Commit a4d58e59 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator
Browse files

Update Finnish translation

parent ae318ea7
......@@ -16,10 +16,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: empathy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-01 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-04 19:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-26 00:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-29 23:51+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -28,9 +28,9 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 15:05:34+0000\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1 ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
msgid "Empathy"
msgstr "Empathy"
......@@ -42,11 +42,11 @@ msgstr "Pikaviestin"
msgid "Empathy Internet Messaging"
msgstr "Empathy-pikaviestin"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4 ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
msgstr ""
"Keskustele käyttäen Google Talkia, Facebookia, MSN:ää ja monia muita "
"palveluja"
"Keskustele Google Talkissa, Facebookissa, MSN:ssä ja monissa muissa "
"palveluissa"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
......@@ -54,25 +54,29 @@ msgstr ""
"chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;keskustelu;viesti;"
"pikaviestin;"
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
"environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
"and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
"text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
"your contact’s chat application allows."
"environment. Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook and "
"Google Talk), IRC, and many other messaging networks."
msgstr ""
"Empathy on virallinen pikaviestinsovellus Gnome-työpöydälle. Empathyn avulla "
"voit yhdistää AIMiin, MSN:ään, Jabberiin (mukaan lukien Facebook ja Google "
"Talk), IRC:hen ja moneen muuhun viestintäverkkoon. Voit keskustella "
"tekstipohjaisesti, soittaa ääni- ja videopuheluita ja siirtää tiedostoja "
"riippuen vastapuolen käyttämän sovelluksen tukemista toiminnoista."
"Talk), IRC:hen ja moneen muuhun viestintäverkkoon."
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"You can chat with text, make audio and video calls, or even transfer files, "
"depending on what your contact’s chat application allows."
msgstr ""
"Voit keskustella kirjoittamalla, soittaa ääni- ja videopuheluita, tai jopa "
"siirtää tiedostoja riippuen mitä vastapuolen keskustelusovellus sallii."
#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
"miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
"open Empathy!"
"miss a message. You can respond to your contacts without even having to open "
"Empathy!"
msgstr ""
"Empathy tuo pikaviestinnän Gnome-työpöydälle, joten viestit eivät jää enää "
"huomaamatta. Voit vastata tuttavillesi ilman että edes avaat Empathy-ikkunaa!"
......@@ -288,7 +292,6 @@ msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoituksia varattuna tai poissa oltaessa."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
#| msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
msgid "Pop up notifications if the chat isn’t focused"
msgstr "Ponnahdusilmoitus kohdistamattomasta keskustelusta"
......@@ -463,7 +466,6 @@ msgid "Echo cancellation support"
msgstr "Kaiun poiston tuki"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
#| msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
msgid "Whether to enable PulseAudio’s echo cancellation filter."
msgstr "Käytetäänkö PulseAudion suodatinta kaiun poistamiseksi."
......@@ -482,12 +484,10 @@ msgid ""
msgstr "Pyydetäänkö pääikkunan sulkemisesta vahvistusta."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
#| msgid "Empathy can publish the user's location"
msgid "Empathy can publish the user’s location"
msgstr "Empathy voi julkaista käyttäjän sijainnin"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
#| msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
msgid "Whether Empathy can publish the user’s location to their contacts."
msgstr "Saako Empathy paljastaa käyttäjän sijainnin tuttaville."
......@@ -496,8 +496,6 @@ msgid "Empathy should reduce the location’s accuracy"
msgstr "Empathyn pitää heikentää sijainnin tarkkuutta"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
#| msgid ""
#| "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
msgid ""
"Whether Empathy should reduce the location’s accuracy for privacy reasons."
msgstr ""
......@@ -527,7 +525,7 @@ msgstr "Virhe yritettäessä siirtää tiedostoa"
msgid "The other participant is unable to transfer the file"
msgstr "Toinen osapuoli ei voi siirtää tiedostoa"
#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:256
msgid "Unknown reason"
msgstr "Tuntematon syy"
......@@ -563,137 +561,137 @@ msgstr "Soitettiin käytäjälle %s"
msgid "Call from %s"
msgstr "Puhelu käyttäjältä %s"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:180
#: ../libempathy/empathy-utils.c:176
msgid "Available"
msgstr "Tavoitettavissa"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:182
#: ../libempathy/empathy-utils.c:178
msgid "Busy"
msgstr "Varattu"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
#: ../libempathy/empathy-utils.c:181
msgid "Away"
msgstr "Poissa"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:187
#: ../libempathy/empathy-utils.c:183
msgid "Invisible"
msgstr "Näkymätön"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:189
#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
msgid "Offline"
msgstr "Poissa linjoilta"
#. translators: presence type is unknown
#: ../libempathy/empathy-utils.c:192
#: ../libempathy/empathy-utils.c:188
msgctxt "presence"
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
#: ../libempathy/empathy-utils.c:228
msgid "No reason specified"
msgstr "Erittelemätön syy"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
#: ../libempathy/empathy-utils.c:230 ../libempathy/empathy-utils.c:286
msgid "Status is set to offline"
msgstr "Tila on nyt ”Poissa linjoilta”"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
#: ../libempathy/empathy-utils.c:232 ../libempathy/empathy-utils.c:266
#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
msgid "Network error"
msgstr "Verkkovirhe"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:268
msgid "Authentication failed"
msgstr "Tunnistautuminen epäonnistui"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
msgid "Encryption error"
msgstr "Salausvirhe"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
msgid "Name in use"
msgstr "Nimi on käytössä"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:272
msgid "Certificate not provided"
msgstr "Varmennetta ei ole annettu"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
#: ../libempathy/empathy-utils.c:242 ../libempathy/empathy-utils.c:274
msgid "Certificate untrusted"
msgstr "Varmenne ei ole luotettu"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
msgid "Certificate expired"
msgstr "Varmenne on vanhentunut"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
msgid "Certificate not activated"
msgstr "Varmenne ei ole vielä aktivoitu"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
msgid "Certificate hostname mismatch"
msgstr "Varmenteen verkkonimi ei täsmää"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
msgid "Certificate fingerprint mismatch"
msgstr "Varmenteen sormenjälki ei täsmää"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
msgid "Certificate self-signed"
msgstr "Itseallekirjoitettu varmenne"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:258
#: ../libempathy/empathy-utils.c:254
msgid "Certificate error"
msgstr "Varmennevirhe"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
msgid "Encryption is not available"
msgstr "Salausta ei ole käytettävissä"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
msgid "Certificate is invalid"
msgstr "Varmenne ei ole kelvollinen"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
msgid "Connection has been refused"
msgstr "Yhteys hylättiin"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
msgid "Connection can’t be established"
msgstr "Yhteyttä ei voi muodostaa"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
msgid "Connection has been lost"
msgstr "Yhteys katkesi"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
msgid "This account is already connected to the server"
msgstr "Tämä tili on jo yhteydessä palvelimeen"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
msgid ""
"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
msgstr "Yhteys on korvattu samaa resurssia käyttävällä uudella yhteydellä"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
#: ../libempathy/empathy-utils.c:303
msgid "The account already exists on the server"
msgstr "Tili on jo olemassa palvelimella"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
msgstr "Palvelin on liian kiireinen käsitelläkseen tätä yhteyttä"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
msgid "Certificate has been revoked"
msgstr "Varmenne on kumottu"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
msgid ""
"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
msgstr "Varmenne käyttää heikkoa salausmenetelmää"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
msgid ""
"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
......@@ -701,11 +699,11 @@ msgstr ""
"Palvelinsertifikaatin pituus tai palvelinsertifikaattiketjun pituus ovat "
"suurempia kuin salauskirjasto sallii"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
msgid "Your software is too old"
msgstr "Sovelluksesi on liian vanha"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
#: ../libempathy/empathy-utils.c:318
msgid "Internal error"
msgstr "Sisäinen virhe"
......@@ -1116,7 +1114,6 @@ msgid "Remove"
msgstr "Poista"
#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-chooser.c:416
#| msgid "_Search for Contacts…"
msgid "Type to search a contact…"
msgstr "Etsi tuttavia…"
......@@ -1847,13 +1844,12 @@ msgstr "Keskustelua aloittaessa tapahtui virhe"
#. add chat button
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:307
#| msgid "Done"
msgid "_Done"
msgstr "_Valmis"
#. Tweak the dialog
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:323
#: ../src/empathy-roster-window.c:2367
#: ../src/empathy-roster-window.c:2364
msgid "New Conversation"
msgstr "Uusi keskustelu"
......@@ -2320,31 +2316,31 @@ msgstr ""
msgid "No protocol backends installed"
msgstr "Yhteyskäytäntötaustaosia ei asennettu"
#: ../src/empathy-auth-client.c:285
#: ../src/empathy-auth-client.c:284
msgid " — Empathy authentication client"
msgstr " — Empathyn tunnistautumisasiakas"
#: ../src/empathy-auth-client.c:301
#: ../src/empathy-auth-client.c:299
msgid "Empathy authentication client"
msgstr "Empathyn tunnistautumisasiakas"
#: ../src/empathy.c:405
#: ../src/empathy.c:402
msgid "Don’t connect on startup"
msgstr "Älä yhdistä käynnistettäessä"
#: ../src/empathy.c:409
#: ../src/empathy.c:406
msgid "Don’t display the contact list or any other dialogs on startup"
msgstr "Älä näytä tuttavalistaa tai muita ikkunoita käynnistyksessä"
#: ../src/empathy.c:438
#: ../src/empathy.c:435
msgid "— Empathy IM Client"
msgstr "— Empathy-pikaviestin"
#: ../src/empathy.c:624
#: ../src/empathy.c:621
msgid "Error contacting the Account Manager"
msgstr "Virhe yhdistettäessä tilienhallintaan"
#: ../src/empathy.c:626
#: ../src/empathy.c:623
#, c-format
msgid ""
"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
......@@ -2648,10 +2644,6 @@ msgstr "Paikallisehdokas:"
msgid "Audio"
msgstr "Ääni"
#: ../src/empathy-chat.c:102
msgid "— Empathy Chat Client"
msgstr "— Empathy-keskusteluasiakas"
#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
......@@ -3358,7 +3350,7 @@ msgstr "Näytä ryhmät"
msgid "Show account balances"
msgstr "Näytä tilien varallisuus"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2330
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2331
msgid "Contact List"
msgstr "Tuttavaluettelo"
......@@ -3578,24 +3570,19 @@ msgstr "Ota ainakin yksi tileistäsi käyttöön, jotta näet tuttaviasi tääll
msgid "You need to enable %s to see contacts here."
msgstr "Ota %s käyttöön, jotta näet tuttaviasi täällä."
#: ../src/empathy-roster-window.c:1739
msgid "Change your presence to see contacts here"
msgstr "Vaihda läsnäolotilaasi, jotta näet tuttaviasi täällä."
#: ../src/empathy-roster-window.c:1748
#: ../src/empathy-roster-window.c:1749
msgid "No match found"
msgstr "Vastinetta ei löytynyt"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1755
#: ../src/empathy-roster-window.c:1756
msgid "You haven’t added any contacts yet"
msgstr "Et ole lisännyt yhtään tuttavaa vielä"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1758
#: ../src/empathy-roster-window.c:1759
msgid "No online contacts"
msgstr "Tuttavia ei ole linjoilla"
#: ../src/empathy-roster-window.c:2359
#| msgid "Conversation"
#: ../src/empathy-roster-window.c:2356
msgid "Conversations"
msgstr "Keskustelut"
......@@ -3700,6 +3687,12 @@ msgstr "Muokkaa tilin \"%s\" tietoja"
msgid "Integrate your IM accounts"
msgstr "Yhdistä pikaviestintilisi"
#~ msgid "— Empathy Chat Client"
#~ msgstr "— Empathy-keskusteluasiakas"
#~ msgid "Change your presence to see contacts here"
#~ msgstr "Vaihda läsnäolotilaasi, jotta näet tuttaviasi täällä."
#~ msgid "_Copy Link Address"
#~ msgstr "_Kopioi linkin osoite"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment