Commit 61703e11 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 4626f403
......@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"games&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-20 13:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-22 16:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-26 13:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-25 22:43+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Games.desktop.in.h:1
#: ../data/ui/collection-header-bar.ui.h:1 ../data/ui/display-header-bar.ui.h:1
#: ../src/ui/application.vala:17
#: ../src/ui/application.vala:18
msgid "Games"
msgstr "Hry"
......@@ -137,6 +137,10 @@ msgid "Loading"
msgstr "Načítá se"
#: ../data/ui/collection-header-bar.ui.h:2
msgid "Add game files…"
msgstr "Přidat soubory s hrami…"
#: ../data/ui/collection-header-bar.ui.h:3
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
......@@ -204,14 +208,14 @@ msgstr "Opravdu chcete skončit?"
msgid "All unsaved progress will be lost."
msgstr "Všechny neuložené postupy budou ztraceny."
#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:4 ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:3
#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:3 ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../data/ui/remote-display.ui.h:1
msgid "Use the game’s own window to play it"
msgstr "K hraní hry použijte její vlastní okno"
......@@ -229,47 +233,57 @@ msgid "Resume last game?"
msgstr "Obnovit poslední hru?"
#: ../data/ui/resume-dialog.ui.h:2
msgid "Resume"
msgstr "Obnovit"
#: ../data/ui/resume-dialog.ui.h:3
msgid "Restart"
msgstr "Od začátku"
#: ../data/ui/resume-dialog.ui.h:3
msgid "Resume"
msgstr "Obnovit"
#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:1
msgid "Resuming failed. Do you want to to restart the game?"
msgid "Resuming failed. Do you want to restart the game?"
msgstr "Obnovení selhalo. Chcete hru spustit od začátku?"
#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:2
#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:3
msgid "Reset"
msgstr "Od začátku"
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:56
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:48
#, c-format
msgid "Invalid command “%s”."
msgstr "Neplatný příkaz „%s“."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:84
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:58
#, c-format
msgid "Tracker listed file not found: “%s”."
msgstr "Soubor, který poskytl Tracker, nebyl nalezen: „%s“"
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:90
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:64
#, c-format
msgid "Couldn’t parse desktop entry “%s”."
msgstr "Nelze zpracovat spouštěcí soubor „%s“."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:103
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:74
#, c-format
msgid "“%s” shouldn’t be displayed."
msgstr "„%s“ by se neměla zobrazovat."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:77
#, c-format
msgid "“%s” is hidden."
msgstr "„%s“ je skrytá."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:86
#, c-format
msgid "“%s” has blacklisted category “%s”."
msgstr "„%s“ má na černé listině kategorii „%s“."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:112
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:95
#, c-format
msgid "“%s” has blacklisted executable “%s”."
msgstr "„%s“ má na černé listině spustitelný soubor „%s“."
#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:119
#: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:102
#, c-format
msgid "“%s” is blacklisted."
msgstr "„%s“ je na černé listině."
......@@ -293,54 +307,45 @@ msgstr "Nejedná se o platný balíček LÖVE: „%s“"
msgid "Invalid MAME game id “%s” for “%s”."
msgstr "Neplatné id „%s“ hry MAME pro „%s“."
#: ../plugins/master-system/src/master-system-header.vala:69
msgid "The file doesn’t have a Master System header."
msgstr "Soubor nemá hlavičku Master System."
#: ../plugins/playstation/src/playstation-header.vala:49
#, c-format
msgid "Invalid PlayStation header: disc ID not found in “%s”."
msgstr "Neplatná hlavička PlayStation: ID disku nebylo nalezeno v „%s“."
#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-header.vala:65
#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-header.vala:84
#: ../plugins/sega-cd/src/sega-cd-header.vala:44
#: ../plugins/sega-cd/src/sega-cd-header.vala:63
msgid "The file doesn’t have a Genesis/Sega 32X/Sega CD/Sega Pico header."
msgstr "Soubor nemá hlavičku Genesis/Sega 32X/Sega CD/Sega Pico."
#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:119
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:42
#: ../plugins/sega-cd/src/sega-cd-plugin.vala:78
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:62
#, c-format
msgid "The file “%s” doesn’t have a track."
msgstr "Soubor „%s“ neobsahuje žádnou stopu."
#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:125
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:48
#: ../plugins/sega-cd/src/sega-cd-plugin.vala:84
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:68
#, c-format
msgid "The file “%s” doesn’t have a valid binary file format."
msgstr "Soubor „%s“ nemá platný formát binárního souboru."
#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:128
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:51
#: ../plugins/sega-cd/src/sega-cd-plugin.vala:87
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:71
#, c-format
msgid "The file “%s” doesn’t have a valid track mode for track %d."
msgstr "Soubor „%s“ nemá žádný platný režim stopy pro stopu %d."
#: ../plugins/playstation/src/playstation-game-factory.vala:65
#, c-format
msgid "Disc with disc_id %s is unknown"
msgstr "Disk s disc_id %s je neznámý."
#: ../plugins/playstation/src/playstation-header.vala:49
#, c-format
msgid "Invalid PlayStation header: disc ID not found in “%s”."
msgstr "Neplatná hlavička PlayStation: ID disku nebylo nalezeno v „%s“."
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-header.vala:54
msgid "The file doesn’t have a Sega Saturn header."
msgstr "Soubor nemá hlavičku Sega Saturn."
# c-format
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:55
#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:75
#, c-format
msgid "The file “%s” doesn’t have a valid Sega Saturn binary file."
msgstr "Soubor „%s“ není platný binární soubor Sega Saturn."
#: ../plugins/steam/src/steam-game-source.vala:99
#: ../plugins/steam/src/steam-plugin.vala:45
#, c-format
msgid "Couldn’t get Steam appid from manifest “%s”."
msgstr "Z manifestu „%s“ nelze získat Steam appid."
......@@ -429,20 +434,20 @@ msgstr "Pro ID disku „%s“ nebylo nalezeno žádné ID sady disků."
msgid "No disc found for disc ID “%s”."
msgstr "Pro ID disku „%s“ nebyl nalezen žádný disk."
#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.vala:12
#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.c:236
msgid "The mapping string can’t be null."
msgstr "Mapovací řetězec nemůže být bez hodnoty."
#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.vala:15
#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.c:245
msgid "The mapping string can’t be empty."
msgstr "Mapovací řetězec nemůže být prázdný."
#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.vala:42
#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:284
#, c-format
msgid "Unable to open file “%s”: %s"
msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“: %s"
#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.vala:46
#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:297
#, c-format
msgid "Evdev is unable to open “%s”: %s"
msgstr "Evdev nemůže otevřít „%s“: %s"
......@@ -497,184 +502,217 @@ msgid "Atari 7800"
msgstr "Atari 7800"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:15
msgid "Atari Lynx"
msgstr "Atari Lynx"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:17
msgid "DOOM"
msgstr "DOOM"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:17
#: ../src/retro/retro-platform.vala:19
msgid "Dreamcast"
msgstr "Dreamcast"
#. translators: only released in eastern Asia
#: ../src/retro/retro-platform.vala:20
#: ../src/retro/retro-platform.vala:22
msgid "Famicom Disk System"
msgstr "Famicom Disk System"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:22
#: ../src/retro/retro-platform.vala:24
msgid "Game Boy"
msgstr "Game Boy"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:24
#: ../src/retro/retro-platform.vala:26
msgid "Game Boy Color"
msgstr "Game Boy Color"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:26
#: ../src/retro/retro-platform.vala:28
msgid "Game Boy Advance"
msgstr "Game Boy Advance"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:28
#: ../src/retro/retro-platform.vala:30
msgid "Nintendo GameCube"
msgstr "Nintendo GameCube"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:30
#: ../src/retro/retro-platform.vala:32
msgid "Game Gear"
msgstr "Game Gear"
#. translators: the "Multiple Arcade Machine Emulator"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:33
#: ../src/retro/retro-platform.vala:35
msgid "MAME"
msgstr "MAME"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:35
#: ../src/retro/retro-platform.vala:37
msgid "MS-DOS"
msgstr "MS-DOS"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:39
msgid "Neo Geo Pocket"
msgstr "Neo Geo Pocket"
#. translators: known as "Famicom" in eastern Asia
#: ../src/retro/retro-platform.vala:38
#: ../src/retro/retro-platform.vala:42
msgid "Nintendo Entertainment System"
msgstr "Nintendo Entertainment System"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:40
#: ../src/retro/retro-platform.vala:44
msgid "Nintendo 64"
msgstr "Nintendo 64"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:42
#: ../src/retro/retro-platform.vala:46
msgid "Nintendo DS"
msgstr "Nintendo DS"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:44
#: ../src/retro/retro-platform.vala:48
msgid "Nintendo 3DS"
msgstr "Nintendo 3DS"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:46
#: ../src/retro/retro-platform.vala:50
msgid "PlayStation"
msgstr "PlayStation"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:48
#: ../src/retro/retro-platform.vala:52
msgid "PlayStation 2"
msgstr "PlayStation 2"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:50
#: ../src/retro/retro-platform.vala:54
msgid "PlayStation 3"
msgstr "PlayStation 3"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:52
#: ../src/retro/retro-platform.vala:56
msgid "PlayStation 4"
msgstr "PlayStation 4"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:54
#: ../src/retro/retro-platform.vala:58
msgid "PlayStation Portable"
msgstr "PlayStation Portable"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:56
#: ../src/retro/retro-platform.vala:60
msgid "PlayStation Vita"
msgstr "PlayStation Vita"
#. translators: known as "Mega Drive 32X", "Mega 32X" or "Super 32X" in other places
#: ../src/retro/retro-platform.vala:59
#: ../src/retro/retro-platform.vala:63
msgid "Genesis 32X"
msgstr "Genesis 32X"
#. translators: known as "Mega-CD" in most of the world
#: ../src/retro/retro-platform.vala:62
#: ../src/retro/retro-platform.vala:66
msgid "Sega CD"
msgstr "Sega CD"
#. translators: known as "Mega-CD 32X" in most of the world
#: ../src/retro/retro-platform.vala:65
#: ../src/retro/retro-platform.vala:69
msgid "Sega CD 32X"
msgstr "Sega CD 32X"
#. translators: known as "Mega Drive" in most of the world
#: ../src/retro/retro-platform.vala:68
#: ../src/retro/retro-platform.vala:72
msgid "Sega Genesis"
msgstr "Sega Genesis"
#. translators: also known as "Sega Mark III" in eastern asia
#: ../src/retro/retro-platform.vala:71
#: ../src/retro/retro-platform.vala:75
msgid "Sega Master System"
msgstr "Sega Master System"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:73
#: ../src/retro/retro-platform.vala:77
msgid "Sega Pico"
msgstr "Sega Pico"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:75
#: ../src/retro/retro-platform.vala:79
msgid "Sega Saturn"
msgstr "Sega Saturn"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:77
#: ../src/retro/retro-platform.vala:81
msgid "SG-1000"
msgstr "SG-1000"
#. translators: known as "Super Famicom" in eastern Asia
#: ../src/retro/retro-platform.vala:80
#: ../src/retro/retro-platform.vala:84
msgid "Super Nintendo Entertainment System"
msgstr "Super Nintendo Entertainment System"
#. translators: known as "PC Engine" in eastern Asia and France
#: ../src/retro/retro-platform.vala:83
#: ../src/retro/retro-platform.vala:87
msgid "TurboGrafx-16"
msgstr "TurboGrafx-16"
#. translators: known as "CD-ROM²" in eastern Asia and France
#: ../src/retro/retro-platform.vala:86
#: ../src/retro/retro-platform.vala:90
msgid "TurboGrafx-CD"
msgstr "TurboGrafx-CD"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:88
#: ../src/retro/retro-platform.vala:92
msgid "Wii"
msgstr "Wii"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:90
#: ../src/retro/retro-platform.vala:94
msgid "Wii U"
msgstr "Wii U"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:92
#: ../src/retro/retro-platform.vala:96
msgid "WiiWare"
msgstr "WiiWare"
#: ../src/retro/retro-runner.vala:218
#: ../src/retro/retro-platform.vala:98
msgid "WonderSwan"
msgstr "WonderSwan"
#: ../src/retro/retro-platform.vala:100
msgid "WonderSwan Color"
msgstr "WonderSwan Color"
#: ../src/retro/retro-runner.vala:209
#, c-format
msgid "No game file found for media “%s”."
msgstr "Pro médium „%s“ nebyl nalezen soubor s hrou."
#: ../src/retro/retro-runner.vala:213
#, c-format
msgid "Invalid game file: “%s”."
msgstr "Neplatný soubor s hrou: „%s“"
#: ../src/retro/retro-runner.vala:263
#: ../src/retro/retro-runner.vala:260
#, c-format
msgid "No module found for “%s”."
msgstr "Pro „%s“ nebyl nalezen žádný modul."
#: ../src/retro/retro-runner.vala:584
#: ../src/retro/retro-runner.vala:598
#, c-format
msgid "The system “%s” isn’t supported yet, but full support is planned."
msgstr "Systém „%s“ není zatím podporován, ale plná podpora je v plánu."
#: ../src/retro/retro-runner.vala:587
#: ../src/retro/retro-runner.vala:601
msgid "The system isn’t supported yet, but full support is planned."
msgstr "Systém není zatím podporován, ale plná podpora je v plánu."
#: ../src/ui/application.vala:174
#: ../src/ui/application.vala:120
msgid "Select game files"
msgstr "Výběr souborů s hrami"
#: ../src/ui/application.vala:121
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: ../src/ui/application.vala:122
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
#: ../src/ui/application.vala:280
msgid "GNOME Games"
msgstr "Hry GNOME"
#: ../src/ui/application.vala:176
#: ../src/ui/application.vala:282
msgid "A video game player for GNOME"
msgstr "Hraní videoher pro GNOME"
#: ../src/ui/application.vala:180
#: ../src/ui/application.vala:286
msgid "Learn more about GNOME Games"
msgstr "Zjistěte si více o Hrách GNOME"
#: ../src/ui/application.vala:187
#: ../src/ui/application.vala:293
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -695,17 +733,17 @@ msgstr "Problém! Nelze spustit „%s“"
msgid "Oops! Unable to run the game"
msgstr "Problém! Hru nelze spustit"
#: ../src/ui/media-selector.vala:33
#: ../src/ui/media-selector.vala:27
#, c-format
msgid "Media %d"
msgstr "Médium %d"
#. same as video-filters in gschema
#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:29
#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:26
msgid "Smooth"
msgstr "vyhlazený"
#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:29
#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:26
msgid "Sharp"
msgstr "ostrý"
......@@ -762,21 +800,27 @@ msgstr "%s:%lu: Neočekávaný konec řádku, byl očekáván symbol."
msgid "%s:%lu: Unexpected token %s, expected end of line."
msgstr "%s:%lu: Neočekávaný symbol %s, byl očekáván konec řádku."
msgid "Invalid command: it doesn't have any argument."
msgstr "Neplatný příkaz: nemá žádný argument."
#~ msgid "The file doesnt have a Master System header."
#~ msgstr "Soubor nemá hlavičku Master System."
msgid "Couldn't run game: module '%s' not found."
msgstr "Nelze spustit hru: modul „%s“ nebyl nalezen."
#~ msgid "Disc with disc_id %s is unknown"
#~ msgstr "Disk s disc_id %s je neznámý."
msgid ""
"Couldn't run game: module '%s' not found and no module found for MIME types "
"%s."
msgstr ""
"Nelze spustit hru: modul „%s“ nebyl nalezen a pro typ MIME %s nebyl nalezen "
"žádný modul."
#~ msgid "Invalid command: it doesn't have any argument."
#~ msgstr "Neplatný příkaz: nemá žádný argument."
msgid "Couldn't write snapshot."
msgstr "Nelze zapsat snímek."
#~ msgid "Couldn't run game: module '%s' not found."
#~ msgstr "Nelze spustit hru: modul „%s“ nebyl nalezen."
#~ msgid ""
#~ "Couldn't run game: module '%s' not found and no module found for MIME "
#~ "types %s."
#~ msgstr ""
#~ "Nelze spustit hru: modul „%s“ nebyl nalezen a pro typ MIME %s nebyl "
#~ "nalezen žádný modul."
#~ msgid "Couldn't write snapshot."
#~ msgstr "Nelze zapsat snímek."
#, fuzzy
#~ msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment