Commit c52d7380 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0ec3a067
# Czech translation of gsearchtool help.
# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-utils.
# This file is distributed under the same license as the gsearchtool help.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2011, 2012.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2011, 2012, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils master\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-22 01:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-28 23:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-03 14:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-03 15:58+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -22,16 +23,12 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009 – 2012"
#. (itstool) path: imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#.
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:240(imagedata)
#: C/index.docbook:240
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/gnome-search-tool_window.png' "
......@@ -40,21 +37,25 @@ msgstr ""
"external ref='figures/gnome-search-tool_window.png' "
"md5='bb0f097535682e53e6bd43c66f0373c7'"
#: C/index.docbook:23(articleinfo/title)
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:23
msgid "Search for Files Manual"
msgstr "Příručka k aplikaci Hledat soubory"
#: C/index.docbook:26(abstract/para)
#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:26
msgid "A search tool to find files, folders and documents on your computer."
msgstr ""
"Aplikace Hledat soubory vyhledá ve vašem počítači soubory, složky a "
"dokumenty."
#: C/index.docbook:31(articleinfo/copyright)
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:31
msgid "<year>2005</year> <holder>Dennis Cranston</holder>"
msgstr "<year>2005</year> <holder>Dennis Cranston</holder>"
#: C/index.docbook:35(articleinfo/copyright)
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:35
msgid ""
"<year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Sun "
"Microsystems</holder>"
......@@ -62,21 +63,21 @@ msgstr ""
"<year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Sun "
"Microsystems</holder>"
#: C/index.docbook:41(articleinfo/copyright)
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:41
msgid "<year>2000</year> <holder>Alexander Kirillov</holder>"
msgstr "<year>2000</year> <holder>Alexander Kirillov</holder>"
#: C/index.docbook:54(publisher/publishername)
#: C/index.docbook:133(revdescription/para)
#: C/index.docbook:141(revdescription/para)
#: C/index.docbook:149(revdescription/para)
#: C/index.docbook:157(revdescription/para)
#: C/index.docbook:165(revdescription/para)
#: C/index.docbook:175(revdescription/para)
#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:54 C/index.docbook:133 C/index.docbook:141
#: C/index.docbook:149 C/index.docbook:157 C/index.docbook:165
#: C/index.docbook:175
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
#: C/index.docbook:2(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
......@@ -92,7 +93,8 @@ msgstr ""
"jménem <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">GNU Free Documentation License</"
"ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
#: C/index.docbook:12(legalnotice/para) C/legal.xml:12(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
......@@ -103,7 +105,8 @@ msgstr ""
"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od kolekce, "
"musíte přiložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
#: C/index.docbook:19(legalnotice/para) C/legal.xml:19(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
......@@ -114,10 +117,11 @@ msgstr ""
"Mnoho názvů použitých firmami k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
"ochranné známky. Na místech, kde jsou tyto názvy v dokumentaci použity a "
"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo "
"s velkým písmenem na začátku."
"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo s "
"velkým písmenem na začátku."
#: C/index.docbook:35(listitem/para) C/legal.xml:35(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
......@@ -142,7 +146,8 @@ msgstr ""
"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI "
"ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
#: C/index.docbook:55(listitem/para) C/legal.xml:55(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
......@@ -166,7 +171,8 @@ msgstr ""
"K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
"TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
#: C/index.docbook:28(legalnotice/para) C/legal.xml:28(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
......@@ -175,12 +181,14 @@ msgstr ""
"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <_:orderedlist-1/>"
#: C/index.docbook:65(affiliation/address)
#. (itstool) path: affiliation/address
#: C/index.docbook:65
#, no-wrap
msgid "dennis_cranston@yahoo.com"
msgstr "dennis_cranston@yahoo.com"
#: C/index.docbook:60(authorgroup/author)
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:60
msgid ""
"<firstname>Dennis</firstname> <surname>Cranston</surname> <affiliation> "
"<orgname>Search for Files Maintainer</orgname> <_:address-1/> </affiliation>"
......@@ -189,7 +197,8 @@ msgstr ""
"<orgname>správce aplikace Hledat soubory</orgname> <_:address-1/> </"
"affiliation>"
#: C/index.docbook:68(authorgroup/author)
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:68
msgid ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> <_:address-1/> </"
......@@ -199,7 +208,8 @@ msgstr ""
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> <_:address-1/> </"
"affiliation>"
#: C/index.docbook:76(authorgroup/author)
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:76
msgid ""
"<firstname>Alexander</firstname> <surname>Kirillov</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
......@@ -209,16 +219,18 @@ msgstr ""
"<orgname>dokumentační projekt GNOME</orgname> <address> <email>kirillov@math."
"sunysb.edu</email> </address> </affiliation>"
#: C/index.docbook:112(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:112
msgid "Joachim Noreiko <email>jnoreiko@yahoo.com</email>"
msgstr "Joachim Noreiko <email>jnoreiko@yahoo.com</email>"
#: C/index.docbook:115(revdescription/para)
#: C/index.docbook:125(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:115 C/index.docbook:125
msgid "Search for Files Maintainer"
msgstr "Správce aplikace Hledat soubory"
#: C/index.docbook:108(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:108
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.7</revnumber> <date>June 2005</date> "
"<_:revdescription-1/>"
......@@ -226,11 +238,13 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.7</revnumber> <date>červen "
"2005</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:122(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:122
msgid "Dennis Cranston <email>dennis_cranston@yahoo.com</email>"
msgstr "Dennis Cranston <email>dennis_cranston@yahoo.com</email>"
#: C/index.docbook:118(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:118
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.6</revnumber> <date>January 2005</"
"date> <_:revdescription-1/>"
......@@ -238,15 +252,14 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.6</revnumber> <date>leden "
"2005</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:132(revdescription/para)
#: C/index.docbook:140(revdescription/para)
#: C/index.docbook:148(revdescription/para)
#: C/index.docbook:156(revdescription/para)
#: C/index.docbook:164(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:132 C/index.docbook:140 C/index.docbook:148
#: C/index.docbook:156 C/index.docbook:164
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
msgstr "Dokumentační tým GNOME firmy Sun"
#: C/index.docbook:128(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:128
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.4</revnumber> <date>February 2004</"
"date> <_:revdescription-1/>"
......@@ -254,7 +267,8 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.4</revnumber> <date>únor "
"2004</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:136(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:136
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.3</revnumber> <date>September 2002</"
"date> <_:revdescription-1/>"
......@@ -262,15 +276,17 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.3</revnumber> <date>září "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:144(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:144
msgid ""
"<revnumber>Search for Filesl Manual V2.2</revnumber> <date>August 2002</"
"date> <_:revdescription-1/>"
"<revnumber>Search for Files Manual V2.2</revnumber> <date>August 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.2</revnumber> <date>srpen "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:152(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:152
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.1</revnumber> <date>July 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
......@@ -278,7 +294,8 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.1</revnumber> "
"<date>červenec 2002</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:160(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:160
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual V2.0</revnumber> <date>May 2002</date> <_:"
"revdescription-1/>"
......@@ -286,11 +303,13 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory V2.0</revnumber> <date>květen "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:172(revdescription/para)
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:172
msgid "Alexander Kirillov <email>kirillov@math.sunysb.edu</email>"
msgstr "Alexander Kirillov <email>kirillov@math.sunysb.edu</email>"
#: C/index.docbook:168(revhistory/revision)
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:168
msgid ""
"<revnumber>Search for Files Manual</revnumber> <date>2000</date> <_:"
"revdescription-1/>"
......@@ -298,15 +317,18 @@ msgstr ""
"<revnumber>Příručka k aplikaci Hledat soubory</revnumber> <date>2000</date> "
"<_:revdescription-1/>"
#: C/index.docbook:180(articleinfo/releaseinfo)
#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:180
msgid "This manual describes version 2.26 of Search for Files."
msgstr "Tato příručka popisuje aplikaci Hledat soubory ve verzi 2.26."
#: C/index.docbook:183(legalnotice/title)
#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:183
msgid "Feedback"
msgstr "Ohlasy"
#: C/index.docbook:184(legalnotice/para)
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:184
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Search for Files "
"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:"
......@@ -317,15 +339,18 @@ msgstr ""
"<ulink url=\"help:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
"ulink>."
#: C/index.docbook:190(article/indexterm)
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:190
msgid "<primary>Search Tool</primary>"
msgstr "<primary>Hledat soubory</primary>"
#: C/index.docbook:198(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:198
msgid "Introduction"
msgstr "Úvod"
#: C/index.docbook:199(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:199
msgid ""
"The <application>Search for Files</application> application enables you to "
"search for files on your system. To perform a basic search, you can type a "
......@@ -337,7 +362,8 @@ msgstr ""
"či části názvu souboru s nebo bez divokých znaků. Pro zpřesnění hledání "
"můžete zadat doplňující podmínky."
#: C/index.docbook:200(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:200
msgid ""
"<application>Search for Files</application> uses the <command>find</"
"command>, <command>grep</command>, and <command>locate</command> UNIX "
......@@ -352,7 +378,8 @@ msgstr ""
"command> a po té příkaz <command>find</command>, který je pomalejší ale "
"důkladnější."
#: C/index.docbook:201(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:201
msgid ""
"The case sensitivity of the search depends on your operating system. For "
"example, on Linux, the <command>find</command>, <command>grep</command>, and "
......@@ -364,11 +391,13 @@ msgstr ""
"a <command>locate</command> podporují přepínač <literal>-i</literal>, díky "
"čemuž se všechna hledání provádí bez ohledu na velikost písmen."
#: C/index.docbook:205(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:205
msgid "Getting Started"
msgstr "Začínáme"
#: C/index.docbook:207(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:207
msgid ""
"You can start <application>Search for Files</application> in the following "
"ways:"
......@@ -376,11 +405,13 @@ msgstr ""
"Aplikaci <application>Hledat soubory</application> můžete spustit těmito "
"způsoby:"
#: C/index.docbook:211(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:211
msgid "From a <guimenu>Menu Bar</guimenu> on a panel"
msgstr "Z <guimenu>panelu nabídek</guimenu> na panelu"
#: C/index.docbook:213(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:213
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Places</guisubmenu><guimenuitem>Search for "
"Files...</guimenuitem></menuchoice>"
......@@ -388,26 +419,31 @@ msgstr ""
"Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Místa</guisubmenu><guimenuitem>Hledat "
"soubory</guimenuitem></menuchoice>"
#: C/index.docbook:217(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:217
msgid "From a <guimenu>Main Menu</guimenu> on a panel"
msgstr "Z <guimenu>hlavní nabídky</guimenu> na panelu"
#: C/index.docbook:219(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:219
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenuitem>Search for Files...</guimenuitem></"
"menuchoice>"
msgstr ""
"Zvolte <menuchoice><guimenuitem>Hledat soubory</guimenuitem></menuchoice>"
#: C/index.docbook:223(varlistentry/term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:223
msgid "From a command line"
msgstr "Z příkazové řádky"
#: C/index.docbook:225(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:225
msgid "Execute the following command: <command>gnome-search-tool</command>"
msgstr "Spusťte následující příkaz: <command>gnome-search-tool</command>"
#: C/index.docbook:232(sect1/para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:232
msgid ""
"When you start <application>Search for Files</application>, the following "
"window is displayed."
......@@ -415,11 +451,13 @@ msgstr ""
"Po spuštění aplikace <application>Hledat soubory</application> se zobrazí "
"následující okno."
#: C/index.docbook:236(figure/title)
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:236
msgid "Search for Files Window"
msgstr "Okno aplikace Hledat soubory"
#: C/index.docbook:238(screenshot/mediaobject)
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:238
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/gnome-search-tool_window.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Search for Files "
......@@ -429,21 +467,25 @@ msgstr ""
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Ukazuje hlavní okno "
"aplikace Hledat soubory. </phrase> </textobject>"
#: C/index.docbook:255(sect1/title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:255
msgid "Usage"
msgstr "Použití"
#: C/index.docbook:258(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:258
msgid "To Perform a Basic Search"
msgstr "Provádění základního hledání"
#: C/index.docbook:260(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:260
msgid ""
"To perform a basic search for a file on the system, perform the following "
"steps:"
msgstr "Základní vyhledání souboru v systému provedete pomocí těchto kroků:"
#: C/index.docbook:262(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:262
msgid ""
"Enter the search text in the <guilabel>Name contains</guilabel> field. The "
"search text can be a filename or partial filename, with or without "
......@@ -453,27 +495,33 @@ msgstr ""
"může být název souboru nebo část názvu souboru, s nebo bez divokých znaků, "
"tak jak to ukazuje následující tabulka:"
#: C/index.docbook:272(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:272
msgid "Name Contains Text"
msgstr "Text v Název obsahuje"
#: C/index.docbook:274(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:274
msgid "Example"
msgstr "Příklad"
#: C/index.docbook:276(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:276
msgid "Result"
msgstr "Výsledek"
#: C/index.docbook:282(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:282
msgid "Full or partial filename"
msgstr "Celý nebo částečný název"
#: C/index.docbook:286(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:286
msgid "<userinput>myfile.txt</userinput>"
msgstr "<userinput>mujsoubor.txt</userinput>"
#: C/index.docbook:290(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:290
msgid ""
"<application>Search for Files</application> searches for all files that "
"contain the text <userinput>myfile.txt</userinput> in the filename."
......@@ -481,15 +529,18 @@ msgstr ""
"Aplikace <application>Hledat soubory</application> vyhledá všechny soubory, "
"které v názvu obsahují text <userinput>mujsoubor.txt</userinput>"
#: C/index.docbook:296(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:296
msgid "Partial filename combined with wildcards (*, [, ])"
msgstr "Částečný název v kombinaci s divokými znaky (*, [, ])"
#: C/index.docbook:300(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:300
msgid "<userinput>*.[ch]</userinput>"
msgstr "<userinput>*.[ch]</userinput>"
#: C/index.docbook:304(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:304
msgid ""
"<application>Search for Files</application> searches for all files that have "
"extension <userinput>.c</userinput> or <userinput>.h</userinput>."
......@@ -497,7 +548,8 @@ msgstr ""
"Aplikace <application>Hledat soubory</application> vyhledá všechny soubory, "
"které mají příponu <userinput>.c</userinput> nebo <userinput>.h</userinput>."
#: C/index.docbook:312(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:312
msgid ""
"In the <guilabel>Look in folder</guilabel> field, select the folder or "
"device from which you want <application>Search for Files</application> to "
......@@ -507,11 +559,13 @@ msgstr ""
"ve kterých chcete, aby aplikace <application>Hledat soubory</application> "
"vyhledávání začala."
#: C/index.docbook:314(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:314
msgid "Click <guibutton>Find</guibutton> to perform the search."
msgstr "Klikněte na <guibutton>Hledat</guibutton> a vyhledání se provede."
#: C/index.docbook:317(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:317
msgid ""
"<application>Search for Files</application> searches in the directory that "
"you specify and the subdirectories of the directory. <application>Search for "
......@@ -527,7 +581,8 @@ msgstr ""
"odpovídající zadaným kritériím, zobrazí aplikace v seznamu "
"<guilabel>Výsledky hledání</guilabel> zprávu „Nenalezeny žádné soubory“."
#: C/index.docbook:321(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:321
msgid ""
"By default, <application>Search for Files</application> will perform a quick "
"search using the <command>locate</command> command followed by a more "
......@@ -549,11 +604,13 @@ msgstr ""
"databázi aktualizovat, spusťte jako uživatel root příkaz <command>updatedb</"
"command>."
#: C/index.docbook:325(sect2/title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:325
msgid "To Add Search Options"
msgstr "Doplnění podmínek hledání"
#: C/index.docbook:326(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:326
msgid ""
"You can add additional options to search for a file on the system. To add "
"search options, perform the following steps:"
......@@ -561,23 +618,28 @@ msgstr ""
"Pro vyhledání souboru v systému můžete přidat doplňující podmínky. Pokud tak "
"chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:"
#: C/index.docbook:328(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:328
msgid "Click on the <guilabel>Select more options</guilabel> text."
msgstr "Klikněte na text <guilabel>Vybrat další možnosti</guilabel>."
#: C/index.docbook:329(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:329
msgid "Click on the <guilabel>Available options</guilabel> drop-down list."
msgstr "Klikněte na rozbalovací seznam <guilabel>Dostupné možnosti</guilabel>."
#: C/index.docbook:330(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:330
msgid "Select the search option that you want to apply."
msgstr "Vyberte si vyhledávací podmínku, kterou chcete použít."
#: C/index.docbook:331(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:331
msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
msgstr "Klikněte na tlačítko <guibutton>Přidat</guibutton>."
#: C/index.docbook:332(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:332
msgid ""
"Specify the required search information for the search option, as described "
"in <xref linkend=\"tbl-search-rules\"/>."
......@@ -585,13 +647,15 @@ msgstr ""
"Zadejte případné požadované informace pro vyhledávací podmínku, tak jak "
"popisuje <xref linkend=\"tbl-search-rules\"/>."
#: C/index.docbook:333(listitem/para)
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:333
msgid "Repeat the above steps for each search option that you want to apply."
msgstr ""
"Opakujte předchozí kroky pro každou podmínku vyhledávání, kterou chcete "
"použít."
#: C/index.docbook:335(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:335
msgid ""
"To remove a search option from the current search, click on the "
"<guibutton>Remove</guibutton> button next to the option."
......@@ -599,7 +663,8 @@ msgstr ""
"Pokud chcete vyhledávací podmínku ze současného vyhledávání odstranit, "
"klikněte na tlačítko <guibutton>Odstranit</guibutton> vedle podmínky."
#: C/index.docbook:336(sect2/para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:336
msgid ""
"To disable the search options from the current search, click on the "
"<guilabel>Select more options</guilabel> text."
......@@ -607,50 +672,61 @@ msgstr ""
"Pokud chcete vyhledávací podmínky zakázat pro současné vyhledávání, klikněte "
"na text <guilabel>Vybrat další možnosti</guilabel>."
#: C/index.docbook:339(table/title)
#. (itstool) path: table/title
#: C/index.docbook:339
msgid "Search Options"
msgstr "Možnosti hledání"
#: C/index.docbook:346(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:346
msgid "Option Name"
msgstr "Název volby"
#: C/index.docbook:348(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:348
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: C/index.docbook:354(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:354
msgid "Contains the text"
msgstr "Obsahuje text"
#: C/index.docbook:356(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:356
msgid "Search for files of type plain text that contain the specified text."
msgstr "Hledat soubory typu prostý text, které obsahují zadaný text."
#: C/index.docbook:360(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:360
msgid "Date modified less than"
msgstr "Datum úpravy méně než"
#: C/index.docbook:362(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:362
msgid ""
"Search for files that are modified less than the period specified in days."
msgstr "Hledat soubory, které byly změněné před zadaným počtem dní."
#: C/index.docbook:366(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:366
msgid "Date modified more than"
msgstr "Datum úpravy více než"
#: C/index.docbook:368(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:368
msgid ""
"Search for files that are modified longer than the period specified in days."
msgstr ""
"Hledat soubory, které byly změněné během zadaného počtu posledních dní."
#: C/index.docbook:372(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:372
msgid "Size at least"
msgstr "Velikost alespoň"
#: C/index.docbook:374(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:374
msgid ""
"Search for files that are equal to or larger than the size specified in "
"kilobytes."
......@@ -658,11 +734,13 @@ msgstr ""
"Hledat soubory, jejichž velikost je rovna nebo větší než zadaná velikost v "
"kilobajtech."
#: C/index.docbook:378(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:378
msgid "Size at most"
msgstr "Velikost nejvíce"
#: C/index.docbook:380(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:380
msgid ""
"Search for files that are smaller than or equal to the size specified in "
"kilobytes."
......@@ -670,19 +748,23 @@ msgstr ""
"Hledat soubory, jejichž velikost je menší nebo rovna zadané velikosti v "
"kilobajtech."
#: C/index.docbook:384(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:384
msgid "File is empty"
msgstr "Soubor je prázdný"
#: C/index.docbook:386(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:386
msgid "Search for empty files."
msgstr "Hledat prázdné soubory."
#: C/index.docbook:390(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:390
msgid "Owned by user"
msgstr "Vlastněno uživatelem"
#: C/index.docbook:392(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:392
msgid ""
"Search for files that are owned by the user specified. Type the name of the "
"user in the text box provided."
......@@ -690,11 +772,13 @@ msgstr ""
"Hledat soubory, které vlastní zadaný uživatel. Do textového pole uveďte "
"jméno onoho uživatele."
#: C/index.docbook:396(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:396
msgid "Owned by group"
msgstr "Vlastněno skupinou"
#: C/index.docbook:398(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:398
msgid ""
"Search for files that are owned by the group specified. Type the name of the "
"group in the text box provided."
......@@ -702,22 +786,26 @@ msgstr ""
"Hledat soubory, které vlastní zadaná skupina. Do textového pole uveďte jméno "
"oné skupiny."
#: C/index.docbook:402(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:402
msgid "Owner is unrecognized"
msgstr "Vlastníka nelze rozpoznat"
#: C/index.docbook:404(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:404
msgid ""
"Search for files that are owned by a user or group that is unknown to the "
"system."
msgstr ""
"Hledat soubory, které vlastní uživatel nebo skupina, které systém nezná."
#: C/index.docbook:408(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:408
msgid "Name does not contain"
msgstr "Název neobsahuje"
#: C/index.docbook:410(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:410
msgid ""
"Search for filenames that do not contain the string that you enter. Enter a "
"full filename or a partial filename with wildcards in the field provided. "
......@@ -729,11 +817,13 @@ msgstr ""
"Použijte * jako náhradu sekvence znaků a ? jako náhradu jednoho znaku. "
"Hledání je citlivé na velikost písmen."
#: C/index.docbook:414(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:414
msgid "Name matches regular expression"
msgstr "Název odpovídá regulárnímu výrazu"
#: C/index.docbook:416(entry/para)
#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:416