Commit c3a168b5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 9b51d4a2
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fractal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/fractal/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-17 06:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-21 13:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-14 11:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-19 12:11+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -35,22 +35,62 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Open / close the room sidebar search"
msgstr "Otwarcie/zamknięcie wyszukiwania pokoju w panelu bocznym"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:31
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the previous room in the list"
msgstr "Otwarcie poprzedniego pokoju z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the next room in the list"
msgstr "Otwarcie następnego pokoju z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the previous room with unread messages in the list"
msgstr "Otwarcie poprzedniego pokoju z nieprzeczytanymi wiadomościami z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the next room with unread messages in the list"
msgstr "Otwarcie następnego pokoju z nieprzeczytanymi wiadomościami z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the first room of the list"
msgstr "Otwarcie pierwszego pokoju z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the last room of the list"
msgstr "Otwarcie ostatniego pokoju z listy"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "View older messages"
msgstr "Wyświetlenie starszych wiadomości"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "View newer messages"
msgstr "Wyświetlenie nowszych wiadomości"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:87
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:38
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:94
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:47
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut message"
msgid "Composing a new message"
msgstr "Utworzenie nowej wiadomości"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:52
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:108
msgctxt "shortcut message"
msgid "Write on a new line"
msgstr "Pisanie w nowym wierszu"
......@@ -167,33 +207,27 @@ msgstr "Zaawansowane informacje"
msgid "Homeserver"
msgstr "Serwer domowy"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:323
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:351
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:379
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:336
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:337
msgid "Matrix ID"
msgstr "Identyfikator Matrix"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:364
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:366
msgid "Device ID"
msgstr "Identyfikator urządzenia"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:418
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:499
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:421
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:502
msgid "Deactivate Account"
msgstr "Dezaktywuj konto"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:444
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:447
msgid ""
"Deactivating your account means that you will lose all your messages, "
"contacts, and files."
msgstr ""
"Dezaktywacja konta oznacza utratę wszystkich wiadomości, kontaktów i plików."
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:459
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:462
msgid ""
"To confirm that you really want to deactivate this account type in your "
"password:"
......@@ -201,27 +235,27 @@ msgstr ""
"Aby potwierdzić, że na pewno to konto ma zostać dezaktywowane, należy wpisać "
"hasło:"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:484
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:487
msgid "Also erase all messages"
msgstr "Usunięcie także wszystkich wiadomości"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:583
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:586
#: fractal-gtk/res/ui/main_menu.ui:109
msgid "Account Settings"
msgstr "Ustawienia konta"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:599
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:517 fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:653
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:721 fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:247
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:602
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:517 fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:655
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:723 fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:248
#: fractal-gtk/res/ui/room_settings.ui:1034
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:620
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:623
msgid "Check your email"
msgstr "Proszę sprawdzić pocztę"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:623
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:626
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:129 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:129
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:93 fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:32
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/account.rs:69
......@@ -229,7 +263,7 @@ msgstr "Proszę sprawdzić pocztę"
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:631
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:634
msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj"
......@@ -269,15 +303,11 @@ msgstr "Wybór pliku obrazu pokoju"
msgid "Invitation"
msgstr "Zaproszenie"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:19
msgid "You’ve been invited to join \"\", you can accept or reject"
msgstr "Otrzymano zaproszenie do „”, można przyjąć lub odrzucić"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:32
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:33
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:45
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:46
msgid "Accept"
msgstr "Przyjmij"
......@@ -317,6 +347,10 @@ msgstr "Opuść pokój"
msgid "Welcome to Fractal"
msgstr "Witamy w programie Fractal"
#: fractal-gtk/res/ui/login_flow.ui:47 fractal-gtk/res/ui/login_flow.ui:371
msgid "_Log In"
msgstr "_Zaloguj się"
#: fractal-gtk/res/ui/login_flow.ui:59
msgid "_Create Account"
msgstr "_Utwórz konto"
......@@ -365,10 +399,6 @@ msgstr "_Dalej"
msgid "Log In"
msgstr "Logowanie"
#: fractal-gtk/res/ui/login_flow.ui:371
msgid "_Log In"
msgstr "_Zaloguj się"
#: fractal-gtk/res/ui/main_menu.ui:123
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
......@@ -417,19 +447,11 @@ msgstr "Dodaj"
msgid "Room search"
msgstr "Wyszukiwanie pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:541 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:108
msgid "Room name"
msgstr "Nazwa pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:556
msgid "Room topic"
msgstr "Temat pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:589
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:591
msgid "Room Menu"
msgstr "Menu pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:683
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:685
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:65
#: fractal-gtk/src/app/connect/directory.rs:127
msgid "Default Matrix Server"
......@@ -459,10 +481,6 @@ msgstr "*pochylenie*"
msgid "Loading more media"
msgstr "Wczytywanie więcej multimediów"
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:230
msgid "Media viewer"
msgstr "Przeglądarka multimediów"
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer_menu.ui:26
msgid "Save as…"
msgstr "Zapisz jako…"
......@@ -531,6 +549,10 @@ msgstr "Utworzenie nowego pokoju"
msgid "Create"
msgstr "Utwórz"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:108
msgid "Room name"
msgstr "Nazwa pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:152
msgid "Visibility"
msgstr "Widoczność"
......@@ -713,7 +735,7 @@ msgstr "Wybór nowego awatara"
msgid "Couldn’t open file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku"
#: fractal-gtk/src/actions/global.rs:220
#: fractal-gtk/src/actions/global.rs:285
msgid "Select a file"
msgstr "Wybór pliku"
......@@ -730,74 +752,74 @@ msgstr "Nie można pobrać pliku"
msgid "Couldn’t save file"
msgstr "Nie można zapisać pliku"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:65
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:54
msgid "Email is already in use"
msgstr "Adres e-mail jest już używany"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:69
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:58
msgid "Phone number is already in use"
msgstr "Numer telefonu jest już używany"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:203
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:192
msgid "Couldn’t delete the account"
msgstr "Nie można usunąć konta"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:208
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:197
msgid "Couldn’t change the password"
msgstr "Nie można zmienić hasła"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:213
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:202
msgid "Couldn’t add the email address."
msgstr "Nie można dodać adresu e-mail."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:218
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:207
msgid "Couldn’t add the phone number."
msgstr "Nie można dodać numeru telefonu."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:225
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:214
msgid "Can’t create the room, try again"
msgstr "Nie można utworzyć pokoju. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:233
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:222
msgid "Can’t join the room, try again."
msgstr "Nie można dołączyć do pokoju. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:239
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:228
msgid "Can’t login, try again"
msgstr "Nie można się zalogować. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:255
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:244
msgid "Error sending message"
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:260
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:249
msgid "Error deleting message"
msgstr "Błąd podczas usuwania wiadomości"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:264
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:253
msgid "Error searching for rooms"
msgstr "Błąd podczas wyszukiwania pokoi"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:24
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:21
msgid "A Matrix.org client for GNOME"
msgstr "Klient sieci Matrix.org dla środowiska GNOME"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:25
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:22
msgid "© 2017–2018 Daniel García Moreno, et al."
msgstr "© 2017-2018 Daniel García Moreno i inni"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:31
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:28
msgid "Learn more about Fractal"
msgstr "Więcej informacji o programie Fractal"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:32
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:29
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Marek Jędrzejewski <kontakt@marekjedrzejewski.pl>, 2018\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2018-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2018-2019"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:47
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:44
msgid "Name by"
msgstr "Nazwa"
......@@ -859,31 +881,31 @@ msgstr "Otrzymano zaproszenie do pokoju <b>{room_name}</b>"
msgid "Passwords didn’t match, try again"
msgstr "Hasła się nie zgadzają. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/appop/notify.rs:49
#: fractal-gtk/src/appop/notify.rs:51
msgid " (direct message)"
msgstr " (bezpośrednia wiadomość)"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:217
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:229
msgid "Leave {room_name}?"
msgstr "Opuścić pokój „{room_name}”?"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:440
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:452
msgid "EMPTY ROOM"
msgstr "PUSTY POKÓJ"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:442
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:454
msgid "{m1} and {m2}"
msgstr "{m1} i {m2}"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:443
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:455
msgid "{m1} and Others"
msgstr "{m1} i inni"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:539
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:551
msgid "Several users are typing…"
msgstr "Kilku użytkowników pisze…"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:542
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:554
msgid "<b>{}</b> is typing…"
msgid_plural "<b>{}</b> and <b>{}</b> are typing…"
msgstr[0] "<b>{}</b> pisze…"
......@@ -956,16 +978,16 @@ msgid "%R"
msgstr "%H∶%M"
#. Translators: This is a date format in the day divider without the year
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:319
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:327
msgid "%B %e"
msgstr "%-d %B"
#. Translators: This is a date format in the day divider with the year
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:322
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:330
msgid "%B %e, %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:346
#: fractal-gtk/src/widgets/room_history.rs:354
msgid "New Messages"
msgstr "Nowe wiadomości"
......@@ -983,26 +1005,26 @@ msgstr[0] "{} członek"
msgstr[1] "{} członków"
msgstr[2] "{} członków"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:424
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:497
msgid "Invites"
msgstr "Zaproszenia"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:425
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:498
msgid "You don’t have any invitations"
msgstr "Nie ma żadnych zaproszeń"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:429
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:502
msgid "Favorites"
msgstr "Ulubione"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:430
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:503
msgid "Drag and drop rooms here to add them to your favorites"
msgstr "Przeciągnięcie pokoi tutaj doda je do ulubionych"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:434
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:507
msgid "Rooms"
msgstr "Pokoje"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:435
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:508
msgid "You don’t have any rooms yet"
msgstr "Nie ma jeszcze żadnych pokoi"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment