Commit 4c0f1add authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 9d2ff01c
# Czech translation for latexila.
# Copyright (C) 2011 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-26 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-12 00:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 12:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-11 10:13+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -384,11 +384,11 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:39
msgid ""
"The <link xref=\"synctex#forward_search\">forward search</link> works for a "
"secondary file of a project."
"<link xref=\"synctex#from_tex_to_pdf\">Jumping from a .tex file to the PDF</"
"link> works for a secondary .tex file belonging to a project."
msgstr ""
"<link xref=\"synctex#forward_search\">Dopředné hledání</link> funguje pro "
"podružné soubory projektu."
"<link xref=\"synctex#from_tex_to_pdf\">Přechod ze souboru .tex do PDF</link> "
"funguje pro podružné soubory .tex projektu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/spell_checking.page:10
......@@ -553,17 +553,17 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/synctex.page:10
msgid "Forward and Backward Search"
msgstr "Dopředné a zpětné hledání"
msgid "Jumping Between .tex and PDF"
msgstr "Přecházení mezi .tex a PDF"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/synctex.page:13
msgid ""
"Synchronization between the document's *.tex files and the resulting PDF "
"output, opened with the <app>Evince</app> document viewer."
"Jumping between the document's *.tex files and the resulting PDF output, "
"opened with the <app>Evince</app> document viewer."
msgstr ""
"Synchronizace mezi soubory *.tex dokumentu a výsledným výstupem v PDF "
"otevřeným v prohlížeči dokumentů <app>Evince</app>."
"Přecházení mezi soubory *.tex dokumentu a výsledným výstupem v PDF otevřeným "
"v prohlížeči dokumentů <app>Evince</app>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/synctex.page:18
......@@ -576,31 +576,31 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:23
msgid "Forward Search: from .tex to PDF"
msgstr "Hledat vpřed: z .tex do PDF"
msgid "Jumping from .tex to PDF"
msgstr "Přecházení z .tex do PDF"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:25
msgid ""
"From a certain position in the .tex source file, jump to the corresponding "
"position in the PDF file."
"position in the PDF file. Also called “forward search”."
msgstr ""
"Z určeného místa ve zdrojovém souboru .tex skočí na odpovídající místo v "
"souboru PDF."
"souboru PDF. Tzv. „dopředné hledání“.1"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:28
msgid "There are different ways to do a forward search:"
msgstr "Jsou různé způsoby, jak dopředné hledání provést:"
msgid "There are different ways to do this action:"
msgstr "Jsou různé způsoby, jak tuto věc provést:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:30
msgid ""
"In the menu: <guiseq> <gui style=\"menu\">Search</gui> <gui style=\"menu"
"\">Search Forward</gui> </guiseq>"
"\">Jump to PDF</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"V nabídce: <guiseq> <gui style=\"menu\">Hledat</gui> <gui style=\"menu"
"\">Hledat vpřed</gui> </guiseq>"
"V nabídce: <guiseq><gui style=\"menu\">Hledat</gui> <gui style=\"menu"
"\">Přejít do PDF</gui></guiseq>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:36
......@@ -611,10 +611,10 @@ msgstr "Zmáčknutím <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>levý klik</key> </keyseq>"
#: C/synctex.page:44
msgid ""
"If a document is split into several .tex files, create a <link xref="
"\"projects\">project</link>. There is no need to mention the main file with "
"a LaTeX comment in each secondary .tex file, like it is explained in the "
"<link href=\"help:evince/synctex-search#forward-search\"> <app>Evince</app> "
"documentation. </link>"
"\"projects\">project</link>. Unlike what is explained in the <link href="
"\"help:evince/synctex-search#forward-search\"> <app>Evince</app> "
"documentation </link>, there is no need to mention the main file with a "
"LaTeX comment in each secondary .tex file."
msgstr ""
"Pokud je dokument rozdělen do více souborů .tex, vytvořte <link xref="
"\"projects\">projekt</link>. Není snad potřeba zmiňovat, že hlavní soubor je "
......@@ -624,12 +624,21 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:53
msgid "Backward Search"
msgstr "Zpětné hledání"
msgid "Jumping from PDF to .tex"
msgstr "Přecházení z PDF do .tex"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:55
msgid ""
"From a certain position in the PDF file, jump to the corresponding position "
"in the .tex source file. Also called “backward search”."
msgstr ""
"Z určeného místa v souboru PDF skočí na odpovídající místo ve zdrojovém "
"souboru .tex. Tzv. „zpětné hledání“."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:58
msgid ""
"In <app>Evince</app>, press <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>left click</key> </"
"keyseq>, and the corresponding position in the .tex file will be opened in "
"<app>LaTeXila</app>."
......@@ -639,10 +648,10 @@ msgstr ""
"příslušné místo v souboru .tex."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:63
#: C/synctex.page:66
msgid ""
"<app>Evince</app> have to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, the "
"backward search will not work."
"<app>Evince</app> has to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, jumping "
"from the PDF to the .tex file will not work."
msgstr ""
"Aplikace <app>Evince</app> musí být spuštěna z aplikace <app>LaTeXila</app>. "
"Jinak nebude zpětné hledání fungovat."
"Jinak přechod z PDF do souboru .tex nebude fungovat."
# Czech translation for latexila.
# Copyright (C) 2011 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015m 2016.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015m 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-18 16:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-19 10:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 12:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-11 10:04+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -543,8 +543,8 @@ msgstr "Osobní nástroj pro sestavení"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
#: ../src/main_window_file.vala:153 ../src/main_window.vala:762
#: ../src/main_window.vala:858 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/main_window_file.vala:153 ../src/main_window.vala:763
#: ../src/main_window.vala:859 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
......@@ -743,12 +743,12 @@ msgstr "Žádný odpovídající návrh"
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Řá %d, Sl %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:761
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:762
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Za_vřít bez ukládání"
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:767 ../src/main_window.vala:859
#: ../src/main_window.vala:768 ../src/main_window.vala:860
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
......@@ -854,7 +854,7 @@ msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Chcete soubor uložit na bezpečnější místo?"
#: ../src/document.vala:507 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:765
#: ../src/main_window.vala:766
msgid "Save _As"
msgstr "Uložit j_ako"
......@@ -867,7 +867,7 @@ msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgstr "Není k dispozici žádný slovník pro kontrolu pravopisu."
#. Help
#: ../src/document_view.vala:319 ../src/main_window.vala:62
#: ../src/document_view.vala:319 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
......@@ -909,7 +909,7 @@ msgid "File System"
msgstr "Souborový systém"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:536 ../src/main_window.vala:411
#: ../src/file_browser.vala:536 ../src/main_window.vala:412
msgid "File Browser"
msgstr "Procházení souborů"
......@@ -929,7 +929,7 @@ msgstr "Vytvořit nové okno nejvyšší úrovně ve stávající instanci LaTeX
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME"
#: ../src/latexila_app.vala:262 ../src/main_window.vala:71
#: ../src/latexila_app.vala:262 ../src/main_window.vala:72
msgid "About LaTeXila"
msgstr "O aplikaci LaTeXila"
......@@ -1651,24 +1651,24 @@ msgstr "Selhalo otevření „%s“:"
msgid "Open %s"
msgstr "Otevřít %s"
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:189
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:192
msgid "Impossible to do the forward search."
msgstr "Není možné hledat směrem vpřed."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:526
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:529
msgid "Can not communicate with evince."
msgstr "Nelze komunikovat s aplikací evince."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:556
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:559
#, c-format
msgid "The file \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Soubor „%s“ neexistuje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:590
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:593
msgid "The PDF file doesn't exist."
msgstr "Soubor PDF neexistuje."
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:641
#: ../src/liblatexila/latexila-synctex.c:644
msgid "The document is not saved."
msgstr "Dokument není uložen."
......@@ -2200,110 +2200,114 @@ msgid "Go to a specific line"
msgstr "Přejít na zadaný řádek"
#: ../src/main_window.vala:48
msgid "_Search Forward"
msgstr "_Hledat vpřed"
msgid "_Jump to PDF"
msgstr "_Přejít do PDF"
#: ../src/main_window.vala:49
msgid "Jump to the associated position in the PDF file"
msgstr "Skočit na přidružené místo v souboru PDF"
msgid ""
"Jump to the associated position in the PDF file. Another shortcut: Ctrl"
"+click, which works in both directions."
msgstr ""
"Přejít na odpovídající místo v souboru PDF. Jiná klávesová zkratka: Ctrl"
"+kliknutí, která funguje v obou směrech."
#. Projects
#: ../src/main_window.vala:52
#: ../src/main_window.vala:53
msgid "_Projects"
msgstr "_Projekty"
#: ../src/main_window.vala:53
#: ../src/main_window.vala:54
msgid "_New Project"
msgstr "_Nový projekt"
#: ../src/main_window.vala:54
#: ../src/main_window.vala:55
msgid "Create a new project"
msgstr "Vytvořit nový projekt"
#: ../src/main_window.vala:55
#: ../src/main_window.vala:56
msgid "_Configure Current Project"
msgstr "Nastavit a_ktuální projekt"
#: ../src/main_window.vala:56
#: ../src/main_window.vala:57
msgid "Change the main file of the current project"
msgstr "Změnit hlavní soubor aktuálního projektu"
#: ../src/main_window.vala:58
#: ../src/main_window.vala:59
msgid "_Manage Projects"
msgstr "_Správa projektů"
#: ../src/main_window.vala:59 ../src/project_dialogs.vala:187
#: ../src/main_window.vala:60 ../src/project_dialogs.vala:187
msgid "Manage Projects"
msgstr "Správa projektů"
#: ../src/main_window.vala:63
#: ../src/main_window.vala:64
msgid "_Contents"
msgstr "_Obsah"
#: ../src/main_window.vala:64
#: ../src/main_window.vala:65
msgid "Open the LaTeXila documentation"
msgstr "Otevřít dokumentaci aplikace LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:65
#: ../src/main_window.vala:66
msgid "_LaTeX Reference"
msgstr "Příručka _LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:66
#: ../src/main_window.vala:67
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Příručka Kile LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:70 ../src/ui/menus.ui.h:5
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/ui/menus.ui.h:5
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../src/main_window.vala:76
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní lišta nástrojů"
#: ../src/main_window.vala:77
#: ../src/main_window.vala:78
msgid "Show or hide the main toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt hlavní lištu nástrojů"
#. Translators: "Edit" here is an adjective.
#: ../src/main_window.vala:79
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "_Edit Toolbar"
msgstr "Lišta úprav"
#: ../src/main_window.vala:80
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "Show or hide the edit toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt lištu nástrojů pro úpravy"
#: ../src/main_window.vala:81
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "_Side panel"
msgstr "Po_stranní panel"
#: ../src/main_window.vala:82
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "Show or hide the side panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní panel"
#: ../src/main_window.vala:83
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "_Bottom panel"
msgstr "S_podní panel"
#: ../src/main_window.vala:84
#: ../src/main_window.vala:85
msgid "Show or hide the bottom panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt spodní panel"
#. Symbols
#: ../src/main_window.vala:407
#: ../src/main_window.vala:408
msgid "Symbols"
msgstr "Symboly"
#: ../src/main_window.vala:416
#: ../src/main_window.vala:417
msgid "Structure"
msgstr "Struktura"
#: ../src/main_window.vala:650
#: ../src/main_window.vala:651
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr "Tento soubor (%s) je již otevřen v jiném okně aplikace LaTeXila."
#: ../src/main_window.vala:652
#: ../src/main_window.vala:653
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
......@@ -2311,24 +2315,24 @@ msgstr ""
"Aplikace LaTeXila otevřela tento soubor bez umožnění úprav. Přesto jej "
"chcete upravit?"
#: ../src/main_window.vala:655
#: ../src/main_window.vala:656
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Přesto upravit"
#: ../src/main_window.vala:656
#: ../src/main_window.vala:657
msgid "Don't Edit"
msgstr "Neupravovat"
#: ../src/main_window.vala:758
#: ../src/main_window.vala:759
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu „%s“?"
#: ../src/main_window.vala:838
#: ../src/main_window.vala:839
msgid "Read-Only"
msgstr "Jen ke čtení"
#: ../src/main_window.vala:856
#: ../src/main_window.vala:857
msgid "Save File"
msgstr "Uložení souboru"
......@@ -2716,3 +2720,8 @@ msgstr "Zvýrazňovat pravopisné chyby"
msgid "Other"
msgstr "Ostatní"
#~ msgid "_Search Forward"
#~ msgstr "_Hledat vpřed"
#~ msgid "Jump to the associated position in the PDF file"
#~ msgstr "Skočit na přidružené místo v souboru PDF"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment