Commit c21b9dd9 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Updated Icelandic translation

parent e5d88ae2
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-se"
"arch-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 07:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-27 21:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-28 07:31+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Leita að skrám og möppum á tölvunni eftir nafni eða innihaldi"
#: ../data/gnome-search-tool.desktop.in.h:3
msgid "find;locate;look for;seek;"
msgstr ""
msgstr "finna;staðsetja;locate;leita að;leit;"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:1
msgid "Search history"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Leitarferill"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:2
msgid "This key defines the items which were searched for in the past."
msgstr ""
msgstr "Þessi lykill skilgreinir atriðin sem áður hefur verið leitað að."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:3
msgid "Show Additional Options"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Sýna fleiri valmöguleika"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:4
msgid "Disable Quick Search"
msgstr ""
msgstr "Gera flýtileit óvirka"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:6
msgid "Quick Search Excluded Paths"
msgstr ""
msgstr "Slóðir sem á að sleppa í flýtileit"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -63,13 +63,13 @@ msgid ""
"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvar forritið mun leita. Algildissafirnir ‚*‘ og ‚?‘ "
"Þessi lykill ákveður hvar forritið mun leita. Algildisstafirnir ‚*‘ og ‚?‘ "
"virka. Venjuleg gildi eru /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og "
"/var/*."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:8
msgid "Disable Quick Search Second Scan"
msgstr ""
msgstr "Gera aðra yfirferð óvirka í flýtileit"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:10
msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
msgstr ""
msgstr "Slóðir sem á að sleppa í einni umferð flýtileitar"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:12
msgid "Search Result Columns Order"
msgstr ""
msgstr "Röð leitardálka"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:14
msgid "Default Window Width"
msgstr "Venjuleg breidd glugga"
msgstr "Sjálfgefin breidd glugga"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -113,7 +113,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:16
msgid "Default Window Height"
msgstr "Venjuleg hæð glugga"
msgstr "Sjálfgefin hæð glugga"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:18
msgid "Default Window Maximized"
msgstr ""
msgstr "Sjálfgefin hámörkun glugga"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:19
msgid ""
......@@ -138,6 +138,7 @@ msgstr "Leita í möppu"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:21
msgid "This key defines the default value of the \"Look in Folder\" widget."
msgstr ""
"Þessi lykill skilgreinir sjálfgefið gildi \"Leita í möppunni\" skjágræjunnar."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
......@@ -353,12 +354,12 @@ msgstr "MYNSTUR"
#: ../src/gsearchtool.c:383
msgid "A locate database has probably not been created."
msgstr ""
msgstr "Staðsetningagagnagrunnur hefur líklega ekki verið útbúinn."
#: ../src/gsearchtool.c:485
#, c-format
msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Umbreyting stafatöflu fyrir \"%s\" mistókst"
#: ../src/gsearchtool.c:505
msgid "Searching..."
......@@ -401,19 +402,21 @@ msgstr ""
#: ../src/gsearchtool.c:1295
msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
msgstr ""
msgstr "Settu texta í \"Nafn inniheldur\" leitarmöguleikann"
#: ../src/gsearchtool.c:1296
msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
msgstr ""
msgstr "Settu texta í \"Leita í möppunni\" leitarmöguleikann"
#: ../src/gsearchtool.c:1297
msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
msgstr ""
"Raða skrám eftir einu af eftirtöldu: nafni, möppu, stærð, tegund eða "
"dagsetningu"
#: ../src/gsearchtool.c:1298
msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
msgstr ""
msgstr "Setja röðun sem hækkandi, sjálfgefið er lækkandi"
#: ../src/gsearchtool.c:1299
msgid "Automatically start a search"
......@@ -422,12 +425,12 @@ msgstr "Byrja að leita sjálfkrafa"
#: ../src/gsearchtool.c:1305
#, c-format
msgid "Select the \"%s\" search option"
msgstr ""
msgstr "Veldu \"%s\" leitarmöguleikann"
#: ../src/gsearchtool.c:1308
#, c-format
msgid "Select and set the \"%s\" search option"
msgstr ""
msgstr "Veldu og settu \"%s\" leitarmöguleikann"
#: ../src/gsearchtool.c:1415
msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
......@@ -468,7 +471,7 @@ msgstr ""
#: ../src/gsearchtool.c:1836
msgid "Error parsing the search command."
msgstr ""
msgstr "Villa við að þátta leitarskipunina."
#: ../src/gsearchtool.c:1865
msgid "Error running the search command."
......@@ -477,7 +480,7 @@ msgstr "Villa við að keyra leitarskipunina."
#: ../src/gsearchtool.c:1981
#, c-format
msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
msgstr ""
msgstr "Settu textagildi fyrir \"%s\" leitarmöguleikann."
#. Translators: Below is a string displaying the search options name
#. and unit value. For example, "\"Date modified less than\" in days".
......@@ -489,7 +492,7 @@ msgstr "„%s“ í %s"
#: ../src/gsearchtool.c:1988
#, c-format
msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
msgstr ""
msgstr "Settu gildi í %s fyrir \"%s\" leitarmöguleikann."
#: ../src/gsearchtool.c:2046
#, c-format
......@@ -511,7 +514,7 @@ msgstr "Valkostir"
#: ../src/gsearchtool.c:2170
msgid "Select a search option from the drop-down list."
msgstr ""
msgstr "Veldu leitarmöguleika úr fellilistanum."
#: ../src/gsearchtool.c:2182
msgid "Add search option"
......@@ -519,7 +522,7 @@ msgstr "Bæta við leitarmöguleikum"
#: ../src/gsearchtool.c:2183
msgid "Click to add the selected available search option."
msgstr ""
msgstr "Smelltu til að bæta við völdum tiltækum leitarmöguleika."
#: ../src/gsearchtool.c:2272
msgid "S_earch results:"
......@@ -555,7 +558,7 @@ msgstr "_Nafnið inniheldur:"
#: ../src/gsearchtool.c:2770 ../src/gsearchtool.c:2771
msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
msgstr ""
msgstr "Settu inn skráarheiti eða hluta heitis með eða án algildisstafa."
#: ../src/gsearchtool.c:2771
msgid "Name contains"
......@@ -612,7 +615,7 @@ msgstr "- GNOME leitartól"
#: ../src/gsearchtool.c:2980
#, c-format
msgid "Failed to parse command line arguments: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Mistókst að þátta skipanalínuviðföng: %s\n"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:196
msgid "Could not open help document."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment