lt.po 154 KB
Newer Older
1 2 3
# Lithuanian translation for gnome-software.
# Copyright (C) 2014 gnome-software's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-software package.
4
# FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>, 2014, 2015.
5
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-software master\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/issues\n"
11 12 13
"POT-Creation-Date: 2018-03-27 18:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-27 22:15+0300\n"
"Last-Translator: Moo\n"
14
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
15 16 17 18 19 20
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
22

23
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
24 25 26
msgid "GNOME Software"
msgstr "GNOME programinė įranga"

27
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
28
msgid "Application manager for GNOME"
29
msgstr "GNOME programų tvarkytuvė"
30

31
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
32 33 34 35 36 37 38
msgid ""
"Software allows you to find and install new applications and system "
"extensions and remove existing installed applications."
msgstr ""
"Programinė įranga leidžia jums rasti ir įdiegti naujos programas bei "
"sistemos plėtinius, taip pat pašalinti įdiegtas programas."

39
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
40 41 42 43 44 45
msgid ""
"GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
"descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
"found either through browsing the list of categories or by searching. It "
"also allows you to update your system using an offline update."
msgstr ""
46
"GNOME programinė įranga parodo siūlomas bei populiarias programas su "
47 48 49 50
"naudingais aprašymais bei kelios ekrano nuotraukomis kiekvienai programai. "
"Programas galima rasti naršant po kategorijų sąrašą arba ieškant. Taip pat "
"galima atnaujinti sistemą naudojant atnaujinimą atsijungus."

51
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
52 53 54
msgid "Overview panel"
msgstr "Apžvalgos skydelis"

55
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29
56 57 58
msgid "Details panel"
msgstr "Detalių skydelis"

59
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
60 61 62
msgid "Installed panel"
msgstr "Įdiegtų skydelis"

63
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
64 65 66
msgid "Updates panel"
msgstr "Atnaujinimų skydelis"

67
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41
68 69 70
msgid "The update details"
msgstr "Atnaujinimo detalės"

71
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:1050
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"

#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:11
msgid "Install an appstream file into a system location"
msgstr "Įdiegti appstream failą į sisteminę vietą"

#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:12
msgid "Installing an appstream file into a system location"
msgstr "Diegiamas appstream failas į sisteminę vietą"

83
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:5
84 85 86
msgid "A list of compatible projects"
msgstr "Suderinamų projektų sąrašas"

87
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
88 89 90 91
msgid ""
"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
"XFCE."
msgstr ""
92 93
"Tai yra suderinamų projektų, tokių kaip GNOME, KDE ir XFCE, kuriuos mes "
"turėtume rodyti, sąrašas."
94

95
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
96
msgid "Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software"
97 98
msgstr "Ar tvarkyti atnaujinimus GNOME Programinėje įrangoje"

99
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
100
msgid ""
101 102
"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any "
"automatic updates actions or prompt for upgrades."
103 104 105 106
msgstr ""
"Jei išjungta, GNOME Programinė įranga paslėps atnaujinimų skydelį ir "
"nevykdys automatinio atnaujinimo veiksmų."

107
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
108
msgid "Whether to automatically download updates"
109
msgstr "Ar atsisiųsti atnaujinimus automatiškai"
110

111
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
112 113 114 115
msgid ""
"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
"and prompts the user to install them when ready."
msgstr ""
116 117
"Jei įjungta, GNOME Programinė įranga automatiškai fone atsiunčia "
"atnaujinimus, o kai jie paruošti, ragina naudotoją juos įdiegti."
118

119
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
120 121 122 123 124
msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
msgstr ""
"Ar atsisiųsti atnaujinimus automatiškai esant prisijungus prie skaičiuojamo "
"ryšio"

125
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
msgid ""
"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
msgstr ""
"Jei įjungta, GNOME Programinė įranga automatiškai atnaujinama fone net esant "
"prisijungus prie matuojamo ryšio (galiausiai atsisiųsdama kai kuriuos "
"metaduomenis, tikrina atnaujinimus ir t. t., dėl ko gali būti išlaidų "
"naudotojui)."

136 137 138
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
msgstr "Ar tai yra pirmasis GNOME Programinės įrangos paleidimas"
139

140
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
141
msgid "Show star ratings next to applications"
142
msgstr "Šalia programų rodyti jų įvertinimą žvaigždutėmis"
143

144
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
145 146 147 148
msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
msgstr ""
"Filtruoti programas pagal numatytąją šaką, nustatytą nutolusiam kompiuteriui"

149
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
150
msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
151
msgstr "Nelaisvos programos prieš įdiegimą rodo įspėjimo dialogą"
152

153
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
154 155 156 157
msgid ""
"When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
"controls if that dialog is suppressed."
msgstr ""
158 159
"Kai yra įdiegiamos nelaisvos programos, gali būti rodomas įspėjimo dialogas. "
"Tai valdo, ar šis dialogas bus nuslopinamas."
160

161
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
162 163 164
msgid "A list of popular applications"
msgstr "Populiarių programų sąrašas"

165
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
166
msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
167 168
msgstr ""
"Naudotinų programų, nustelbiančių sistemos apibrėžtąsias programas, sąrašas."
169

170
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
171
msgid "The last update check timestamp"
172
msgstr "Paskutinio atnaujinimų patikrinimo laiko žyma"
173

174
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:51
175 176 177
msgid "The last upgrade notification timestamp"
msgstr "Paskutinio pranešimo apie atnaujinimą laiko žyma"

178
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:55
179
msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
180
msgstr "Pirmojo saugos atnaujinimo laiko žyma, išvaloma po atnaujinimo"
181

182
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:59
183 184 185
msgid "The last update timestamp"
msgstr "Paskutinio atnaujinimo laiko žyma"

186
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:63
187 188 189
msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
msgstr "Amžius sekundėmis kada tikrinama, ar ekrano nuotrauka vis dar tinkama"

190
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
191 192 193 194 195 196 197 198 199
msgid ""
"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
"means to never check the server if the image already exists in the cache."
msgstr ""
"Pasirinkus didesnę vertę bus mažiau užklausų nutolusiam serveriui, bet "
"atnaujinimų parodymas naudotojui gali ilgiau užtrukti. Vertė 0 reiškia, kad "
"serveris niekada nebus tikrinamas, jei paveikslėlis yra podėlyje."

200
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:73
201
msgid "The server to use for application reviews"
202
msgstr "Programų atsiliepimams naudojamas serveris"
203

204
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:77
205
msgid "The minimum karma score for reviews"
206
msgstr "Mažiausias atsiliepimų karmos įvertis"
207

208
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
209
msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
210
msgstr "Atsiliepimai su mažesne nei ši karma nebus rodomi."
211

212 213
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
msgid "A list of official repositories that should not be considered 3rd party"
214
msgstr ""
215 216
"Oficialių šaltinių, kurie neturėtų būti laikomi trečiosiomis šalimis, sąrašas"

217 218
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:86
msgid "A list of official repositories that should be considered free software"
219
msgstr ""
220 221
"Oficialių šaltinių, kurie neturėtų būti laikomi laisvąja programine įranga, "
"sąrašas"
222

223
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:90
224 225 226 227 228 229
msgid ""
"The licence URL to use when an application should be considered free software"
msgstr ""
"Licencijos URL, naudojamas, kai programa neturi būti laikoma laisva "
"programine įranga"

230
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:94
231 232 233 234
msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
msgstr ""
"Kai tik įmanoma, įdiegti supakuotas programas visiems sistemos naudotojams"

235
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:98
236 237 238
msgid "Show the folder management UI"
msgstr "Rodyti aplanko valdymo sąsają"

239 240
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:102
msgid "Allow access to the Software Repositories dialog"
241 242
msgstr "Leisti prieigą prie programinės įrangos šaltinių dialogo"

243
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:106
244 245 246
msgid "Offer upgrades for pre-releases"
msgstr "Siūlyti atnaujinimus į negalutines versijas"

247
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:110
248 249 250
msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
msgstr "Rodyti sąsajos elementus, pranešančius, kad programa yra nelaisva"

251 252 253
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:114
msgid "Show the prompt to install nonfree software repositories"
msgstr "Rodyti pranešimą ne laisvos programinės įrangos šaltinius"
254

255
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:118
256 257 258
msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
msgstr "Rodyti įdiegtų programų dydį įdiegtų programų sąraše"

259
#. Translators: Replace the link with a version in your language, e.g. 'https://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software'. Remember to include ''.
260
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:122
261 262 263
msgid "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"
msgstr "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"

264
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
265 266 267
msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
msgstr "URI, kuris paaiškina ne laisvą ir nuosavybinę programinę įrangą"

268
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
269 270 271 272 273 274 275
msgid ""
"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
"app-info folder"
msgstr ""
"Sąrašas URL, nurodančių appstream failus, kurie bus parsiųsti į jūsų app-"
"info aplanką"

276
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
277 278
msgid "Install the AppStream files to a system-wide location for all users"
msgstr "Įdiegti AppStream failą į sisteminę vietą visiems naudotojams"
279

280 281 282 283
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
msgid "Enable GNOME Shell extensions repository"
msgstr "Įjungti GNOME apvalkalo plėtinių saugyklą"

284
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
285 286 287
msgid "Software Install"
msgstr "Programinės įrangos diegimas"

288
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:4
289 290 291
msgid "Install selected software on the system"
msgstr "Įdiegti pažymėtą programinę įrangą sistemoje"

292 293 294 295 296 297
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:10
msgid "system-software-install"
msgstr "system-software-install"

#: src/gnome-software.ui:10
298 299 300
msgid "Select All"
msgstr "Žyminė viską"

301
#: src/gnome-software.ui:16
302 303 304
msgid "Select None"
msgstr "Nežymėti nieko"

305
#: src/gnome-software.ui:24 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
306 307 308
msgid "Software"
msgstr "Programinė įranga"

309
#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-update-dialog.ui:21
310 311 312 313
msgid "Go back"
msgstr "Grįžti atgal"

#. Translators: A label for a button to show all available software.
314
#: src/gnome-software.ui:77
315 316 317 318
msgid "_All"
msgstr "_Viskas"

#. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
319
#: src/gnome-software.ui:104
320 321 322 323
msgid "_Installed"
msgstr "Į_diegta"

#. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
324
#: src/gnome-software.ui:155
325 326 327
msgid "_Updates"
msgstr "_Atnaujinimai"

328 329 330 331
#: src/gnome-software.ui:251
msgid "Search"
msgstr "Paieška"

332
#. button in the info bar
333 334
#: src/gnome-software.ui:350 src/gs-repos-dialog.ui:6 src/gs-repos-dialog.ui:20
msgid "Software Repositories"
335 336 337
msgstr "Programinės įrangos šaltiniai"

#. button in the info bar
338
#: src/gnome-software.ui:361
339 340 341 342 343 344
msgid "Examine Disk"
msgstr "Tikrinti diską"

#. button in the info bar
#. TRANSLATORS: this is a link to the
#. * control-center network panel
345
#: src/gnome-software.ui:372 src/gs-updates-page.c:1435
346 347 348 349
msgid "Network Settings"
msgstr "Tinklo nustatymai"

#. button in the info bar
350
#: src/gnome-software.ui:383
351 352 353 354
msgid "Restart Now"
msgstr "Paleisti dabar"

#. button in the info bar
355
#: src/gnome-software.ui:394
356 357 358
msgid "More Information"
msgstr "Daugiau informacijos"

359
#: src/gs-app-addon-row.c:96 src/gs-app-row.c:428
360 361 362
msgid "Pending"
msgstr "Laukia"

363
#: src/gs-app-addon-row.c:102 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
364
#: src/gs-feature-tile.c:88
365 366 367
msgid "Installed"
msgstr "Įdiegta"

368 369
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * shows the status of an application being installed
370
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
371 372 373
#. that shows the status of a repo being installed
#: src/gs-app-addon-row.c:106 src/gs-app-row.c:217 src/gs-details-page.c:464
#: src/gs-third-party-repo-row.c:113
374 375 376 377 378
msgid "Installing"
msgstr "Diegiama"

#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * shows the status of an application being erased
379 380
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
#. that shows the status of a repo being removed
381
#: src/gs-app-addon-row.c:110 src/gs-app-row.c:223 src/gs-repo-row.c:140
382
#: src/gs-third-party-repo-row.c:120
383 384 385
msgid "Removing"
msgstr "Šalinama"

386
#: src/gs-app-folder-dialog.c:309
387 388 389
msgid "Folder Name"
msgstr "Aplanko pavadinimas"

390
#: src/gs-app-folder-dialog.c:320 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
391
#: src/gs-details-page.ui:329 src/gs-editor.c:623 src/gs-editor.c:655
392
#: src/gs-installed-page.c:610 src/gs-removal-dialog.ui:33
393 394 395 396
#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:131
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"

397
#: src/gs-app-folder-dialog.c:325 src/gs-app-folder-dialog.ui:24
398 399 400 401 402 403 404
msgid "_Add"
msgstr "_Pridėti"

#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
msgid "Add to Application Folder"
msgstr "Pridėti programų aplanką"

405
#. TRANSLATORS: this is a command line option
406
#: src/gs-application.c:124
407 408 409 410 411
msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
msgstr ""
"Paleidimo veiksena: viena iš „updates“, „updated“, „installed“ arba "
"„overview“"

412
#: src/gs-application.c:124
413 414 415
msgid "MODE"
msgstr "VEIKSENA"

416
#: src/gs-application.c:126
417 418 419
msgid "Search for applications"
msgstr "Ieškoti programų"

420
#: src/gs-application.c:126
421 422 423
msgid "SEARCH"
msgstr "IEŠKOTI"

424
#: src/gs-application.c:128
425 426
msgid "Show application details (using application ID)"
msgstr "Rodyti programas detalią informaciją (naudojant programos ID)"
427

428
#: src/gs-application.c:128 src/gs-application.c:132
429 430 431
msgid "ID"
msgstr "ID"

432
#: src/gs-application.c:130
433 434 435
msgid "Show application details (using package name)"
msgstr "Rodyti programas detalią informaciją (naudojant paketo pavadinimą)"

436
#: src/gs-application.c:130
437 438 439
msgid "PKGNAME"
msgstr "PKGNAME"

440
#: src/gs-application.c:132
441 442 443
msgid "Install the application (using application ID)"
msgstr "Įdiegti programą (naudojant programos ID)"

444
#: src/gs-application.c:134
445 446
msgid "Open a local package file"
msgstr "Atverti vietinį paketo failą"
447

448
#: src/gs-application.c:134
449 450 451
msgid "FILENAME"
msgstr "FAILOPAVADINIMAS"

452
#: src/gs-application.c:136
453 454 455 456 457
msgid ""
"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
"or ‘full’"
msgstr "Tikimosi interaktyvumo šiam veiksmui: „none“, „notify“ arba „full“"

458
#: src/gs-application.c:139
459 460 461
msgid "Show verbose debugging information"
msgstr "Rodyti išsamią derinimo informaciją"

462
#: src/gs-application.c:141
463 464 465
msgid "Show profiling information for the service"
msgstr "Rodyti tarnybos profiliavimo informaciją"

466
#: src/gs-application.c:143
467 468 469
msgid "Quit the running instance"
msgstr "Išeiti iš veikiančio vieneto"

470
#: src/gs-application.c:145
471 472 473
msgid "Prefer local file sources to AppStream"
msgstr "Teikti pirmenybę vietiniams failų šaltiniams vietoj AppStream"

474
#: src/gs-application.c:147
475 476 477
msgid "Show version number"
msgstr "Rodyti versijos numerį"

478
#: src/gs-application.c:344
479 480 481 482 483
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Išvertė:\n"
"Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>"

484 485 486
#. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
#. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
#. * the application name chosen by the distro
487
#: src/gs-application.c:351
488 489 490
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Apie %s"
491 492

#. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
493
#: src/gs-application.c:355
494 495 496
msgid "A nice way to manage the software on your system."
msgstr "Gražus būdas tvarkyti sistemos programinę įrangą."

497 498
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed
499
#: src/gs-app-row.c:172
500
msgid "Visit website"
501
msgstr "Aplankyti tinklalapį"
502

503 504 505
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed.
#. * The ellipsis indicates that further steps are required
506
#: src/gs-app-row.c:177
507 508 509
msgid "Install…"
msgstr "Įdiegti…"

510 511
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows to cancel a queued install of the application
512
#: src/gs-app-row.c:184
513 514 515 516 517
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"

#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed
518
#. TRANSLATORS: button text
519
#. TRANSLATORS: update the fw
520
#: src/gs-app-row.c:191 src/gs-common.c:276 src/gs-page.c:589
521 522 523
msgid "Install"
msgstr "Įdiegti"

524 525
#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
#. * that allows the app to be easily updated live
526
#: src/gs-app-row.c:198
527 528 529
msgid "Update"
msgstr "Atnaujinti"

530 531 532
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily removed
#. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
533
#. TRANSLATORS: this is button text to remove the repo
534 535
#: src/gs-app-row.c:202 src/gs-app-row.c:211 src/gs-page.c:746
#: src/gs-repos-dialog.c:272
536 537 538
msgid "Remove"
msgstr "Pašalinti"

539 540
#. TRANSLATORS: during the update the device
#. * will restart into a special update-only mode
541
#: src/gs-app-row.c:328
542 543 544 545
msgid "Device cannot be used during update."
msgstr "Atnaujinimo metu įrenginys naudoti negalima."

#. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
546
#: src/gs-app-row.c:338 src/gs-details-page.ui:988
547 548 549 550
msgid "Source"
msgstr "Šaltinis"

#. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
551
#: src/gs-auth-dialog.c:69
552 553 554 555
msgid "To continue you need to sign in."
msgstr "Norėdami tęsti, turite prisijungti."

#. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
556
#: src/gs-auth-dialog.c:73
557 558 559 560
#, c-format
msgid "To continue you need to sign in to %s."
msgstr "Norėdami tęsti, turite prisijungti prie %s."

561
#: src/gs-auth-dialog.ui:70
562 563 564
msgid "Email address"
msgstr "El. pašto adresas"

565
#: src/gs-auth-dialog.ui:94
566 567 568
msgid "I have an account already"
msgstr "Jau turiu paskyrą"

569
#: src/gs-auth-dialog.ui:113
570 571 572
msgid "Password"
msgstr "Slaptažodis"

573
#: src/gs-auth-dialog.ui:137
574 575 576
msgid "I want to register for an account now"
msgstr "Noriu dabar registruoti paskyrą"

577
#: src/gs-auth-dialog.ui:154
578 579 580
msgid "I have forgotten my password"
msgstr "Pamiršau savo slaptažodį"

581
#: src/gs-auth-dialog.ui:181
582 583 584
msgid "Sign in automatically next time"
msgstr "Automatiškai prisijungti kitą kartą"

585
#: src/gs-auth-dialog.ui:210
586 587 588
msgid "Enter your one-time pin for two-factor authentication."
msgstr "Įveskite vienkartinį PIN dviejų žingsnių tapatybės patvirtinimui."

589
#: src/gs-auth-dialog.ui:223
590 591 592
msgid "PIN"
msgstr "PIN"

593 594 595 596
#: src/gs-auth-dialog.ui:325
msgid "Authenticate"
msgstr "Patvirtinti tapatybę"

597
#: src/gs-auth-dialog.ui:337
598 599
msgid "Continue"
msgstr "Tęsti"
600

601 602
#. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
#. * fit in other groups are put
603
#: lib/gs-category.c:194
604 605 606
msgid "Other"
msgstr "Kita"

607 608
#. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
#. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
609
#: lib/gs-category.c:199
610
msgid "All"
611 612 613
msgstr "Visos"

#. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
614
#: lib/gs-category.c:203
615
msgid "Featured"
616
msgstr "Siūlomos"
617

618 619
#. TRANSLATORS: This is a heading on the categories page. %s gets
#. replaced by the category name, e.g. 'Graphics & Photography'
620
#: src/gs-category-page.c:501
621 622 623 624
#, c-format
msgid "Featured %s"
msgstr "Siūlomos %s"

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#. Translators: A label for a button to sort apps by their rating.
#: src/gs-category-page.ui:24
msgid "Top Rated"
msgstr "Geriausiai įvertintos"

#. Translators: A label for a button to sort apps alphabetically.
#: src/gs-category-page.ui:30 src/gs-editor.ui:296
msgid "Name"
msgstr "Pavadinimas"

635 636
#. TRANSLATORS: A label for a button to show the settings for
#. the selected shell extension.
637
#: src/gs-category-page.ui:137 src/gs-details-page.c:361
638 639
msgid "Extension Settings"
msgstr "Plėtinio nustatymai"
640

641
#: src/gs-category-page.ui:166
642 643 644 645 646 647
msgid ""
"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
"recommended to disable them."
msgstr ""
"Plėtiniai yra naudojami jūsų pačių rizika. Jeigu susidūrėte su sistemos "
"problemomis, yra rekomenduojama juos išjungti."
648

649 650 651 652 653 654
#. TRANSLATORS: This is a label for the category filter drop down, which all together can read e.g. 'Show Vector Graphics'.
#: src/gs-category-page.ui:197
msgid "Show"
msgstr "Rodyti"

#: src/gs-category-page.ui:219
655 656 657
msgid "Subcategories filter menu"
msgstr "Sub-kategorijų filtrų meniu"

658 659 660 661 662 663
#. TRANSLATORS: This is a label for the category sort drop down, which all together can read e.g. 'Sort Top Rated'.
#: src/gs-category-page.ui:267
msgid "Sort"
msgstr "Rikiuoti"

#: src/gs-category-page.ui:288
664 665 666
msgid "Subcategories sorting menu"
msgstr "Sub-kategorijų rikiavimo meniu"

667
#. TRANSLATORS: the user isn't reading the question
668
#: lib/gs-cmd.c:206
669 670 671 672 673
#, c-format
msgid "Please enter a number from 1 to %u: "
msgstr "Įveskite skaičių nuo 1 iki %u: "

#. TRANSLATORS: asking the user to choose an app from a list
674
#: lib/gs-cmd.c:269
675
msgid "Choose an application:"
676
msgstr "Pasirinkite programą:"
677

678 679
#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
#. * have been successfully installed
680
#: src/gs-common.c:136
681 682
msgid "OS updates are now installed"
msgstr "OS atnaujinimai buvo įdiegti"
683

684 685
#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
#. * have been successfully installed
686
#: src/gs-common.c:139
687 688 689 690 691
msgid "Recently installed updates are available to review"
msgstr "Galima parašyti atsiliepimą apie neseniai įdiegtus atnaujinimus"

#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
#. * has been successfully installed
692
#: src/gs-common.c:143
693
#, c-format
694 695
msgid "%s is now installed"
msgstr "%s dabar įdiegta"
696

697 698
#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
#. * has been successfully installed
699
#: src/gs-common.c:146
700 701
msgid "Application is ready to be used."
msgstr "Programa pasiruošusi naudojimui."
702

703
#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
704
#: src/gs-common.c:152
705 706
msgid "Launch"
msgstr "Paleisti"
707

708
#. TRANSLATORS: window title
709
#: src/gs-common.c:210
710 711
msgid "Install Third-Party Software?"
msgstr "Įdiegti trečių šalių programinę įrangą?"
712

713
#. TRANSLATORS: window title
714
#: src/gs-common.c:214
715
msgid "Enable Third-Party Software Repository?"
716
msgstr "Įjungti trečių šalių programinės įrangos šaltinį?"
717

718 719
#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
720
#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
721
#.
722
#: src/gs-common.c:230
723 724 725 726 727 728 729
#, c-format
msgid ""
"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-"
"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
msgstr ""
"%s nėra <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software"
"\">laisva ir atviro kodo programinė įranga</a>, o ją tiekia „%s“."
730

731 732
#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
733
#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
734
#: src/gs-common.c:240
735
#, c-format
736
msgid "%s is provided by “%s”."
737
msgstr "%s tiekia „%s“."
738

739
#: src/gs-common.c:249
740
msgid "This software repository must be enabled to continue installation."
741
msgstr "Šį programinės įrangos šaltinį reikia įjungti prieš tęsiant diegimą."
742

743
#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
744
#: src/gs-common.c:259
745 746 747
#, c-format
msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
msgstr "Kai kuriose šalyse gali būti nelegalu naudoti %s."
748

749
#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
750
#: src/gs-common.c:265
751 752
msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
msgstr "Kai kuriose šalyse įdiegti ar naudoti kodeką gali būti nelegalu."
753

754
#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
755
#: src/gs-common.c:272
756 757
msgid "Don’t Warn Again"
msgstr "Daugiau neperspėti"
758

759
#. TRANSLATORS: button text
760
#: src/gs-common.c:281
761 762
msgid "Enable and Install"
msgstr "Įjungti ir įdiegti"
763

764 765 766
#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
#. * package manager no mortal is supposed to understand,
#. * but google might know what they mean
767
#: src/gs-common.c:426
768 769
msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
msgstr "Detalios klaidos iš paketų tvarkytuvės:"
770

771
#: src/gs-common.c:445 src/gs-details-page.ui:595
772 773
msgid "Details"
msgstr "Detali informacija"
774

775 776 777 778
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:75
msgid "No cartoon violence"
msgstr "Nėra animacinio smurto"
779

780 781 782 783
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:78
msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
msgstr "Animaciniai personažai nesaugiose situacijose"
784

785 786 787 788
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:81
msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
msgstr "Animaciniai personažai agresyviame konflikte"
789

790 791 792 793
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:84
msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
msgstr "Grafinis smurtas, įtraukiantis animacinius personažus"
794

795 796 797
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:87
msgid "No fantasy violence"
798
msgstr "Nėra fantastinio smurto"
799

800 801 802 803
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:90
msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
msgstr "Personažai nesaugiose, lengvai nuo realybės atskiriamose, situacijose"
804

805 806 807 808
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:93
msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
msgstr "Personažai agresyviame, lengvai nuo realybės atskiriamame, konflikte"
809

810 811 812 813
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:96
msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
msgstr "Grafinis, lengvai nuo realybės atskiriamas, smurtas"
814

815 816 817
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:99
msgid "No realistic violence"
818
msgstr "Nėra tikroviško smurto"
819

820 821 822 823
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:102
msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
msgstr "Švelnūs tikroviški personažai nesaugiose situacijose"
824

825 826 827 828
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:105
msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
msgstr "Tikroviškų personažų vaizdavimai agresyviame konflikte"
829

830 831 832 833
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:108
msgid "Graphic violence involving realistic characters"
msgstr "Grafinis smurtas, įtraukiantis tikroviškus personažus"
834

835 836 837 838
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:111
msgid "No bloodshed"
msgstr "Nėra kraujo praliejimo"
839

840 841 842 843
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:114
msgid "Unrealistic bloodshed"
msgstr "Netikroviškas kraujo praliejimas"
844

845 846 847 848
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:117
msgid "Realistic bloodshed"
msgstr "Tikroviškas kraujo praliejimas"
849

850 851 852 853
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:120
msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
msgstr "Kraujo praliejimo ir kūno dalių sužalojimo vaizdavimai"
854

855 856 857
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:123
msgid "No sexual violence"
858
msgstr "Nėra seksualinio smurto"
859

860 861 862 863
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:126
msgid "Rape or other violent sexual behavior"
msgstr "Išprievartavimai ar kita smurtinė seksualinė elgsena"
864

865 866 867 868
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:129
msgid "No references to alcohol"
msgstr "Nėra nuorodos į alkoholinius gėrimus"
869

870 871 872 873
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:132
msgid "References to alcoholic beverages"
msgstr "Nuorodos į alkoholinius gėrimus"
874

875 876 877 878
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:135
msgid "Use of alcoholic beverages"
msgstr "Alkoholinių gėrimų vartojimas"
879

880 881 882
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:138
msgid "No references to illicit drugs"
883
msgstr "Nėra nuorodų į uždraustus narkotikus"
884

885 886 887 888
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:141
msgid "References to illicit drugs"
msgstr "Nuorodos į uždraustus narkotikus"
889

890 891 892 893
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:144
msgid "Use of illicit drugs"
msgstr "Uždraustų narkotikų vartojimas"
894

895 896 897 898
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:147
msgid "References to tobacco products"
msgstr "Nuorodos į tabako gaminius"
899

900 901 902 903
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:150
msgid "Use of tobacco products"
msgstr "Tabako gaminių vartojimas"
904

905 906 907 908
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:153
msgid "No nudity of any sort"
msgstr "Nėra jokio tipo nuogumo"
909

910 911 912 913
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:156
msgid "Brief artistic nudity"
msgstr "Trumpas meninis nuogumas"
914

915 916 917 918
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:159
msgid "Prolonged nudity"
msgstr "Užsitęsęs nuogumas"
919

920 921 922 923
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:162
msgid "No references or depictions of sexual nature"
msgstr "Nėra nuorodų į seksualinį pobūdį ar jo vaizdavimų"
924

925 926 927 928
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:165
msgid "Provocative references or depictions"
msgstr "Provokuojančios nuorodos ar vaizdavimai"
929

930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:168
msgid "Sexual references or depictions"
msgstr "Seksualinės nuorodos ar vaizdavimai"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:171
msgid "Graphic sexual behavior"
msgstr "Grafinė seksualinė elgsena"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:174
msgid "No profanity of any kind"
msgstr "Nėra jokių keiksmažodžių"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:177
msgid "Mild or infrequent use of profanity"
msgstr "Nesmarkus ar nedažnas keiksmų naudojimas"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:180
msgid "Moderate use of profanity"
msgstr "Vidutinis keiksmų naudojimas"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:183
msgid "Strong or frequent use of profanity"
msgstr "Smarkus ar dažnas keiksmų naudojimas"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:186
msgid "No inappropriate humor"
msgstr "Nėra netinkamo humoro"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:189
msgid "Slapstick humor"
msgstr "Papliauškų humoras"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:192
msgid "Vulgar or bathroom humor"
msgstr "Vulgarus ar tualeto humoras"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:195
msgid "Mature or sexual humor"
msgstr "Suaugusiųjų ar seksualinis humoras"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:198
msgid "No discriminatory language of any kind"
msgstr "Nėra jokio pobūdžio diskriminuojančios kalbos"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:201
msgid "Negativity towards a specific group of people"
msgstr "Priešiškumas, nukreiptas į tam tikrą žmonių grupę"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:204
msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
msgstr "Diskriminacija, sukurta sukelti emocinę žalą"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:207
msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
msgstr "Atvira diskriminacija dėl lyties, rasės ar religijos"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:210
msgid "No advertising of any kind"
msgstr "Nėra jokio pobūdžio reklamų"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:213
msgid "Product placement"
msgstr "Produktų išdėstymas"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:216
msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
1013
msgstr ""
1014
"Atviros nuorodos į tam tikrus prekės ženklus ar produktus su prekyženkliu"
1015

1016 1017
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:219
1018 1019
msgid "Users are encouraged to purchase specific real-world items"
msgstr "Naudotojai yra skatinami įsigyti tam tikrus realaus pasaulio daiktus"
1020

1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:222
msgid "No gambling of any kind"
msgstr "Nėra jokio pobūdžio azartinių lošimų"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:225
msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
msgstr "Lošimas iš atsitiktinių įvykių, naudojantis žetonais ar kreditais"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:228
msgid "Gambling using “play” money"
msgstr "Lošimai naudojant „žaidimo“ pinigus"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:231
msgid "Gambling using real money"
msgstr "Lošimai naudojant tikrus pinigus"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:234
msgid "No ability to spend money"
msgstr "Nėra galimybės išleisti pinigus"

1046
#. v1.1
1047 1048
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:237
1049 1050
msgid "Users are encouraged to donate real money"
msgstr "Naudotojai yra skatinami aukoti realius pinigus"
1051 1052 1053

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:240
1054 1055
msgid "Ability to spend real money in-game"
msgstr "Galimybė žaidime išleisti tikrus pinigus"
1056 1057 1058

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:243
1059 1060
msgid "No way to chat with other users"
msgstr "Nėra galimybės susirašinėti su kitais žaidėjais"
1061 1062 1063

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:246
1064 1065
msgid "User-to-user game interactions without chat functionality"
msgstr "Žaidėjo su žaidėju sąveikos žaidime be pokalbių funkcionalumo"
1066

1067 1068
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:249
1069 1070
msgid "Moderated chat functionality between users"
msgstr "Prižiūrimas pokalbių funkcionalumas tarp žaidėjų"
1071

1072 1073
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:252
1074 1075
msgid "Uncontrolled chat functionality between users"
msgstr "Neprižiūrimas pokalbių funkcionalumas tarp žaidėjų"
1076

1077 1078
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:255
1079 1080
msgid "No way to talk with other users"
msgstr "Nėra galimybės kalbėti su kitais žaidėjais"
1081 1082 1083

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:258
1084 1085 1086 1087 1088
msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between users"
msgstr "Neprižiūrimas garso ir vaizdo pokalbių funkcionalumas tarp žaidėjų"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:261
1089
msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
1090
msgstr ""
1091 1092 1093
"Nėra dalinimosi socialinių tinklų naudotojų vardais ar el. pašto adresais"

#. TRANSLATORS: content rating description
1094
#: src/gs-content-rating.c:264
1095 1096 1097 1098
msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
msgstr "Dalinimasis socialinių tinklų naudotojų vardais ar el. pašto adresais"

#. TRANSLATORS: content rating description
1099
#: src/gs-content-rating.c:267
1100 1101 1102
msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
msgstr "Nėra dalinimosi naudotojo informacija su trečiosiomis šalimis"

1103
#. v1.1
1104
#. TRANSLATORS: content rating description
1105 1106 1107
#: src/gs-content-rating.c:270
msgid "Checking for the latest application version"
msgstr "Tikrinama, ar naujausia programos versija"
1108

1109
#. v1.1
1110
#. TRANSLATORS: content rating description
1111
#: src/gs-content-rating.c:273
1112 1113 1114
msgid "Sharing diagnostic data that does not let others identify the user"
msgstr ""
"Dalinimasis diagnostikos duomenimis neleidžia kitiems identifikuoti naudotojų"
1115 1116 1117

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:276
1118
msgid "Sharing information that lets others identify the user"
1119
msgstr "Dalinimasis informacija, kuri leidžia kitiems identifikuoti naudotoją"
1120 1121 1122

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:279
1123 1124 1125 1126
msgid "No sharing of physical location to other users"
msgstr "Nėra dalinimosi savo fizine buvimo vieta su kitais naudotojais"

#. TRANSLATORS: content rating description
1127
#: src/gs-content-rating.c:282
1128 1129 1130
msgid "Sharing physical location to other users"
msgstr "Dalinimasis savo fizine buvimo vieta su kitais naudotojais"

1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:287
msgid "No references to homosexuality"
msgstr "Nėra nuorodos į homoseksualumą"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:290
msgid "Indirect references to homosexuality"
msgstr "Netiesioginės nuorodos į homoseksualumą"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:293
msgid "Kissing between people of the same gender"
1144
msgstr "Bučiniai tarp tos pačios lyties asmenų"
1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191