Commit 0ac07524 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent c49ba8f1
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-search-tool.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-se"
"arch-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 07:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-29 08:13+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"search-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-08 14:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-30 20:05+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "Þessi lykill skilgreinir atriðin sem áður hefur verið leitað að."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:3
msgid "Show Additional Options"
msgstr "Sýna fleiri valmöguleika"
msgstr "Sýna fleiri valkosti"
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:4
msgid "Disable Quick Search"
......@@ -66,8 +66,8 @@ msgid ""
"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvar forritið mun leita. Algildisstafirnir ‚*‘ og ‚?‘ "
"virka. Venjuleg gildi eru /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og "
"/var/*."
"virka. Venjuleg gildi eru /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, og /var/"
"*."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:8
msgid "Disable Quick Search Second Scan"
......@@ -78,8 +78,8 @@ msgid ""
"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
"after performing a quick search."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitartólið gerir notkun find-skipunarinnar óvirka "
"eftir að hafa framkvæmt flýtileit."
"Þessi lykill ákveður hvort leitartólið gerir notkun find-skipunarinnar "
"óvirka eftir að hafa framkvæmt flýtileit."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:10
msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgid ""
"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
"should not be modified by the user."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður röð dálka í leitarniðurstöðum. Notandin ætti ekki að "
"Þessi lykill ákveður röð dálka í leitarniðurstöðum. Notandinn ætti ekki að "
"breyta þessum lykli."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:14
......@@ -199,16 +199,16 @@ msgid ""
"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Notandinn sem á skránna“ sé "
"valinn þegar leitin byrjar."
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Í eigu notanda“ sé valinn þegar "
"leitin byrjar."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:29
msgid ""
"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
"the search tool is started."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Hópurinn sem á skránna“ sé "
"valinn þegar leitin byrjar."
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Í eigu hóps“ sé valinn þegar "
"leitin byrjar."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
......@@ -239,7 +239,7 @@ msgid ""
"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
"is selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Sýna faldar skrár og möppur“ "
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Birta faldar skrár og möppur“ "
"sé valinn þegar leitin byrjar."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:34
......@@ -247,7 +247,7 @@ msgid ""
"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
"selected when the search tool is started."
msgstr ""
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Elta táknræna tengingar“ sé "
"Þessi lykill ákveður hvort leitarmöguleikinn „Elta tákntengingar“ sé "
"valinn þegar leitin byrjar."
#: ../data/org.gnome.gnome-search-tool.gschema.xml.in.h:35
......@@ -276,11 +276,11 @@ msgstr "Breytt fyrir meira en"
#: ../src/gsearchtool.c:85
msgid "S_ize at least"
msgstr "_Stærð að minnsta kosti"
msgstr "Stærð að m_innsta kosti"
#: ../src/gsearchtool.c:85 ../src/gsearchtool.c:86
msgid "kilobytes"
msgstr "kílóbæt"
msgstr "kílóbæti"
#: ../src/gsearchtool.c:86
msgid "Si_ze at most"
......@@ -292,11 +292,11 @@ msgstr "Skráin er tóm"
#: ../src/gsearchtool.c:89
msgid "Owned by _user"
msgstr "_Notandinn sem á skrána"
msgstr "Í eigu _notanda"
#: ../src/gsearchtool.c:90
msgid "Owned by _group"
msgstr "_Hópurinn sem á skrána"
msgstr "Í eigu _hóps"
#: ../src/gsearchtool.c:91
msgid "Owner is unrecognized"
......@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr "Notandi er ekki þekktur"
#: ../src/gsearchtool.c:93
msgid "Na_me does not contain"
msgstr "_Nafn inniheldur ekki"
msgstr "Nafn inniheldur _ekki"
#: ../src/gsearchtool.c:94
msgid "Name matches regular e_xpression"
......@@ -312,11 +312,11 @@ msgstr "Nafn passar við _reglulega segð"
#: ../src/gsearchtool.c:96
msgid "Show hidden and backup files"
msgstr "Sýna afrit af skrám og faldar skrár"
msgstr "Birta faldar skrár og öryggisafrit"
#: ../src/gsearchtool.c:97
msgid "Follow symbolic links"
msgstr "Elta táknræna tengingar"
msgstr "Elta tákntengingar"
#: ../src/gsearchtool.c:98
msgid "Exclude other filesystems"
......@@ -344,7 +344,7 @@ msgstr "DAGAR"
#: ../src/gsearchtool.c:165 ../src/gsearchtool.c:166
msgid "KILOBYTES"
msgstr "KÍLÓBÆT"
msgstr "KÍLÓBÆTI"
#: ../src/gsearchtool.c:168
msgid "USER"
......@@ -371,8 +371,7 @@ msgstr "Umbreyting stafatöflu fyrir \"%s\" mistókst"
msgid "Searching..."
msgstr "Leita..."
#: ../src/gsearchtool.c:505 ../src/gsearchtool.c:1018
#: ../src/gsearchtool.c:2986
#: ../src/gsearchtool.c:505 ../src/gsearchtool.c:1018 ../src/gsearchtool.c:2986
msgid "Search for Files"
msgstr "Leita að skrám"
......@@ -382,7 +381,7 @@ msgstr "Engar skrár fundust"
#: ../src/gsearchtool.c:986
msgid "(stopped)"
msgstr "(hætt við)"
msgstr "(stöðvað)"
#: ../src/gsearchtool.c:992
msgid "No Files Found"
......@@ -634,7 +633,7 @@ msgstr "Gat ekki opnað aðstoð."
#, c-format
msgid "Are you sure you want to open %d document?"
msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
msgstr[0] "Viltu opna %d skjal?"
msgstr[0] "Viltu opna %d skjal?"
msgstr[1] "Viltu opna %d skjöl?"
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:348 ../src/gsearchtool-callbacks.c:533
......@@ -647,7 +646,7 @@ msgstr[1] "Þetta mun opna %d einstaka glugga."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:384
#, c-format
msgid "Could not open document \"%s\"."
msgstr "Gat ekki opnað skránna „%s“."
msgstr "Gat ekki opnað skjalið „%s“."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:409
#, c-format
......@@ -664,7 +663,7 @@ msgstr "Þetta skjal er ekki til."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:505
msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
msgstr "Það er ekkert forrit sem getur opnað þessa skrá."
msgstr "Það er ekkert forrit sem getur birt þetta skjal."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:528
#, c-format
......@@ -773,7 +772,7 @@ msgstr "Nafn skjalsins sem þú valdir er mappa."
#: ../src/gsearchtool-callbacks.c:1770
msgid "You may not have write permissions to the document."
msgstr "Þér er ekki heimilað að skrifa í þetta skjal."
msgstr "Þú ert ekki með heimild til að skrifa í þetta skjal."
#. Translators: Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
#. column of the list view. The format of this string can vary depending
......@@ -913,7 +912,7 @@ msgstr "Ræsi %s"
#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1099
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Þetta forrit tekur ekki á móti skrám á skipanalínunni"
msgstr "Þetta forrit tekur ekki á móti skrám á skipanalínu"
#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1167
#, c-format
......@@ -923,7 +922,7 @@ msgstr "Þessi valmöguleiki er ekki þekktur: %d"
#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1372
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Get ekki látið veffang ganga til ‚Type=Link‘"
msgstr "Get ekki látið veffang ganga í 'Type=Link' skjáborðsfærslu"
#: ../libeggsmclient/eggdesktopfile.c:1391
#, c-format
......@@ -958,4 +957,3 @@ msgstr "Valkostir setustýringar:"
msgid "Show session management options"
msgstr "Sýna valkosti setustýringar"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment