Commit 5e23c8e2 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent b98092a0
......@@ -6,10 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 07:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-28 13:18+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 09:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-05 23:36+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -97,7 +96,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"LaTeX GNOME, dříve nazývaný LaTeXila, je editor dokumentů ve formátu LaTeX "
"pro uživatelské prostředí GNOME. LaTeX GNOME vám umožní se soustředit na "
"obsah a strukturu dokumentu, místo toho abyste byli rozptylování jeho podáním."
"obsah a strukturu dokumentu, místo toho abyste byli rozptylování jeho "
"podáním."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -127,8 +127,8 @@ msgid ""
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
"LaTeX GNOME umí i další funkce, jako je kontrola pravopisu nebo přeskakování na "
"související pozice mezi soubory .tex a PDF."
"LaTeX GNOME umí i další funkce, jako je kontrola pravopisu nebo přeskakování "
"na související pozice mezi soubory .tex a PDF."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
......@@ -175,7 +175,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Zda pro úpravy textu používat výchozí systémové písmo s pevnou šířkou "
"namísto písma určeného pro LaTeX GNOME. Když je tato volby vypnutá, použije "
"se namísto systémového písma písmo s názvem uvedeným ve volbě „Písmo editoru“."
"se namísto systémového písma písmo s názvem uvedeným ve volbě „Písmo "
"editoru“."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
msgid "Editor Font"
......@@ -228,8 +229,8 @@ msgid ""
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Počet minut, po kterém LaTeX GNOME automaticky uloží změněné soubory. Má vliv "
"jen v případě, že je zapnutá volba „Automatické ukládání“."
"Počet minut, po kterém LaTeX GNOME automaticky uloží změněné soubory. Má "
"vliv jen v případě, že je zapnutá volba „Automatické ukládání“."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
......@@ -303,12 +304,12 @@ msgstr ""
"správně."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
msgid "Spell Checking Language"
msgid "Spell-Checking Language"
msgstr "Jazyk pro kontrolu pravopisu"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"Výchozí jazyk, který se má použít pro kontrolu pravopisu. Ponechte prázdné "
......@@ -542,9 +543,9 @@ msgstr "Osobní nástroj pro sestavení"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
......@@ -595,12 +596,12 @@ msgid "Remove"
msgstr "Odebrat"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:282
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
msgid "Move up"
msgstr "Posunout výš"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:294
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
msgid "Move down"
msgstr "Posunout níž"
......@@ -713,7 +714,7 @@ msgid "Do you really want to delete the build tool \"%s\"?"
msgstr "Chcete opravdu smazat nástroj pro sestavení „%s“?"
#: ../src/build_tools_preferences.vala:336 ../src/clean_build_files.vala:243
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:146
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:148
#: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
#: ../src/project_dialogs.vala:242 ../src/project_dialogs.vala:277
msgid "_Delete"
......@@ -846,7 +847,7 @@ msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/document_view.vala:312
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
msgstr "Není k dispozici žádný slovník pro kontrolu pravopisu."
#. Help
......@@ -1488,145 +1489,145 @@ msgstr "Matematické m_ezery"
msgid "_Small"
msgstr "_Malá"
#: ../src/latex_menu.vala:359
#: ../src/latex_menu.vala:358
msgid "Small - \\,"
msgstr "Malá – \\,"
#: ../src/latex_menu.vala:360
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "_Medium"
msgstr "Střed_ní"
#: ../src/latex_menu.vala:361
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "Medium - \\:"
msgstr "Střední – \\:"
#: ../src/latex_menu.vala:362
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "_Large"
msgstr "Ve_lká"
#: ../src/latex_menu.vala:363
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "Large - \\;"
msgstr "Ve_lká – \\;"
#. Math: Left Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:369
#: ../src/latex_menu.vala:366
msgid "_Left Delimiters"
msgstr "Oddělovače z_leva"
#: ../src/latex_menu.vala:370
#: ../src/latex_menu.vala:367
msgid "left ("
msgstr "levá ("
#: ../src/latex_menu.vala:372
#: ../src/latex_menu.vala:368
msgid "left ["
msgstr "levá ["
#: ../src/latex_menu.vala:374
#: ../src/latex_menu.vala:369
msgid "left { "
msgstr "levá { "
#: ../src/latex_menu.vala:376
#: ../src/latex_menu.vala:370
msgid "left <"
msgstr "levá <"
#: ../src/latex_menu.vala:378
#: ../src/latex_menu.vala:371
msgid "left )"
msgstr "levá )"
#: ../src/latex_menu.vala:380
#: ../src/latex_menu.vala:372
msgid "left ]"
msgstr "levá ]"
#: ../src/latex_menu.vala:382
#: ../src/latex_menu.vala:373
msgid "left }"
msgstr "levá }"
#: ../src/latex_menu.vala:384
#: ../src/latex_menu.vala:374
msgid "left >"
msgstr "levá >"
#: ../src/latex_menu.vala:386
#: ../src/latex_menu.vala:375
msgid "left ."
msgstr "levá ."
#. Math: Right Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:391
#: ../src/latex_menu.vala:379
msgid "Right _Delimiters"
msgstr "Oddělovače zp_rava"
#: ../src/latex_menu.vala:392
#: ../src/latex_menu.vala:380
msgid "right )"
msgstr "pravá )"
#: ../src/latex_menu.vala:394
#: ../src/latex_menu.vala:381
msgid "right ]"
msgstr "pravá ]"
#: ../src/latex_menu.vala:396
#: ../src/latex_menu.vala:382
msgid "right }"
msgstr "pravá }"
#: ../src/latex_menu.vala:398
#: ../src/latex_menu.vala:383
msgid "right >"
msgstr "pravá >"
#: ../src/latex_menu.vala:400
#: ../src/latex_menu.vala:384
msgid "right ("
msgstr "pravá ("
#: ../src/latex_menu.vala:402
#: ../src/latex_menu.vala:385
msgid "right ["
msgstr "pravá ["
#: ../src/latex_menu.vala:404
#: ../src/latex_menu.vala:386
msgid "right { "
msgstr "pravá { "
#: ../src/latex_menu.vala:406
#: ../src/latex_menu.vala:387
msgid "right <"
msgstr "pravá <"
#: ../src/latex_menu.vala:408
#: ../src/latex_menu.vala:388
msgid "right ."
msgstr "pravá ."
#. menus under toolitems
#: ../src/latex_menu.vala:423
#: ../src/latex_menu.vala:402
msgid "Sectioning"
msgstr "Členění"
#: ../src/latex_menu.vala:426
#: ../src/latex_menu.vala:405
msgid "Characters Sizes"
msgstr "Velikosti znaků"
#: ../src/latex_menu.vala:429
#: ../src/latex_menu.vala:408
msgid "References"
msgstr "Odkazy"
#: ../src/latex_menu.vala:432
#: ../src/latex_menu.vala:411
msgid "Presentation Environments"
msgstr "Prezentační prostředí"
#: ../src/latex_menu.vala:435
#: ../src/latex_menu.vala:414
msgid "Math Environments"
msgstr "Matematická prostředí"
#: ../src/liblatexila/latexila-build-job.c:359
#: ../src/liblatexila/latexila-build-job.c:365
#, c-format
msgid "%s doesn't seem to be installed."
msgstr "Vypadá to, že %s není nainstalován."
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:547
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:555
#, c-format
msgid "The file '%s' doesn't exist."
msgstr "Soubor „%s“ neexistuje."
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:575
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:583
#, c-format
msgid "Failed to open '%s':"
msgstr "Selhalo otevření „%s“:"
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:677
#: ../src/liblatexila/latexila-build-tool.c:689
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otevřít %s"
......@@ -1635,24 +1636,24 @@ msgstr "Otevřít %s"
msgid "Figure - \\begin{figure}"
msgstr "Obrázek – \\begin{figure}"
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:192
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:194
msgid "Impossible to do the forward search."
msgstr "Není možné hledat směrem vpřed."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:529
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:531
msgid "Can not communicate with evince."
msgstr "Nelze komunikovat s aplikací evince."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:559
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:561
#, c-format
msgid "The file \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Soubor „%s“ neexistuje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:593
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:595
msgid "The PDF file doesn't exist."
msgstr "Soubor PDF neexistuje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:644
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:646
msgid "The document is not saved."
msgstr "Dokument není uložen."
......@@ -1688,11 +1689,11 @@ msgstr "Výchozí šablony"
msgid "Personal Templates"
msgstr "Osobní šablony"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:122
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:124
msgid "New File..."
msgstr "Nový soubor…"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:129
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:131
#: ../src/main_window_file.vala:32
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
......@@ -1714,29 +1715,29 @@ msgstr "Název nové šablony"
msgid "Choose an icon"
msgstr "Vyberte ikonu"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:332
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:336
msgid "Impossible to create the personal template."
msgstr "Není možné vytvořit soukromou šablonu."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:141
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:143
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the template “%s”?"
msgstr "Chcete opravdu smazat šablonu „%s“?"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:168
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:170
#, c-format
msgid "Error when deleting the template “%s”."
msgstr "Chyba při mazání šablony „%s“."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:226
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:230
msgid "Error when moving the template."
msgstr "Chyba při přesunu šablony."
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:270
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:274
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:362
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:366
msgid "Manage Personal Templates"
msgstr "Správa osobních šablon"
......@@ -2104,7 +2105,7 @@ msgid "_Set Language…"
msgstr "Na_stavit jazyk…"
#: ../src/main_window_tools.vala:32
msgid "Set the language used for the spell checking for the current document"
msgid "Set the language used for the spell-checking for the current document"
msgstr ""
"Nastavit jazyk, který se bude používat pro kontrolu pravopisu v aktuálním "
"dokumentu"
......@@ -2693,14 +2694,14 @@ msgstr "Po zavření automaticky vymazat nepotřebné soubory"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:24
msgid ""
"The spell checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"The spell-checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"the Tools menu."
msgstr ""
"Nastavení kontroly pravopisu lze měnit také soubor od souboru přes nabídku "
"Nástroje."
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:25
msgid "Default Spell Checking Settings"
msgid "Default Spell-Checking Settings"
msgstr "Výchozí nastavení kontroly pravopisu"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:26
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment