Commit b4ef5766 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 4b70f5b2
# Czech translation for latexila.
# Copyright (C) 2011 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015m 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-11 13:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 23:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-18 16:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-19 10:25+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -86,6 +86,10 @@ msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Převést postskriptový dokument do formátu PDF"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid "Integrated LaTeX environment"
msgstr "Integrované prostředí LaTeX"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
......@@ -95,21 +99,17 @@ msgstr ""
"pracovat vždy přímo s kódem LaTeX, ale přitom psaní tohoto kódu zjednodušit, "
"co nejvíce to jde."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands."
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
"Aby se vám snadněji psaly značky LaTeX, máte k dispozici automatické "
"doplňování a nabídkové a nástrojové lišty s hlavními přikazy LaTeX."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"Nové dokumenty se vytváří ze šablon. K dispozici jsou tlačítka pro překlad, "
"doplňování a nabídkové a nástrojové lišty s hlavními přikazy LaTeX. Nové "
"dokumenty se vytváří ze šablon. K dispozici jsou tlačítka pro překlad, "
"převod a zobrazení dokumentu jedním kliknutím. Snadná je i správa projektů "
"obsahujících více souborů .tex."
......@@ -539,12 +539,12 @@ msgstr "Osobní nástroj pro sestavení"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:291
#: ../src/document_tab.vala:294
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
#: ../src/main_window_file.vala:153 ../src/main_window.vala:757
#: ../src/main_window.vala:853 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/main_window_file.vala:153 ../src/main_window.vala:762
#: ../src/main_window.vala:858 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
......@@ -732,7 +732,7 @@ msgstr ""
"Nenalezeny žádné nepotřebné soubory použité při sestavení, které by bylo "
"možno smazat."
#: ../src/completion.vala:330
#: ../src/completion.vala:334
msgid "No matching proposal"
msgstr "Žádný odpovídající návrh"
......@@ -743,12 +743,12 @@ msgstr "Žádný odpovídající návrh"
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Řá %d, Sl %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:756
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:761
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Za_vřít bez ukládání"
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:762 ../src/main_window.vala:854
#: ../src/main_window.vala:767 ../src/main_window.vala:859
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
......@@ -775,104 +775,104 @@ msgid "Close document"
msgstr "Zavřít dokument"
#. main file
#: ../src/document_tab.vala:234 ../src/project_dialogs.vala:46
#: ../src/document_tab.vala:237 ../src/project_dialogs.vala:46
#: ../src/project_dialogs.vala:48 ../src/project_dialogs.vala:142
#: ../src/project_dialogs.vala:144 ../src/project_dialogs.vala:217
msgid "Main File"
msgstr "Hlavní soubor"
#: ../src/document_tab.vala:236
#: ../src/document_tab.vala:239
msgid "Main File:"
msgstr "Hlavní soubor:"
#: ../src/document_tab.vala:260
#: ../src/document_tab.vala:263
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Aktivovat „%s“"
#: ../src/document_tab.vala:279
#: ../src/document_tab.vala:282
#, c-format
msgid "The file %s changed on disk."
msgstr "Soubor „%s“ se na disku změnil."
#: ../src/document_tab.vala:284
#: ../src/document_tab.vala:287
msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
msgstr "Chcete zahodit své změny a soubor znovu načíst?"
#: ../src/document_tab.vala:286
#: ../src/document_tab.vala:289
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
#: ../src/document_tab.vala:290
#: ../src/document_tab.vala:293
msgid "_Reload"
msgstr "Z_novu načíst"
#: ../src/document.vala:134
#: ../src/document.vala:115
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
msgstr "Soubor „%s“ není možné načíst."
#: ../src/document.vala:212
#: ../src/document.vala:193
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Soubor „%s“ byl od svého načtení změněn."
#: ../src/document.vala:215
#: ../src/document.vala:196
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Pokud jej uložíte, budou externě provedené změny ztraceny. Přesto uložit?"
#: ../src/document.vala:218
#: ../src/document.vala:199
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Přesto _uložit"
#: ../src/document.vala:219
#: ../src/document.vala:200
msgid "_Don't Save"
msgstr "Neuklá_dat"
#: ../src/document.vala:231
#: ../src/document.vala:212
msgid "Impossible to save the file."
msgstr "Soubor není možné uložit."
#: ../src/document.vala:256
#: ../src/document.vala:237
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Chyba při pokusu o převod dokumentu do UTF-8"
#: ../src/document.vala:310
#: ../src/document.vala:291
msgid "Untitled Document"
msgstr "Nepojmenovaný dokument"
#: ../src/document.vala:594
#: ../src/document.vala:503
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
msgstr ""
"Soubor má dočasné umístění. Při restartu počítače mohou být data ztracena."
#: ../src/document.vala:595
#: ../src/document.vala:504
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Chcete soubor uložit na bezpečnější místo?"
#: ../src/document.vala:598 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:760
#: ../src/document.vala:507 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:765
msgid "Save _As"
msgstr "Uložit j_ako"
#: ../src/document.vala:599
#: ../src/document.vala:508
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/document_view.vala:367
#: ../src/document_view.vala:317
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgstr "Není k dispozici žádný slovník pro kontrolu pravopisu."
#. Help
#: ../src/document_view.vala:369 ../src/main_window.vala:62
#: ../src/document_view.vala:319 ../src/main_window.vala:62
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../src/document_view.vala:370 ../src/tab_info_bar.vala:77
#: ../src/document_view.vala:320
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
......@@ -909,31 +909,31 @@ msgid "File System"
msgstr "Souborový systém"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:536 ../src/main_window.vala:406
#: ../src/file_browser.vala:536 ../src/main_window.vala:411
msgid "File Browser"
msgstr "Procházení souborů"
#: ../src/latexila_app.vala:77
#: ../src/latexila_app.vala:78
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/latexila_app.vala:80
#: ../src/latexila_app.vala:81
msgid "Create new document"
msgstr "Vytvořit nový dokument"
#: ../src/latexila_app.vala:83
#: ../src/latexila_app.vala:84
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of LaTeXila"
msgstr "Vytvořit nové okno nejvyšší úrovně ve stávající instanci LaTeXila"
#: ../src/latexila_app.vala:217
#: ../src/latexila_app.vala:223
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME"
#: ../src/latexila_app.vala:256 ../src/main_window.vala:68
#: ../src/latexila_app.vala:262 ../src/main_window.vala:71
msgid "About LaTeXila"
msgstr "O aplikaci LaTeXila"
#: ../src/latexila_app.vala:257
#: ../src/latexila_app.vala:263
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -2252,58 +2252,58 @@ msgstr "Příručka _LaTeX"
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Příručka Kile LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:67 ../src/ui/menus.ui.h:5
#: ../src/main_window.vala:70 ../src/ui/menus.ui.h:5
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../src/main_window.vala:73
#: ../src/main_window.vala:76
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní lišta nástrojů"
#: ../src/main_window.vala:74
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "Show or hide the main toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt hlavní lištu nástrojů"
#. Translators: "Edit" here is an adjective.
#: ../src/main_window.vala:76
#: ../src/main_window.vala:79
msgid "_Edit Toolbar"
msgstr "Lišta úprav"
#: ../src/main_window.vala:77
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "Show or hide the edit toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt lištu nástrojů pro úpravy"
#: ../src/main_window.vala:78
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "_Side panel"
msgstr "Po_stranní panel"
#: ../src/main_window.vala:79
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "Show or hide the side panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní panel"
#: ../src/main_window.vala:80
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "_Bottom panel"
msgstr "S_podní panel"
#: ../src/main_window.vala:81
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "Show or hide the bottom panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt spodní panel"
#. Symbols
#: ../src/main_window.vala:402
#: ../src/main_window.vala:407
msgid "Symbols"
msgstr "Symboly"
#: ../src/main_window.vala:411
#: ../src/main_window.vala:416
msgid "Structure"
msgstr "Struktura"
#: ../src/main_window.vala:645
#: ../src/main_window.vala:650
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr "Tento soubor (%s) je již otevřen v jiném okně aplikace LaTeXila."
#: ../src/main_window.vala:647
#: ../src/main_window.vala:652
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
......@@ -2311,24 +2311,24 @@ msgstr ""
"Aplikace LaTeXila otevřela tento soubor bez umožnění úprav. Přesto jej "
"chcete upravit?"
#: ../src/main_window.vala:650
#: ../src/main_window.vala:655
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Přesto upravit"
#: ../src/main_window.vala:651
#: ../src/main_window.vala:656
msgid "Don't Edit"
msgstr "Neupravovat"
#: ../src/main_window.vala:753
#: ../src/main_window.vala:758
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu „%s“?"
#: ../src/main_window.vala:833
#: ../src/main_window.vala:838
msgid "Read-Only"
msgstr "Jen ke čtení"
#: ../src/main_window.vala:851
#: ../src/main_window.vala:856
msgid "Save File"
msgstr "Uložení souboru"
......@@ -2424,49 +2424,49 @@ msgstr "Přejít na řádek:"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Řádek, na který chcete přesunout kurzor"
#: ../src/search.vala:174
#: ../src/search.vala:172
msgid "Replace with"
msgstr "Nahradit za"
#: ../src/search.vala:182
#: ../src/search.vala:180
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#. replace all: image + label
#: ../src/search.vala:186
#: ../src/search.vala:184
msgid "Replace All"
msgstr "Nahradit vše"
#: ../src/search.vala:195
#: ../src/search.vala:193
msgid "All"
msgstr "vše"
#: ../src/search.vala:309
#: ../src/search.vala:307
msgid "Search for"
msgstr "Hledat"
#: ../src/search.vala:320
#: ../src/search.vala:318
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
#: ../src/search.vala:323
#: ../src/search.vala:321
msgid "Entire words only"
msgstr "Pouze celá slova"
#: ../src/search.vala:469
#: ../src/search.vala:467
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
#. Translators: the first %d is the position of the current search occurrence,
#. * and the second %d is the total number of search occurrences.
#.
#: ../src/search.vala:486
#: ../src/search.vala:484
#, c-format
msgid "Match %d of %d"
msgstr "Shoda %d z %d"
#. Translators: %d is the total number of search occurrences.
#: ../src/search.vala:491
#: ../src/search.vala:489
#, c-format
msgid "%d match"
msgid_plural "%d matches"
......@@ -2716,5 +2716,3 @@ msgstr "Zvýrazňovat pravopisné chyby"
msgid "Other"
msgstr "Ostatní"
#~ msgid "LaTeXila _Fundraiser"
#~ msgstr "_Podpořit projekt"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment