Commit 29e549cc authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent 466c62b7
# Norwegian translation of gnome-utils (bokmål dialect).
# Copyright (C) 1999-2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2011.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2012.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils 2.91.x\n"
"Project-Id-Version: gnome-system-log 3.5.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 14:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-10 15:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-09 15:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-09 15:19+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -17,7 +17,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1
msgid "Log File Viewer"
......@@ -28,42 +27,10 @@ msgid "View or monitor system log files"
msgstr "Vis eller overvåk systemets loggfiler"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:1
msgid "Height of the main window in pixels"
msgstr "Høyde på hovedvinduet i piksler"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:2
msgid "List of saved filters"
msgstr "Liste med lagrede filtre"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:3
msgid "List of saved regexp filters"
msgstr "Liste med lagrede regexp-filtre"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:4
msgid "Log file to open up on startup"
msgstr "Loggfil som skal åpnes ved oppstart"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:5
msgid "Log files to open up on startup"
msgstr "Loggfiler som skal åpnes ved oppstart"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:6
msgid "Size of the font used to display the log"
msgstr "Størrelse på skrift som brukes for å vise loggen"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:7
msgid ""
"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
"created by reading /etc/syslog.conf."
msgstr ""
"Angir en liste av loggfiler som skal åpnes ved oppstart. En forvalgt liste "
"er opprettet ved lesing av /etc/syslog.conf."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:8
msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Angir høyden på loggvisningsvinduet i piksler."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:9
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
......@@ -71,7 +38,11 @@ msgstr ""
"Angir loggfilen som skal åpnes ved oppstart. Forvalg er enten /var/adm/"
"messages eller /var/log/messages, avhengig av ditt operativsystem."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:10
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:3
msgid "Size of the font used to display the log"
msgstr "Størrelse på skrift som brukes for å vise loggen"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
......@@ -80,41 +51,41 @@ msgstr ""
"loggfilen i hovedtrevisningen. Forvalg er tatt fra forvalgt størrelse på "
"terminal-skrifttypen."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:11
msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Angir breddenloggvisningsvinduet i piksler."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:5
msgid "Height of the main window in pixels"
msgstr "Høyde på hovedvinduet i piksler"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:12
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:6
msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Angir høyden på loggvisningsvinduet i piksler."
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:7
msgid "Width of the main window in pixels"
msgstr "Bredde på hovedvinduet i piksler"
#: ../data/logview-filter.ui.h:1
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrunn:"
#: ../data/logview-filter.ui.h:2
msgid "Effect:"
msgstr "Effekter:"
#: ../data/logview-filter.ui.h:3
msgid "Foreground:"
msgstr "Forgrunn:"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:8
msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
msgstr "Angir bredden på loggvisningsvinduet i piksler."
#: ../data/logview-filter.ui.h:4
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:9
msgid "Log files to open up on startup"
msgstr "Loggfiler som skal åpnes ved oppstart"
#: ../data/logview-filter.ui.h:5
msgid "Highlight"
msgstr "Uthev"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
"created by reading /etc/syslog.conf."
msgstr ""
"Angir en liste av loggfiler som skal åpnes ved oppstart. En forvalgt liste "
"er opprettet ved lesing av /etc/syslog.conf."
#: ../data/logview-filter.ui.h:6
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:11
msgid "List of saved filters"
msgstr "Liste med lagrede filtre"
#: ../data/logview-filter.ui.h:7
msgid "_Regular Expression:"
msgstr "_Regulært uttrykk:"
#: ../data/org.gnome.gnome-system-log.gschema.xml.in.h:12
msgid "List of saved regexp filters"
msgstr "Liste med lagrede regexp-filtre"
#: ../src/logview-about.h:49
msgid ""
......@@ -157,37 +128,62 @@ msgstr ""
"Espen Stefansen <libbe AT stefansen DOT net>\n"
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>"
#: ../src/logview-app.c:377
#: ../src/logview-app.c:287
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp: %s"
#: ../src/logview-app.c:304
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"
#: ../src/logview-app.c:309
msgid "A system log viewer for GNOME."
msgstr "Visningsprogramm for systemlogger for GNOME."
#: ../src/logview-app.c:419
#, c-format
msgid "Impossible to open the file %s"
msgstr "Kam ikke åpne filen %s"
#: ../src/logview-filter-manager.c:94
#: ../src/logview-app-menu.ui.h:1
msgid "About System Log"
msgstr "Om systemlogg"
#: ../src/logview-app-menu.ui.h:2
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#: ../src/logview-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
#: ../src/logview-filter-manager.c:92
msgid "Filter name is empty!"
msgstr "Navnet på filteret er tomt!"
#: ../src/logview-filter-manager.c:107
#: ../src/logview-filter-manager.c:105
msgid "Filter name may not contain the ':' character"
msgstr "Navn på filter kan ikke inneholde «:»-tegnet"
#: ../src/logview-filter-manager.c:130
#: ../src/logview-filter-manager.c:128
msgid "Regular expression is empty!"
msgstr "Regulært uttrykk er tomt!"
#: ../src/logview-filter-manager.c:146
#: ../src/logview-filter-manager.c:144
#, c-format
msgid "Regular expression is invalid: %s"
msgstr "Regulært uttrykk er ugyldig: %s"
#: ../src/logview-filter-manager.c:242
#: ../src/logview-filter-manager.c:238
msgid "Please specify either foreground or background color!"
msgstr "Vennligst oppgi enten forgrunns- eller bakgrunnsfarge!"
#: ../src/logview-filter-manager.c:296
#: ../src/logview-filter-manager.c:292
msgid "Edit filter"
msgstr "Rediger filter"
#: ../src/logview-filter-manager.c:296
#: ../src/logview-filter-manager.c:292
msgid "Add new filter"
msgstr "Legg til nytt filter"
......@@ -195,6 +191,34 @@ msgstr "Legg til nytt filter"
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"
#: ../src/logview-filter.ui.h:1
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../src/logview-filter.ui.h:2
msgid "_Regular Expression:"
msgstr "_Regulært uttrykk:"
#: ../src/logview-filter.ui.h:3
msgid "Highlight"
msgstr "Uthev"
#: ../src/logview-filter.ui.h:4
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#: ../src/logview-filter.ui.h:5
msgid "Foreground:"
msgstr "Forgrunn:"
#: ../src/logview-filter.ui.h:6
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrunn:"
#: ../src/logview-filter.ui.h:7
msgid "Effect:"
msgstr "Effekter:"
#: ../src/logview-findbar.c:173
msgid "_Find:"
msgstr "_Finn:"
......@@ -219,19 +243,19 @@ msgstr "Finn neste oppføring av søkestrengen"
msgid "Clear the search string"
msgstr "Tøm søkestrengen"
#: ../src/logview-log.c:595
#: ../src/logview-log.c:593
msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
msgstr "Feil under dekomprimering av GZippet logg. Filen kan være korrupt."
#: ../src/logview-log.c:642
#: ../src/logview-log.c:640
msgid "You don't have enough permissions to read the file."
msgstr "Du har ikke nok rettigheter til å lese filen."
#: ../src/logview-log.c:657
#: ../src/logview-log.c:655
msgid "The file is not a regular file or is not a text file."
msgstr "Filen er ikke en vanlig fil eller tekstfil."
#: ../src/logview-log.c:739
#: ../src/logview-log.c:737
msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
msgstr "Denne versjonen av systemlogg støtter ikke komprimerte logger."
......@@ -239,202 +263,153 @@ msgstr "Denne versjonen av systemlogg støtter ikke komprimerte logger."
msgid "Loading..."
msgstr "Laster …"
#: ../src/logview-main.c:61
msgid "Show the application's version"
msgstr "Viser programmets versjon"
#: ../src/logview-main.c:63
msgid "[LOGFILE...]"
msgstr "[LOGGFIL …]"
#: ../src/logview-main.c:67
msgid " - Browse and monitor logs"
msgstr " - Bla gjennom og overvåk logger"
#: ../src/logview-main.c:102
msgid "Log Viewer"
msgstr "Loggvisning"
#: ../src/logview-window.c:38 ../src/logview-window.c:760
#: ../src/logview-window.c:37
msgid "System Log Viewer"
msgstr "Visning av systemlogg"
#: ../src/logview-window.c:211
#: ../src/logview-window.c:218
#, c-format
msgid "last update: %s"
msgstr "siste oppdatering: %s"
#: ../src/logview-window.c:214
#: ../src/logview-window.c:221
#, c-format
msgid "%d lines (%s) - %s"
msgstr "%d linjer (%s) - %s"
#: ../src/logview-window.c:318
#: ../src/logview-window.c:326
msgid "Open Log"
msgstr "Åpne logg"
#: ../src/logview-window.c:357
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp: %s"
#: ../src/logview-window.c:471
#: ../src/logview-window.c:464
msgid "Wrapped"
msgstr "Brutt"
#: ../src/logview-window.c:486
#: ../src/logview-window.c:479
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
#: ../src/logview-window.c:765
msgid "A system log viewer for GNOME."
msgstr "Visningsprogramm for systemlogger for GNOME."
#: ../src/logview-window.c:814
#: ../src/logview-window.c:777
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../src/logview-window.c:815
#: ../src/logview-window.c:778
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../src/logview-window.c:816
#: ../src/logview-window.c:779
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../src/logview-window.c:817
#: ../src/logview-window.c:780
msgid "_Filters"
msgstr "_Filtre"
#: ../src/logview-window.c:818
#: ../src/logview-window.c:781
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../src/logview-window.c:820
#: ../src/logview-window.c:783
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne …"
#: ../src/logview-window.c:820
#: ../src/logview-window.c:783
msgid "Open a log from file"
msgstr "Åpne en loggfil"
#: ../src/logview-window.c:822
#: ../src/logview-window.c:785
msgid "_Close"
msgstr "L_ukk"
#: ../src/logview-window.c:822
#: ../src/logview-window.c:785
msgid "Close this log"
msgstr "Lukk denne loggen"
#: ../src/logview-window.c:824
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../src/logview-window.c:824
msgid "Quit the log viewer"
msgstr "Avslutt loggvisning"
#: ../src/logview-window.c:827
#: ../src/logview-window.c:788
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"
#: ../src/logview-window.c:827
#: ../src/logview-window.c:788
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopier utvalget"
#: ../src/logview-window.c:829
#: ../src/logview-window.c:790
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
#: ../src/logview-window.c:829
#: ../src/logview-window.c:790
msgid "Select the entire log"
msgstr "Velg hele loggen"
#: ../src/logview-window.c:831
#: ../src/logview-window.c:792
msgid "_Find..."
msgstr "_Finn …"
#: ../src/logview-window.c:831
#: ../src/logview-window.c:792
msgid "Find a word or phrase in the log"
msgstr "Finn et ord eller en frase i loggen"
#: ../src/logview-window.c:834
#: ../src/logview-window.c:795
msgid "Bigger text size"
msgstr "Større tekst"
#: ../src/logview-window.c:836
#: ../src/logview-window.c:797
msgid "Smaller text size"
msgstr "Mindre tekst"
#: ../src/logview-window.c:838
#: ../src/logview-window.c:799
msgid "Normal text size"
msgstr "Normal tekst"
#: ../src/logview-window.c:841
#: ../src/logview-window.c:802
msgid "Manage Filters"
msgstr "Håndter filtre"
#: ../src/logview-window.c:841
#: ../src/logview-window.c:802
msgid "Manage filters"
msgstr "Håndter filtre"
#: ../src/logview-window.c:844
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: ../src/logview-window.c:844
msgid "Open the help contents for the log viewer"
msgstr "Åpne hjelp for loggvisning"
#: ../src/logview-window.c:846
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../src/logview-window.c:846
msgid "Show the about dialog for the log viewer"
msgstr "Vis dialogen «Om loggvisning»"
#: ../src/logview-window.c:851
#: ../src/logview-window.c:807
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Statuslinje"
#: ../src/logview-window.c:851
#: ../src/logview-window.c:807
msgid "Show Status Bar"
msgstr "Vis statuslinje"
#: ../src/logview-window.c:853
#: ../src/logview-window.c:809
msgid "Side _Pane"
msgstr "Side_område"
#: ../src/logview-window.c:853
#: ../src/logview-window.c:809
msgid "Show Side Pane"
msgstr "Vis hele området"
#: ../src/logview-window.c:855
#: ../src/logview-window.c:811
msgid "Show matches only"
msgstr "Vis kun treff"
#: ../src/logview-window.c:855
#: ../src/logview-window.c:811
msgid "Only show lines that match one of the given filters"
msgstr "Vis kun linjer som har treff i et av de oppgitte filtrene"
#: ../src/logview-window.c:857
#: ../src/logview-window.c:813
msgid "_Auto Scroll"
msgstr "_Automatisk rulling"
#: ../src/logview-window.c:857
#: ../src/logview-window.c:813
msgid "Automatically scroll down when new lines appear"
msgstr "Rull ned automatisk når nye linjer kommer til syne"
#: ../src/logview-window.c:971
#: ../src/logview-window.c:927
#, c-format
msgid "Can't read from \"%s\""
msgstr "Kan ikke lese fra «%s»"
#: ../src/logview-window.c:1393
#: ../src/logview-window.c:1324
msgid "Version: "
msgstr "Versjon: "
#: ../src/logview-window.c:1500
#: ../src/logview-window.c:1421
msgid "Could not open the following files:"
msgstr "Kunne ikke åpne følgende filer:"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment