Commit a86fb8bb authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent 0ac07524
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"search-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-08 14:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-30 20:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-01 07:59+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -65,13 +65,13 @@ msgid ""
"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvar forritið mun leita. Algildisstafirnir ‚*‘ og ‚?‘ "
"virka. Venjuleg gildi eru /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og /var/"
"*."
"Þessi lykill ákveður hvar leitartólið mun leita. Algildisstafirnir ‚*‘ og ‚?‘ "
"virka. Sjálfgefin gildi eru /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og "
"/var/*."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:8
msgid "Disable Quick Search Second Scan"
msgstr "Gera aðra yfirferð óvirka í flýtileit"
msgstr "Gera seinni yfirferð óvirka í flýtileit"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:10
msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
msgstr "Slóðir sem á að sleppa í einni umferð flýtileitar"
msgstr "Slóðir sem á að sleppa í seinni yfirferð flýtileitar"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -93,6 +93,11 @@ msgid ""
"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
"is /."
msgstr ""
"Þessi lykill skilgreinir slóðirnar sem leitartólið útilokar úr seinni "
"yfirferð þegar hraðleit fer fram. Seinni yfirferðin notar find-skipunina til "
"að leita að skrám. Tilgangur seinni yfirferðarinnar er að finna skrár sem "
"ekki hafa verið skráðar í atriðaskrá. Algildistáknin '*' og '?' eru studd. "
"Sjálfgefna gildið er /."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:12
msgid "Search Result Columns Order"
......@@ -116,6 +121,8 @@ msgid ""
"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
"the default width."
msgstr ""
"Þessi lykill skilgreinir breidd gluggans, og er notaður til að muna stærð "
"leitartólsins milli seta. Sé þetta stillt á -1 er sjálfgefin breidd notuð."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:16
msgid "Default Window Height"
......@@ -127,6 +134,8 @@ msgid ""
"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
"use the default height."
msgstr ""
"Þessi lykill skilgreinir hæð gluggans, og er notaður til að muna stærð "
"leitartólsins milli seta. Sé þetta stillt á -1 er sjálfgefin hæð notuð."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:18
msgid "Default Window Maximized"
......@@ -403,7 +412,7 @@ msgstr[1] "%'d skrár fundust"
#: ../src/gsearchtool.c:1130
msgid "Entry changed called for a non entry option!"
msgstr ""
msgstr "Breytt færsla bað um valkost sem ekki er innsetningarfærsla!"
#: ../src/gsearchtool.c:1295
msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
......@@ -466,7 +475,7 @@ msgid ""
"the quick search feature?"
msgstr ""
"Niðurstöður leitar gætu verið ófullkomnar eða úreltar. Viltu gera "
"flýtileitarmöguleikann óvirkann?"
"flýtileitarmöguleikann óvirkan?"
#: ../src/gsearchtool.c:1784
msgid "Disable _Quick Search"
......@@ -618,7 +627,7 @@ msgstr "Ýttu til að hætta að leita."
#: ../src/gsearchtool.c:2971
msgid "- the GNOME Search Tool"
msgstr "- GNOME leitartól"
msgstr "- GNOME leitartól"
#: ../src/gsearchtool.c:2980
#, c-format
......@@ -957,3 +966,4 @@ msgstr "Valkostir setustýringar:"
msgid "Show session management options"
msgstr "Sýna valkosti setustýringar"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment