Commit 382a8a2e authored by Florentina Mușat's avatar Florentina Mușat Committed by Administrator

Update Romanian translation

parent d51eccb7
Pipeline #197000 passed with stages
in 13 minutes and 21 seconds
......@@ -5,152 +5,293 @@
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&component=VPN: pptp\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-30 16:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-27 14:19+0300\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/NetworkManager-pptp/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 23:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-16 15:11+0300\n"
"Last-Translator: Florentina Mușat <florentina.musat.28@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ro\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:129
msgid "_Secondary Password:"
msgstr "Parolă _secundară:"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:243
msgid "_Username:"
msgstr "Nume _utilizator:"
#: ../appdata/network-manager-pptp.metainfo.xml.in.h:1
msgid "PPTP VPN client"
msgstr "Client VPN PPTP"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:245
msgid "_Domain:"
msgstr "_Domeniu:"
#: ../appdata/network-manager-pptp.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Client for PPTP virtual private networks"
msgstr "Client pentru rețele private virtuale PPTP"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:247
msgid "_Password:"
msgstr "_Parolă:"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:336
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Conectare _anonimă"
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:341
msgid "Connect as _user:"
msgstr "Conectare ca _utilizator:"
#: ../appdata/network-manager-pptp.metainfo.xml.in.h:3
msgid "Support for configuring PPTP virtual private network connections."
msgstr ""
"Suport pentru configurarea de conexiuni la rețea private virtuale PPTP."
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:450
msgid "_Remember passwords for this session"
msgstr "_Reține parolele pentru această sesiune"
#: ../appdata/network-manager-pptp.metainfo.xml.in.h:4
msgid "Compatible with various PPTP servers including Microsoft."
msgstr "Compatibil cu variate servere PPTP inclusiv Microsoft."
#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:452
msgid "_Save passwords in keyring"
msgstr "_Salvează parolele în inelul de chei"
#: ../appdata/network-manager-pptp.metainfo.xml.in.h:5
msgid "The NetworkManager Developers"
msgstr "Dezvoltatorii ManagerRețea"
#: ../auth-dialog/main.c:62
#. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
#. * that the password should never be saved.
#.
#: ../auth-dialog/main.c:146
#, c-format
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”."
msgstr ""
"Trebuie să vă autentificați pentru a accesa Rețeaua privată virtuală „%s”."
"Trebuie să vă autentificați pentru a accesa rețeaua privată virtuală „%s”."
#: ../auth-dialog/main.c:63
#: ../auth-dialog/main.c:155 ../auth-dialog/main.c:176
msgid "Authenticate VPN"
msgstr "Autentifică VPN"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:1
msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
msgstr "Adaugă, șterge sau modifică conexiunile PPTP VPN"
#: ../auth-dialog/main.c:157
msgid "Password"
msgstr "Parolă"
#: ../nm-pptp.desktop.in.h:2
msgid "PPTP VPN Connection Manager"
msgstr "Manager conexiuni PPTP VPN"
#: ../properties/advanced-dialog.c:186
#: ../properties/advanced-dialog.c:169
msgid "All Available (Default)"
msgstr "Toate cele disponibile (implicit)"
msgstr "Toate cele disponibile (Implicit)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:190
#: ../properties/advanced-dialog.c:173
msgid "128-bit (most secure)"
msgstr "128-bit (cea mai sigură)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:199
#: ../properties/advanced-dialog.c:182
msgid "40-bit (less secure)"
msgstr "40-bit (mai puțin sigură)"
#: ../properties/advanced-dialog.c:305
#: ../properties/advanced-dialog.c:286
msgid "PAP"
msgstr "PAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:318
#: ../properties/advanced-dialog.c:299
msgid "CHAP"
msgstr "CHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:330
#: ../properties/advanced-dialog.c:311
msgid "MSCHAP"
msgstr "MSCHAP"
#: ../properties/advanced-dialog.c:342
#: ../properties/advanced-dialog.c:323
msgid "MSCHAPv2"
msgstr "MSCHAPv2"
#: ../properties/advanced-dialog.c:355
#: ../properties/advanced-dialog.c:336
msgid "EAP"
msgstr "EAP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:1
msgid "Authentication"
msgstr "Autentificare"
#: ../properties/nm-pptp-editor-plugin.c:34
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
msgstr "Protocol de tunelare Punct la punct (PPTP)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:2
msgid "Echo"
msgstr "Echo"
#: ../properties/nm-pptp-editor-plugin.c:35
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
msgstr "Compatibil cu Microsoft și alte servere VPN PPTP."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:3
msgid "General"
msgstr "Generale"
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:264
#, c-format
msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
msgstr "clasa obiect „%s” nu are nicio proprietate numită „%s”"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:4
msgid "Optional"
msgstr "Opționale"
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:271
#, c-format
msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
msgstr "proprietatea „%s” a clasei obiect „%s” nu este inscriptibilă"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:5
msgid "Security and Compression"
msgstr "Securitate și compresie"
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:278
#, c-format
msgid ""
"construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
msgstr ""
"proprietatea construct „%s” pentru obiectul „%s” nu poate fi stabilită după "
"construcție"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:6
msgid "Ad_vanced..."
msgstr "A_vansat..."
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:286
#, c-format
msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
msgstr ""
"„%s::%s” nu este un nume de proprietate valid; „%s” nu este un subtip GObject"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:7
msgid "Allow _BSD data compression"
msgstr "Permite compresia de date _BSD"
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:295
#, c-format
msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
msgstr ""
"nu se poate stabili proprietatea „%s” de tipul „%s” de la valoarea de tip "
"„%s”"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:8
msgid "Allow _Deflate data compression"
msgstr "Permite compresia de date _Deflate"
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:306
#, c-format
msgid ""
"value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
"type '%s'"
msgstr ""
"valoarea „%s” de tipul „%s” nu este validă sau este în afara intervalului "
"pentru proprietatea „%s” de tipul „%s”"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:9
msgid "Allow st_ateful encryption"
msgstr "Permite criptarea cu st_are"
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:69
#, c-format
msgid "unable to get editor plugin name: %s"
msgstr "nu s-a putut obține numele modulului editor: %s"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:10
msgid "Allow the following authentication methods:"
msgstr "Permite următoarele metode de autentificare:"
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:103
#, c-format
msgid "missing plugin file \"%s\""
msgstr "lipsește fișierul modul „%s”"
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:109
#, c-format
msgid "cannot load editor plugin: %s"
msgstr "nu se poate încărca modulul editor: %s"
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:118
#, c-format
msgid "cannot load factory %s from plugin: %s"
msgstr "nu se poate încărca fabrica %s de la modul: %s"
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:144
msgid "unknown error creating editor instance"
msgstr "eroare necunoscută la crearea instanței editor"
#: ../src/nm-pptp-service.c:193
#, c-format
msgid "invalid gateway “%s”"
msgstr "gateway nevalid „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:207
#, c-format
msgid "invalid integer property “%s”"
msgstr "proprietate întreagă nevalidă „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:217
#, c-format
msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
msgstr "proprietate logică nevalidă „%s” (nu da sau nu)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:224
#, c-format
msgid "unhandled property “%s” type %s"
msgstr "proprietate nemanipulabilă „%s” tipul %s"
#: ../src/nm-pptp-service.c:235
#, c-format
msgid "property “%s” invalid or not supported"
msgstr "proprietatea „%s” nevalidă sau nu este suportată"
#: ../src/nm-pptp-service.c:253
msgid "No VPN configuration options."
msgstr "Nu există opțiuni de configurare VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:273
#, c-format
msgid "Missing required option “%s”."
msgstr "Lipsește opțiunea necesară „%s”."
#: ../src/nm-pptp-service.c:293
msgid "No VPN secrets!"
msgstr "Nu există secrete VPN!"
#: ../src/nm-pptp-service.c:447
msgid "Could not find pptp client binary."
msgstr "Nu s-a putut găsi binarul client pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:460
msgid "Missing VPN gateway."
msgstr "Lipsește gateway VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:635
msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Nu s-a putut găsi binarul pppd."
#: ../src/nm-pptp-service.c:695
msgid "Missing VPN username."
msgstr "Lipsește numele de utilizator VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:704
msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Parolă VPN care lipsește sau care nu este validă."
#: ../src/nm-pptp-service.c:810
#, c-format
msgid "couldn’t convert PPTP VPN gateway IP address “%s” (%d)"
msgstr "nu s-a putut converti adresa IP de gateway VPN PPTP „%s” (%d)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:11
#: ../src/nm-pptp-service.c:828
#, c-format
msgid "couldn’t look up PPTP VPN gateway IP address “%s” (%d)"
msgstr "nu s-a putut căuta adresa IP de gateway VPN PPTP „%s” (%d)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:852
#, c-format
msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway “%s”"
msgstr "nu există adrese utilizabile întoarse pentru gateway VPN PPTP „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:881
msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
msgstr "Gateway PPTP nevalid sau care lipsește."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1129
msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
msgstr "Nu ieși când conexiunea VPN se termină"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1130
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr "Activează înregistrarea de depanare detaliată (poate expune parolele)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1131
msgid "D-Bus name to use for this instance"
msgstr "Numele D-Bus de utilizat pentru această instanță"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1152
msgid ""
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
"Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
msgstr ""
"nm-pptp-service furnizează funcționalitate VPN PPTP integrată (compatibilă "
"cu Microsoft și alte implementări) la GestionarRețea."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:1
msgid "Default"
msgstr "Implicit"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:12
msgid "NT Domain:"
msgstr "Domeniu NT:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:2
msgid "PPTP Advanced Options"
msgstr "Opțiuni avansate PPTP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:3
msgid "Authentication"
msgstr "Autentificare"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:4
msgid "Allow the following authentication methods:"
msgstr "Permite următoarele metode de autentificare:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:5
msgid ""
"Allow/disable authentication methods.\n"
"config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
msgstr ""
"Permite/Dezactivează metodele de autentificare.\n"
"config: refuse-pap, refuse-chap, refuse-mschap, refuse-mschap-v2, refuse-eap"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:7
msgid "Security and Compression"
msgstr "Securitate și compresie"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:8
msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)"
msgstr "Folosește criptarea _Punct la punct (MPPE)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:13
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid ""
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. "
"To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication "
......@@ -160,46 +301,191 @@ msgstr ""
"autentificare MSCHAP. Pentru a activa această opțiune, selectați una sau mai "
"multe metode de autentificare MSCHAP: MSCHAP sau MSCHAPv2."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:14
msgid "PPTP Advanced Options"
msgstr "Opțiuni avansate PPTP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "_Security:"
msgstr "_Securitate:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:15
msgid "Password:"
msgstr "Parolă:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:11
msgid ""
"Require the use of MPPE, with 40/128-bit encryption or all.\n"
"config: require-mppe, require-mppe-128 or require-mppe-40"
msgstr ""
"Necesită utilizarea de MPPE, cu criptarea 40/128-bit sau toate.\n"
"config: require-mppe, require-mppe-128 sau require-mppe-40"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:13
msgid "Allow st_ateful encryption"
msgstr "Permite criptarea cu st_are"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:14
msgid ""
"Allow MPPE to use stateful mode. Stateless mode is still attempted first.\n"
"config: mppe-stateful (when checked)"
msgstr ""
"Permite MPPE să utilizeze modul de stare. Modul fără stare este încă "
"încercat mai întâi.\n"
"config: mppe-stateful (când este verificat)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:16
msgid "Allow _BSD data compression"
msgstr "Permite compresia de date _BSD"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:17
msgid ""
"Allow/disable BSD-Compress compression.\n"
"config: nobsdcomp (when unchecked)"
msgstr ""
"Permite/dezactivează compresia Compresie-BDS.\n"
"config: nobsdcomp (când nu este verificat)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:19
msgid "Allow _Deflate data compression"
msgstr "Permite compresia de date _Deflate"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:20
msgid ""
"Allow/disable Deflate compression.\n"
"config: nodeflate (when unchecked)"
msgstr ""
"Permite/dezactivează compresia Deflate.\n"
"config: nodeflate (când nu este verificată)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:16
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:22
msgid "Use TCP _header compression"
msgstr "Folosește compresia _antetelor TCP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
msgid ""
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the "
"transmit and the receive directions.\n"
"config: novj (when unchecked)"
msgstr ""
"Permite/dezactivează compresia de antet TCP/IP în stil Van Jacobson în "
"amândouă direcțiile de transmitere și de primire.\n"
"config: novj (când nu este verificat)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:25
msgid "Echo"
msgstr "Echo"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:26
msgid "Send PPP _echo packets"
msgstr "Trimite pachete _echo PPP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:17
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:27
msgid ""
"Send LCP echo-requests to find out whether peer is alive.\n"
"config: lcp-echo-failure and lcp-echo-interval"
msgstr ""
"Trimite cererile echo LCP pentru a găsi dacă partenerul este viu.\n"
"config: lcp-echo-failure și lcp-echo-interval"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:29
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:30
msgid "Use custom _unit number:"
msgstr "Utilizează numărul de _unități personalizat:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:31
msgid ""
"Enable custom index for ppp<n> device name.\n"
"config: unit <n>"
msgstr ""
"Activează indexul personalizat pentru numele de dispozitiv ppp<n>.\n"
"config: unit <n>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:33
msgid "General"
msgstr "Generale"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:34
msgid ""
"PPTP server IP or name.\n"
"config: the first parameter of pptp"
msgstr ""
"IP sau nume server PPTP.\n"
"config: primul parametru al pptp"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:36
msgid "_Gateway:"
msgstr "_Gateway:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:37
msgid "Optional"
msgstr "Opționale"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:38
msgid ""
"Append the domain name <domain> to the local host name for authentication "
"purposes.\n"
"config: domain <domain>"
msgstr ""
"Adaugă numele domeniului <domain> la numele gazdei locale pentru scopuri de "
"autentificare.\n"
"config: domain <domain>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:40
msgid "NT Domain:"
msgstr "Domeniu NT:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:41
msgid "Show password"
msgstr "Arată parola"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:18
msgid "Use TCP _header compression"
msgstr "Folosește compresia _antetelor TCP"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:42
msgid "Password passed to PPTP when prompted for it."
msgstr "Parola trecută la PPTP când vi se solicită."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:19
msgid "Use _Point-to-Point encryption (MPPE)"
msgstr "Folosește criptarea _Punct la punct (MPPE)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:43
msgid "Password:"
msgstr "Parolă:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
"<name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Stabiliți numele utilizat pentru autentificarea sistemului local la "
"partenerul de conexiune la <name>.\n"
"config: user <name>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:20
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
msgid "User name:"
msgstr "Nume utilizator:"
msgstr "Nume de utilizator:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:21
msgid "_Gateway:"
msgstr "_Gateway:"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:47
msgid "Ad_vanced…"
msgstr "A_vansat…"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:22
msgid "_Security:"
msgstr "_Securitate:"
#~ msgid "_Secondary Password:"
#~ msgstr "Parolă _secundară:"
#: ../properties/nm-pptp.c:50
msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
msgstr "Protocol de tunelare Punct la punct (PPTP)"
#~ msgid "_Username:"
#~ msgstr "Nume _utilizator:"
#: ../properties/nm-pptp.c:51
msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
msgstr "Compatibil cu Microsoft și alte servere VPN PPTP."
#~ msgid "_Domain:"
#~ msgstr "_Domeniu:"
#~ msgid "_Password:"
#~ msgstr "_Parolă:"
#~ msgid "Connect _anonymously"
#~ msgstr "Conectare _anonimă"
#~ msgid "Connect as _user:"
#~ msgstr "Conectare ca _utilizator:"
#~ msgid "_Remember passwords for this session"
#~ msgstr "_Reține parolele pentru această sesiune"
#~ msgid "_Save passwords in keyring"
#~ msgstr "_Salvează parolele în inelul de chei"
#~ msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
#~ msgstr "Adaugă, șterge sau modifică conexiunile PPTP VPN"
#~ msgid "PPTP VPN Connection Manager"
#~ msgstr "Manager conexiuni PPTP VPN"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment