lv.po 78.9 KB
Newer Older
1
2
3
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
4
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2018.
5
6
7
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
8
9
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 15:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-10 20:04+0200\n"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
11
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
12
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
13
"Language: lv\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
17
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
20

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
21
22
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:165
23
24
25
msgid "View PDF"
msgstr "Skatīt PDF"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
26
27
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:44
28
msgid "View the PDF file"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
29
msgstr "Skatīt PDF datn"
30

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
31
32
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:164
33
34
35
msgid "View DVI"
msgstr "Skatīt DVI"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
36
37
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:50
38
msgid "View the DVI file"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
39
msgstr "Skatīt DVI datni"
40

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
41
42
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:166
43
44
45
msgid "View PS"
msgstr "Skatīt PS"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
46
47
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:56
48
msgid "View the PostScript file"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
49
msgstr "Skatīt PostScript datni"
50

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
51
52
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:64
53
msgid "Create a PDF file from LaTeX sources with the \"pdflatex\" command"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
54
msgstr "Izveidot PDF datni no LaTeX pirmkoda ar “pdflatex” komandu"
55

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
56
57
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:70
58
msgid "Create a DVI file from LaTeX sources with the \"latex\" command"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
59
msgstr "Izveidot DVI datni no LaTeX pirmkoda ar “latex” komandu"
60

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
61
62
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:78
63
64
65
msgid "Run BibTeX (bibliography)"
msgstr "Izpildīt BibTeX (bibliogrāfija)"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
66
67
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:84
68
69
70
msgid "Run MakeIndex"
msgstr "Izpildīt MakeIndex"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
71
72
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:92
73
74
75
msgid "Convert the DVI document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PDF formātā"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
76
77
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:98
78
79
80
msgid "Convert the DVI document to the PostScript format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PostScript formātā"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
81
82
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:104
83
84
85
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot PostScript dokumentu PDF formātā"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
86
87
88
89
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "LaTeXila"
msgid "LaTeX editor"
msgstr "LaTeX redaktors"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
90

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop, previously named "
"LaTeXila. GNOME LaTeX permits to concentrate on the content and the "
"structure of the document instead of being distracted by its presentation."
msgstr ""
"GNOME LaTeX ir LaTeX redaktors GNOME videi, iepriekš dēvēts par "
"LaTeXila. GNOME LaTeX ļauj koncentrēties uz dokumenta saturu un struktūru,"
" nevis tā prezentāciju."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
"Lai palīdzētu rakstīt LaTeX atzīmes, ir pieejama automātiskā pabeigšana, kā"
" arī izvēlnes un rīkjoslas ar galvenajām komandām. Jauni dokumenti tiek"
" veidoti no veidnēm. Ir pieejamas kompilēšanas, konvertēšanas un gatava"
" dokumenta skatīšanas pogas, kas ir viena klikšķa attālumā. Projekti satur"
" vairākas .tex datnes, kas ir viegli pārvaldāmas."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"A side panel contains three components: the document structure to easily "
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and a file "
"browser."
msgstr ""
"Sānu joslā ir trīs komponentes — dokumenta struktūra, lai varētu tajā viegli"
" pārvietoties; saraksts ar simboliem, kurus var ievietot dokumentā un datņu"
" pārlūks."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
124

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
"GNOME LaTeX ir arī citas iespējas, piemēram, pareizrakstības pārbaude un"
" pāriešana uz atbilstošo vietu starp .tex datni un PDF."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "LaTeX komandu pabeigšana"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:7
#| msgid "View the PDF file"
msgid "Generating the PDF file"
msgstr "Ģenerē PDF datni"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Show or hide the side panel"
msgid "Document structure in the side panel"
msgstr "Dokumenta struktūra ir sānu panelī"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:1
#| msgid "Editor"
msgid "LaTeX Editor"
msgstr "LaTeX redaktors"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:2
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
153
154
155
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "Rediģēt LaTeX dokumentus"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
156
157
158
159
160
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:3
msgid "text;tex;latex;editor;documents;"
msgstr "teksts;tex;latex;redaktors;dokumenti;"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:4
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
161
162
163
msgid "Open a New Window"
msgstr "Atvērt jaunu logu"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
164
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:5
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
165
166
167
msgid "Open a New Document"
msgstr "Atvērt jaunu dokumentu"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
168
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:1
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
169
170
171
msgid "Use Default Font"
msgstr "Lietot noklusējuma fontu"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
172
173
174
175
176
177
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:2
#| msgid ""
#| "Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
#| "instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, "
#| "then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
#| "the system font."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
178
179
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
180
181
182
"instead of a font specific to GNOME LaTeX. If this option is turned off, "
"then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
"the system font."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
183
184
msgstr ""
"Vai teksta rediģēšanai lietot sistēmas noklusēto fiksēta platuma fontu nevis "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
185
186
"GNOME LaTeX specifisko fontu. Ja šī iespēja ir izslēgta, tad opcijā"
" “Redaktora "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
187
188
"fonts” norādītais fonts tiks lietots sistēmas fonta vietā."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
189
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
190
191
192
msgid "Editor Font"
msgstr "Redaktora fonts"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
193
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:4
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
194
195
196
197
198
199
200
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Pielāgots fonts, kas tiks izmantos rediģēšanas laukā. Šī iespēja darbosies "
"tikai tad, ja būs izslēgta “Lietot noklusējuma fontu” iespēja."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
201
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:5
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
202
203
204
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stila shēma"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
205
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:6
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
206
207
208
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "GtkSourceView stila shēmas ID, kas tiks izmantota teksta krāsošanai."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
209
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:7
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
210
211
212
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Izveidot rezerves kopijas"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
213
214
215
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:8
#| msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
msgid "Whether GNOME LaTeX should create backup copies for the files it saves."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
216
msgstr ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
217
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu izveidot rezerves kopijas datnēm, ko tā saglabā."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
218

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
219
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:9
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
220
221
222
msgid "Autosave"
msgstr "Automātiski saglabāt"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
223
224
225
226
227
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:10
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
#| "interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
#| "option."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
228
msgid ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
229
"Whether GNOME LaTeX should automatically save modified files after a time "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
230
231
232
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
233
"Vai GNOME LaTeX automātiski jāsaglabā izmainītās datnes pēc laika intervāla. "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
234
235
"Jūs varat iestatīt šo laika intervālu ar “Automātiskās saglabāšanas "
"intervāls” opciju."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
236

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
237
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:11
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
238
239
240
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automātiskās saglabāšanas intervāls"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
241
242
243
244
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:12
#| msgid ""
#| "Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
#| "files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
245
msgid ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
246
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
247
248
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
249
250
"Minūšu skaits, pēc kurām GNOME LaTeX automātiski saglabās izmainītās datnes."
" Šī "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
251
252
"funkcija strādās tikai tad, ja opcija “Automātiski saglabāt” būs ieslēgta."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
253
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
254
255
256
257
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Startējoties atkal atvērt datnes"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
258
259
260
261
262
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:14
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgid ""
"Whether GNOME LaTeX should reopen the files that was opened the last time."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
263
msgstr ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
264
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu atkārtoti atvērt datnes, kas bija atvērtas "
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
265
"iepriekšējā reizē."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
266

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
267
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:15
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
268
269
270
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabulācijas izmērs"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
271
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:16
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
272
273
274
275
276
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Nosaka atstarpju skaitu, kuru rādīt tabulācijas rakstzīmju vietā."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
277
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:17
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
278
279
280
msgid "Insert spaces"
msgstr "Ievietot atstarpes"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
281
282
283
284
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:18
#| msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgid "Whether GNOME LaTeX should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāievieto atstarpes tabulāciju vietā."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
285

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
286
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:19
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
287
288
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Aizmirstiet tabulāciju trūkumu"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
289

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
290
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:20
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
291
292
293
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Aizmirstiet, ka neizmantojat tabulācijas."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
294
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:21
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
295
296
297
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Rādīt rindu numurus"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
298
299
300
301
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:22
#| msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgid "Whether GNOME LaTeX should display line numbers in the editing area."
msgstr "Vai GNOME LaTeX rediģēšanas laukā būtu jārāda rindu numuri."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
302

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
303
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:23
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
304
305
306
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Izcelt aktīvo rindu"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
307
308
309
310
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:24
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight the current line."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ tekošā rinda."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
311

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
312
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:25
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
313
314
315
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Izcelt savstarpēji saistītās iekavas"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:26
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight matching brackets."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ savstarpēji atbilstošas iekavas."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:27
msgid "Highlight Misspelled Words"
msgstr "Izcelt nepareizi uzrakstītos vārdus"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Vai nepareizi uzrakstītos vārdus izcelt pēc noklusējuma."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
#| msgid "Spell checking"
msgid "Spell Checking Language"
msgstr "Pareizrakstības pārbaudes valoda"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
333

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
334
335
336
337
338
339
340
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"Noklusējuma valoda, ko izmantot pareizrakstības pārbaudei. Iestatiet kā tukšu"
" virkni, lai valodu izvēlētos, balstoties uz vidi."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
341

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
342
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:31
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
343
344
345
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Galvenā rīkjosla ir redzama"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
346
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:32
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
347
348
349
350
351
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
msgstr ""
"Vai galvenajai rīkjoslai (atvērt datni, aizvērt, būvēt, ...) jābūt redzamai."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
352
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:33
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
353
354
355
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Redaktora rīkjosla ir redzama"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
356
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:34
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
357
358
359
360
361
362
363
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
msgstr ""
"Vai redaktora rīkjoslai (treknraksts, slīpraksts, rakstzīmju izmēri, ...) "
"jābūt redzamai."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
364
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:35
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
365
366
367
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sānu rūts ir redzama"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
368
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:36
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
369
370
371
372
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Vai rūtij rediģēšanas loga kreisajā malā būtu jābūt redzamai."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
373
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:37
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
374
375
376
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Apakšējā rūts ir redzama"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
377
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:38
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
378
379
380
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr "Vai apakšējai rūtij, kurā ir būvēšanas skats, ir jābūt redzamai."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
381
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:39
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
382
383
384
msgid "Side panel component"
msgstr "Sānu rūts komponente"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
385
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:40
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
386
387
388
389
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Sānu rūts aktīvā komponente. 0: simboli. 1: datņu pārlūks. 2: struktūra."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
390

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
391
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:41
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
392
393
394
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades brīdinājumus"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
395
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:42
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
396
397
398
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades sliktās kastes"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
399
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:43
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
400
401
402
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interaktīva pabeigšana"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
403
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:44
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
404
405
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Automātiski rādīt LaTeX komandu piedāvājumus"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
406

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
407
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:45
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
408
409
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Minimālais rakstzīmju skaits interaktīvai pabeigšanai"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
410

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
411
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:46
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
412
413
414
415
416
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Minimālais rakstzīmju skaits pēc “\\” interaktīvai LaTeX komandu pabeigšanai"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
417

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
418
419
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:47
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:22
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
420
421
422
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Neprasīt apstiprinājumu, kad uzkopj"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
423
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:48
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
424
425
426
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Automātiski uzkopt"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
427
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:49
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
428
429
430
431
432
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Automātiski attīrīt datnes pēc aizvēršanas. Jābūt atzīmētam no-confirm-clean."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
433
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:50
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
434
msgid "File extensions for the clean-up"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
435
436
msgstr "Datņu paplašinājumi uzkopšanai"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
437
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:51
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
438
439
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr "Datņu paplašinājumu saraksts uzkopšanai; atdalīti ar atstarpēm"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
440

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
441
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:52
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
442
443
444
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Aktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
445
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:53
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
446
447
448
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir aktivēti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
449
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:54
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
450
451
452
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Deaktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
453
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:55
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
454
455
456
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir deaktivēti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
457
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:56
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
458
459
460
msgid "Current directory"
msgstr "Pašreizējā direktorija"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
461
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:57
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
462
463
464
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "Datņu pārlūka pašreizējās direktorijas URI"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
465
466
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:58
#: ../src/file_browser.vala:348
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
467
468
469
msgid "Show build files"
msgstr "Rādīt būvēšanas datnes"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
470
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:59
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
471
472
473
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr ""
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
474
475
"Rādīt datnes ar paplašinājumiem, kas atrodas preferences.latex.clean-"
"extensions."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
476

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
477
478
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:60
#: ../src/file_browser.vala:356
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
479
480
481
msgid "Show hidden files"
msgstr "Rādīt slēptas datnes"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
482
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:61
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
483
484
485
msgid "Show files beginning with a dot."
msgstr "Rādīt datnes, kas sākas ar punktu."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
486
#. (itstool) path: template/babel
487
#. This must be translated by a usepackage LaTeX command.
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
488
#: article.xml:8 beamer.xml:8 book.xml:8 report.xml:8
489
490
491
492
493
494
495
496
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"% babel package or equivalent\n"
msgstr ""
"\n"
"% babel pakotne vai ekvivalenta\n"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
497
498
#. (itstool) path: template/translatableChunk
#: letter.xml:2
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"\\documentclass[a4paper,11pt]{letter}\n"
"\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
"\\usepackage[utf8]{inputenc}\n"
"\\usepackage{lmodern}\n"
"\n"
"\\address{Your name\\\\Your address\\\\Your phone number}\n"
"\\signature{Your name}\n"
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
512
513
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of"
" the destination}\n"
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
"% corps of the letter\n"
"\n"
"\\closing{Yours sincerely,}\n"
"\n"
"%\\cc{Other destination}\n"
"%\\ps{PS: PostScriptum}\n"
"%\\encl{Enclosures}\n"
"\n"
"\\end{letter}\n"
"\\end{document}\n"
msgstr ""
"\n"
"\\documentclass[a4paper,11pt]{letter}\n"
"\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
"\\usepackage[utf8]{inputenc}\n"
"\\usepackage{lmodern}\n"
"\n"
"\\address{Jūsu vārds\\\\adrese\\\\un tālruņa numurs}\n"
"\\signature{Jūsu vārds}\n"
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Galamērķis\\\\Galamērķa adrese\\\\Galamērķa tālruņa numurs}\n"
"\n"
"\\opening{Godājamais,}\n"
"\n"
"% vēstules pamatdaļa\n"
"\n"
"\\closing{Ar cieņu,}\n"
"\n"
"%\\cc{Cits galamērķis}\n"
"%\\ps{PS: PostScriptum}\n"
"%\\encl{Pielikumi}\n"
"\n"
"\\end{letter}\n"
"\\end{document}\n"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
554
555
556
557
#: ../src/bottom_panel.vala:53 ../src/side_panel.vala:85
msgid "Hide panel"
msgstr "Slēpt rūti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
#: ../src/build_tool_dialog.vala:71
#| msgid "Personal build tools"
msgid "Personal Build Tool"
msgstr "Personīgais būvēšanas rīks"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:73 ../src/project_dialogs.vala:123
msgid "_Apply"
msgstr "_Pielietot"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:77
#| msgid "Build Tool (read-only)"
msgid "Default Build Tool (read-only)"
msgstr "Noklusējuma būvēšanas rīks (tikai lasāms)"

#. icon-name
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
586
#. label
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
587
#: ../src/build_tool_dialog.vala:158
588
589
590
msgid "Execute"
msgstr "Izpildīt"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
591
#: ../src/build_tool_dialog.vala:162
592
593
594
msgid "Convert"
msgstr "Konvertēt"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
595
596
#. FIXME don't use Stock
#: ../src/build_tool_dialog.vala:163
597
msgid "View File"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
598
msgstr "Skatīt datni"
599

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
600
601
602
603
#. In all cases, the text must be selectable, but there is no property
#. for that. So set as editable, but in read-only mode the edited text
#. isn't changed (see below).
#: ../src/build_tool_dialog.vala:231
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
604
605
606
msgid "Commands"
msgstr "Komandas"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
607
#: ../src/build_tool_dialog.vala:241
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
608
609
610
msgid "Post Processor"
msgstr "Pēcprocesors"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
611
#: ../src/build_tool_dialog.vala:271 ../src/build_tools_preferences.vala:297
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
612
613
614
msgid "Add..."
msgstr "Pievienot..."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
615
#: ../src/build_tool_dialog.vala:288 ../src/build_tools_preferences.vala:314
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
616
617
msgid "Remove"
msgstr "Izņemt"
618

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
619
620
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
621
622
623
msgid "Move up"
msgstr "Pārvietot augšup"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
624
625
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
626
627
628
msgid "Move down"
msgstr "Pārvietot lejup"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
629
630
#: ../src/build_tool_dialog.vala:573 ../src/build_tools_preferences.vala:177
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:783
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
631
632
633
msgid "Label"
msgstr "Etiķete"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
634
#: ../src/build_tool_dialog.vala:578
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
635
636
637
msgid "You can select this arrow and copy/paste it!"
msgstr "Jūs varat izvēlēties šo bultu un kopēt / ielīmēt to!"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
638
#: ../src/build_tool_dialog.vala:594
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
639
640
641
msgid "Description"
msgstr "Apraksts"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
642
#: ../src/build_tool_dialog.vala:600
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
643
644
msgid "File extensions for which the build tool can be executed."
msgstr "Datņu paplašinājumi, uz kā var izpildīt būvēšanas rīku."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
645

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
646
#: ../src/build_tool_dialog.vala:601
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
647
648
649
msgid "The extensions are separated by spaces."
msgstr "Paplašinājumus atdala ar atstarpēm."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
650
#: ../src/build_tool_dialog.vala:602
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
651
652
653
msgid "If it is empty, all extensions are allowed."
msgstr "Ja tukšs, ir atļauti visi paplašinājumi."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
654
#: ../src/build_tool_dialog.vala:604
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
655
656
657
msgid "Extensions"
msgstr "Paplašinājumi"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
658
#: ../src/build_tool_dialog.vala:609
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
659
660
661
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
662
#. Placeholders
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
663
#: ../src/build_tool_dialog.vala:616
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
664
665
666
msgid "Placeholders:"
msgstr "Vietturi:"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
667
#: ../src/build_tool_dialog.vala:620
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
668
669
msgid "The active document's filename."
msgstr "Aktīvā dokumenta datnes nosaukums."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
670

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
671
#: ../src/build_tool_dialog.vala:621 ../src/build_tool_dialog.vala:626
672
msgid "If the active document belongs to a project, the main file is chosen."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
673
msgstr "Ja aktīvais dokuments pieder projektam, tiks izvēlēta galvenā datne."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
674

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
675
#: ../src/build_tool_dialog.vala:625
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
676
677
msgid "The active document's filename without its extension."
msgstr "Aktīvā dokumenta datnes nosaukums bez tā paplašinājuma."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
678

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
679
#: ../src/build_tool_dialog.vala:675
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
680
681
682
msgid "Jobs"
msgstr "Darbi"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
683
#: ../src/build_tool_dialog.vala:681
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
684
685
msgid "List of files to open after executing the build jobs."
msgstr "Saraksts ar datnēm, ko atvērt pēc būvēšanas darbu izpildes."
686

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
687
#: ../src/build_tool_dialog.vala:682
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
688
689
msgid "The files are separated by spaces."
msgstr "Datnes tiek atdalītas ar atstarpēm."
690

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
691
#: ../src/build_tool_dialog.vala:683
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
692
693
msgid "You should use the placeholders to specify the files."
msgstr "Jums vajadzētu izmantot vietturus, lai norādītu datnes."
694

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
695
#: ../src/build_tool_dialog.vala:686
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
696
697
msgid "Files to open"
msgstr "Datnes, ko atvērt"
698

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
699
#: ../src/build_tools_preferences.vala:57
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
700
701
702
msgid "Build Tools"
msgstr "Būvēšanas rīki"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
703
704
705
#: ../src/build_tools_preferences.vala:113
#| msgid "Default build tools"
msgid "Default Build Tools"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
706
707
msgstr "Noklusējuma būvēšanas rīki"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
708
709
710
#: ../src/build_tools_preferences.vala:134
#| msgid "Personal build tools"
msgid "Personal Build Tools"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
711
712
msgstr "Personīgie būvēšanas rīki"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
713
#: ../src/build_tools_preferences.vala:168
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
714
715
716
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivēts"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
#: ../src/build_tools_preferences.vala:241
msgid "View the properties (read-only)"
msgstr "Skatīt īpašības (tikai lasāms)"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:246
#| msgid "Quit the program"
msgid "Edit the properties"
msgstr "Rediģēt īpašības"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:266
#| msgid "Create Backup Copies"
msgid "Create a copy"
msgstr "Izveidot kopiju"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:281
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
732
733
734
735
#, c-format
msgid "%s [copy]"
msgstr "%s [kopija]"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
736
#: ../src/build_tools_preferences.vala:332
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
737
738
739
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the build tool \"%s\"?"
msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst būvēšanas rīku “%s”?"
740

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
741
742
743
744
745
746
747
748
#: ../src/build_tools_preferences.vala:336 ../src/clean_build_files.vala:243
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:148
#: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
#: ../src/project_dialogs.vala:242 ../src/project_dialogs.vala:277
#| msgid "delete"
msgid "_Delete"
msgstr "_Dzēst"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
749
#: ../src/clean_build_files.vala:267
750
msgid "Do you really want to delete these files?"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
751
msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst šīs datnes?"
752
753

#. secondary label
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
754
#: ../src/clean_build_files.vala:272
755
msgid "Select the files you want to delete:"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
756
msgstr "Izvēlieties datnes, ko vēlaties dzēst:"
757

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
758
#: ../src/clean_build_files.vala:336
759
msgid "No build file to clean up."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
760
msgstr "Nav būvēšanas datnes, ko uzkopt."
761

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
762
#: ../src/completion.vala:334
763
764
765
766
767
msgid "No matching proposal"
msgstr "Nav atbilstošu priekšlikumu"

#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for
#. "Column". Please, use abbreviations if possible.
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
768
#: ../src/custom_statusbar.vala:45
769
770
771
772
#, c-format
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Rin %d, kol %d"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
773
774
775
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:759
#| msgid "Close without Saving"
msgid "Close _without Saving"
776
777
msgstr "Aizvērt nesaglabājot"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
778
779
780
781
782
783
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:765 ../src/main_window.vala:818
#| msgid "_Save All"
msgid "_Save"
msgstr "_Saglabāt"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
784
#: ../src/dialogs.vala:66
785
786
787
788
789
790
791
#, c-format
msgid ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr ""
"Ir %d dokumenti ar nesaglabātām izmaiņām. Saglabāt izmaiņas pirms "
"aizvēršanas?"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
792
#: ../src/dialogs.vala:72
793
794
795
msgid "Select the documents you want to save:"
msgstr "Izvēlieties dokumentus, kurus vēlaties saglabāt:"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
796
#: ../src/dialogs.vala:129
797
798
799
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Ja nesaglabāsiet, visas izmaiņas tiks neatgriezeniski zaudētas."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
800
#: ../src/document_structure.vala:720
801
msgid "The structure item already contains a sub-paragraph."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
802
msgstr "Struktūras vienums jau satur apakšrindkopu."
803

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
804
#: ../src/document_tab.vala:147
805
806
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
807
msgstr "Aktivizēt “%s”"
808

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
809
#: ../src/document_tab.vala:166
810
811
#, c-format
msgid "The file %s changed on disk."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
812
msgstr "Datne %s ir mainījusies uz diska."
813

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
814
#: ../src/document_tab.vala:171
815
msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
816
msgstr "Vai vēlaties atmest izmaiņas un no jauna atvērt datni?"
817

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
818
#: ../src/document_tab.vala:173
819
msgid "Do you want to reload the file?"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
820
msgstr "Vai vēlaties vēlreiz ielādēt šo datni?"
821

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
822
823
824
825
#: ../src/document_tab.vala:177
#| msgid "Reload"
msgid "_Reload"
msgstr "Pā_rlādēt"
826

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
827
#: ../src/document.vala:128
828
829
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
830
msgstr "Nevar ielādēt datni “%s”."
831

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
832
#: ../src/document.vala:210
833
834
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
835
msgstr "Kopš nolasīšanas datne %s ir rediģēta."
836

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
837
#: ../src/document.vala:213
838
839
840
841
842
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Ja saglabāsiet to visas citur veiktās izmaiņas varētu tikt pazaudētas. Vai "
"tomēr saglabāt?"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
843
844
845
846
#: ../src/document.vala:217
#| msgid "Save Anyway"
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Tomēr _saglabāt"
847

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
848
849
850
851
#: ../src/document.vala:218
#| msgid "Don't Save"
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nesaglabāt"
852

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
853
#: ../src/document.vala:235
854
msgid "Impossible to save the file."
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
855
msgstr "Nevar saglabāt datni."
856

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
857
#: ../src/document.vala:263
858
859
860
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Kļūda, mēģinot konvertēt dokumentu uz UTF-8"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
861
#: ../src/document.vala:492
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
862
863
864
865
866
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
msgstr "Datnei ir pagaidu vieta. Dati var pazust pēc datora pārstartēšanas."

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
867
#: ../src/document.vala:493
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
868
869
870
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Vai vēlaties saglabāt šo datni drošākā vietā?"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
#: ../src/document.vala:494 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:763
#| msgid "_Save All"
msgid "Save _As"
msgstr "S_aglabāt kā"

#: ../src/document.vala:495
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"

#: ../src/document_view.vala:312
#| msgid "Activate or disable the spell checking"
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgstr "Preizrakstības pārbaudei nav pieejamu vārdnīcu"

#. Help
#: ../src/document_view.vala:314 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"

#: ../src/document_view.vala:315
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"

#: ../src/file_browser.vala:219
897
msgid "Go to the home directory"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
898
msgstr "Iet uz mājas direktoriju"
899

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
900
#: ../src/file_browser.vala:234
901
902
903
msgid "Go to the parent directory"
msgstr "Iet uz vecāka direktoriju"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
904
#: ../src/file_browser.vala:250
905
906
907
msgid "Go to the active document directory"
msgstr "Iet uz aktīvā dokumenta direktoriju"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
#: ../src/file_browser.vala:290
#| msgid "Open a file"
msgid "Open in a file manager"
msgstr "Atvērt datņu pārvaldniekā"

#: ../src/file_browser.vala:292
#| msgid "Save the current file with a different name"
msgid "Open the current directory in a file manager"
msgstr "Atvērt pašreizējo direktoriju datņu pārvaldniekā"

#: ../src/file_browser.vala:314
#| msgid "Open a file"
msgid "Open in a terminal"
msgstr "Atvērt terminālī"

#: ../src/file_browser.vala:315
#| msgid "Save the current file with a different name"
msgid "Open the current directory in a terminal"
msgstr "Atvērt pašreizējo direktoriju terminālī"

#: ../src/file_browser.vala:405
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
929
930
msgid "File System"
msgstr "Datņu sistēma"
931

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
932
#. File browser
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
933
#: ../src/file_browser.vala:524 ../src/main_window.vala:456
934
msgid "File Browser"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
935
msgstr "Datņu pārlūks"
936

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
#: ../src/latexila_app.vala:79
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rādīt lietotnes versiju"

#: ../src/latexila_app.vala:82
msgid "Create new document"
msgstr "Izveidot jaunu dokumentu"

#: ../src/latexila_app.vala:85
#| msgid "Create a new top-level window in an existing instance of LaTeXila"
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Izveidot jaunu virslīmeņa logu esošajā GNOME LaTeX instancē"

#: ../src/latexila_app.vala:210
#| msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX ir LaTeX redaktors the GNOME darbvirsmā"

#: ../src/latexila_app.vala:239 ../src/main_window.vala:71
#| msgid "About LaTeXila"
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "Par GNOME LaTeX"

#: ../src/latexila_app.vala:240
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"

964
#. LaTeX: Sectioning
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
965
#: ../src/latex_menu.vala:32
966
967
968
msgid "_Sectioning"
msgstr "Vir_sraksti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
969
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:776
970
971
972
msgid "Part"
msgstr "Daļa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
973
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:777
974
975
976
msgid "Chapter"
msgstr "Nodaļa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
977
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:778
978
979
980
msgid "Section"
msgstr "Sadaļa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
981
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:779
982
983
984
msgid "Sub-section"
msgstr "Apakšsadaļa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
985
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:780
986
987
988
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Apakšapakšsadaļa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
989
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:781
990
msgid "Paragraph"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
991
msgstr "Rindkopa"
992

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
993
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:782
994
msgid "Sub-paragraph"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
995
msgstr "Apakšrindkopa"
996
997

#. LaTeX: References
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
998
#: ../src/latex_menu.vala:50
999
msgid "_References"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1000
msgstr "No_rādes"
1001

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1002
#: ../src/latex_menu.vala:54
1003
1004
1005
msgid "Reference to a label"
msgstr "Norāde uz etiķeti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1006
#: ../src/latex_menu.vala:56
1007
1008
1009
msgid "Page reference to a label"
msgstr "Lapas norāde uz etiķeti"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1010
#: ../src/latex_menu.vala:58
1011
1012
1013
msgid "Add a word to the index"
msgstr "Pievienot vārdu pie indeksa"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1014
#: ../src/latex_menu.vala:60
1015
1016
1017
msgid "Footnote"
msgstr "Vēre"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1018
#: ../src/latex_menu.vala:62
1019
1020
1021
msgid "Reference to a bibliography item"
msgstr "Norāde uz bibliogrāfijas ierakstu"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1022
#: ../src/latex_menu.vala:68
1023
msgid "Center - \\begin{center}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1024
msgstr "Vidus — \\begin{center}"
1025

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1026
#: ../src/latex_menu.vala:70
1027
msgid "Align Left - \\begin{flushleft}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1028
msgstr "Līdzināt pie kreisās — \\begin{flushleft}"
1029

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1030
#: ../src/latex_menu.vala:72
1031
msgid "Align Right - \\begin{flushright}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1032
msgstr "Līdzināt pie labās — \\begin{flushright}"
1033

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1034
#: ../src/latex_menu.vala:74
1035
msgid "Table - \\begin{table}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1036
msgstr "Tabula — \\begin{table}"
1037

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1038
#: ../src/latex_menu.vala:76
1039
msgid "Quote - \\begin{quote}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1040
msgstr "Citāts — \\begin{quote}"
1041

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1042
#: ../src/latex_menu.vala:78
1043
msgid "Quotation - \\begin{quotation}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1044
msgstr "Citējums — \\begin{quotation}"
1045

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1046
#: ../src/latex_menu.vala:80
1047
msgid "Verse - \\begin{verse}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1048
msgstr "Dzeja — \\begin{verse}"
1049

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1050
#: ../src/latex_menu.vala:82
1051
msgid "Verbatim - \\begin{verbatim}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1052
msgstr "Burtiski — \\begin{verbatim}"
1053

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1054
#: ../src/latex_menu.vala:84
1055
msgid "Minipage - \\begin{minipage}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1056
msgstr "Minilapa — \\begin{minipage}"
1057

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1058
#: ../src/latex_menu.vala:86
1059
msgid "Title page - \\begin{titlepage}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1060
msgstr "Titullapa — \\begin{titlepage}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1061

1062
#. LaTeX: list environments
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1063
#: ../src/latex_menu.vala:90
1064
1065
1066
msgid "_List Environments"
msgstr "_Sarakstu vides"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1067
#: ../src/latex_menu.vala:92
1068
msgid "Bulleted List - \\begin{itemize}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1069
msgstr "Aizzīmēts saraksts — \\begin{itemize}"
1070

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1071
#: ../src/latex_menu.vala:94
1072
msgid "Enumeration - \\begin{enumerate}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1073
msgstr "Numurēts saraksts — \\begin{enumerate}"
1074

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1075
#: ../src/latex_menu.vala:96
1076
msgid "Description - \\begin{description}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1077
msgstr "Apraksts — \\begin{description}"
1078

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1079
#: ../src/latex_menu.vala:98
1080
msgid "Custom list - \\begin{list}"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1081
msgstr "Pielāgots saraksts — \\begin{list}"
1082

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1083
#: ../src/latex_menu.vala:100
1084
msgid "List item - \\item"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1085
msgstr "Saraksta elements — \\item"
1086
1087

#. LaTeX: character sizes
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1088
#: ../src/latex_menu.vala:104
1089
1090
1091
1092
msgid "_Characters Sizes"
msgstr "_Rakstzīmju izmēri"

#. LaTeX: font styles
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1093
#: ../src/latex_menu.vala:118
1094
1095
1096
msgid "_Font Styles"
msgstr "_Fontu stili"

Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1097
#: ../src/latex_menu.vala:120
1098
msgid "Bold - \\textbf"
Rūdolfs Mazurs's avatar
Rūdolfs Mazurs committed
1099
msgstr "Treknraksts — \\textbf"