Commit dc725484 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Update Polish translation

parent f15d4cab
# Polish translation for latexila help.
# Copyright © 2017 the latexila authors.
# Copyright © 2017-2018 the latexila authors.
# This file is distributed under the same license as the latexila help.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila-help\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 06:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 22:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-24 17:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 21:38+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017-2018"
#. (itstool) path: page/title
#: C/build_tools.page:10
......@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/spell_checking.page:10
msgid "Spell Checking"
msgid "Spell-Checking"
msgstr "Sprawdzanie pisowni"
#. (itstool) path: synopsis/p
......@@ -403,13 +403,13 @@ msgstr "Sprawdzanie pisowni ułatwia poprawianie błędów."
#. (itstool) path: section/title
#: C/spell_checking.page:17
msgid "Use the spell checking"
msgid "Use the spell-checking"
msgstr "Używanie sprawdzania pisowni"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:18
msgid ""
"The default spell checking settings can be changed in the preferences "
"The default spell-checking settings can be changed in the preferences "
"dialog: <guiseq> <gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu"
"\">Preferences</gui> <gui style=\"tab\">Other</gui> </guiseq>"
msgstr ""
......@@ -445,22 +445,33 @@ msgstr "Słowniki"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:41
msgid ""
"<link href=\"http://www.abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link> is "
"used for the spell checking in GNOME LaTeX. Enchant uses one or several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries."
msgstr ""
"Do sprawdzania pisowni GNOME LaTeX używa mechanizmu <link href=\"http://www."
"abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link>. Korzysta on z różnych "
"bibliotek słowników, takich jak Hunspell lub Aspell."
"<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gspell\">gspell</link> is used "
"for the spell-checking in GNOME LaTeX. gspell uses <link href=\"https://"
"abiword.github.io/enchant/\">Enchant</link>, which in turn supports several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries. The Aspell backend "
"doesn't work well with gspell, Hunspell is preferred. If dictionaries for "
"both Aspell and Hunspell are installed for the same language, by default "
"Enchant prefers the Hunspell one."
msgstr ""
"Do sprawdzania pisowni w GNOME LaTeX używana jest biblioteka <link href="
"\"https://wiki.gnome.org/Projects/gspell\">gspell</link>. gspell używa "
"biblioteki <link href=\"https://abiword.github.io/enchant/\">Enchant</link>, "
"która z kolei obsługuje kilka mechanizmów słowników, takich jak Hunspell czy "
"Aspell. Mechanizm Aspell nie działa najlepiej z biblioteką gspell, więc "
"preferowany jest mechanizm Hunspell. Jeśli dla tego samego języka "
"zainstalowane są słowniki dla Aspell i Hunspell, to domyślnie Enchant "
"preferuje słownik Hunspell."
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:47
#: C/spell_checking.page:51
msgid ""
"If your language is not listed, install a dictionary for one of the "
"supported backends."
"If your language is not listed in GNOME LaTeX, install a dictionary for one "
"of the supported Enchant backends (for most languages the best choice is to "
"install an Hunspell dictionary)."
msgstr ""
"Jeśli języka nie ma na liście, to zainstaluj jego słownik dla jednej "
"z obsługiwanych bibliotek."
"Jeśli języka nie ma na liście, to zainstaluj jego słownik dla jednego "
"z obsługiwanych mechanizmów Enchant (dla większości języków najlepiej jest "
"zainstalować słownik Hunspell)."
#. (itstool) path: page/title
#: C/structure.page:10
......
# Polish translation for latexila.
# Copyright © 2014-2017 the latexila authors.
# Copyright © 2014-2018 the latexila authors.
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 22:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-31 22:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 21:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 21:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -317,12 +317,12 @@ msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Określa, czy domyślnie wyróżniać błędy pisowni."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
msgid "Spell Checking Language"
msgid "Spell-Checking Language"
msgstr "Język sprawdzania pisowni"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"Domyślny język używany do sprawdzania pisowni. Pusty ciąg powoduje wybranie "
......@@ -557,9 +557,9 @@ msgstr "Własne narzędzie budowania"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
......@@ -610,12 +610,12 @@ msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:282
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
msgid "Move up"
msgstr "Przesuń w górę"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:294
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
msgid "Move down"
msgstr "Przesuń w dół"
......@@ -730,7 +730,7 @@ msgid "Do you really want to delete the build tool \"%s\"?"
msgstr "Na pewno usunąć narzędzie budowania „%s”?"
#: ../src/build_tools_preferences.vala:336 ../src/clean_build_files.vala:243
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:146
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:148
#: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
#: ../src/project_dialogs.vala:242 ../src/project_dialogs.vala:277
msgid "_Delete"
......@@ -866,7 +866,7 @@ msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../src/document_view.vala:312
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
msgstr "Brak dostępnych słowników do sprawdzania pisowni."
#. Help
......@@ -930,20 +930,20 @@ msgstr ""
"Tworzy nowe główne okno w ramach istniejącego wystąpienia programu GNOME "
"LaTeX"
#: ../src/latexila_app.vala:210
#: ../src/latexila_app.vala:212
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX to edytor LaTeX-a dla środowiska GNOME"
#: ../src/latexila_app.vala:239 ../src/main_window.vala:71
#: ../src/latexila_app.vala:241 ../src/main_window.vala:71
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "O programie"
#: ../src/latexila_app.vala:240
#: ../src/latexila_app.vala:242
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2018"
#. LaTeX: Sectioning
#: ../src/latex_menu.vala:32
......@@ -1513,171 +1513,171 @@ msgstr "O_dstępy matematyczne"
msgid "_Small"
msgstr "_Małe"
#: ../src/latex_menu.vala:359
#: ../src/latex_menu.vala:358
msgid "Small - \\,"
msgstr "Małe — \\,"
#: ../src/latex_menu.vala:360
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "_Medium"
msgstr "Ś_rednie"
#: ../src/latex_menu.vala:361
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "Medium - \\:"
msgstr "Średnie — \\:"
#: ../src/latex_menu.vala:362
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "_Large"
msgstr "_Duże"
#: ../src/latex_menu.vala:363
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "Large - \\;"
msgstr "Duże — \\;"
#. Math: Left Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:369
#: ../src/latex_menu.vala:366
msgid "_Left Delimiters"
msgstr "_Lewe ograniczniki"
#: ../src/latex_menu.vala:370
#: ../src/latex_menu.vala:367
msgid "left ("
msgstr "lewy ("
#: ../src/latex_menu.vala:372
#: ../src/latex_menu.vala:368
msgid "left ["
msgstr "lewy ["
#: ../src/latex_menu.vala:374
#: ../src/latex_menu.vala:369
msgid "left { "
msgstr "lewy { "
#: ../src/latex_menu.vala:376
#: ../src/latex_menu.vala:370
msgid "left <"
msgstr "lewy <"
#: ../src/latex_menu.vala:378
#: ../src/latex_menu.vala:371
msgid "left )"
msgstr "lewy )"
#: ../src/latex_menu.vala:380
#: ../src/latex_menu.vala:372
msgid "left ]"
msgstr "lewy ]"
#: ../src/latex_menu.vala:382
#: ../src/latex_menu.vala:373
msgid "left }"
msgstr "lewy }"
#: ../src/latex_menu.vala:384
#: ../src/latex_menu.vala:374
msgid "left >"
msgstr "lewy >"
#: ../src/latex_menu.vala:386
#: ../src/latex_menu.vala:375
msgid "left ."
msgstr "lewy ."
#. Math: Right Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:391
#: ../src/latex_menu.vala:379
msgid "Right _Delimiters"
msgstr "_Prawe ograniczniki"
#: ../src/latex_menu.vala:392
#: ../src/latex_menu.vala:380
msgid "right )"
msgstr "prawy )"
#: ../src/latex_menu.vala:394
#: ../src/latex_menu.vala:381
msgid "right ]"
msgstr "prawy ]"
#: ../src/latex_menu.vala:396
#: ../src/latex_menu.vala:382
msgid "right }"
msgstr "prawy }"
#: ../src/latex_menu.vala:398
#: ../src/latex_menu.vala:383
msgid "right >"
msgstr "prawy >"
#: ../src/latex_menu.vala:400
#: ../src/latex_menu.vala:384
msgid "right ("
msgstr "prawy ("
#: ../src/latex_menu.vala:402
#: ../src/latex_menu.vala:385
msgid "right ["
msgstr "prawy ["
#: ../src/latex_menu.vala:404
#: ../src/latex_menu.vala:386
msgid "right { "
msgstr "prawy { "
#: ../src/latex_menu.vala:406
#: ../src/latex_menu.vala:387
msgid "right <"
msgstr "prawy <"
#: ../src/latex_menu.vala:408
#: ../src/latex_menu.vala:388
msgid "right ."
msgstr "prawy ."
#. menus under toolitems
#: ../src/latex_menu.vala:423
#: ../src/latex_menu.vala:402
msgid "Sectioning"
msgstr "Podział dokumentu"
#: ../src/latex_menu.vala:426
#: ../src/latex_menu.vala:405
msgid "Characters Sizes"
msgstr "Rozmiar czcionki"
#: ../src/latex_menu.vala:429
#: ../src/latex_menu.vala:408
msgid "References"
msgstr "Odniesienia"
#: ../src/latex_menu.vala:432
#: ../src/latex_menu.vala:411
msgid "Presentation Environments"
msgstr "Środowiska prezentacji"
#: ../src/latex_menu.vala:435
#: ../src/latex_menu.vala:414
msgid "Math Environments"
msgstr "Środowiska matematyczne"
#: ../src/liblatexila/latexila-build-job.c:359
#: ../src/liblatexila/latexila-build-job.c:365
#, c-format
msgid "%s doesn't seem to be installed."
msgstr "Polecenie %s nie jest zainstalowane."
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:547
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:555
#, c-format
msgid "The file '%s' doesn't exist."
msgstr "Plik „%s” nie istnieje."
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:575
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:583
#, c-format
msgid "Failed to open '%s':"
msgstr "Otwarcie „%s” się nie powiodło:"
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:677
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:689
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otwieranie pliku %s"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:51
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:52
msgid "Figure - \\begin{figure}"
msgstr "Rysunek — \\begin{figure}"
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:192
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:194
msgid "Impossible to do the forward search."
msgstr "Wyszukiwanie do przodu jest niemożliwe."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:529
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:531
msgid "Can not communicate with evince."
msgstr "Nie można się połączyć z programem Evince."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:559
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:561
#, c-format
msgid "The file \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Plik „%s” nie istnieje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:593
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:595
msgid "The PDF file doesn't exist."
msgstr "Plik PDF nie istnieje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:644
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:646
msgid "The document is not saved."
msgstr "Dokument nie został zapisany."
......@@ -1713,11 +1713,11 @@ msgstr "Domyślne szablony"
msgid "Personal Templates"
msgstr "Osobiste szablony"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:122
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:124
msgid "New File..."
msgstr "Nowy plik…"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:129
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:131
#: ../src/main_window_file.vala:32
msgid "_New"
msgstr "_Nowy"
......@@ -1739,29 +1739,29 @@ msgstr "Nazwa nowego szablonu"
msgid "Choose an icon"
msgstr "Wybór ikony"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:332
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:336
msgid "Impossible to create the personal template."
msgstr "Utworzenie osobistego szablonu jest niemożliwe."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:141
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:143
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the template “%s”?"
msgstr "Na pewno usunąć szablon „%s”?"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:168
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:170
#, c-format
msgid "Error when deleting the template “%s”."
msgstr "Błąd podczas usuwania szablonu „%s”."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:226
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:230
msgid "Error when moving the template."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia szablonu."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:270
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:274
msgid "Delete"
msgstr "Usuwa"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:362
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:366
msgid "Manage Personal Templates"
msgstr "Zarządzanie osobistymi szablonami"
......@@ -2129,7 +2129,7 @@ msgid "_Set Language…"
msgstr "Usta_w język…"
#: ../src/main_window_tools.vala:32
msgid "Set the language used for the spell checking for the current document"
msgid "Set the language used for the spell-checking for the current document"
msgstr "Ustawia język używany do sprawdzania pisowni bieżącego dokumentu"
#: ../src/main_window_tools.vala:38
......@@ -2716,14 +2716,14 @@ msgstr "Automatyczne czyszczenie plików po zamknięciu programu"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:24
msgid ""
"The spell checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"The spell-checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"the Tools menu."
msgstr ""
"Ustawienia sprawdzania pisowni można zmieniać także dla konkretnych plików "
"w menu Narzędzia."
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:25
msgid "Default Spell Checking Settings"
msgid "Default Spell-Checking Settings"
msgstr "Domyślne ustawienia sprawdzania pisowni"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:26
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment