Commit 35f6063b authored by Daniel Elstner's avatar Daniel Elstner
Browse files

Synchronize with source tree.

* *.po: Synchronize with source tree.

* de.po: Update translation and add credits.
* en.po: ditto.
parent 0dc10866
2004-05-19 Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>
* *.po: Synchronize with source tree.
* de.po: Update translation and add credits.
* en.po: ditto.
2004-05-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 04:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-19 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......@@ -122,7 +122,15 @@ msgstr "O _aplikaci"
msgid "Save _all"
msgstr "Uložit _vše"
#: src/mainwindow.cc:292
#: src/mainwindow.cc:198 ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Vzor názvů souborů jako v shellu. Třídy znaků [ab] a výrazy se složenými "
"závorkami ve stylu csh {a,b} jsou podporovány."
#: src/mainwindow.cc:309
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -130,11 +138,11 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto skončit?"
#: src/mainwindow.cc:306
#: src/mainwindow.cc:323
msgid "Select a folder"
msgstr "Zvolte adresář"
#: src/mainwindow.cc:337
#: src/mainwindow.cc:354
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -142,15 +150,15 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto pokračovat?"
#: src/mainwindow.cc:364
#: src/mainwindow.cc:381
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Vzor pro hledání souborů je neplatný."
#: src/mainwindow.cc:370
#: src/mainwindow.cc:387
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Při hledání došlo k následujícím chybám:"
#: src/mainwindow.cc:395
#: src/mainwindow.cc:412
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
......@@ -158,7 +166,7 @@ msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu na \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:397
#: src/mainwindow.cc:414
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -166,7 +174,7 @@ msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:616
#: src/mainwindow.cc:633
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Při ukládání došlo k následujícím chybám:"
......@@ -207,18 +215,22 @@ msgid "About regexxer"
msgstr "O regexxeru"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Balíček pro Debian od"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "Ikona aplikace regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "ikona regexxeru"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "napsali"
......@@ -226,14 +238,6 @@ msgstr "napsali"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Vzor názvů souborů jako v shellu. Třídy znaků [ab] a výrazy se složenými "
"závorkami ve stylu csh {a,b} jsou podporovány."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguálrní výraz v syntaxi Perlu"
......@@ -473,5 +477,8 @@ msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr "Než se regexxer vzdá, zkouší soubor načíst v následujících kódováních:"
#~ msgid "Debian package by"
#~ msgstr "Balíček pro Debian od"
#~ msgid "Color Selection"
#~ msgstr "Výběr barev"
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer 0.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 13:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-05 11:34+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
......@@ -126,7 +126,16 @@ msgstr "_Info"
msgid "Save _all"
msgstr "_Alle speichern"
#: src/mainwindow.cc:292
#: src/mainwindow.cc:198 ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Ein Dateinamen-Suchmuster wie es in der Kommandozeile benutzt wird. "
"Zeichenklassen [ab] und Klammerausdrücke im csh-Stil {a,b} werden "
"unterstützt."
#: src/mainwindow.cc:309
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -134,11 +143,11 @@ msgstr ""
"Einige Dateien wurden noch nicht gespeichert.\n"
"Trotzdem beenden?"
#: src/mainwindow.cc:306
#: src/mainwindow.cc:323
msgid "Select a folder"
msgstr "Verzeichnisauswahl"
#: src/mainwindow.cc:337
#: src/mainwindow.cc:354
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -146,15 +155,15 @@ msgstr ""
"Einige Dateien wurden noch nicht gespeichert.\n"
"Trotzdem fortsetzen?"
#: src/mainwindow.cc:364
#: src/mainwindow.cc:381
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Das Dateinamen-Suchmuster ist ungültig."
#: src/mainwindow.cc:370
#: src/mainwindow.cc:387
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Die folgenden Fehler sind beim Suchen aufgetreten:"
#: src/mainwindow.cc:395
#: src/mainwindow.cc:412
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
......@@ -162,7 +171,7 @@ msgstr ""
"Fehler in regulärem Ausdruck bei „%1” (Index %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:397
#: src/mainwindow.cc:414
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -170,7 +179,7 @@ msgstr ""
"Fehler in regulärem Ausdruck:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:616
#: src/mainwindow.cc:633
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Die folgenden Fehler sind beim Speichern aufgetreten:"
......@@ -188,7 +197,7 @@ msgstr ""
"Das Rekursions- und Rückreferenz-Limit der Reguläre-Ausdrücke-"
"Implementierung wurde erreicht."
#: src/prefdialog.cc:266
#: src/prefdialog.cc:260
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "„%1” ist kein gültiger Zeichensatz."
......@@ -214,18 +223,22 @@ msgid "About regexxer"
msgstr "Info zu regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Debian-Paket von"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "Das Anwendungsicon von regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "regexxer-Icon"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr "übersetzt von"
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>"
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "geschrieben von"
......@@ -233,15 +246,6 @@ msgstr "geschrieben von"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Ein Dateinamen-Suchmuster wie es in der Kommandozeile benutzt wird. "
"Zeichenklassen [ab] und Klammerausdrücke im csh-Stil {a,b} werden "
"unterstützt."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Ein regulärer Ausdruck in Perl-Syntax"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer 0.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 13:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-05 15:35+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>\n"
"Language-Team: English <en@translate.freefriends.org>\n"
......@@ -123,7 +123,15 @@ msgstr "_About"
msgid "Save _all"
msgstr "Save _all"
#: src/mainwindow.cc:292
#: src/mainwindow.cc:198 ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
#: src/mainwindow.cc:309
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -131,11 +139,11 @@ msgstr ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
#: src/mainwindow.cc:306
#: src/mainwindow.cc:323
msgid "Select a folder"
msgstr "Select a folder"
#: src/mainwindow.cc:337
#: src/mainwindow.cc:354
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -143,15 +151,15 @@ msgstr ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
#: src/mainwindow.cc:364
#: src/mainwindow.cc:381
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "The file search pattern is invalid."
#: src/mainwindow.cc:370
#: src/mainwindow.cc:387
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "The following errors occurred during search:"
#: src/mainwindow.cc:395
#: src/mainwindow.cc:412
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
......@@ -159,7 +167,7 @@ msgstr ""
"Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:397
#: src/mainwindow.cc:414
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -167,7 +175,7 @@ msgstr ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:616
#: src/mainwindow.cc:633
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "The following errors occurred during save:"
......@@ -183,7 +191,7 @@ msgstr ""
"Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
"engine."
#: src/prefdialog.cc:266
#: src/prefdialog.cc:260
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "“%1” is not a valid encoding."
......@@ -209,18 +217,22 @@ msgid "About regexxer"
msgstr "About regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Debian package by"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "The application icon of regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "regexxer icon"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr "translated by"
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>"
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "written by"
......@@ -228,14 +240,6 @@ msgstr "written by"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "A regular expression in Perl syntax"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 13:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-17 23:30+0000\n"
"Last-Translator: Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <gnome_pt@yahoogroups.com>\n"
......@@ -124,7 +124,15 @@ msgstr "_Sobre"
msgid "Save _all"
msgstr "Gravar _todos"
#: src/mainwindow.cc:292
#: src/mainwindow.cc:198 ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Um padrão de nome de ficheiro tal como o utilizado pela consola. São "
"suportadas classes de caracteres [ab] e expressões estilo csh como {a,b}."
#: src/mainwindow.cc:309
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -132,11 +140,11 @@ msgstr ""
"Alguns ficheiros ainda não foram gravados.\n"
"Ainda assim terminar?"
#: src/mainwindow.cc:306
#: src/mainwindow.cc:323
msgid "Select a folder"
msgstr "Seleccione uma pasta"
#: src/mainwindow.cc:337
#: src/mainwindow.cc:354
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -144,15 +152,15 @@ msgstr ""
"Alguns ficheiros ainda não foram gravados.\n"
"Ainda assim prosseguir?"
#: src/mainwindow.cc:364
#: src/mainwindow.cc:381
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "O padrão de procura de ficheiros é inválido."
#: src/mainwindow.cc:370
#: src/mainwindow.cc:387
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Ocorreram os seguintes erros durante a procura:"
#: src/mainwindow.cc:395
#: src/mainwindow.cc:412
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
......@@ -160,7 +168,7 @@ msgstr ""
"Erro na expressão regular em \"%1\" (índice %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:397
#: src/mainwindow.cc:414
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -168,7 +176,7 @@ msgstr ""
"Erro na expressão regular:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:616
#: src/mainwindow.cc:633
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Ocorreram os seguintes erros durante a gravação:"
......@@ -186,7 +194,7 @@ msgstr ""
"Atingido o limite de recursividade e retrocesso do motor de expressões "
"regulares."
#: src/prefdialog.cc:266
#: src/prefdialog.cc:260
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" não é uma codificação válida."
......@@ -212,18 +220,22 @@ msgid "About regexxer"
msgstr "Sobre o regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Pacote Debian por"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "O ícone da aplicação regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "ícone do regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "escrito por"
......@@ -231,14 +243,6 @@ msgstr "escrito por"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Um padrão de nome de ficheiro tal como o utilizado pela consola. São "
"suportadas classes de caracteres [ab] e expressões estilo csh como {a,b}."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Uma expressão regular em sintaxe Perl"
......@@ -481,5 +485,8 @@ msgstr ""
"regexxer tentará ler um ficheiro nas seguintes codificações, antes de "
"desistir:"
#~ msgid "Debian package by"
#~ msgstr "Pacote Debian por"
#~ msgid "Color Selection"
#~ msgstr "Selecção de Cor"
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 13:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 23:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-17 23:01+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......@@ -119,46 +119,52 @@ msgstr "_Om"
msgid "Save _all"
msgstr "Spara _alla"
#: src/mainwindow.cc:292
#: src/mainwindow.cc:198 ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
#: src/mainwindow.cc:309
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
msgstr ""
#: src/mainwindow.cc:306
#: src/mainwindow.cc:323
msgid "Select a folder"
msgstr "Välj en mapp"
#: src/mainwindow.cc:337
#: src/mainwindow.cc:354
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""
#: src/mainwindow.cc:364
#: src/mainwindow.cc:381
#, fuzzy
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Visaren som är associerad med \"%s\" är ogiltig."
#: src/mainwindow.cc:370
#: src/mainwindow.cc:387
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr ""
#: src/mainwindow.cc:395
#: src/mainwindow.cc:412
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
msgstr ""
# SUN NEW TRANSLATION
#: src/mainwindow.cc:397
#: src/mainwindow.cc:414
#, fuzzy
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
msgstr "Andra reguljära uttryck: "
#: src/mainwindow.cc:616
#: src/mainwindow.cc:633
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr ""
......@@ -172,7 +178,7 @@ msgid ""
"engine."
msgstr ""
#: src/prefdialog.cc:266
#: src/prefdialog.cc:260
#, fuzzy
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "\"%s\" är inte en giltig plats."
......@@ -199,18 +205,22 @@ msgid "About regexxer"
msgstr "Om regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Debian-paket av"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "Programikonen för regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "regexxer-ikon"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr ""
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "skrivet av"
......@@ -218,12 +228,6 @@ msgstr "skrivet av"
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
#: ui/mainwindow.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "A regular expression in Perl syntax"
......@@ -465,6 +469,9 @@ msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr ""
#~ msgid "Debian package by"
#~ msgstr "Debian-paket av"
# ui/prefdialog.glade.h:
#~ msgid "Icons and text"
#~ msgstr "Ikoner och text"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment