sl.po 15.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
# Slovenian translation for gnome-system-log help.
# Copyright (C) 2010 goobox's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-log package.
#
#  Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2012.
#
7
8
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gnome-system-log master\n"
10
11
12
13
"POT-Creation-Date: 2012-01-16 23:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-31 21:11+0200\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian gnome translation team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
18
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
19
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
20
21
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
#: C/pref-font-size.page:8(desc)
msgid "Increase or decrease the size of the text."
msgstr "Poveča ali zmanjša velikost besedila"

#: C/pref-font-size.page:11(name)
#: C/log-view.page:12(name)
#: C/log-search.page:11(name)
#: C/log-filter.page:12(name)
#: C/log-copy.page:11(name)
#: C/log-close.page:12(name)
#: C/introduction.page:11(name)
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"

#: C/pref-font-size.page:12(email)
#: C/log-view.page:13(email)
#: C/log-search.page:12(email)
#: C/log-filter.page:13(email)
#: C/log-copy.page:12(email)
#: C/log-close.page:13(email)
#: C/introduction.page:12(email)
msgid "kittykat3756@googlemail.com"
msgstr "kittykat3756@googlemail.com"

#: C/pref-font-size.page:16(p)
#: C/log-view.page:17(p)
#: C/log-search.page:16(p)
#: C/log-filter.page:17(p)
#: C/log-copy.page:16(p)
#: C/log-close.page:17(p)
#: C/introduction.page:16(p)
msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
msgstr "Dovoljenje Creative Commons - deljenje pod istimi pogoji 3.0"

#: C/pref-font-size.page:21(title)
msgid "Change font size"
msgstr "Sprememba velikost pisave"

#: C/pref-font-size.page:23(p)
msgid "You can increase, decrease and reset the font size that the log is displayed in:"
msgstr "Velikost pisave v kateri je prikazana dnevniška datoteka lahko povečate, pomanjšate ali ponastavite:"

#: C/pref-font-size.page:28(title)
msgid "Increase font size"
msgstr "Poveča velikost pisave"

#: C/pref-font-size.page:29(p)
msgid "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
msgstr "Kliknite <guiseq><gui>Pogled</gui><gui>Približaj</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"

#: C/pref-font-size.page:33(title)
msgid "Decrease font size"
msgstr "Zmanjša velikost pisave"

#: C/pref-font-size.page:34(p)
msgid "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
msgstr "Kliknite <guiseq><gui>Pogled</gui><gui>Oddalji</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"

#: C/pref-font-size.page:38(title)
msgid "Reset to default size"
msgstr "Ponastavi na privzeto velikost"

#: C/pref-font-size.page:39(p)
msgid "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Normal Size</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
msgstr "Kliknite <guiseq><gui>Pogled</gui><gui>Običajna velikost</gui></guiseq> ali pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"

#: C/log-view.page:9(desc)
msgid "Open and view logs."
msgstr "Odpiranje in ogled dnevnikom."

#: C/log-view.page:22(title)
msgid "Open log"
msgstr "Odpiranje dnevnika"

#: C/log-view.page:24(p)
msgid "Open logs by clicking <guiseq><gui>File</gui><gui>Open</gui></guiseq>. Your opened logs will be displayed in the side pane, to the left of the main area. You can view a log in the side pane by clicking it."
msgstr "Odprite dnevnik s klikom na <guiseq><gui>Datoteka</gui><gui>Odpri</gui></guiseq>. Vaši odprti dnevniki bodo prikazani v stranskem pladnju, levo od glavnega področja. Dnevnik si lahko ogledate v stranskem pladnju tako, da kliknete nanj. "

#: C/log-view.page:29(p)
msgid "You can expand some logs. This will show you a list of dates. By clicking one of the dates, you can view only the log lines from that date, instead of the whole log."
msgstr "Nekatere dnevnike lahko razširite. To vam bo prikazalo seznam datumov. S klikom na enega od datumov si lahko ogledate le vrstice dnevnika iz tega datuma namesto celotnega dnevnika."

#: C/log-view.page:34(p)
msgid "The logs you have open when you quit the log viewer will be opened when you start it up again."
msgstr "Dnevniki, ki jih imate odprte ob končanju, bodo odprti ob ponovnem zagonu programa."

#: C/log-search.page:8(desc)
msgid "Search the text in the log that you are currently viewing."
msgstr "Iščite besedilo v dnevniku, ki si ga trenutno ogledujete."

#: C/log-search.page:21(title)
msgid "Search log"
msgstr "Iskanje po dnevniku"

#: C/log-search.page:23(p)
msgid "To search the log you are currently viewing:"
msgstr "Za iskanje po dnevniku, ki si ga trenutno ogledujete."

#: C/log-search.page:27(p)
msgid "Show the <gui>Find</gui> bar by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>, or by clicking <guiseq><gui>View</gui><gui>Find</gui></guiseq>. The bar will be shown below the log."
msgstr "Vrstico <gui>Iskanje</gui> lahko odprete s pritiskom na <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq> ali s klikom na <guiseq><gui>Pogled</gui><gui>Najdi</gui></guiseq>. Vrstica bo bila prikazana pod dnevnikom."

#: C/log-search.page:33(p)
msgid "Enter your search term into the field and press <key>Enter</key> to see the first result."
msgstr "Vnesite iskalni izraz v polje in pritisnite <key>Enter</key> za ogled prvega rezultata."

#: C/log-search.page:36(p)
msgid "The search is case sensitive."
msgstr "Iskanje je občutljivo na velikost črk"

#: C/log-search.page:40(p)
msgid "Use the <gui>Find Previous</gui> and <gui>Find Next</gui> buttons to browse through the results."
msgstr "Za brskanje med rezultati uporabite <gui>Najdi predhodno</gui> in <gui>Najdi naslednje</gui>."

#: C/log-search.page:43(p)
msgid "If you can not see the result highlighted, try scrolling to the left."
msgstr "Če rezultata ne vidite poudarjenega poskusite z brskanjem proti levi."

#: C/log-search.page:47(p)
msgid "Press <key>Esc</key> to hide the find bar once you are finished with the search."
msgstr "Pritisnite <key>Esc</key> za skritje iskalne vrstice, ko končate z iskanjem."

#: C/log-search.page:50(p)
msgid "You can only hide the <gui>find bar</gui> if you are currently focused on the search field. The bar will hide itself if you view another log."
msgstr "<gui>Iskalno vrstico</gui> lahko skrijete le, če ste trenutno osredotočeni na iskalno polje. Vrstica se bo skrila, če si ogledate drug dnevnik."

#: C/log-filter.page:9(desc)
msgid "Include or exclude shown lines using regular expressions."
msgstr "Vključitev ali izključitev prikaznih vrstic s pomočjo logičnih izrazov."
151

152
153
154
#: C/log-filter.page:22(title)
msgid "Filter log"
msgstr "Filtriranje dnevnika"
155

156
157
158
#: C/log-filter.page:24(p)
msgid "The log viewer allows you to filter log content based on regular expressions. To set up or manage a new filter:"
msgstr "Pregledovalnik dnevnikov vam omogoča filtriranje vsebine na osnovi logičnih izrazov. Za nastavitev ali upravljanje novega filtra:"
159

160
161
162
#: C/log-filter.page:29(p)
msgid "Open the filter manager dialog by clicking <guiseq><gui>Filters:</gui><gui>Manage Filters</gui></guiseq>."
msgstr "Odprite pogovorno okno upravljalnika filtrov s klikom na <guiseq><gui>Filtri:</gui><gui>Upravljaj filtre</gui></guiseq>."
163

164
165
166
#: C/log-filter.page:33(p)
msgid "Click <gui>Add</gui> to add a new filter, or select an existing filter and click <gui>Properties</gui> to edit it."
msgstr "Kliknite <gui>Dodaj</gui> za dodajane novega filtra ali izbiro obstoječega filtra in kliknite <gui>Lastnosti</gui> za njegovo urejanje."
167

168
169
170
#: C/log-filter.page:37(p)
msgid "Fill in the form or edit the fields that you wish to change:"
msgstr "Izpolnite obrazec ali uredite polja, ki jih želite spremeniti:"
171

172
173
174
#: C/log-filter.page:40(title)
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
175

176
177
178
#: C/log-filter.page:41(p)
msgid "The identifier for the filter"
msgstr "Novo določilo za filter "
179

180
181
182
#: C/log-filter.page:44(title)
msgid "Regular Expression:"
msgstr "Logični izraz:"
183

184
185
186
#: C/log-filter.page:45(p)
msgid "What the filter will filter for"
msgstr "Kaj naj filter filtrira"
187

188
189
190
#: C/log-filter.page:48(title)
msgid "Highlight:"
msgstr "Poudarek:"
191

192
193
194
#: C/log-filter.page:49(p)
msgid "This option emphasizes the line containing the regular expression"
msgstr "Ta možnost poudari vrstico, ki vsebuje logični izraz"
195

196
197
198
#: C/log-filter.page:52(title)
msgid "Background:"
msgstr "Ozadje:"
199

200
201
202
#: C/log-filter.page:53(p)
msgid "This is the font color"
msgstr "To je barva pisave"
203

204
205
206
#: C/log-filter.page:55(p)
msgid "The default font color is black, which does not emphasize the text."
msgstr "Privzeta barva pisave je črna, ki ne poudarja besedila."
207

208
209
210
#: C/log-filter.page:60(title)
msgid "Foreground:"
msgstr "Ospredje:"
211

212
213
214
#: C/log-filter.page:61(p)
msgid "This is the highlight color"
msgstr "To je barva poudarjanja"
215

216
217
218
#: C/log-filter.page:63(p)
msgid "The default highlight color is black, which shows solid black lines as a result, so it would be wise to change it."
msgstr "Privzeta barva poudarjanja je črna, ki kot rezultat prikaže neprekinjene črne črne, zato bi jo bilo pametno spremeniti."
219

220
221
222
#: C/log-filter.page:70(title)
msgid "Hide:"
msgstr "Skrij:"
223

224
225
226
#: C/log-filter.page:71(p)
msgid "This option hides the lines containing the regular expression from the shown log"
msgstr "Ta možnost iz prikazanega dnevnika skrije vrstice, ki vsebujejo logične izraze"
227

228
229
230
#: C/log-filter.page:77(p)
msgid "Click <gui>Apply</gui> to save the new filter or save changes to an existing one"
msgstr "Kliknite <gui>Uveljavi</gui> za shranitev novega filtra ali shranitev sprememb obstoječega"
231

232
233
234
#: C/log-filter.page:81(p)
msgid "Back at the filter manager dialog, click <gui>Close</gui> to apply the changes."
msgstr "V pogovornem oknu upravljalnika filtrov kliknite <gui>Zapri</gui> za uveljavitev sprememb."
235

236
237
238
#: C/log-filter.page:86(p)
msgid "Check the box next to the name of the filter that you want to enable in <gui>Filters:</gui>. If you want to view only the filters which have <gui>Highlight</gui> enabled and are checked, check <guiseq><gui>Filters:</gui><gui>Show matches only</gui></guiseq>."
msgstr "Izberite polje poleg imena filtra, ki ga želite omogočiti v <gui>Filtri:</gui>. Če želite videti le filtre, ki imajo omogočeno <gui>Poudarjanje</gui> in so izbrani, izberite <guiseq><gui>Filteri:</gui><gui>Pokaži le ujemanja</gui></guiseq>."
239

240
241
242
#: C/log-filter.page:92(p)
msgid "If there is a conflict between a hidden and a highlighted filter, the line many show as an empty white line."
msgstr "Če obstaja spor med filtrom skrivanja in poudarjanja, bo vrstica morda prikazana kot prazna vrstica."
243

244
245
246
#: C/log-filter.page:97(p)
msgid "If you uncheck a filter while viewing only matches, the log will show the lines without any formatting, regardless of whether they were hidden or highlighted before. The filter should reset when you check a highlighted filter."
msgstr "Če odstranite izbiro filtra medtem ko si ogledujete le ujemanja, bo dnevnik prikazal vrstice brez oblikovanja ne glede na to ali so bile prej skrite ali poudarjene. Filter bi moral biti ponastavljen, ko izberete poudarjen filter."
247

248
249
250
#: C/log-copy.page:8(desc)
msgid "Copy text from the log."
msgstr "Kopiranje besedila iz dnevnika"
251

252
253
254
#: C/log-copy.page:20(title)
msgid "Copy log"
msgstr "Kopiranje dnevnika"
255

256
257
258
#: C/log-copy.page:22(p)
msgid "Highlight the section of the log that you want to copy with the cursor and press <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>, or click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq>."
msgstr "S kazalcem označite odsek dnevnika, ki ga želite kopirati, in pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq> ali kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Kopiraj</gui></guiseq>."
259

260
261
262
#: C/log-copy.page:27(p)
msgid "You can press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, or click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Select All</gui></guiseq>, to select all the text in the log which you are currently viewing."
msgstr "Pritisnite <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> ali kliknite <guiseq><gui>Uredi</gui><gui>Izberi vse</gui></guiseq>, za izbiro vsega besedila v dneveniku, ki si ga trenutno ogledujete."
263

264
265
266
#: C/log-close.page:9(desc)
msgid "Remove the log you are currently viewing from the <gui>side pane</gui>."
msgstr "Odstranitev dnevnik, ki ga trenutno gledate, iz <gui>stranskega pladnja</gui>."
267

268
269
270
#: C/log-close.page:21(title)
msgid "Close log"
msgstr "Zapiranje dnevnika"
271

272
273
274
#: C/log-close.page:23(p)
msgid "Close the log that you are currently viewing by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>, or by clicking <guiseq><gui>File</gui><gui>Close</gui></guiseq>. This removes it from the <gui>side pane</gui> until you open the log again."
msgstr "Zaprite dnevnik, ki ga trenutno gledate s <keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq> ali s klikom na <guiseq><gui>Datoteka</gui><gui>Zapri</gui></guiseq>. To ga odstrani iz <gui>stranskega pladnja</gui> dokler ponovno ne odprete dnevnika."
275

276
277
278
279
280
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/introduction.page:40(None)
msgid "@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
msgstr "@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
281

282
283
284
#: C/introduction.page:8(desc)
msgid "Introduction to the <app>GNOME System Log</app>."
msgstr "Uvod v <app>Sistemski dnevnik GNOME</app>."
285

286
#: C/introduction.page:20(title)
287
288
289
msgid "Introduction"
msgstr "Uvod"

290
291
292
#: C/introduction.page:22(p)
msgid "<app>Log File Viewer</app> is a graphical, menu-driven viewer that you can use to view and monitor your system logs. <app>Log File Viewer</app> comes with a few functions that can help you manage your logs, including a log monitor and log statistics display."
msgstr "<app>Pregledovalnik dnevniških datotek</app> je grafični pregledovalnik z meniji, ki ga lahko uporabite za ogled in nadziranje sistemskih dnevnikov. <app>Pregledovalnik dnevniških datotek</app> vsebuje zmožnosti, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju dnevnikov, vključno z nadzornikom dnevnikov in prikazom statistike dnevnika."
293

294
295
296
#: C/introduction.page:27(p)
msgid "<app>Log File Viewer</app> is useful if you are new to system administration because it provides an easier, more user-friendly display of your logs than a text display of the log file. It is also useful for more experienced administrators, as it contains a monitor to enable you to continuously monitor crucial logs."
msgstr "<app>Pregledovalnik dnevniških datotek</app> je uporaben, če ste novi pri skrbništvu sistema, ker zagotavlja enostavnejši, uporabniku bolj prijazen prikaz vaših dnevniških datotek. Uporaben je tudi za izkušene skrbnike, saj vsebuje nadzornik za stalno nadziranje ključnih dnevnikov."
297

298
299
300
#: C/introduction.page:34(p)
msgid "<app>Log File Viewer</app> is useful only to those who have access to the system log files, which generally requires root access."
msgstr "<app>Pregledovalnik dnevniških datotek</app> je uporaben le za tiste, ki imajo dostop do datotek sistemskega dnevnika, kar običajno zahteva skrbniški dostop."
301

302
303
304
#: C/index.page:5(title)
msgid "Log File Viewer Help"
msgstr "Pomoč za pregledovalnik dnevnikov"
305

306
307
308
#: C/index.page:8(title)
msgid "Working with the <app>Log File Viewer</app>"
msgstr "Delo s <app>Pregledovalnikom dnevniških datotek</app>"
309
310

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
311
#: C/index.page:0(None)
312
msgid "translator-credits"
313
msgstr "Andrej Žnidaršič"
314