Commit 243b42ed authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent a177ad7a
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-latex\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-20 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-21 19:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-28 19:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-01 11:54+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr ""
"\\end{letter}\n"
"\\end{document}\n"
#: ../src/bottom_panel.vala:51 ../src/side_panel.vala:47
#: ../src/bottom_panel.vala:51
msgid "Hide panel"
msgstr "Dölj panel"
......@@ -538,8 +538,8 @@ msgstr "Personligt byggverktyg"
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:746
#: ../src/main_window.vala:803 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:744
#: ../src/main_window.vala:801 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
......@@ -598,7 +598,7 @@ msgid "Move down"
msgstr "Flytta ned"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:573 ../src/build_tools_preferences.vala:177
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:71 ../src/structure.vala:783
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:36 ../src/structure.vala:783
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
......@@ -730,12 +730,12 @@ msgstr "Inga byggfiler att städa upp."
msgid "No matching proposal"
msgstr "Inga matchande förslag"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:745
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:743
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Stäng _utan att spara"
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:751 ../src/main_window.vala:804
#: ../src/main_window.vala:749 ../src/main_window.vala:802
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
......@@ -764,67 +764,67 @@ msgstr "Strukturobjektet innehåller redan ett understycke."
msgid "Activate “%s”"
msgstr "Aktivera ”%s”"
#: ../src/document.vala:120
#: ../src/document.vala:117
#, c-format
msgid "Impossible to load the file “%s”."
msgstr "Omöjligt att läsa in filen ”%s”."
#: ../src/document.vala:202
#: ../src/document.vala:199
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Filen %s har ändrats sedan den lästes in."
#: ../src/document.vala:205
#: ../src/document.vala:202
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Om du sparar den så kan alla externa ändringar gå förlorade. Spara den ändå?"
#: ../src/document.vala:209
#: ../src/document.vala:206
msgid "_Save Anyway"
msgstr "_Spara ändå"
#: ../src/document.vala:210
#: ../src/document.vala:207
msgid "_Don’t Save"
msgstr "_Spara inte"
#: ../src/document.vala:227
#: ../src/document.vala:224
msgid "Impossible to save the file."
msgstr "Omöjligt att spara filen."
#: ../src/document.vala:255
#: ../src/document.vala:252
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Fel vid försök att konvertera dokumentet till UTF-8"
#: ../src/document.vala:484
#: ../src/document.vala:481
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
msgstr ""
"Filen har en temporär plats. Data kan gå förlorat efter omstart av din dator."
#: ../src/document.vala:485
#: ../src/document.vala:482
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Vill du spara filen på ett säkrare ställe?"
#: ../src/document.vala:486 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:749
#: ../src/document.vala:483 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:747
msgid "Save _As"
msgstr "_Spara som"
#: ../src/document.vala:487
#: ../src/document.vala:484
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/document_view.vala:308
#: ../src/document_view.vala:289
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
msgstr "Inga ordböcker tillgängliga för stavningskontroll."
#. Help
#: ../src/document_view.vala:310 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/document_view.vala:291 ../src/main_window.vala:61
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/document_view.vala:311
#: ../src/document_view.vala:292
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -861,142 +861,78 @@ msgid "File System"
msgstr "Filsystem"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:524 ../src/main_window.vala:450
#: ../src/file_browser.vala:524 ../src/main_window.vala:439
msgid "File Browser"
msgstr "Filbläddrare"
#: ../src/glatex_app.vala:79
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Visa programmets versionsnummer"
#: ../src/glatex_app.vala:82
msgid "Create new document"
msgstr "Skapa nytt dokument"
#: ../src/glatex_app.vala:85
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Skapa ett nytt toppnivåfönster i en befintlig instans av GNOME LaTeX"
#: ../src/glatex_app.vala:196
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX är en LaTeX-redigerare för GNOME-skrivbordet"
#: ../src/glatex_app.vala:225 ../src/main_window.vala:69
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "Om GNOME LaTeX"
#: ../src/glatex_app.vala:226
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till:\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
#. Sections and sub-sections
#. LaTeX
#: ../src/latex_menu.vala:30
msgid "_Sectioning"
msgstr "_Indelning"
#: ../src/latex_menu.vala:31
msgid "_References"
msgstr "_Referenser"
#: ../src/latex_menu.vala:33
msgid "_List Environments"
msgstr "_Listmiljöer"
#: ../src/latex_menu.vala:34
msgid "_Characters Sizes"
msgstr "_Teckenstorlekar"
#: ../src/latex_menu.vala:35
msgid "_Font Styles"
msgstr "_Teckenstilar"
#: ../src/latex_menu.vala:36
msgid "_Font Family"
msgstr "T_ypsnittsfamilj"
#: ../src/latex_menu.vala:37
msgid "F_ont Series"
msgstr "_Typsnittsserier"
#: ../src/latex_menu.vala:38
msgid "Fo_nt Shape"
msgstr "Typs_nittsform"
#: ../src/latex_menu.vala:39
msgid "_Tabular"
msgstr "_Tabell"
#: ../src/latex_menu.vala:41
msgid "_Spacing"
msgstr "_Blanksteg"
#: ../src/latex_menu.vala:42
msgid "International _Accents"
msgstr "Internationella _accenter"
#: ../src/latex_menu.vala:43
msgid "_Misc"
msgstr "_Diverse"
#. Math
#: ../src/latex_menu.vala:46
#: ../src/latex_menu.vala:32
msgid "_Math"
msgstr "_Matematik"
#: ../src/latex_menu.vala:47
#: ../src/latex_menu.vala:33
msgid "_Math Environments"
msgstr "_Matematiska miljöer"
#: ../src/latex_menu.vala:48
#: ../src/latex_menu.vala:34
msgid "Math _Functions"
msgstr "Matematik_funktioner"
#: ../src/latex_menu.vala:49
#: ../src/latex_menu.vala:35
msgid "Math Font _Styles"
msgstr "Stilar för matematiktyp_snitt"
#: ../src/latex_menu.vala:50
#: ../src/latex_menu.vala:36
msgid "Math _Accents"
msgstr "Matematik_accenter"
#: ../src/latex_menu.vala:51
#: ../src/latex_menu.vala:37
msgid "Math _Spaces"
msgstr "Matematik_blanksteg"
#: ../src/latex_menu.vala:52
#: ../src/latex_menu.vala:38
msgid "_Left Delimiters"
msgstr "_Vänsteravgränsare"
#: ../src/latex_menu.vala:53
#: ../src/latex_menu.vala:39
msgid "Right _Delimiters"
msgstr "_Högeravgränsare"
#. menus under toolitems
#: ../src/latex_menu.vala:67
msgid "Sectioning"
msgstr "Indelning"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:64
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX är en LaTeX-redigerare för GNOME-skrivbordet"
#: ../src/latex_menu.vala:70
msgid "Characters Sizes"
msgstr "Teckenstorlekar"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:67 ../src/main_window.vala:67
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "Om GNOME LaTeX"
#: ../src/latex_menu.vala:73
msgid "References"
msgstr "Referenser"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:68
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till:\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>"
#: ../src/latex_menu.vala:76
msgid "Presentation Environments"
msgstr "Presentationsmiljöer"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:94
#, c-format
msgid "Impossible to open the documentation: %s"
msgstr "Omöjligt att öppna dokumentationen: %s"
#: ../src/latex_menu.vala:79
msgid "Math Environments"
msgstr "Matematikmiljöer"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:121
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Visa programmets versionsnummer"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:124
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Skapa ett nytt toppnivåfönster i en befintlig instans av GNOME LaTeX"
#: ../src/liblatexila/latexila-app.c:127
msgid "Create a new document in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Skapa ett nytt dokument i en befintlig instans av GNOME LaTeX"
#: ../src/liblatexila/latexila-build-job.c:366
#, c-format
......@@ -1019,589 +955,663 @@ msgstr "Misslyckades med att öppna ”%s”:"
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:54 ../src/structure.vala:776
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:38
msgid "Reference to a label"
msgstr "Referens till en etikett"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:40
msgid "Page reference to a label"
msgstr "Sidreferens till en etikett"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:42
msgid "Add a word to the index"
msgstr "Lägg till ett ord till indexet"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:44
msgid "Footnote"
msgstr "Fotnot"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:46
msgid "Reference to a bibliography item"
msgstr "Referens till en källförteckning"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:68
msgid "Tabbing — \\begin{tabbing}"
msgstr "Tabbande — \\begin{tabbing}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:70
msgid "Tabular — \\begin{tabular}"
msgstr "Tabell — \\begin{tabular}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:72
msgid "Multicolumn — \\multicolumn"
msgstr "Multikolumn — \\multicolumn"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:74
msgid "Horizontal line — \\hline"
msgstr "Horisontell linje — \\hline"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:76
msgid "Vertical line — \\vline"
msgstr "Vertikal linje — \\vline"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:78
msgid "Horizontal line (columns specified) — \\cline"
msgstr "Vågrät linje (kolumner angivna) — \\cline"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:85
msgid "Frame — \\begin{frame}"
msgstr "Ram — \\begin{frame}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:87
msgid "Block — \\begin{block}"
msgstr "Stycke — \\begin{block}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:89
msgid "Two columns — \\begin{columns}"
msgstr "Två kolumner — \\begin{columns}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:95
msgid "New _Line"
msgstr "Ny _rad"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:96
msgid "New Line — \\\\"
msgstr "Ny rad — \\\\"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:98
msgid "New page — \\newpage"
msgstr "Ny sida — \\newpage"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:100
msgid "Line break — \\linebreak"
msgstr "Radbrytning — \\linebreak"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:102
msgid "Page break — \\pagebreak"
msgstr "Sidbrytning — \\pagebreak"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:104
msgid "Big skip — \\bigskip"
msgstr "Stort hopp — \\bigskip"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:106
msgid "Medium skip — \\medskip"
msgstr "Mellanhopp — \\medskip"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:108
msgid "Horizontal space — \\hspace"
msgstr "Horisontellt blanksteg — \\hspace"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:110
msgid "Vertical space — \\vspace"
msgstr "Vertikalt blanksteg — \\vspace"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:112
msgid "No paragraph indentation — \\noindent"
msgstr "Inget styckeindrag — \\noindent"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:118
msgid "Acute accent — \\'"
msgstr "Akut accent — \\'"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:119
msgid "Grave accent — \\`"
msgstr "Grav accent — \\`"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:120
msgid "Circumflex accent — \\^"
msgstr "Circumflex — \\^"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:121
msgid "Trema — \\\""
msgstr "Trema — \\\""
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:122
msgid "Tilde — \\~"
msgstr "Tilde — \\~"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:123
msgid "Macron — \\="
msgstr "Streck — \\="
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:124
msgid "Dot above — \\."
msgstr "Punkt ovanför — \\."
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:125
msgid "Caron — \\v"
msgstr "Hake — \\v"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:126
msgid "Breve — \\u"
msgstr "Breve — \\u"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:128
msgid "Double acute accent — \\H"
msgstr "Dubbel akut accent — \\H"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:129
msgid "Cedilla — \\c"
msgstr "Cedilj — \\c"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:130
msgid "Ogonek — \\k"
msgstr "Svans — \\k"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:131
msgid "Dot below — \\d"
msgstr "Punkt nedanför — \\d"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:132
msgid "Macron below — \\b"
msgstr "Streck nedanför — \\b"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:133
msgid "Ring — \\r"
msgstr "Ring — \\r"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:134
msgid "Tie — \\t"
msgstr "Dubbel breve — \\t"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:140
msgid "_Mathematical Environment — $…$"
msgstr "_Matematisk miljö — $…$"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:141
msgid "Mathematical Environment — $…$"
msgstr "Matematisk miljö — $…$"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:142
msgid "_Centered Formula — \\[…\\]"
msgstr "_Centrerad formel — \\[…\\]"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:143
msgid "Centered Formula — \\[…\\]"
msgstr "Centrerad formel — \\[…\\]"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:145
msgid "_Numbered Equation — \\begin{equation}"
msgstr "_Numrerad ekvation — \\begin{equation}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:146
msgid "Numbered Equation — \\begin{equation}"
msgstr "Numrerad ekvation — \\begin{equation}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:147
msgid "_Array of Equations — \\begin{align*}"
msgstr "_Vektor av ekvationer — \\begin{align*}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:148
msgid "Array of Equations — \\begin{align*}"
msgstr "Vektor av ekvationer — \\begin{align*}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:150
msgid "Numbered Array of _Equations — \\begin{align}"
msgstr "Numrerad vektor av _ekvationer — \\begin{align}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:151
msgid "Numbered Array of Equations — \\begin{align}"
msgstr "Numrerad vektor av ekvationer — \\begin{align}"
#. action, icon, label, accel, tooltip
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:173
msgid "_Sectioning"
msgstr "_Indelning"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:174
msgid "_References"
msgstr "_Referenser"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:175
msgid "_Environments"
msgstr "_Miljöer"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:176
msgid "_List Environments"
msgstr "_Listmiljöer"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:177
msgid "_Characters Sizes"
msgstr "_Teckenstorlekar"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:178
msgid "_Font Styles"
msgstr "_Teckenstilar"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:179
msgid "_Font Family"
msgstr "T_ypsnittsfamilj"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:180
msgid "F_ont Series"
msgstr "_Typsnittsserier"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:181
msgid "Fo_nt Shape"
msgstr "Typs_nittsform"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:182
msgid "_Tabular"
msgstr "_Tabell"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:183
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentation"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:184
msgid "_Spacing"
msgstr "_Blanksteg"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:185
msgid "International _Accents"
msgstr "Internationella _accenter"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:186
msgid "_Misc"
msgstr "_Diverse"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:191 ../src/structure.vala:776
msgid "Part"
msgstr "Del"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:56 ../src/structure.vala:777
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:193 ../src/structure.vala:777
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitel"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:58 ../src/structure.vala:778
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:195 ../src/structure.vala:778
msgid "Section"
msgstr "Avsnitt"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:60 ../src/structure.vala:779
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:197 ../src/structure.vala:779
msgid "Sub-section"
msgstr "Underavsnitt"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:62 ../src/structure.vala:780
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:199 ../src/structure.vala:780
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Under-underavsnitt"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:64 ../src/structure.vala:781
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:201 ../src/structure.vala:781
msgid "Paragraph"
msgstr "Stycke"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:66 ../src/structure.vala:782
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:203 ../src/structure.vala:782
msgid "Sub-paragraph"
msgstr "Understycke"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:73
msgid "Reference to a label"
msgstr "Referens till en etikett"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:75
msgid "Page reference to a label"
msgstr "Sidreferens till en etikett"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:77
msgid "Add a word to the index"
msgstr "Lägg till ett ord till indexet"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:79
msgid "Footnote"
msgstr "Fotnot"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:81
msgid "Reference to a bibliography item"
msgstr "Referens till en källförteckning"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:86
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:208
msgid "Center — \\begin{center}"
msgstr "Centrera — \\begin{center}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:88
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:210
msgid "Align Left — \\begin{flushleft}"
msgstr "Vänsterjustera — \\begin{flushleft}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:90
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:212
msgid "Align Right — \\begin{flushright}"
msgstr "Högerjustera — \\begin{flushright}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:92
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:214
msgid "Figure — \\begin{figure}"
msgstr "Figur — \\begin{figure}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:94
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:216
msgid "Table — \\begin{table}"
msgstr "Tabell — \\begin{table}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:96
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:218
msgid "Quote — \\begin{quote}"
msgstr "Citat — \\begin{quote}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:98
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:220
msgid "Quotation — \\begin{quotation}"
msgstr "Blockcitat — \\begin{quotation}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:100
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:222
msgid "Verse — \\begin{verse}"
msgstr "Vers — \\begin{verse}"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:102
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c: