Commit f0292593 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Updated Icelandic translation

parent c21b9dd9
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-se"
"arch-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 07:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-28 07:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-29 08:13+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -52,6 +52,8 @@ msgid ""
"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
"command when performing simple file name searches."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitartólið gerir notkun locate-skipunarinnar "
"óvirka við að framkvæma einfalda leit að skráaheitum."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:6
msgid "Quick Search Excluded Paths"
......@@ -76,6 +78,8 @@ msgid ""
"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
"after performing a quick search."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitartólið gerir notkun find-skipunarinnar óvirka "
"eftir að hafa framkvæmt flýtileit."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:10
msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
......@@ -99,6 +103,8 @@ msgid ""
"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
"should not be modified by the user."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður röð dálka í leitarniðurstöðum. Notandin ætti ekki að "
"breyta þessum lykli."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:14
msgid "Default Window Width"
......@@ -129,7 +135,7 @@ msgstr "Sjálfgefin hámörkun glugga"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:19
msgid ""
"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
msgstr ""
msgstr "Þessi lykill ákveður hvort hvort glugginn opnast hámarkaður."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:20
msgid "Look in Folder"
......@@ -286,11 +292,11 @@ msgstr "Skráin er tóm"
#: ../src/gsearchtool.c:89
msgid "Owned by _user"
msgstr "_Notandinn sem á skránna"
msgstr "_Notandinn sem á skrána"
#: ../src/gsearchtool.c:90
msgid "Owned by _group"
msgstr "_Hópurinn sem á skránna"
msgstr "_Hópurinn sem á skrána"
#: ../src/gsearchtool.c:91
msgid "Owner is unrecognized"
......@@ -434,7 +440,7 @@ msgstr "Veldu og settu \"%s\" leitarmöguleikann"
#: ../src/gsearchtool.c:1415
msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
msgstr ""
msgstr "Ógild breyta var sett með sortby-skipun á skipanalínu."
#: ../src/gsearchtool.c:1709
msgid ""
......@@ -449,6 +455,7 @@ msgid ""
"The search results may be invalid. There were errors while performing this "
"search."
msgstr ""
"Niðurstöður leitar gætu verið ófullkomnar. Það komu upp villur við leitina."
#: ../src/gsearchtool.c:1732 ../src/gsearchtool.c:1773
msgid "Show more _details"
......@@ -459,6 +466,8 @@ msgid ""
"The search results may be out of date or invalid. Do you want to disable "
"the quick search feature?"
msgstr ""
"Niðurstöður leitar gætu verið ófullkomnar eða úreltar. Viltu gera "
"flýtileitarmöguleikann óvirkann?"
#: ../src/gsearchtool.c:1784
msgid "Disable _Quick Search"
......@@ -467,7 +476,7 @@ msgstr "Gera flýtileit óvirka"
#: ../src/gsearchtool.c:1811
#, c-format
msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
msgstr ""
msgstr "Gat ekki sett hópauðkenni ferils á undirferli %d: %s.\n"
#: ../src/gsearchtool.c:1836
msgid "Error parsing the search command."
......@@ -582,11 +591,11 @@ msgstr "Veldu þá möppu eða það tæki sem þú vilt byrja að leita í."
#: ../src/gsearchtool.c:2810
msgid "Select more _options"
msgstr "Velja frekari _valmöguleika"
msgstr "Velja fleiri _valmöguleika"
#: ../src/gsearchtool.c:2819
msgid "Select more options"
msgstr "Velja frekari valmöguleika"
msgstr "Velja fleiri valmöguleika"
#: ../src/gsearchtool.c:2819
msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment