Commit 2eecdbe5 authored by Bruno Coudoin's avatar Bruno Coudoin
Browse files

updated

parent 61780c0d
2005-08-24 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
* nn.po: Updated Norwegian Nynorsk by Karl Ove Hufthammer
2005-08-24 Jose JORGE <jjorge@free.fr>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
2005-08-23 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation
......
......@@ -8,16 +8,29 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-19 19:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-19 21:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-22 18:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-22 20:10+0200\n"
"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../boards/administration.xml.in.h:1
msgid "GCompris Administration Menu"
msgstr "Administreringsmeny for GCompris"
#: ../boards/administration.xml.in.h:2 ../boards/algebra_group.xml.in.h:2
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2 ../boards/boards.xml.in.h:2
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2 ../boards/computer.xml.in.h:2
#: ../boards/experience.xml.in.h:2 ../boards/fun.xml.in.h:2
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
#: ../boards/mouse.xml.in.h:1 ../boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Venstreklikk med musa for å velja aktivitet."
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1 ../src/boards/advanced_colors.c:86
msgid "Advanced colors"
msgstr "Avanserte fargar"
......@@ -324,14 +337,16 @@ msgstr "mørk gulgrøn"
msgid ""
"A multiplication with two numbers is displayed. At the right of the equal "
"sign, give the product. Use the left and right arrows to modify the product, "
"and press the Enter key to check your answer."
"and press the Enter key to check your answer. You can control the speed of "
"the timer in the GCompris configuration dialog."
msgstr ""
"Eit gongestykke med to tal er vist. Skriv inn produktet av dei to tala til "
"Eit gongestykke med to tal vert vist. Skriv inn produktet av dei to tala til "
"høgre for likheitsteiknet. Bruk venstre og høgre piltast for å endra på "
"svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett."
"svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett. Du kan endra farten frå "
"oppsettdialogen."
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2 ../src/boards/algebra.c:98
msgid "Answer some algebra questions"
msgstr "Svar på nokre reknestykke."
......@@ -351,14 +366,6 @@ msgstr "Øv på gongetabellen"
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Matte"
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
#: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
#: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
#: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
#: ../boards/mouse.xml.in.h:1 ../boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Venstreklikk med musa for å velja aktivitet."
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -404,11 +411,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"A substraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equal sign, give the difference. Use the left and right arrows to modify "
"your answer, and press the Enter key to check the result."
"your answer, and press the Enter key to check the result. You can control "
"the speed of the timer in the GCompris configuration dialog."
msgstr ""
"Eit addisjonsstykke med to tal er vist. Skriv inn differansen mellom dei to "
"tala til høgre for likheitsteiknet. Bruk venstre og høgre piltast for å "
"endra på svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett."
"Eit subtraksjonsstykke med to tal vert vist. Skriv inn differansen mellom "
"dei to tala til høgre for likheitsteiknet. Bruk venstre og høgre piltast for "
"å endra på svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett. Du kan endra "
"farten frå oppsettdialogen."
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
......@@ -426,11 +435,13 @@ msgstr "Enkel subtraksjon. Du må kunna kjenna att skrivne tal."
msgid ""
"A addition problem with two numbers is displayed. At the right of the equal "
"sign, give the sum. Use the left and right arrows to modify the sum, and the "
"Enter key to check your answer."
"Enter key to check your answer. You can control the speed of the timer in "
"the GCompris configuration dialog."
msgstr ""
"Eit addisjonsstykke med to tal er vist. Skriv inn summen av dei to tala til "
"høgre for likheitsteiknet. Bruk venstre og høgre piltast for å endra på "
"svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett."
"Eit addisjonsstykke med to tal vert vist. Skriv inn summen av dei to tala "
"til høgre for likheitsteiknet. Bruk venstre og høgre piltast for å endra på "
"svaret, og trykk «Enter» for å sjå om det er rett. Du kan endra farten frå "
"oppsettdialogen."
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -629,19 +640,23 @@ msgstr "Du må kunna bruka musa."
#: ../boards/billard.xml.in.h:2
msgid ""
"Point and click on the ball to set the speed and direction of the ball. The "
"closer you click to the center, the slower the ball moves."
"Point and click on the ball to set its speed and direction. The closer you "
"click to the center, the slower the ball moves."
msgstr ""
"Trykk på biljardkula for å velja kor raskt og i kva retning du vil senda "
"han. Dess nærare midten av kula du trykkjer, jo saktare går ho."
"Trykk på ballen for å velja kor raskt og i kva retning du vil senda han. "
"Dess nærare midten av kula du trykkjer, dess saktare går ho."
#: ../boards/billard.xml.in.h:3
msgid "Shoot the ball into the hole"
msgstr "Skyt biljardkula i holet."
msgid "Put the ball into the black hole on the right"
msgstr "Skyt ballen i målet (det svarte holet)."
#: ../boards/billard.xml.in.h:4
msgid "The game of billiards"
msgstr "Biljard"
msgid "Put the ball into the goal"
msgstr "Skyt fotballen i målet."
#: ../boards/billard.xml.in.h:5
msgid "The football game"
msgstr "Fotball"
#: ../boards/boards.xml.in.h:1
msgid "Go to board based activities"
......@@ -915,7 +930,7 @@ msgstr ""
"Du må kunna kjenna att bokstavar, både ved å sjå og å høyra dei. Du må òg "
"kunna bruka musa."
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1 ../src/boards/clickgame.c:86
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1 ../src/boards/clickgame.c:85
msgid "Click On Me"
msgstr "Trykk på meg"
......@@ -945,7 +960,7 @@ msgstr ""
"(bilete nur03010). Stad: Ukjend (bilete nur03011). Stad: Ukjend (bilete "
"nur03013)."
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4 ../src/boards/clickgame.c:87
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4 ../src/boards/clickgame.c:86
msgid "Left-Click with the mouse on all swimming fish before they leave the fishtank"
msgstr "Trykk med musa på alle fiskane før dei sym ut av akvariet."
......@@ -971,13 +986,11 @@ msgstr ""
"flytta på visarane slik at dei viser rett tid. Du kan flytta visarane ved å "
"trykkja og dra dei med musa."
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3 ../src/boards/algebra.c:98
#: ../src/boards/clockgame.c:78
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3 ../src/boards/clockgame.c:78
msgid "Learn how to tell time"
msgstr "Lær klokka."
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4 ../src/boards/algebra.c:97
#: ../src/boards/clockgame.c:77
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4 ../src/boards/clockgame.c:77
msgid "Learning Clock"
msgstr "Lær klokka"
......@@ -990,11 +1003,11 @@ msgid "Can move the mouse."
msgstr "Du må kunna bruka musa."
#: ../boards/colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:3
#: ../src/boards/advanced_colors.c:87 ../src/boards/colors.c:75
#: ../src/boards/advanced_colors.c:87 ../src/boards/colors.c:81
msgid "Click on the right color"
msgstr "Trykk på rett farge"
#: ../boards/colors.xml.in.h:3 ../src/boards/colors.c:74
#: ../boards/colors.xml.in.h:3 ../src/boards/colors.c:80
msgid "Colors"
msgstr "Fargar"
......@@ -1140,7 +1153,7 @@ msgid "Motor coordination"
msgstr "Auge–hand-koordinering."
#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:83
#: ../src/boards/machpuzzle.c:87
#: ../src/boards/machpuzzle.c:93
msgid "Move the mouse"
msgstr "Flytt på musa"
......@@ -1180,6 +1193,26 @@ msgstr "Dobbeltklikk med musa"
msgid "Go to experiences activities"
msgstr "Opplevingar"
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
msgid ""
"Click on any item that has a free block beside it. It will be swapped with "
"the empty block."
msgstr ""
"Trykk på ei brikke som har ei ledig rute ved sidan av seg. Denne vil dåbyta "
"plass med den ledige ruta."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
msgid "Move the items one by one to reorder them in the increasing number"
msgstr "Flytt brikkene éin etter éin for å ordna dei i aukande rekkjefølgje."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
msgid "Original code taken from libgnomecanvas demo"
msgstr "Koden opphavleg henta frå libgnomecanvas-demoen."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5 ../src/boards/fifteen.c:56
msgid "The fifteen game"
msgstr "Spelet 15"
#: ../boards/followline.xml.in.h:1
msgid "Emerge the pipe"
msgstr "Vatna blomane"
......@@ -1201,26 +1234,6 @@ msgstr ""
msgid "Tux needs to sprinkle the flowers but the pipe is stopped"
msgstr "Tux vil vatna blomane, men vasslangen fungerer ikkje."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
msgid ""
"Click on any item that has a free block beside it. It will be swapped with "
"the empty block."
msgstr ""
"Trykk på ei brikke som har ei ledig rute ved sidan av seg. Denne vil dåbyta "
"plass med den ledige ruta."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
msgid "Move the items one by one to reorder them in the increasing number"
msgstr "Flytt brikkene éin etter éin for å ordna dei i aukande rekkjefølgje."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
msgid "Original code taken from libgnomecanvas demo"
msgstr "Koden opphavleg henta frå libgnomecanvas-demoen."
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5 ../src/boards/fifteen.c:56
msgid "The fifteen game"
msgstr "Spelet 15"
#: ../boards/fun.xml.in.h:1
msgid "Go to Amusement activities"
msgstr "Moro"
......@@ -1250,6 +1263,7 @@ msgid "Place the lands"
msgstr "Plasser landa"
#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
msgid "Africa"
msgstr "Afrika"
......@@ -1478,7 +1492,7 @@ msgstr "Kroatia"
msgid "Cyprus"
msgstr "Kypros"
#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:67
msgid "Czech"
msgstr "Tsjekkisk"
......@@ -1547,6 +1561,198 @@ msgid "Ukraine"
msgstr "Ukraina"
#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
msgid "North of Africa"
msgstr "Nord i Afrika"
#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
msgid "South of Africa"
msgstr "Sør i Afrika"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
msgid ">Ethiopia"
msgstr "Etiopia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
msgid "Algeria"
msgstr "Algerie"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
msgid "Angola"
msgstr "Angola"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
msgid "Benin"
msgstr "Benin"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
msgid "Botswana"
msgstr "Botswana"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
msgid "Burkina Faso"
msgstr "Burkina Faso"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
msgid "Burundi"
msgstr "Burundi"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
msgid "Cameroon"
msgstr "Kamerun"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
msgid "Central African Republic"
msgstr "Den sentralafrikanske republikken"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
msgid "Chad"
msgstr "Tsjad"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
msgid "Democratic Republic of Congo"
msgstr "Kongo"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
msgid "Djibouti"
msgstr "Djibouti"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
msgid "Egypt"
msgstr "Egypt"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr "Ekvatorial-Guinea"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
msgid "Eritrea"
msgstr "Eritrea"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
msgid "Gabon"
msgstr "Gabon"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
msgid "Gambia"
msgstr "Gambia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
msgid "Ghana"
msgstr "Ghana"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
msgid "Guinea"
msgstr "Guinea"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
msgid "Guinea Bissau"
msgstr "Guinea-Bissau"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
msgid "Ivory Coast"
msgstr "Elfenbeinskysten"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
msgid "Kenya"
msgstr "Kenya"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
msgid "Lesotho"
msgstr "Lesotho"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
msgid "Liberia"
msgstr "Liberia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
msgid "Libya"
msgstr "Libya"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
msgid "Madagascar"
msgstr "Madagaskar"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
msgid "Malawi"
msgstr "Malawi"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
msgid "Mali"
msgstr "Mali"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
msgid "Mauritania"
msgstr "Mauritania"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
msgid "Moroco"
msgstr "Marokko"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
msgid "Mozambique"
msgstr "Mosambik"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
msgid "Namibia"
msgstr "Namibia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
msgid "Niger"
msgstr "Niger"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
msgid "Nigeria"
msgstr "Nigeria"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
msgid "Rwanda"
msgstr "Rwanda"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
msgid "Senegal"
msgstr "Senegal"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
msgid "Sierra Leone"
msgstr "Sierra Leone"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
msgid "Somalia"
msgstr "Somalia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
msgid "South Africa"
msgstr "Sør-Afrika"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
msgid "Swaziland"
msgstr "Swaziland"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
msgid "Tanzania"
msgstr "Tanzania"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
msgid "Togo"
msgstr "Togo"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
msgid "Tunisia"
msgstr "Tunisia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
msgid "Uganda"
msgstr "Uganda"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
msgid "Zambia"
msgstr "Zambia"
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
msgid "Zimbabwe"
msgstr "Zimbabwe"
#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
msgid "Regions of France"
msgstr "Regionar i Frankrike"
......@@ -1566,6 +1772,113 @@ msgstr "Enkle bokstavar"
msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
msgstr "Skriv inn dei dalande bokstavane før dei når bakken."
#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
msgid "Equality Number Munchers"
msgstr "Likskaps-talmumsar"
#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
msgid ""
"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
"of the screen."
msgstr "Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet øvst på skjermen."
#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
msgid "Practise addition, multiplication, division and subtraction."
msgstr "Øv på å leggja til, gonga, dela og trekkja frå."
#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
msgid ""
"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
"Press the spacebar to eat a number."
msgstr "Bruk piltastane til å styra talmumsaren rundt på brettet, og unngå trogglane. Trykk på mellomromstasten for å eta tala."
#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
msgid "Factor Number Munchers"
msgstr "Faktor-talmumsar"
#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
msgid ""
"Guide the Number Muncher to the all the factors of the number at the top of "
"the screen."
msgstr "Hjelp talmumsaren fram til faktorane til talet øvst på skjermen."
#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
msgid "Learn about factors and multiples."
msgstr "Læra om faktorar og multiplum."
#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
msgid ""
"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
"Press the spacebar to eat a number."
msgstr "Faktorane til eit tal er dei tala som går opp i talet. For eksempel er faktorane til talet 6 tala 1, 2, 3 og 6. Men 4 er ikkje ein faktor, då du ikkje kan dela 6 i 4 like store delar. Viss eitt tal er  eit multiplum av eit anna tal, så er dette andre talet ein faktor i det første talet. Bruk piltastane til å styra talmumsaren rundt på brettet, og unngå trogglane. Trykk på mellomromstasten for å eta tala."
#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
msgid ""
"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
"number at the top of the screen."
msgstr "Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er ulike talet øvst på skjermen."
#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
msgid "Inequality Number Munchers"
msgstr "Ulikskap-talmumsar"
#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
msgid "Practise addition, subtraction, multiplication and division."
msgstr "Øv på å leggja til, gonga, dela og trekkja frå."
#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
msgid ""
"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
"the screen."
msgstr "Hjelp talmumsaren fram til alle multipluma til talet øvst på skjermen."
#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
msgid "Learn about multiples and factors."
msgstr "Læra om multiplum og faktorar."
#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
msgid "Multiple Number Munchers"
msgstr "Multiplum-talmumsar"
#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
msgid ""
"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
"second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
"the spacebar to eat a number."
msgstr "Multipluma til eit tal er dei tala som lik det opphavlege talet gongar eit anna heiltal. For eksempel er 24, 36, 48 og 60 alle multiplum av 12. Men 25 er ikkje eit multiplum, då det ikkje finst noko heiltal som kan gongast med 12 for å få 25. Viss eitt tal er ein faktor til eit anna tal, så er dette andre talet eit multiplumav det første talet. Bruk piltastane til å styra talmumsaren rundt på brettet, og unngå trogglane. Trykk på mellomromstasten for å eta tala."
#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
msgstr "Hjelp talmumsaren fram til alle primtala."
#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
msgid "Learn about prime numbers"
msgstr "Læra om primtal."
#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
msgid "Prime Number Munchers"
msgstr "Primtal-mumsar"
#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
msgid ""
"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
"the spacebar to eat a number."
msgstr "Primtalet er tal som berre er deleleg med seg sjølv og 1. For eksempel er 2 og 3 primtal, mens 4 ikkje er det (sidan 4 kan delast på 2). Bruk piltastane til å styra talmumsaren rundt på brettet, og unngå trogglane. Trykk på mellomromstasten for å eta tala."
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
msgid "Go to Number Munchers activities"
msgstr "Talmumsarane"
#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
msgid "Concept taken from EPI games."
msgstr "Konseptet er henta frå EPI-spela."
......@@ -1616,7 +1929,7 @@ msgstr "Øv på å lesa ved å finna kva ord som høyrer til bileta."
#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
#: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
#: ../src/boards/imageid.c:109 ../src/boards/missingletter.c:101
#: ../src/boards/imageid.c:108 ../src/boards/missingletter.c:101
#: ../src/boards/reading.c:107
msgid "Reading"
msgstr "Du må kunna lesa."
......@@ -1856,6 +2169,42 @@ msgstr "flagg"
msgid "racket"
msgstr "rakett"
#: ../boards/login.xml.in.h:1
msgid ""
"By identifying in GCompris, we are able to provide specific reporting for "
"each kids."
msgstr "Identifisering i GCompris gjer det mogleg med rapportering for kvar einskilde barn."
#: ../boards/login.xml.in.h:2
msgid "GCompris login screen"
msgstr "Innloggingsskjerm for GCompris"
#: ../boards/login.xml.in.h:3
msgid ""
"In order to activate the login screen, you must \n"
"first add users in the administration part of GCompris. \n"
"You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
"In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
"you can have a different set of users and select which activities are "
"available to them.\n"
"To run Gcompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
"where 'profile'\n"
"is the name of a profile as you created it in the administration."
msgstr ""
"For å ta i bruk innloggingsskjermen, må du først \n"
"leggja til brukarar i administratorgrensesnittet til GCompris. \n"
"Du får tilgang til dette grensesnittet frå «gcompris -a».\n"
"Her kan du laga forskjellige profilar. I kvar profil kan du\n"
"ha forskjellige sett brukarar, og velja kva aktivitetar\n"
"som skal vera tilgjengelege for dei.\n"
"For å køyra GCompris i eit spesiell profil, køyrer du \n"
"«gcompris -p profilnamn», der «profilnamn» er namnet på\n"
"profilen du la til i administratorgrensesnittet."
#: ../boards/login.xml.in.h:10
msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
msgstr "Vel eller skriv inn namnet ditt for å logga på GCompris"
#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
msgid ""
"A hand is shown. Determine if it is a right or left hand. Click on the red "
......@@ -1904,7 +2253,7 @@ msgstr "Hjelp Tux å komma ut av labyrinten."
msgid "Maze"
msgstr "Labyrint"
#: ../boards/maze.xml.in.h:5 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
#: ../boards/maze.xml.in.h:5
msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
msgstr "Bruk piltastane til å hjelpa Tux fram til døra."
......@@ -1912,6 +2261,13 @@ msgstr "Bruk piltastane til å hjelpa Tux fram til døra."
msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
msgstr "Finn vegen ut av labyrinten (rørslene er relative)."
#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
msgid ""
"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
"let you turn Tux in another direction."
msgstr "Bruk piltastane til å flytta Tux fram til utgangen. I denne labyrinten er rørslene relative, slik at du for eksempel brukar opp-pila til å gå framover."
#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
msgid "3D Maze"
msgstr "3D-labyrint"
......@@ -2560,6 +2916,48 @@ msgstr "Øv på å telja med eit artig spel"
msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
msgstr "Tux er svolten. Hjelp han å fanga fiskar ved å telja fram til rett isflak."
#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
msgid "Drag and Drop masses to equilibrate the scales"
msgstr "Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt."