Commit 8ee688d2 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen
Browse files

Hungarian help translation fixes

parent 93b1bed9
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-log_help master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-05 22:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-05 01:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-21 23:21+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
"in:"
msgstr ""
"Növelheti, csökkentheti vagy visszaállíthatja az eredetire a naplóban "
"megjelenő betűméretet:"
"megjelenő szöveg betűméretét:"
#: C/pref-font-size.page:28(title)
msgid "Increase font size"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui>Nézet</gui><gui>Kicsinyítés</gui></guiseq> "
"menüpontra, vagy nyomja le a <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> "
"menüpontot, vagy nyomja le a <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt"
#: C/pref-font-size.page:38(title)
......@@ -111,17 +111,14 @@ msgid ""
"one of the dates, you can view only the log lines from that date, instead of "
"the whole log."
msgstr ""
"A naplókat ki is terjesztheti. Ekkor egy sor dátumot fog látni. Ha rákattint "
"egy dátumra, akkor a napló akkor készült részeit láthatja az egész napló "
"helyett."
"Egyes naplók legördíthetők. Ekkor egy sor dátumot fog látni. Ha rákattint "
"egy dátumra, akkor az egész napló helyett csak az akkor készült részeit láthatja."
#: C/log-view.page:34(p)
msgid ""
"The logs you have open when you quit the log viewer will be opened when you "
"start it up again."
msgstr ""
"A megnyitott naplók a naplómegjelenítő bezárása után újra meg fognak "
"jelenni, ha újra megnyitja a programot."
msgstr "A megnyitott naplókat a naplómegjelenítő megjegyzi bezárásakor, és legközelebb újra megnyitja azokat."
#: C/log-search.page:8(desc)
msgid "Search the text in the log that you are currently viewing."
......@@ -313,10 +310,7 @@ msgid ""
"<gui>Highlight</gui> enabled and are checked, check "
"<guiseq><gui>Filters:</gui><gui>Show matches only</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Válassza ki az engedélyezni kívánt szűrők melletti jelölőnégyzetet a "
"<gui>Szűrők</gui> alatt. Ha csak azokat a szűrőket szeretné látni, "
"amelyeknél ki van választva és engedélyezve van a <gui>Kiemelés</gui>, akkor "
"jelölje be a <guiseq><gui>Szűrők</gui><gui>Csak a találatok "
"Válassza ki az engedélyezni kívánt szűrőket a <gui>Szűrők</gui> menüpontban. Ha csak azokat az engedélyezett szűrőket szeretné látni, amelyeknél ki van választva a <gui>Kiemelés</gui>, akkor jelölje be a <guiseq><gui>Szűrők</gui><gui>Csak a találatok "
"megjelenítése</gui></guiseq> menüpontot."
#: C/log-filter.page:92(p)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment