced-dialog.c:191
msgid "PPTP VPN Connection Manager"
msgstr "PPTP VPN Bağlantı Yöneticisi"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:2
msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
msgstr "PPTP VPN Bağlantılarını Ekle, Kaldır ve Düzenle"
#: ../properties/advanced-dialog.c:184
msgid "All Available (Default)" msgid "All Available (Default)"
msgstr "Tümü Kullanılabilir (Varsayılan)" msgstr "Tümü Kullanılabilir (Varsayılan)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:188 #: ../properties/advanced-dialog.c:195
msgid "128-bit (most secure)" msgid "128-bit (most secure)"
msgstr "128-bit (en güvenli)" msgstr "128-bit (en güvenli)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:197 #: ../properties/advanced-dialog.c:204
msgid "40-bit (less secure)" msgid "40-bit (less secure)"
msgstr "40-bit (az güvenli)" msgstr "40-bit (az güvenli)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:301 #: ../properties/advanced-dialog.c:308
msgid "PAP" msgid "PAP"
msgstr "PAP" msgstr "PAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:314 #: ../properties/advanced-dialog.c:321
msgid "CHAP" msgid "CHAP"
msgstr "CHAP" msgstr "CHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:326 #: ../properties/advanced-dialog.c:333
msgid "MSCHAP" msgid "MSCHAP"
msgstr "MSCHAP" msgstr "MSCHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:338 #: ../properties/advanced-dialog.c:345
msgid "MSCHAPv2" msgid "MSCHAPv2"
msgstr "MSCHAPv2" msgstr "MSCHAPv2"
#: ../properties/advanced-dialog.c:351 #: ../properties/advanced-dialog.c:358
msgid "EAP" msgid "EAP"
msgstr "EAP" msgstr "EAP"
#: ../properties/nm-pptp.c:56
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
msgstr "Noktadan Noktaya Tünelleme Protokolü (PPTP)"
#: ../properties/nm-pptp.c:57
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
msgstr "Microsoft ve diğer PPTP VPN sunucularıyla uyumludur."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:1 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:1
msgid "Default" msgid "Default"
msgstr "Varsayılan" msgstr "Varsayılan"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:2 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:2
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Genel</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
msgid ""
"PPTP server IP or name.\n"
"config: the first parameter of pptp"
msgstr ""
"PPTP sunucu IP adresi veya adı.\n"
"yapılandırma: pptp'nin ilk parametresi"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
msgid "_Gateway:"
msgstr "_Ağ geçidi:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:6
msgid "<b>Optional</b>"
msgstr "<b>İsteğe Bağlı</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
msgid ""
"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
"purposes.\n"
"config: domain <domain>"
msgstr ""
"Kimlik doğrulama amacı için yerel makine adına alan adını <alanadı> şeklinde "
"ekleyin.\n"
"yapılandırma: domain <alanadı>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid "NT Domain:"
msgstr "NT Alanı:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "Show password"
msgstr "Parolayı göster"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
msgstr "Parola sorulduğunda PPTP'ye geçildi."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
"<name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Yerel sistemde kimlik doğrulaması için kullanılan ismi eşe <isim> olarak "
"ayarla.\n"
"yapılandırma: user <isim>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:15
msgid "User name:"
msgstr "Kullanıcı adı:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
msgid "Ad_vanced..."
msgstr "Ge_lişmiş..."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
msgid "PPTP Advanced Options" msgid "PPTP Advanced Options"
msgstr "PPTP Gelişmiş Seçenekleri" msgstr "PPTP Gelişmiş Seçenekleri"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:18 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
msgid "<b>Authentication</b>" msgid "<b>Authentication</b>"
msgstr "<b>Kimlik Doğrulama</b>" msgstr "<b>Kimlik Doğrulama</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:4
msgid "Allow the following authentication methods:" msgid "Allow the following authentication methods:"
msgstr "Aşağıdaki kimlik denetleme yöntemlerine izin ver:" msgstr "Aşağıdaki kimlik denetleme yöntemlerine izin ver:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
msgid "" msgid ""
"Allow/disable authentication methods.\n" "Allow/disable authentication methods.\n"
"config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap" "config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
...@@ -162,15 +104,15 @@ msgstr "" ...@@ -162,15 +104,15 @@ msgstr ""
"yapılandırma: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, " "yapılandırma: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, "
"refuse-eap" "refuse-eap"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
msgid "<b>Security and Compression</b>" msgid "<b>Security and Compression</b>"
msgstr "<b>Güvenlik ve Sıkıştırma</b>" msgstr "<b>Güvenlik ve Sıkıştırma</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:8
msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)" msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)"
msgstr "Noktadan _Noktaya Şifreleme (MPPE) Kullan" msgstr "Noktadan _Noktaya Şifreleme (MPPE) Kullan"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:24 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid "" msgid ""
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. " "Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. "
"To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication " "To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication "
...@@ -180,11 +122,11 @@ msgstr "" ...@@ -180,11 +122,11 @@ msgstr ""
"kullanılabilir. Bu onay kutusunu etkinleştirmek için bir veya daha fazla " "kullanılabilir. Bu onay kutusunu etkinleştirmek için bir veya daha fazla "
"MSCHAP yöntemini seçin: MSCHAP veya MSCHAPv2." "MSCHAP yöntemini seçin: MSCHAP veya MSCHAPv2."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "_Security:" msgid "_Security:"
msgstr "_Güvenlik:" msgstr "_Güvenlik:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
msgid "" msgid ""
"Require the use of MPPE, with 40/128-bit encryption or all.\n" "Require the use of MPPE, with 40/128-bit encryption or all.\n"
"config: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40" "config: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40"
...@@ -192,11 +134,11 @@ msgstr "" ...@@ -192,11 +134,11 @@ msgstr ""
"MPPE'nin 40/128-bit şifreleme ile kullanılmasını gerektirir.\n" "MPPE'nin 40/128-bit şifreleme ile kullanılmasını gerektirir.\n"
"yapılandırma: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40" "yapılandırma: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:28 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
msgid "Allow st_ateful encryption" msgid "Allow st_ateful encryption"
msgstr "Durum t_emelli şifrelemeye izin ver" msgstr "Durum t_emelli şifrelemeye izin ver"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:14
msgid "" msgid ""
"Allow MPPE to use stateful mode. Stateless mode is still attempted first.\n" "Allow MPPE to use stateful mode. Stateless mode is still attempted first.\n"
"config: mppe-stateful (when checked)" "config: mppe-stateful (when checked)"
...@@ -205,11 +147,11 @@ msgstr "" ...@@ -205,11 +147,11 @@ msgstr ""
"hala ilk olarak denenir.\n" "hala ilk olarak denenir.\n"
"yapılandırma: mppe-stateful (onaylandığında)" "yapılandırma: mppe-stateful (onaylandığında)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
msgid "Allow _BSD data compression" msgid "Allow _BSD data compression"
msgstr "_BSD veri sıkıştırmasına izin ver" msgstr "_BSD veri sıkıştırmasına izin ver"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:32 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
msgid "" msgid ""
"Allow/disable BSD-Compress compression.\n" "Allow/disable BSD-Compress compression.\n"
"config: nobsdcomp (when unchecked)" "config: nobsdcomp (when unchecked)"
...@@ -217,11 +159,11 @@ msgstr "" ...@@ -217,11 +159,11 @@ msgstr ""
"BSD sıkıştırmasına izin ver/kapat.\n" "BSD sıkıştırmasına izin ver/kapat.\n"
"yapılandırma: nobsdcomp (onay kaldırıldığında)" "yapılandırma: nobsdcomp (onay kaldırıldığında)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
msgid "Allow _Deflate data compression" msgid "Allow _Deflate data compression"
msgstr "_Deflate veri sıkıştırmasına izin ver" msgstr "_Deflate veri sıkıştırmasına izin ver"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:35 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
msgid "" msgid ""
"Allow/disable Deflate compression.\n" "Allow/disable Deflate compression.\n"
"config: nodeflate (when unchecked)" "config: nodeflate (when unchecked)"
...@@ -229,11 +171,11 @@ msgstr "" ...@@ -229,11 +171,11 @@ msgstr ""
"Deflate sıkıştırmasına izin ver/kapat.\n" "Deflate sıkıştırmasına izin ver/kapat.\n"
"yapılandırma: nodeflate (onay kaldırıldığında)" "yapılandırma: nodeflate (onay kaldırıldığında)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
msgid "Use TCP _header compression" msgid "Use TCP _header compression"
msgstr "TCP _başlık sıkıştırması kullan" msgstr "TCP _başlık sıkıştırması kullan"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
msgid "" msgid ""
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the " "Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the "
"transmit and the receive directions.\n" "transmit and the receive directions.\n"
...@@ -243,15 +185,15 @@ msgstr "" ...@@ -243,15 +185,15 @@ msgstr ""
"yönlerinde izin ver/kapat.\n" "yönlerinde izin ver/kapat.\n"
"yapılandırma: novj (onaylandığında)" "yapılandırma: novj (onaylandığında)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
msgid "<b>Echo</b>" msgid "<b>Echo</b>"
msgstr "<b>Echo</b>" msgstr "<b>Echo</b>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
msgid "Send PPP _echo packets" msgid "Send PPP _echo packets"
msgstr "PPP _echo paketleri gönder" msgstr "PPP _echo paketleri gönder"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:27
msgid "" msgid ""
"Send LCP echo-requests to find out whether peer is alive.\n" "Send LCP echo-requests to find out whether peer is alive.\n"
"config: lcp-echo-failure and lcp-echo-interval" "config: lcp-echo-failure and lcp-echo-interval"
...@@ -259,134 +201,208 @@ msgstr "" ...@@ -259,134 +201,208 @@ msgstr ""
"Eşin ayakta olup olmadığını bulmak için LCP echo-requests gönder.\n" "Eşin ayakta olup olmadığını bulmak için LCP echo-requests gönder.\n"
"yapılandırma: lcp-echo-failure ve lcp-echo-interval" "yapılandırma: lcp-echo-failure ve lcp-echo-interval"
#: ../properties/nm-pptp.c:49 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)" msgid "<b>Misc</b>"
msgstr "Noktadan Noktaya Tünelleme Protokolü (PPTP)" msgstr "<b>Çeşitli</b>"
#: ../properties/nm-pptp.c:50 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:30
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers." msgid "Use custom _unit number:"
msgstr "Microsoft ve diğer PPTP VPN sunucularıyla uyumludur." msgstr "Özel _birim sayısı kullan:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
msgid ""
"Enable custom index for ppp<n> device name.\n"
"config: unit <n>"
msgstr ""
"Ppp<n> aygıt adı için özel dizini etkinleştir.\n"
"yapılandırma: birim <n>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:33
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Genel</b>"
#: ../properties/nm-pptp.c:317 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
msgid "Saved" msgid ""
msgstr "Kaydedildi" "PPTP server IP or name.\n"
"config: the first parameter of pptp"
msgstr ""
"PPTP sunucu IP adresi veya adı.\n"
"yapılandırma: pptp'nin ilk parametresi"
#: ../properties/nm-pptp.c:325 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:36
msgid "Always Ask" msgid "_Gateway:"
msgstr "Her Zaman Sor" msgstr "_Ağ geçidi:"
#: ../properties/nm-pptp.c:330 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
msgid "Not Required" msgid "<b>Optional</b>"
msgstr "Gerekli Değil" msgstr "<b>İsteğe Bağlı</b>"
#: ../src/nm-pptp-service.c:161 #: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
msgid ""
"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
"purposes.\n"
"config: domain <domain>"
msgstr ""
"Kimlik doğrulama amacı için yerel makine adına alan adını <alanadı> şeklinde "
"ekleyin.\n"
"yapılandırma: domain <alanadı>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
msgid "NT Domain:"
msgstr "NT Alanı:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
msgid "Show password"
msgstr "Parolayı göster"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
msgstr "Parola sorulduğunda PPTP'ye geçildi."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
"<name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Yerel sistemde kimlik doğrulaması için kullanılan ismi eşe <isim> olarak "
"ayarla.\n"
"yapılandırma: user <isim>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
msgid "User name:"
msgstr "Kullanıcı adı:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:47
msgid "Ad_vanced..."
msgstr "Ge_lişmiş..."
#: ../src/nm-pptp-service.c:166
#, c-format #, c-format
msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)" msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
msgstr "PPTP VPN ağ geçidi IP adresi dönüştürülemedi '%s' (%d)" msgstr "PPTP VPN ağ geçidi IP adresi dönüştürülemedi '%s' (%d)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:179 #: ../src/nm-pptp-service.c:184
#, c-format #, c-format
msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)" msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
msgstr "PPTP VPN ağ geçidi IP adresine bakılamadı '%s' (%d)" msgstr "PPTP VPN ağ geçidi IP adresine bakılamadı '%s' (%d)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:203 #: ../src/nm-pptp-service.c:208
#, c-format #, c-format
msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'" msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'"
msgstr "PPTP VPN ağ geçidi '%s' için kullanılabilir bir adres dönmedi" msgstr "PPTP VPN ağ geçidi '%s' için kullanılabilir bir adres dönmedi"
#: ../src/nm-pptp-service.c:214 #: ../src/nm-pptp-service.c:219
#, c-format #, c-format
msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s' (%d)" msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s' (%d)"
msgstr "PPTP VPN ağ geçidi '%s' için kullanılabilir bir adres dönmedi (%d)" msgstr "PPTP VPN ağ geçidi '%s' için kullanılabilir bir adres dönmedi (%d)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:241 #: ../src/nm-pptp-service.c:246
msgid "Could not find secrets (connection invalid, no vpn setting)." msgid "Could not find secrets (connection invalid, no vpn setting)."
msgstr "Gizli bilgi bulunamadı (bağlantı geçersiz, vpn ayarı yok)." msgstr "Gizli bilgi bulunamadı (bağlantı geçersiz, vpn ayarı yok)."
#: ../src/nm-pptp-service.c:253 #: ../src/nm-pptp-service.c:258
msgid "Invalid VPN username." #| msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Geçersiz VPN kullanıcı adı." msgid "Missing or invalid VPN username."
msgstr "Eksik veya geçersiz VPN kullanıcı adı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:262
msgid "Missing VPN username."
msgstr "Eksik VPN kullanıcı adı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:272 #: ../src/nm-pptp-service.c:268
msgid "Missing or invalid VPN password." msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Eksik veya geçersiz VPN kullanıcı adı." msgstr "Eksik veya geçersiz VPN kullanıcı adı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:430 #: ../src/nm-pptp-service.c:462
msgid "No cached credentials." msgid "No cached credentials."
msgstr "Ön belleğe alınmış kimlik yok." msgstr "Ön belleğe alınmış kimlik yok."
#: ../src/nm-pptp-service.c:576 #: ../src/nm-pptp-service.c:618
#, c-format #, c-format
msgid "invalid gateway '%s'" msgid "invalid gateway '%s'"
msgstr "geçersiz ağ geçidi '%s'" msgstr "geçersiz ağ geçidi '%s'"
#: ../src/nm-pptp-service.c:590 #: ../src/nm-pptp-service.c:632
#, c-format #, c-format
msgid "invalid integer property '%s'" msgid "invalid integer property '%s'"
msgstr "geçersiz tamsayı özelliği '%s'" msgstr "geçersiz tamsayı özelliği '%s'"
#: ../src/nm-pptp-service.c:600 #: ../src/nm-pptp-service.c:642
#, c-format #, c-format
msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)" msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
msgstr "'%s' geçersiz bir mantıksal özellik (evet veya hayır değil)" msgstr "'%s' geçersiz bir mantıksal özellik (evet veya hayır değil)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:607 #: ../src/nm-pptp-service.c:649
#, c-format #, c-format
msgid "unhandled property '%s' type %s" msgid "unhandled property '%s' type %s"
msgstr "tanınmayan özellik '%s' tür %s" msgstr "tanınmayan özellik '%s' tür %s"
#: ../src/nm-pptp-service.c:618 #: ../src/nm-pptp-service.c:660
#, c-format #, c-format
msgid "property '%s' invalid or not supported" msgid "property '%s' invalid or not supported"
msgstr "'%s' özelliği geçersiz veya desteklenmiyor" msgstr "'%s' özelliği geçersiz veya desteklenmiyor"
#: ../src/nm-pptp-service.c:636 #: ../src/nm-pptp-service.c:678
msgid "No VPN configuration options." msgid "No VPN configuration options."
msgstr "VPN yapılandırma seçeneği bulunamadı." msgstr "VPN yapılandırma seçeneği bulunamadı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:656 #: ../src/nm-pptp-service.c:698
#, c-format #, c-format
msgid "Missing required option '%s'." msgid "Missing required option '%s'."
msgstr "Gerekli '%s' seçeneği eksik." msgstr "Gerekli '%s' seçeneği eksik."
#: ../src/nm-pptp-service.c:676 #: ../src/nm-pptp-service.c:718
msgid "No VPN secrets!" msgid "No VPN secrets!"
msgstr "VPN sırrı yok!" msgstr "VPN sırrı yok!"
#: ../src/nm-pptp-service.c:817 #: ../src/nm-pptp-service.c:875
msgid "Could not find pptp client binary." msgid "Could not find pptp client binary."
msgstr "Pptp istemci uygulaması bulunamadı." msgstr "Pptp istemci uygulaması bulunamadı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:830 #: ../src/nm-pptp-service.c:888
msgid "Missing VPN gateway." msgid "Missing VPN gateway."
msgstr "VPN ağ geçidi eksik." msgstr "VPN ağ geçidi eksik."
#: ../src/nm-pptp-service.c:983 #: ../src/nm-pptp-service.c:1049
msgid "Could not find the pppd binary." msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Pppd uygulaması bulunamadı." msgstr "Pppd uygulaması bulunamadı."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1113 #: ../src/nm-pptp-service.c:1151
msgid "Invalid or missing PPTP gateway." msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
msgstr "Eksik veya geçersiz PPTP ağ geçidi." msgstr "Eksik veya geçersiz PPTP ağ geçidi."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1292 #: ../src/nm-pptp-service.c:1337
msgid "Don't quit when VPN connection terminates" msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
msgstr "VPN bağlantısı sonlandığında çıkma" msgstr "VPN bağlantısı sonlandığında çıkma"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1293 #: ../src/nm-pptp-service.c:1338
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)" msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr "" msgstr ""
"Ayrıntılı hata ayıklama günlüklemesini etkinleştir (parolaları görünür " "Ayrıntılı hata ayıklama günlüklemesini etkinleştir (parolaları görünür "
"yapabilir)" "yapabilir)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1316 #: ../src/nm-pptp-service.c:1361
msgid "" msgid ""
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with " "nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
"Microsoft and other implementations) to NetworkManager." "Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
msgstr "" msgstr ""
"nm-pptp-service, NetworkManager'a tümleşik PPTP VPN yeteneği (Microsoft ve " "nm-pptp-service, NetworkManager'a tümleşik PPTP VPN yeteneği (Microsoft ve "
"diğer gerçekleştirmelere uyumlu) sağlar." "diğer gerçekleştirmelere uyumlu) sağlar."
#~ msgid "Saved"
#~ msgstr "Kaydedildi"
#~ msgid "Always Ask"
#~ msgstr "Her Zaman Sor"
#~ msgid "Not Required"
#~ msgstr "Gerekli Değil"
#~ msgid "Invalid VPN username."
#~ msgstr "Geçersiz VPN kullanıcı adı."
#~ msgid "Missing VPN username."
#~ msgstr "Eksik VPN kullanıcı adı."
#~ msgid "PPTP VPN Connection Manager"
#~ msgstr "PPTP VPN Bağlantı Yöneticisi"
#~ msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
#~ msgstr "PPTP VPN Bağlantılarını Ekle, Kaldır ve Düzenle"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment