Commit f8b18434 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 03183ed6
......@@ -2,63 +2,24 @@
# Copyright (C) 2012 gnome-clocks's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012–2016.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2012–2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-15 20:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-15 20:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-07 10:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-07 10:45+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:5
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "Gnomeove ure"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Ure za prikazovanje svetovnega časa, alarmi, štoparica in časomer"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Enostaven program za merjenje časa in prikaz ure. Vključuje alarme, "
"štoparico, časomer in prikaz svetovnih časov."
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Cilji:"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Prikaz časa v različnih krajih po svetu"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Nastavljanje alarmov bujenja"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Merjenje pretečenega časa z natančno štoparico"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Nastavitev časomerov za pravilni čas kuhanja"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
#: data/gtk/help-overlay.ui:14
msgctxt "shortcut window"
......@@ -154,9 +115,65 @@ msgstr "Izberi vse"
msgid "Select None"
msgstr "Odstrani izbor"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.clocks.desktop.in:5
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "Gnomeove ure"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Ure za prikazovanje svetovnega časa, alarmi, štoparica in časomer"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Enostaven program za merjenje časa in prikaz ure. Vključuje alarme, "
"štoparico, časomer in prikaz svetovnih časov."
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Cilji:"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Prikaz časa v različnih krajih po svetu"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Nastavljanje alarmov bujenja"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Merjenje pretečenega časa z natančno štoparico"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Nastavitev časomerov za pravilni čas kuhanja"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:33
msgid "Initial screen"
msgstr "Začetno okno"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:37
msgid "Alarms screen"
msgstr "Alarmi"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:41
msgid "Alarms setup"
msgstr "Nastavitve alarmov"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:45
msgid "Stopwatch screen"
msgstr "Štoparica"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:49
msgid "Timer screen"
msgstr "Časomer"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in:4
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:64 src/window.vala:248
#: src/world.vala:455
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:64 src/window.vala:251
#: src/world.vala:495
msgid "Clocks"
msgstr "Ure"
......@@ -172,7 +189,7 @@ msgstr "org.gnome.clocks"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:18
msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Dovoli prikaz svetovnih časov za trenutno časovno območje"
msgstr "Dovoli prikaz svetovnih časov za trenutno časovno območje."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
msgid "Configured world clocks"
......@@ -230,11 +247,11 @@ msgstr "Stanje pladnja"
msgid "Current clock panel."
msgstr "Trenutni pladenj ure."
#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:119 src/stopwatch.vala:199
#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:118 src/stopwatch.vala:199
msgid "Stop"
msgstr "Zaustavi"
#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:120
#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:119
msgid "Snooze"
msgstr "Zadremaj"
......@@ -266,7 +283,7 @@ msgstr "Ponovi vsakih"
msgid "Active"
msgstr "Dejavno"
#: data/ui/alarm.ui:31
#: data/ui/alarm.ui:32
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Za dodajanje novega alarma je treba izbrati <b>Novo</b>"
......@@ -290,33 +307,33 @@ msgstr "_Dodaj"
msgid "Search for a city:"
msgstr "Iskanje mesta:"
#: data/ui/world.ui:31
#: data/ui/world.ui:32
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr ""
"Za dodajanje nove ure za prikaz svetovnega časa je treba izbrati <b>Novo</b>"
#: data/ui/world.ui:122
#: data/ui/world.ui:123
msgid "Sunrise"
msgstr "Sončni vzhod"
#: data/ui/world.ui:136
#: data/ui/world.ui:137
msgid "Sunset"
msgstr "Sončni zahod"
#: src/alarm.vala:117 src/alarm.vala:378 src/alarm.vala:547
#: src/alarm.vala:116 src/alarm.vala:416 src/alarm.vala:595
msgid "Alarm"
msgstr "Alarm"
#: src/alarm.vala:312
#: src/alarm.vala:350
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Uredi alarm"
#: src/alarm.vala:312
#: src/alarm.vala:350
msgid "New Alarm"
msgstr "Nov alarm"
#. Translators: "New" refers to an alarm
#: src/alarm.vala:576
#: src/alarm.vala:624
msgctxt "Alarm"
msgid "New"
msgstr "Nov alarm"
......@@ -385,11 +402,11 @@ msgstr "Dnevi tedna"
msgid "Weekends"
msgstr "Vikendi"
#: src/widgets.vala:538 src/widgets.vala:553
#: src/widgets.vala:232 src/widgets.vala:247
msgid "Click on items to select them"
msgstr "S klikom na predmet se ta izbere"
#: src/widgets.vala:540
#: src/widgets.vala:234
#, c-format
msgid "%u selected"
msgid_plural "%u selected"
......@@ -398,45 +415,45 @@ msgstr[1] "%u izbran"
msgstr[2] "%u izbrani"
msgstr[3] "%u izbrane"
#: src/widgets.vala:612
#: src/widgets.vala:333
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: src/widgets.vala:710
#: src/widgets.vala:477
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: src/window.vala:221
#: src/window.vala:224
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči: %s"
#: src/window.vala:251
#: src/window.vala:254
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Programska orodja za pomoč s časom."
#: src/window.vala:256
#: src/window.vala:259
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn@gnome.org>"
#. If it is Jan 1st there, and not Jan 2nd here, then it must be
#. Dec 31st here, so return "tomorrow"
#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
#: src/world.vala:122 src/world.vala:126
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutri"
#. If it is Jan 1st here, and not Jan 2nd there, then it must be
#. Dec 31st there, so return "yesterday"
#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
#: src/world.vala:122 src/world.vala:126
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
#: src/world.vala:260
#: src/world.vala:300
msgid "World"
msgstr "Svet"
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: src/world.vala:282
#: src/world.vala:319
msgctxt "World clock"
msgid "New"
msgstr "Nov čas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment