Commit 6a2d3338 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=689
parent 053ba97f
2009-01-03 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-12-27 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
# Swedish translation for billreminder.
# Copyright (C) 2007, 2008 Og Maciel
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Og Maciel
# This file is distributed under the same license as the billreminder package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: billreminder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-01 08:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-01 08:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-03 10:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-03 10:04+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -221,8 +221,8 @@ msgstr "Räkningen %s ska betalas."
#. Button Title
#: ../src/daemon/alarm.py:128
#: ../src/gui/maindialog.py:338
#: ../src/gui/maindialog.py:371
#: ../src/gui/maindialog.py:298
#: ../src/gui/maindialog.py:331
#: ../src/lib/utils.py:135
msgid "Mark as paid"
msgstr "Markera som betald"
......@@ -232,28 +232,28 @@ msgstr "Markera som betald"
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
#: ../src/daemon/main.py:118
#: ../src/daemon/main.py:85
#, python-format
msgid "Lock File found: You have another instance running. (pid=%d)"
msgstr "Låsfil hittades: Du har en annan instans igång. (pid=%d)"
#: ../src/daemon/main.py:123
#: ../src/daemon/main.py:90
msgid "Lock File found: Possibly the program was exited unexpectedly."
msgstr "Låsfil hittades: Antagligen avslutades programmet oväntat."
#: ../src/daemon/main.py:126
#: ../src/daemon/main.py:93
msgid "Removing Lock File..."
msgstr "Tar bort låsfil..."
#: ../src/daemon/main.py:128
#: ../src/daemon/main.py:95
msgid "Successfully."
msgstr "Lyckades."
#: ../src/daemon/main.py:130
#: ../src/daemon/main.py:97
msgid "Failed."
msgstr "Misslyckades."
#: ../src/daemon/main.py:134
#: ../src/daemon/main.py:101
msgid "BillReminder Notifier is already running."
msgstr "Notifieraren för Räkningspåminnaren är redan igång."
......@@ -276,78 +276,92 @@ msgstr ""
msgid "BillReminder Website"
msgstr "Webbplats för Räkningspåminnare"
#: ../src/gui/adddialog.py:96
msgid "<b>_Due Date:</b>"
msgstr "<b>_Betalningsdatum:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:104
#: ../src/gui/adddialog.py:80
msgid "<b>_Repeat:</b>"
msgstr "<b>U_pprepa:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:108
msgid "How many times to repeat this bill."
msgstr "Hur många gånger denna räkning ska upprepas."
#: ../src/gui/adddialog.py:86
msgid "<b>Due Date:</b>"
msgstr "<b>Betalningsdatum:</b>"
#. TRANSLATORS: This is the end date for repeating bills.
#: ../src/gui/adddialog.py:90
msgid "<b>End Date:</b>"
msgstr "<b>Slutdatum:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:141
#: ../src/gui/adddialog.py:107
msgid "<b>_Payee:</b>"
msgstr "<b>Betal_ningsmottagare:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:144
#: ../src/gui/adddialog.py:110
msgid "<b>_Amount:</b>"
msgstr "<b>S_umma:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:147
#: ../src/gui/adddialog.py:113
msgid "<b>_Category:</b>"
msgstr "<b>_Kategori:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:150
#: ../src/gui/adddialog.py:116
msgid "<b>_Notes:</b>"
msgstr "<b>Ant_eckningar:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:153
#: ../src/gui/adddialog.py:119
msgid "<b>A_larm:</b>"
msgstr "<b>A_larm:</b>"
#: ../src/gui/adddialog.py:179
#: ../src/gui/adddialog.py:144
msgid "Manage Categories"
msgstr "Hantera kategorier"
#: ../src/gui/adddialog.py:202
#: ../src/gui/adddialog.py:167
#: ../src/gui/widgets/datebutton.py:40
msgid "Select Date and Time"
msgstr "Välj datum och tid"
#. # Expander
#: ../src/gui/adddialog.py:202
msgid "<b>Optional Fields:</b>"
msgstr "<b>Valfria fält:</b>"
#. TRANSLATORS: No date selected
#: ../src/gui/adddialog.py:336
#: ../src/gui/adddialog.py:360
#: ../src/gui/maindialog.py:319
#: ../src/gui/adddialog.py:351
#: ../src/gui/adddialog.py:375
#: ../src/gui/maindialog.py:279
#: ../src/gui/widgets/datebutton.py:18
#: ../src/gui/widgets/datebutton.py:26
msgid "None"
msgstr "Inget"
#: ../src/gui/adddialog.py:342
#: ../src/gui/adddialog.py:357
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:48
msgid "New Category"
msgstr "Ny kategori"
#: ../src/gui/adddialog.py:477
#: ../src/gui/adddialog.py:397
msgid "The end date is set to a date prior to the start date. Setting it to match the start date."
msgstr "Slutdatumen är inställt till ett datum före startdatumet. Ställer in det för att matcha startdatumet."
#: ../src/gui/adddialog.py:398
msgid "Date set in the past"
msgstr "Datum i det förflutna"
#: ../src/gui/adddialog.py:499
#, python-format
msgid "\"%s\" and \"%s\" are required fields."
msgstr "\"%s\" och \"%s\" är nödvändiga fält."
#: ../src/gui/adddialog.py:478
#: ../src/gui/adddialog.py:482
#: ../src/gui/adddialog.py:500
#: ../src/gui/adddialog.py:504
#: ../src/gui/widgets/viewbill.py:89
msgid "Payee"
msgstr "Betalningsmottagare"
#: ../src/gui/adddialog.py:478
#: ../src/gui/adddialog.py:500
#: ../src/gui/widgets/viewbill.py:93
msgid "Amount"
msgstr "Summa"
#: ../src/gui/adddialog.py:482
#: ../src/gui/adddialog.py:504
#, python-format
msgid "\"%s\" is required field."
msgstr "\"%s\" är ett nödvändigt fält."
......@@ -368,7 +382,7 @@ msgstr "Namn:"
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:217
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The category \"%s\" already exists in the database!\n"
......@@ -378,142 +392,138 @@ msgstr ""
"Denna kategori \"%s\" finns redan i databasen!\n"
"Vill du spara dina ändringar till den existerande kategorin?"
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:244
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:246
msgid "Do you really want to delete this category?\n"
msgstr "Vill du verkligen ta bort denna kategori?\n"
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:245
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:247
#, python-format
msgid "There is %d more bill in this category."
msgid_plural "There are %d more bills in this category."
msgstr[0] "Det finns %d räkning i denna kategori."
msgstr[1] "Det finns %d räkningar i denna kategori."
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:248
#: ../src/gui/maindialog.py:605
#: ../src/gui/categoriesdialog.py:250
#: ../src/gui/maindialog.py:566
msgid "Confirmation"
msgstr "Bekräftelse"
#: ../src/gui/maindialog.py:150
msgid "<b>F_ilter:</b>"
msgstr "<b>F_ilter:</b>"
#: ../src/gui/maindialog.py:331
#: ../src/gui/maindialog.py:291
msgid "New"
msgstr "Ny"
#. Dialog Title
#: ../src/gui/maindialog.py:331
#: ../src/gui/maindialog.py:367
#: ../src/gui/maindialog.py:291
#: ../src/gui/maindialog.py:327
#: ../src/lib/dialogs.py:51
msgid "Add a new bill"
msgstr "Lägg till en ny räkning"
#. Dialog Title
#: ../src/gui/maindialog.py:333
#: ../src/gui/maindialog.py:368
#: ../src/gui/maindialog.py:293
#: ../src/gui/maindialog.py:328
#: ../src/lib/dialogs.py:62
msgid "Edit a bill"
msgstr "Redigera en räkning"
#: ../src/gui/maindialog.py:335
#: ../src/gui/maindialog.py:369
#: ../src/gui/maindialog.py:295
#: ../src/gui/maindialog.py:329
msgid "Delete selected bill"
msgstr "Ta bort markerad räkning"
#: ../src/gui/maindialog.py:338
#: ../src/gui/maindialog.py:298
#: ../src/gui/widgets/viewbill.py:97
msgid "Paid"
msgstr "Betald"
#: ../src/gui/maindialog.py:341
#: ../src/gui/maindialog.py:301
msgid "Not Paid"
msgstr "Inte betald"
#: ../src/gui/maindialog.py:341
#: ../src/gui/maindialog.py:372
#: ../src/gui/maindialog.py:301
#: ../src/gui/maindialog.py:332
msgid "Mark as not paid"
msgstr "Markera som obetald"
#: ../src/gui/maindialog.py:366
#: ../src/gui/maindialog.py:326
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
#: ../src/gui/maindialog.py:367
#: ../src/gui/maindialog.py:563
#: ../src/gui/maindialog.py:327
#: ../src/gui/maindialog.py:524
msgid "_Add New"
msgstr "_Lägg till ny"
#: ../src/gui/maindialog.py:370
#: ../src/gui/maindialog.py:330
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"
#: ../src/gui/maindialog.py:371
#: ../src/gui/maindialog.py:573
#: ../src/gui/maindialog.py:331
#: ../src/gui/maindialog.py:534
msgid "_Paid"
msgstr "_Betald"
#: ../src/gui/maindialog.py:372
#: ../src/gui/maindialog.py:332
msgid "_Not Paid"
msgstr "_Inte betald"
#: ../src/gui/maindialog.py:373
#: ../src/gui/maindialog.py:333
msgid "Edit preferences"
msgstr "Redigera inställningar"
#: ../src/gui/maindialog.py:374
#: ../src/gui/maindialog.py:334
msgid "Quit the Program"
msgstr "Avsluta programmet"
#: ../src/gui/maindialog.py:375
#: ../src/gui/maindialog.py:335
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
#: ../src/gui/maindialog.py:376
#: ../src/gui/maindialog.py:336
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/gui/maindialog.py:377
#: ../src/gui/maindialog.py:337
msgid "About the application"
msgstr "Om programmet"
#: ../src/gui/maindialog.py:387
#: ../src/gui/maindialog.py:347
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Visa verktygsrad"
#: ../src/gui/maindialog.py:387
#: ../src/gui/maindialog.py:347
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Visa verktygsraden"
#: ../src/gui/maindialog.py:391
#: ../src/gui/maindialog.py:351
msgid "_Not Paid Only"
msgstr "_Inte betalda"
#: ../src/gui/maindialog.py:391
#: ../src/gui/maindialog.py:351
msgid "Display all unpaid bills only"
msgstr "Visa endast obetalda räkningar"
#: ../src/gui/maindialog.py:392
#: ../src/gui/maindialog.py:352
msgid "_Paid Only"
msgstr "Endast _betalda"
#: ../src/gui/maindialog.py:392
#: ../src/gui/maindialog.py:352
msgid "Display all paid bills only"
msgstr "Visa endast betalda räkningar"
#: ../src/gui/maindialog.py:393
#: ../src/gui/maindialog.py:353
msgid "_All Bills"
msgstr "_Alla räkningar"
#: ../src/gui/maindialog.py:393
#: ../src/gui/maindialog.py:353
msgid "Display all bills"
msgstr "Visa alla räkningar"
#: ../src/gui/maindialog.py:576
#: ../src/gui/maindialog.py:537
msgid "Not _Paid"
msgstr "Inte b_etald"
#: ../src/gui/maindialog.py:603
#: ../src/gui/maindialog.py:564
#, python-format
msgid "Do you really want to delete \"%s\"?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort \"%s\"?"
......@@ -586,13 +596,10 @@ msgstr "_Starta notifierare för Räkningspåminnare"
msgid "<b>Note:</b> BillReminder Notifier is now running."
msgstr "<b>Observera:</b> Notifieraren för Räkningspåminnaren kör nu."
#: ../src/gui/widgets/calendarwidget.py:55
msgid "<b>_Monthly Report:</b>"
msgstr "<b>_Månatlig rapport:</b>"
#: ../src/gui/widgets/calendarwidget.py:62
msgid "<b>_Year:</b>"
msgstr "<b>_År:</b>"
#. TRANSLATORS: This is the date that is selected from the calendar. Try to keep it small.
#: ../src/gui/widgets/datepicker.py:87
msgid "%m/%d/%Y"
msgstr "%Y-%m-%d"
#: ../src/gui/widgets/datebutton.py:32
#: ../src/gui/widgets/datebutton.py:65
......@@ -718,6 +725,14 @@ msgstr "Veckoligen"
msgid "Monthly"
msgstr "Månatligen"
#~ msgid "How many times to repeat this bill."
#~ msgstr "Hur många gånger denna räkning ska upprepas."
#~ msgid "<b>F_ilter:</b>"
#~ msgstr "<b>F_ilter:</b>"
#~ msgid "<b>_Monthly Report:</b>"
#~ msgstr "<b>_Månatlig rapport:</b>"
#~ msgid "<b>_Year:</b>"
#~ msgstr "<b>_År:</b>"
#~ msgid "Edit a record"
#~ msgstr "Redigera en post"
#~ msgid "_All Records"
......@@ -730,8 +745,6 @@ msgstr "Månatligen"
#~ msgstr "Lägg till en ny post"
#~ msgid "Edit a Record"
#~ msgstr "Redigera en post"
#~ msgid "<b>_Bills:</b>"
#~ msgstr "<b>_Räkningar:</b>"
#~ msgid "%Y/%m/%d"
#~ msgstr "%Y-%m-%d"
#~ msgid "Due Date:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment