Commit 8d66a1f8 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent c52d7380
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"search-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-20 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-23 21:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-08 10:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-08 14:10+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
#: ../data/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
msgid "Search for Files..."
......@@ -272,140 +272,139 @@ msgid ""
"This key determines if the \"Exclude other filesystems\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Šis raktas nurodo, ar paieškos parinktis „Neieškoti kitose failų sistemose“ "
"yra pažymėta, kai paleidžiamas paieškos įrankis."
"Šis raktas nurodo, ar paieškos parametras „Neieškoti kitose failų sistemose“ "
"yra pažymėtas, kai paleidžiamas paieškos įrankis."
#: ../src/gsearchtool.c:81
#: ../src/gsearchtool.c:80
msgid "Contains the _text"
msgstr "_Turi tekstą"
#: ../src/gsearchtool.c:83
#: ../src/gsearchtool.c:82
msgid "_Date modified less than"
msgstr "Pakeista prieš _mažiau nei"
#: ../src/gsearchtool.c:83 ../src/gsearchtool.c:84
#: ../src/gsearchtool.c:82 ../src/gsearchtool.c:83
msgid "days"
msgstr "dienų"
#: ../src/gsearchtool.c:84
#: ../src/gsearchtool.c:83
msgid "Date modified more than"
msgstr "Pakeista prieš daugiau nei"
#: ../src/gsearchtool.c:86
#: ../src/gsearchtool.c:85
msgid "S_ize at least"
msgstr "Mažiausias galimas _dydis"
#: ../src/gsearchtool.c:86 ../src/gsearchtool.c:87
#: ../src/gsearchtool.c:85 ../src/gsearchtool.c:86
msgid "kilobytes"
msgstr "kilobaitų"
#: ../src/gsearchtool.c:87
#: ../src/gsearchtool.c:86
msgid "Si_ze at most"
msgstr "Didžiausias galimas d_ydis"
#: ../src/gsearchtool.c:88
#: ../src/gsearchtool.c:87
msgid "File is empty"
msgstr "Failas yra tuščias"
#: ../src/gsearchtool.c:90
#: ../src/gsearchtool.c:89
msgid "Owned by _user"
msgstr "Prikla_uso naudotojui"
#: ../src/gsearchtool.c:91
#: ../src/gsearchtool.c:90
msgid "Owned by _group"
msgstr "Priklauso _grupei"
#: ../src/gsearchtool.c:92
#: ../src/gsearchtool.c:91
msgid "Owner is unrecognized"
msgstr "Neatpažintas savininkas"
#: ../src/gsearchtool.c:94
#: ../src/gsearchtool.c:93
msgid "Na_me does not contain"
msgstr "Varde _nėra"
#: ../src/gsearchtool.c:95
#: ../src/gsearchtool.c:94
msgid "Name matches regular e_xpression"
msgstr "Vardas atitinka _reguliariąją išraišką"
#: ../src/gsearchtool.c:97
#: ../src/gsearchtool.c:96
msgid "Show hidden and backup files"
msgstr "Rodyti paslėptus ir atsarginius failus"
#: ../src/gsearchtool.c:98
#: ../src/gsearchtool.c:97
msgid "Follow symbolic links"
msgstr "Sekti simbolinėmis nuorodomis"
#: ../src/gsearchtool.c:99
#: ../src/gsearchtool.c:98
msgid "Exclude other filesystems"
msgstr "Neieškoti kitose failų sistemose"
#: ../src/gsearchtool.c:157
#: ../src/gsearchtool.c:156
msgid "Show version of the application"
msgstr "Rodyti programos versiją"
#: ../src/gsearchtool.c:158 ../src/gsearchtool.c:163 ../src/gsearchtool.c:172
#: ../src/gsearchtool.c:157 ../src/gsearchtool.c:162 ../src/gsearchtool.c:171
msgid "STRING"
msgstr "SEKA"
#: ../src/gsearchtool.c:159
#: ../src/gsearchtool.c:158
msgid "PATH"
msgstr "KELIAS"
#: ../src/gsearchtool.c:160
#: ../src/gsearchtool.c:159
msgid "VALUE"
msgstr "REIKŠMĖ"
#: ../src/gsearchtool.c:164 ../src/gsearchtool.c:165
#: ../src/gsearchtool.c:163 ../src/gsearchtool.c:164
msgid "DAYS"
msgstr "DIENOS"
#: ../src/gsearchtool.c:166 ../src/gsearchtool.c:167
#: ../src/gsearchtool.c:165 ../src/gsearchtool.c:166
msgid "KILOBYTES"
msgstr "KILOBAITAI"
#: ../src/gsearchtool.c:169
#: ../src/gsearchtool.c:168
msgid "USER"
msgstr "NAUDOTOJAS"
#: ../src/gsearchtool.c:170
#: ../src/gsearchtool.c:169
msgid "GROUP"
msgstr "GRUPĖ"
#: ../src/gsearchtool.c:173
#: ../src/gsearchtool.c:172
msgid "PATTERN"
msgstr "ŠABLONAS"
#: ../src/gsearchtool.c:384
#: ../src/gsearchtool.c:383
msgid "A locate database has probably not been created."
msgstr "Tikriausiai „locate“ duomenų bazė nebuvo sukurta."
#: ../src/gsearchtool.c:486
#: ../src/gsearchtool.c:485
#, c-format
msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
msgstr "Nepavyko konvertuoti „%s“ simbolių koduotės"
#: ../src/gsearchtool.c:506
#: ../src/gsearchtool.c:505
msgid "Searching..."
msgstr "Ieškoma..."
#: ../src/gsearchtool.c:506 ../src/gsearchtool.c:1019
#: ../src/gsearchtool.c:2987
#: ../src/gsearchtool.c:505 ../src/gsearchtool.c:1018 ../src/gsearchtool.c:2986
msgid "Search for Files"
msgstr "Ieškoti failų"
#: ../src/gsearchtool.c:965 ../src/gsearchtool.c:994
#: ../src/gsearchtool.c:964 ../src/gsearchtool.c:993
msgid "No files found"
msgstr "Failų nerasta"
#: ../src/gsearchtool.c:987
#: ../src/gsearchtool.c:986
msgid "(stopped)"
msgstr "(sustabdyta)"
#: ../src/gsearchtool.c:993
#: ../src/gsearchtool.c:992
msgid "No Files Found"
msgstr "Failų nerasta"
#: ../src/gsearchtool.c:998
#: ../src/gsearchtool.c:997
#, c-format
msgid "%'d File Found"
msgid_plural "%'d Files Found"
......@@ -413,7 +412,7 @@ msgstr[0] "Rastas %'d failas"
msgstr[1] "Rasti %'d failai"
msgstr[2] "Rasta %'d failų"
#: ../src/gsearchtool.c:1002 ../src/gsearchtool.c:1040
#: ../src/gsearchtool.c:1001 ../src/gsearchtool.c:1039
#, c-format
msgid "%'d file found"
msgid_plural "%'d files found"
......@@ -421,47 +420,47 @@ msgstr[0] "Rastas %'d failas"
msgstr[1] "Rasti %'d failai"
msgstr[2] "Rasta %'d failų"
#: ../src/gsearchtool.c:1131
#: ../src/gsearchtool.c:1130
msgid "Entry changed called for a non entry option!"
msgstr "Įrašo keitimo funkcija pritaikyta ne įrašo savybėms!"
msgstr "Įrašo keitimo funkcija pritaikyta ne įrašo parametrui!"
#: ../src/gsearchtool.c:1296
#: ../src/gsearchtool.c:1295
msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
msgstr "Nustatyti paieškos parametro „Varde yra“ tekstą"
#: ../src/gsearchtool.c:1297
#: ../src/gsearchtool.c:1296
msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
msgstr "Nustatyti paieškos parametro „Ieškoti aplanke“ tekstą"
#: ../src/gsearchtool.c:1298
#: ../src/gsearchtool.c:1297
msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
msgstr ""
"Rikiuoti failus pagal vieną iš šių požymių: vardą, aplanką, dydį, tipą ar "
"datą"
#: ../src/gsearchtool.c:1299
#: ../src/gsearchtool.c:1298
msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
msgstr "Rikiuoti mažėjimo tvarka. Numatytoji – didėjimo tvarka."
#: ../src/gsearchtool.c:1300
#: ../src/gsearchtool.c:1299
msgid "Automatically start a search"
msgstr "Automatiškai pradėti paiešką"
#: ../src/gsearchtool.c:1306
#: ../src/gsearchtool.c:1305
#, c-format
msgid "Select the \"%s\" search option"
msgstr "Pasirinkti paieškos parinktį „%s“"
msgstr "Pasirinkti paieškos parametrą „%s“"
#: ../src/gsearchtool.c:1309
#: ../src/gsearchtool.c:1308
#, c-format
msgid "Select and set the \"%s\" search option"
msgstr "Pasirinkti ir nustatyti paieškos parinktį „%s“"
msgstr "Pasirinkti ir nustatyti paieškos parametrą „%s“"
#: ../src/gsearchtool.c:1416
#: ../src/gsearchtool.c:1415
msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
msgstr "Sortby komandų eilutės argumentui pateikta netinkama parinktis."
msgstr "Sortby komandų eilutės argumentui pateiktas netinkamas parametras."
#: ../src/gsearchtool.c:1710
#: ../src/gsearchtool.c:1709
msgid ""
"\n"
"... Too many errors to display ..."
......@@ -469,18 +468,18 @@ msgstr ""
"\n"
"... Per daug rodytinų klaidų ..."
#: ../src/gsearchtool.c:1724
#: ../src/gsearchtool.c:1723
msgid ""
"The search results may be invalid. There were errors while performing this "
"search."
msgstr ""
"Paieškos rezultatai gali būti neteisingi. Vykdant šią paiešką, iškilo klaidų."
#: ../src/gsearchtool.c:1733 ../src/gsearchtool.c:1774
#: ../src/gsearchtool.c:1732 ../src/gsearchtool.c:1773
msgid "Show more _details"
msgstr "Ro_dyti išsamesnę informaciją"
#: ../src/gsearchtool.c:1763
#: ../src/gsearchtool.c:1762
msgid ""
"The search results may be out of date or invalid. Do you want to disable "
"the quick search feature?"
......@@ -488,170 +487,170 @@ msgstr ""
"Paieškos rezultatai gali būti pasenę arba neteisingi. Ar norite atjungti "
"sparčiosios paieškos funkciją?"
#: ../src/gsearchtool.c:1785
#: ../src/gsearchtool.c:1784
msgid "Disable _Quick Search"
msgstr "Išjungti _sparčiąją paiešką"
#: ../src/gsearchtool.c:1812
#: ../src/gsearchtool.c:1811
#, c-format
msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
msgstr "Nepavyko nustatyti proceso grupės id antrinio proceso %d: %s.\n"
#: ../src/gsearchtool.c:1837
#: ../src/gsearchtool.c:1836
msgid "Error parsing the search command."
msgstr "Įvyko klaida apdorojant paieškos komandą."
#: ../src/gsearchtool.c:1866
#: ../src/gsearchtool.c:1865
msgid "Error running the search command."
msgstr "Įvyko klaida paleidžiant paieškos komandą."
#: ../src/gsearchtool.c:1982
#: ../src/gsearchtool.c:1981
#, c-format
msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
msgstr "Įveskite tekstinę reikšmę paieškos parinkčiai „%s“."
msgstr "Įveskite tekstinę reikšmę paieškos parametrui „%s“."
#. Translators: Below is a string displaying the search options name
#. and unit value. For example, "\"Date modified less than\" in days".
#: ../src/gsearchtool.c:1987
#: ../src/gsearchtool.c:1986
#, c-format
msgid "\"%s\" in %s"
msgstr "„%s“ per %s"
#: ../src/gsearchtool.c:1989
#: ../src/gsearchtool.c:1988
#, c-format
msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
msgstr "Įveskite %s reikšmę paieškos parinkčiai „%s“."
msgstr "Įveskite %s reikšmę paieškos parametrui „%s“."
#: ../src/gsearchtool.c:2047
#: ../src/gsearchtool.c:2046
#, c-format
msgid "Remove \"%s\""
msgstr "Pašalinti „%s“"
#: ../src/gsearchtool.c:2048
#: ../src/gsearchtool.c:2047
#, c-format
msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
msgstr "Spustelėkite, norėdami pašalinti paieškos parametrą „%s“."
#: ../src/gsearchtool.c:2141
#: ../src/gsearchtool.c:2140
msgid "A_vailable options:"
msgstr "_Galimos parinktys:"
msgstr "_Galimi parametrai:"
#: ../src/gsearchtool.c:2170
#: ../src/gsearchtool.c:2169
msgid "Available options"
msgstr "Galimos parinktys"
msgstr "Galimi parametrai"
#: ../src/gsearchtool.c:2171
#: ../src/gsearchtool.c:2170
msgid "Select a search option from the drop-down list."
msgstr "Išskleidžiamame meniu pasirinkite paieškos parinktį."
msgstr "Išskleidžiamame meniu pasirinkite paieškos parametrą."
#: ../src/gsearchtool.c:2183
#: ../src/gsearchtool.c:2182
msgid "Add search option"
msgstr "Pridėti paieškos parinktį"
msgstr "Pridėti paieškos parametrą"
#: ../src/gsearchtool.c:2184
#: ../src/gsearchtool.c:2183
msgid "Click to add the selected available search option."
msgstr "Spustelėkite, norėdami pridėti pasirinktą galimą paieškos parinktį."
msgstr "Spustelėkite, norėdami pridėti pasirinktą galimą paieškos parametrą."
#: ../src/gsearchtool.c:2273
#: ../src/gsearchtool.c:2272
msgid "S_earch results:"
msgstr "_Paieškos rezultatai:"
#: ../src/gsearchtool.c:2317
#: ../src/gsearchtool.c:2316
msgid "List View"
msgstr "Sąrašo rodinys"
#: ../src/gsearchtool.c:2377
#: ../src/gsearchtool.c:2376
msgid "Name"
msgstr "Vardas"
#: ../src/gsearchtool.c:2401
#: ../src/gsearchtool.c:2400
msgid "Folder"
msgstr "Aplankas"
#: ../src/gsearchtool.c:2414
#: ../src/gsearchtool.c:2413
msgid "Size"
msgstr "Dydis"
#: ../src/gsearchtool.c:2426
#: ../src/gsearchtool.c:2425
msgid "Type"
msgstr "Tipas"
#: ../src/gsearchtool.c:2438
#: ../src/gsearchtool.c:2437
msgid "Date Modified"
msgstr "Keitimo data"
#: ../src/gsearchtool.c:2757
#: ../src/gsearchtool.c:2756
msgid "_Name contains:"
msgstr "_Varde yra:"
#: ../src/gsearchtool.c:2771 ../src/gsearchtool.c:2772
#: ../src/gsearchtool.c:2770 ../src/gsearchtool.c:2771
msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
msgstr ""
"Įveskite visą arba dalinį failo vardą (galima naudoti pakaitos simbolius)."
#: ../src/gsearchtool.c:2772
#: ../src/gsearchtool.c:2771
msgid "Name contains"
msgstr "Varde yra"
#: ../src/gsearchtool.c:2778
#: ../src/gsearchtool.c:2777
msgid "_Look in folder:"
msgstr "Ieškoti ap_lanke:"
#: ../src/gsearchtool.c:2784
#: ../src/gsearchtool.c:2783
msgid "Browse"
msgstr "Naršyti"
#: ../src/gsearchtool.c:2793
#: ../src/gsearchtool.c:2792
msgid "Look in folder"
msgstr "Ieškoti aplanke"
#: ../src/gsearchtool.c:2793
#: ../src/gsearchtool.c:2792
msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
msgstr "Pasirinkite aplanką arbą įrenginį, kuriame norite pradėti paiešką"
#: ../src/gsearchtool.c:2811
#: ../src/gsearchtool.c:2810
msgid "Select more _options"
msgstr "Pasirin_kti daugiau parinkčių"
msgstr "Pasirin_kti daugiau parametrų"
#: ../src/gsearchtool.c:2820
#: ../src/gsearchtool.c:2819
msgid "Select more options"
msgstr "Pasirinkti daugiau parinkčių"
msgstr "Pasirinkti daugiau parametrų"
#: ../src/gsearchtool.c:2820
#: ../src/gsearchtool.c:2819
msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
msgstr ""
"Spustelėkite, norėdami išskleisti arba sutraukti galimų parinkčių sąrašą."
"Spustelėkite, norėdami išskleisti arba sutraukti galimų parametrų sąrašą."
#: ../src/gsearchtool.c:2844
#: ../src/gsearchtool.c:2843
msgid "Click to display the help manual."
msgstr "Spustelėkite, norėdami pamatyti žinyną."
#: ../src/gsearchtool.c:2852
#: ../src/gsearchtool.c:2851
msgid "Click to close \"Search for Files\"."
msgstr "Spustelėkite, norėdami užverti „Ieškoti failų...“."
#: ../src/gsearchtool.c:2878
#: ../src/gsearchtool.c:2877
msgid "Click to perform a search."
msgstr "Spustelėkite, norėdami pradėti paiešką."
#: ../src/gsearchtool.c:2879
#: ../src/gsearchtool.c:2878
msgid "Click to stop a search."
msgstr "Spustelėkite, norėdami sustabdyti paiešką."
#: ../src/gsearchtool.c:2972
#: ../src/gsearchtool.c:2971
msgid "- the GNOME Search Tool"
msgstr "– GNOME paieškos įrankis"
#: ../src/gsearchtool.c:2981
#: ../src/gsearchtool.c:2980
#, c-format
msgid "Failed to parse command line arguments: %s\n"
msgstr "Nepavyko apdoroti komandų eilutės argumentų: %s\n"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:197
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:196
msgid "Could not open help document."
msgstr "Nepavyko atverti žinyno dokumento."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:344
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:343
#, c-format
msgid "Are you sure you want to open %d document?"
msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
......@@ -659,7 +658,7 @@ msgstr[0] "Ar tikrai norite atverti %d dokumentą?"
msgstr[1] "Ar tikrai norite atverti %d dokumentus?"
msgstr[2] "Ar tikrai norite atverti %d dokumentų?"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:349 ../src/gsearchtool-callbacks.c:534
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:348 ../src/gsearchtool-callbacks.c:533
#, c-format
msgid "This will open %d separate window."
msgid_plural "This will open %d separate windows."
......@@ -667,29 +666,29 @@ msgstr[0] "Bus atvertas %d atskiras langas."
msgstr[1] "Bus atverti %d atskiri langai."
msgstr[2] "Bus atverta %d atskirų langų."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:385
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:384
#, c-format
msgid "Could not open document \"%s\"."
msgstr "Nepavyko atverti dokumento „%s“."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:410
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:409
#, c-format
msgid "Could not open folder \"%s\"."
msgstr "Nepavyko atverti aplanko „%s“."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:418
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:417
msgid "The nautilus file manager is not running."
msgstr "Nautilus failų tvarkyklė nepaleista."
msgstr "Nautilus failų tvarkytuvė nepaleista."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:491 ../src/gsearchtool-callbacks.c:814
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:490 ../src/gsearchtool-callbacks.c:813
msgid "The document does not exist."
msgstr "Toks dokumentas neegzistuoja."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:506
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:505
msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
msgstr "Nėra įdiegta šio tipo dokumentus galinti skaityti programa."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:529
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:528
#, c-format
msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
......@@ -697,105 +696,105 @@ msgstr[0] "Ar tikrai norite atverti %d katalogą?"
msgstr[1] "Ar tikrai norite atverti %d katalogus?"
msgstr[2] "Ar tikrai norite atverti %d katalogų?"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:678
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:677
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to trash."
msgstr "Nepavyko perkelti „%s“ į šiukšlinę."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:705
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:704
#, c-format
msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
msgstr "Ar norite ištrinti „%s“ visam laikui?"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:708
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:707
#, c-format
msgid "Trash is unavailable. Could not move \"%s\" to the trash."
msgstr "Šiukšlinė neprieinama. Nepavyko perkelti „%s“ į šiukšlinę."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:743
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:742
#, c-format
msgid "Could not delete \"%s\"."
msgstr "Nepavyko ištrinti „%s“."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:850
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:849
#, c-format
msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
msgstr "Ištrinti „%s“ nepavyko: %s."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:862
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:861
#, c-format
msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
msgstr "Perkelti „%s“ nepavyko: %s."
#. Popup menu item: Open
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:990 ../src/gsearchtool-callbacks.c:1020
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:989 ../src/gsearchtool-callbacks.c:1019
msgid "_Open"
msgstr "_Atverti"
#. Popup menu item: Open with (default)
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1045
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1044
#, c-format
msgid "_Open with %s"
msgstr "_Atverti su %s"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1080
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1079
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atverti su %s"
#. Popup menu item: Open With
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1113
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1112
msgid "Open Wit_h"
msgstr "Atverti s_u"
#. Popup menu item: Open Containing Folder
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1158
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1157
msgid "Open Containing _Folder"
msgstr "Atverti _aplanką"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1176
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1175
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Per_kelti į Šiukšlinę"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1198
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1197
msgid "_Save Results As..."
msgstr "Įrašyti rezultatus _kaip..."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1580
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1579
msgid "Save Search Results As..."
msgstr "Įrašyti paieškos rezultatus kaip..."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1611
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1610
msgid "Could not save document."
msgstr "Nepavyko įrašyti dokumento."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1612
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1611
msgid "You did not select a document name."
msgstr "Jūs nepasirinkote dokumento vardo."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1638
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1637
#, c-format
msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
msgstr "Nepavyko įrašyti „%s“ dokumento „%s“."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1668
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1667
#, c-format
msgid "The document \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Dokumentas „%s“ jau egzistuoja. Ar Jūs norite jį pakeisti?"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1672
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1671
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
msgstr "Jeigu pakeisite jau egzistuojantį failą, jo turinys bus perrašytas."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1683
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1682
msgid "_Replace"
msgstr "_Pakeisti"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1733
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1732
msgid "The document name you selected is a folder."
msgstr "Jūsų pasirinkto dokumento vardas yra aplankas."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1771
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1770
msgid "You may not have write permissions to the document."
msgstr "Jūs neturite teisės rašyti į šį dokumentą."
......@@ -804,23 +803,23 @@ msgstr "Jūs neturite teisės rašyti į šį dokumentą."
#. on age of a file. Please modify the format of the timestamp to match
#. your locale. For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
#. with '%-H' and remove the '%p'. (See bugzilla report #120434.)
#: ../src/gsearchtool-support.c:452
#: ../src/gsearchtool-support.c:451
msgid "today at %-I:%M %p"
msgstr "šiandien %-H:%M"
#: ../src/gsearchtool-support.c:454
#: ../src/gsearchtool-support.c:453
msgid "yesterday at %-I:%M %p"
msgstr "vakar %-H:%M"
#: ../src/gsearchtool-support.c:456 ../src/gsearchtool-support.c:458
#: ../src/gsearchtool-support.c:455 ../src/gsearchtool-support.c:457
msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
msgstr "%Y %B %-d, %A %H:%M:%S"
#: ../src/gsearchtool-support.c:645
#: ../src/gsearchtool-support.c:644
msgid "link (broken)"
msgstr "nuoroda (neveikianti)"
#: ../src/gsearchtool-support.c:649
#: ../src/gsearchtool-support.c:648
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "nuorodą į %s"
......@@ -831,12 +830,12 @@ msgstr "nuorodą į %s"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1268
#: ../src/gsearchtool-support.c:1267
msgid " (copy)"
msgstr " (kopija)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1270
#: ../src/gsearchtool-support.c:1269
msgid " (another copy)"
msgstr " (kita kopija)"
......@@ -844,34 +843,34 @@ msgstr " (kita kopija)"
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1273 ../src/gsearchtool-support.c:1275
#: ../src/gsearchtool-support.c:1277 ../src/gsearchtool-support.c:1287
#: ../src/gsearchtool-support.c:1272 ../src/gsearchtool-support.c:1274
#: ../src/gsearchtool-support.c:1276 ../src/gsearchtool-support.c:1286
msgid "th copy)"
msgstr "-oji kopija)"
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1280
#: ../src/gsearchtool-support.c:1279
msgid "st copy)"
msgstr "-oji kopija)"
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1282
#: ../src/gsearchtool-support.c:1281
msgid "nd copy)"
msgstr "-oji kopija)"
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../src/gsearchtool-support.c:1284
#: ../src/gsearchtool-support.c:1283
msgid "rd copy)"
msgstr "-oji kopija)"
#. localizers: appended to first file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1301
#: ../src/gsearchtool-support.c:1300
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopija)%s"
#. localizers: appended to second file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1303
#: ../src/gsearchtool-support.c:1302
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kita kopija)%s"
......@@ -880,104 +879,104 @@ msgstr "%s (kita kopija)%s"
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1306 ../src/gsearchtool-support.c:1308
#: ../src/gsearchtool-support.c:1310 ../src/gsearchtool-support.c:1319
#: ../src/gsearchtool-support.c:1305 ../src/gsearchtool-support.c:1307
#: ../src/gsearchtool-support.c:1309 ../src/gsearchtool-support.c:1318
#, c-format
msgid "%s (%dth copy)%s"
msgstr "%s (%d-oji kopija)%s"
#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1313
#: ../src/gsearchtool-support.c:1312
#, c-format
msgid "%s (%dst copy)%s"
msgstr "%s (%d-oji kopija)%s"
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1315
#: ../src/gsearchtool-support.c:1314
#, c-format
msgid "%s (%dnd copy)%s"
msgstr "%s (%d-oji kopija)%s"
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../src/gsearchtool-support.c:1317
#: ../src/gsearchtool-support.c:1316
#, c-format
msgid "%s (%drd copy)%s"
msgstr "%s (%d-oji kopija)%s"
#: ../src/gsearchtool-support.c:1364
#: ../src/gsearchtool-support.c:1363
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neteisingas Unikodas)"
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: ../src/gsearchtool-support.c:1453
#: ../src/gsearchtool-support.c:1452
msgid " ("
msgstr " ("
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: ../src/gsearchtool-support.c:1461
#: ../src/gsearchtool-support.c:1460
#, c-format
msgid " (%d"
msgstr " (%d"