Commit 61e9b7e2 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen
Browse files

Hungarian help translation added by Bence Lukacs

parent 0f4eda8a
# Hungarian translation for gnome-system-log_help
# Copyright (C) 2012. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-log package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2012.
# Bence Lukacs <lukacs.bence1 at gmail dot com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-log_help master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-05 22:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-05 01:16+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-03-04 23:28+0000\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: C/pref-font-size.page:8(desc)
msgid "Increase or decrease the size of the text."
msgstr "Betűméret növelése vagy csökkentése."
#: C/pref-font-size.page:11(name) C/log-view.page:12(name) C/log-search.page:11(name) C/log-filter.page:12(name) C/log-copy.page:11(name) C/log-close.page:12(name) C/introduction.page:11(name)
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#: C/pref-font-size.page:12(email) C/log-view.page:13(email) C/log-search.page:12(email) C/log-filter.page:13(email) C/log-copy.page:12(email) C/log-close.page:13(email) C/introduction.page:12(email)
msgid "kittykat3756@googlemail.com"
msgstr "kittykat3756@googlemail.com"
#: C/pref-font-size.page:16(p) C/log-view.page:17(p) C/log-search.page:16(p) C/log-filter.page:17(p) C/log-copy.page:16(p) C/log-close.page:17(p) C/introduction.page:16(p)
msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
#: C/pref-font-size.page:21(title)
msgid "Change font size"
msgstr "Betűméret megváltoztatása"
#: C/pref-font-size.page:23(p)
msgid ""
"You can increase, decrease and reset the font size that the log is displayed "
"in:"
msgstr ""
"Növelheti, csökkentheti vagy visszaállíthatja az eredetire a naplóban "
"megjelenő betűméretet:"
#: C/pref-font-size.page:28(title)
msgid "Increase font size"
msgstr "Betűméret növelése"
#: C/pref-font-size.page:29(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui>Nézet</gui><gui>Nagyítás</gui></guiseq> menüpontot, "
"vagy nyomja le a <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt"
#: C/pref-font-size.page:33(title)
msgid "Decrease font size"
msgstr "Betűméret csökkentése"
#: C/pref-font-size.page:34(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui>Nézet</gui><gui>Kicsinyítés</gui></guiseq> "
"menüpontra, vagy nyomja le a <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt"
#: C/pref-font-size.page:38(title)
msgid "Reset to default size"
msgstr "Eredeti betűméret beállítása"
#: C/pref-font-size.page:39(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Normal Size</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
msgstr ""
"Válassza a <guiseq><gui>Nézet</gui><gui>Eredeti méret</gui></guiseq> "
"menüpontot, vagy nyomja meg a <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt"
#: C/log-view.page:9(desc)
msgid "Open and view logs."
msgstr "Naplók megnyitása és olvasása."
#: C/log-view.page:22(title)
msgid "Open log"
msgstr "Napló megnyitása"
#: C/log-view.page:24(p)
msgid ""
"Open logs by clicking <guiseq><gui>File</gui><gui>Open</gui></guiseq>. Your "
"opened logs will be displayed in the side pane, to the left of the main "
"area. You can view a log in the side pane by clicking it."
msgstr ""
"Naplók megnyitásához kattintson a "
"<guiseq><gui>Fájl</gui><gui>Megnyitás</gui></guiseq> menüpontra. A "
"megnyitott napló meg fog jelenni az ablak bal oldalán lévő oldalsávban. A "
"napló elolvasásához kattintson rá."
#: C/log-view.page:29(p)
msgid ""
"You can expand some logs. This will show you a list of dates. By clicking "
"one of the dates, you can view only the log lines from that date, instead of "
"the whole log."
msgstr ""
"A naplókat ki is terjesztheti. Ekkor egy sor dátumot fog látni. Ha rákattint "
"egy dátumra, akkor a napló akkor készült részeit láthatja az egész napló "
"helyett."
#: C/log-view.page:34(p)
msgid ""
"The logs you have open when you quit the log viewer will be opened when you "
"start it up again."
msgstr ""
"A megnyitott naplók a naplómegjelenítő bezárása után újra meg fognak "
"jelenni, ha újra megnyitja a programot."
#: C/log-search.page:8(desc)
msgid "Search the text in the log that you are currently viewing."
msgstr "Keressen az éppen olvasott naplóban."
#: C/log-search.page:21(title)
msgid "Search log"
msgstr "Keresés a naplóban"
#: C/log-search.page:23(p)
msgid "To search the log you are currently viewing:"
msgstr "Az éppen olvasott naplóban való kereséshez:"
#: C/log-search.page:27(p)
msgid ""
"Show the <gui>Find</gui> bar by pressing "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>, or by clicking "
"<guiseq><gui>View</gui><gui>Find</gui></guiseq>. The bar will be shown below "
"the log."
msgstr ""
"Jelenítse meg a <gui>Keresősávot</gui> a "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq> billentyűkombináció "
"lenyomásával, vagy a <guiseq><gui>Nézet</gui><gui>Keresés</gui></guiseq> "
"menüpont kiválasztásával. A sáv meg fog jelenni a napló alatt."
#: C/log-search.page:33(p)
msgid ""
"Enter your search term into the field and press <key>Enter</key> to see the "
"first result."
msgstr ""
"Gépelje be a keresett szöveget, majd nyomja le az <key>Entert</key> a "
"keresés eredményének megtekintéséhez."
#: C/log-search.page:36(p)
msgid "The search is case sensitive."
msgstr "A keresés kis- és nagybetűérzékeny."
#: C/log-search.page:40(p)
msgid ""
"Use the <gui>Find Previous</gui> and <gui>Find Next</gui> buttons to browse "
"through the results."
msgstr ""
"Használja az <gui>Előző találat</gui> és a <gui>Következő találat</gui> "
"gombokat a találatok közti lépkedéshez."
#: C/log-search.page:43(p)
msgid "If you can not see the result highlighted, try scrolling to the left."
msgstr "Ha nem látja kiemelve az eredményt, akkor próbáljon meg balra görgetni."
#: C/log-search.page:47(p)
msgid ""
"Press <key>Esc</key> to hide the find bar once you are finished with the "
"search."
msgstr ""
"Nyomja meg az <key>Esc</key> billentyűt a sáv elrejtéséhez, ha befejezte a "
"keresést."
#: C/log-search.page:50(p)
msgid ""
"You can only hide the <gui>find bar</gui> if you are currently focused on "
"the search field. The bar will hide itself if you view another log."
msgstr ""
"Csak akkor tudja eltüntetni a <gui>keresősávot</gui>, ha a fókusz éppen a "
"keresőmezőn van. A sáv automatikusan elrejti magát, ha egy másik naplót kezd "
"el nézni."
#: C/log-filter.page:9(desc)
msgid "Include or exclude shown lines using regular expressions."
msgstr "Sorok megjelenítése vagy elrejtése reguláris kifejezésekkel."
#: C/log-filter.page:22(title)
msgid "Filter log"
msgstr "Napló szűrése"
#: C/log-filter.page:24(p)
msgid ""
"The log viewer allows you to filter log content based on regular "
"expressions. To set up or manage a new filter:"
msgstr ""
"A naplómegjelenítő képes reguláris kifejezések használatával szűrni a "
"naplókat. Új szűrő beállításához vagy kezeléséhez:"
#: C/log-filter.page:29(p)
msgid ""
"Open the filter manager dialog by clicking "
"<guiseq><gui>Filters:</gui><gui>Manage Filters</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Nyissa meg a szűrőkezelő párbeszédablakot a "
"<guiseq><gui>Szűrők:</gui><gui>Szűrők kezelése</gui></guiseq> menüpont "
"kiválasztásával."
#: C/log-filter.page:33(p)
msgid ""
"Click <gui>Add</gui> to add a new filter, or select an existing filter and "
"click <gui>Properties</gui> to edit it."
msgstr ""
"Új szűrő hozzáadásához nyomja meg a <gui>Hozzáadás</gui> gombot, vagy "
"válasszon ki egy létező szűrőt, és nyomja meg a <gui>Tulajdonságok</gui> "
"gombot a szerkesztéséhez."
#: C/log-filter.page:37(p)
msgid "Fill in the form or edit the fields that you wish to change:"
msgstr "Töltse ki, vagy szerkessze a megváltoztatni kívánt mezőket:"
#: C/log-filter.page:40(title)
msgid "Name:"
msgstr "Név:"
#: C/log-filter.page:41(p)
msgid "The identifier for the filter"
msgstr "A szűrő azonosítója"
#: C/log-filter.page:44(title)
msgid "Regular Expression:"
msgstr "Reguláris kifejezés:"
#: C/log-filter.page:45(p)
msgid "What the filter will filter for"
msgstr "Mit fog a szűrő szűrni"
#: C/log-filter.page:48(title)
msgid "Highlight:"
msgstr "Kiemelés:"
#: C/log-filter.page:49(p)
msgid "This option emphasizes the line containing the regular expression"
msgstr "Ez az opció kiemeli a reguláris kifejezést tartalmazó sort"
#: C/log-filter.page:52(title)
msgid "Background:"
msgstr "Háttér:"
#: C/log-filter.page:53(p)
msgid "This is the font color"
msgstr "Ez a betű színe"
#: C/log-filter.page:55(p)
msgid "The default font color is black, which does not emphasize the text."
msgstr "Az alapértelmezett betűszín fekete, amely nem emeli ki a szöveget."
#: C/log-filter.page:60(title)
msgid "Foreground:"
msgstr "Előtér:"
#: C/log-filter.page:61(p)
msgid "This is the highlight color"
msgstr "Ez a kiemelő szín"
#: C/log-filter.page:63(p)
msgid ""
"The default highlight color is black, which shows solid black lines as a "
"result, so it would be wise to change it."
msgstr ""
"Az alapértelmezett kiemelőszín fekete, amely homogén fekete sorokat "
"eredményezne, ezért ajánlott megváltoztatni."
#: C/log-filter.page:70(title)
msgid "Hide:"
msgstr "Elrejtés:"
#: C/log-filter.page:71(p)
msgid ""
"This option hides the lines containing the regular expression from the shown "
"log"
msgstr ""
"Ez a lehetőség elrejti a reguláris kifejezéseket tartalmazó sorokat a "
"megjelenített naplóból"
#: C/log-filter.page:77(p)
msgid ""
"Click <gui>Apply</gui> to save the new filter or save changes to an existing "
"one"
msgstr ""
"Nyomja meg az <gui>Alkalmaz</gui> gombot az új szűrő vagy a létező szűrő "
"beállításainak mentéséhez"
#: C/log-filter.page:81(p)
msgid ""
"Back at the filter manager dialog, click <gui>Close</gui> to apply the "
"changes."
msgstr ""
"A szűrőkezelő párbeszédablakban nyomja meg a <gui>Bezárás</gui> gombot a "
"változtatások alkalmazásához."
#: C/log-filter.page:86(p)
msgid ""
"Check the box next to the name of the filter that you want to enable in "
"<gui>Filters:</gui>. If you want to view only the filters which have "
"<gui>Highlight</gui> enabled and are checked, check "
"<guiseq><gui>Filters:</gui><gui>Show matches only</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Válassza ki az engedélyezni kívánt szűrők melletti jelölőnégyzetet a "
"<gui>Szűrők</gui> alatt. Ha csak azokat a szűrőket szeretné látni, "
"amelyeknél ki van választva és engedélyezve van a <gui>Kiemelés</gui>, akkor "
"jelölje be a <guiseq><gui>Szűrők</gui><gui>Csak a találatok "
"megjelenítése</gui></guiseq> menüpontot."
#: C/log-filter.page:92(p)
msgid ""
"If there is a conflict between a hidden and a highlighted filter, the line "
"many show as an empty white line."
msgstr ""
"Ha ütközés van egy elrejtési és egy kiemelési szűrő közt, akkor a sor egy "
"üres fehér sorként jelenhet meg."
#: C/log-filter.page:97(p)
msgid ""
"If you uncheck a filter while viewing only matches, the log will show the "
"lines without any formatting, regardless of whether they were hidden or "
"highlighted before. The filter should reset when you check a highlighted "
"filter."
msgstr ""
"Ha törli egy szűrő kijelölését, miközben csak a találatokat nézi, a napló "
"minden formázás nélkül fogja megjeleníteni a sorokat, tekintet nélkül arra, "
"hogy előtte el voltak-e rejtve vagy ki voltak-e emelve. A szűrő újra működni "
"fog, ha bejelöli a kiemelt szűrőt."
#: C/log-copy.page:8(desc)
msgid "Copy text from the log."
msgstr "Szöveg másolása a naplóból."
#: C/log-copy.page:20(title)
msgid "Copy log"
msgstr "Napló másolása"
#: C/log-copy.page:22(p)
msgid ""
"Highlight the section of the log that you want to copy with the cursor and "
"press <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>, or click "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Jelölje ki a kurzorral a másolni kívánt szöveget, és nyomja meg a "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq> billentyűkombinációt, vagy "
"válassza a <guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Másolás</gui></guiseq> "
"menüpontot."
#: C/log-copy.page:27(p)
msgid ""
"You can press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, or click "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Select All</gui></guiseq>, to select all the "
"text in the log which you are currently viewing."
msgstr ""
"Lenyomhatja a <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> "
"billentyűkombinációt, vagy kiválaszthatja a "
"<guiseq><gui>Szerkesztés</gui><gui>Összes kijelölése</gui></guiseq> "
"menüpontot, az éppen olvasott napló teljes szövegének kijelöléséhez."
#: C/log-close.page:9(desc)
msgid "Remove the log you are currently viewing from the <gui>side pane</gui>."
msgstr "Az éppen olvasott napló eltávolítása az <gui>oldalsávból</gui>."
#: C/log-close.page:21(title)
msgid "Close log"
msgstr "Napló bezárása"
#: C/log-close.page:23(p)
msgid ""
"Close the log that you are currently viewing by pressing "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>, or by clicking "
"<guiseq><gui>File</gui><gui>Close</gui></guiseq>. This removes it from the "
"<gui>side pane</gui> until you open the log again."
msgstr ""
"Az éppen olvasott naplót a <keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> "
"billentyűkombinációval, vagy a "
"<guiseq><gui>Fájl</gui><gui>Bezárás</gui></guiseq> kiválasztásával zárhatja "
"be. Ez eltávolítja a naplót az <gui>oldalsávból</gui>, amíg azt újra meg nem "
"nyitja."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/introduction.page:40(None)
msgid "@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
msgstr "@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
#: C/introduction.page:8(desc)
msgid "Introduction to the <app>GNOME System Log</app>."
msgstr "Bevezetés a <app>GNOME Naplómegjelenítő</app> használatába."
#: C/introduction.page:20(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Bevezetés"
#: C/introduction.page:22(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is a graphical, menu-driven viewer that you can "
"use to view and monitor your system logs. <app>Log File Viewer</app> comes "
"with a few functions that can help you manage your logs, including a log "
"monitor and log statistics display."
msgstr ""
"A <app>Naplómegjelenítő</app> egy grafikus menüvel irányított "
"megjelenítőprogram, amellyel megnézheti és szemmel tarthatja a "
"rendszernaplókat. A <app>Naplómegjelenítő</app> sok hasznos funkciót "
"tartalmaz, amelyek segítenek naplóit kezelni, mint például a naplófigyelő és "
"a naplóstatisztika."
#: C/introduction.page:27(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is useful if you are new to system administration "
"because it provides an easier, more user-friendly display of your logs than "
"a text display of the log file. It is also useful for more experienced "
"administrators, as it contains a monitor to enable you to continuously "
"monitor crucial logs."
msgstr ""
"A <app>Naplómegjelenítő</app> akkor lehet hasznos, ha Önnek még új feladat a "
"rendszer adminisztrációja, mert egy könnyebben használható, felhasználóbarát "
"felületet biztosít, mint a naplók szöveges felületen való megjelenítése. "
"Továbbá hasznos lehet tapasztalt rendszergazdáknak is, hiszen tartalmaz egy "
"olyan eszközt, amellyel folyamatosan figyelemmel kísérheti a kritikus "
"naplókat."
#: C/introduction.page:34(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is useful only to those who have access to the "
"system log files, which generally requires root access."
msgstr ""
"A <app>Naplómegjelenítő</app> csak azoknak hasznos, akik hozzáférnek a "
"rendszernaplókhoz, amelyekhez általában rendszergazdai jog szükséges."
#: C/index.page:5(title) C/index.page:5(title)
msgid "Log File Viewer Help"
msgstr "Naplómegjelenítő súgója"
#: C/index.page:8(title) C/index.page:8(title)
msgid "Working with the <app>Log File Viewer</app>"
msgstr "A <app>Naplómegjelenítő</app> használata"
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: C/index.page:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>, 2012\n"
"Lukács Bence <lukacs.bence1 at gmail dot com>, 2012"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment