Commit fdee6764 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent ced1e329
......@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Restaurant"
msgid ""
"Select <guiseq><gui>File</gui> <gui>Restore Evolution Data…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Seleccioneu <guiseq><gui>Fitxer</gui> <gui>Restaurar les dades d'Evolution…</"
"Seleccioneu <guiseq><gui>Fitxer</gui> <gui>Restaura les dades d'Evolution…</"
"gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -481,7 +481,7 @@ msgid ""
"change in plans."
msgstr ""
"Ajusteu el temps de la reunió, ja sigui arrossegant les vores de la reunió o "
"utilitzant els botons <gui>AutoSeleccionar</gui> per triar l'hora "
"utilitzant els botons <gui>Tria automàtica</gui> per triar l'hora "
"automàticament, aleshores feu clic a <gui style=\"button\">Tanca</gui>. Els "
"participants en un servidor Exchange tenen la cita actualitzada "
"automàticament; altres rebran una notificació per correu electrònic de "
......@@ -1096,9 +1096,9 @@ msgid ""
"your calendar."
msgstr ""
"Podeu triar si i com respondre a una invitació i afegir un comentari "
"personal a la vostra resposta. Les opcions disponibles són a <gui>Declinar</"
"personal a la vostra resposta. Les opcions disponibles són a <gui>Declina</"
"gui>, Acceptar provisionalment (<gui>Provisionalment</gui>), o "
"<gui>Acceptar</gui>. També podeu decidir si l'hora de la reunió es mostrarà "
"<gui>Accepta</gui>. També podeu decidir si l'hora de la reunió es mostrarà "
"com a lliure al vostre calendari."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -1118,7 +1118,7 @@ msgid ""
"If you click <gui>Accept</gui> the event is added automatically to the "
"calendar that you have chosen."
msgstr ""
"Si feu clic a <gui>Acceptar</gui> l'esdeveniment s'afegeix automàticament al "
"Si feu clic a <gui>Accepta</gui> l'esdeveniment s'afegeix automàticament al "
"calendari que hàgeu triat."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -1406,8 +1406,8 @@ msgid ""
"occurrences.\""
msgstr ""
"Si teniu una cita que es fa amb regularitat, podeu definir la seva "
"recurrència fent clic al botó <gui>Repetir</gui> a l'<gui>editor de cites</"
"gui> o fent clic a <guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Repetir</gui></guiseq>. A "
"recurrència fent clic al botó <gui>Periodicitat</gui> a l'<gui>editor de cites</"
"gui> o fent clic a <guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Periodicitat</gui></guiseq>. A "
"continuació, podeu triar una hora i una data per deixar-la de repetir i, a "
"<gui>Excepcions</gui>, triar dies individuals per als quals no repetir la "
"cita. Feu la vostra selecció d'esquerra a dreta i formeu una frase: \"Cada "
......@@ -2350,7 +2350,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Nou</gui><gui>Contacte</gui></"
"guiseq>, o feu clic amb el botó dret a un espai en blanc de la llista de "
"contactes i feu clic a <gui>Nou Contacte…</gui>, o premeu <keyseq><key>Maj</"
"contactes i feu clic a <gui>Contacte nou…</gui>, o premeu <keyseq><key>Maj</"
"key><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -3061,7 +3061,7 @@ msgid ""
"calendars on the left); other calendars remain unchanged."
msgstr ""
"Per purgar les entrades antigues d'un calendari, aneu a "
"<guiseq><gui>Accions</gui><gui>Purgar</gui></guiseq> a la vista de "
"<guiseq><gui>Accions</gui><gui>Purga</gui></guiseq> a la vista de "
"calendari. Se us demanarà de quants dies endarrere cal eliminar els "
"esdeveniments del calendari. L'acció s'aplicarà al calendari obert "
"actualment (seleccionat a la llista de calendaris de l'esquerra); els altres "
......@@ -3103,7 +3103,7 @@ msgid ""
"guiseq>. This applies to other types of accounts as well."
msgstr ""
"Per a suprimir definitivament una carpeta específica, aneu a "
"<guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Suprimir definitivament</gui></guiseq> o "
"<guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Buida</gui></guiseq> o "
"premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>. Per suprimir "
"definitivament totes les carpetes, aneu a <guiseq><gui>Fitxer</"
"gui><gui>Buida paperera</gui></guiseq>. Això també s'aplica a altres tipus "
......@@ -3198,7 +3198,7 @@ msgid ""
"Address Book As vCard</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Per exportar la llibreta d'adreces completa, feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</"
"gui><gui>Desar la llibreta d'adreces com a vCard</gui></guiseq>."
"gui><gui>Desa la llibreta d'adreces com a vCard</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/exporting-data-contacts.page:27
......@@ -3301,7 +3301,7 @@ msgstr ""
#: C/import-apps-mozilla.page:26 C/import-apps-outlook.page:62
#: C/import-single-files.page:24
msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Import</gui></guiseq>."
msgstr "Feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importar</gui></guiseq>."
msgstr "Feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importa</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/import-apps-mozilla.page:27 C/import-apps-outlook.page:63
......@@ -3309,7 +3309,7 @@ msgstr "Feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importar</gui></guiseq>."
msgid ""
"In the <gui>Importer Type</gui> tab, click <gui>Import a single file</gui>."
msgstr ""
"A la pestanya <gui>Tipus d'importació</gui>, feu clic a <gui>Importar un sol "
"A la pestanya <gui>Tipus d'importació</gui>, feu clic a <gui>Importa un sol "
"fitxer</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -3555,7 +3555,7 @@ msgid ""
"enabled this functionality."
msgstr ""
"Si l'opció per importar carpetes personals d'Outlook (fitxers .pst) no està "
"disponible a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importar</gui><gui>Importar un "
"disponible a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importa</gui><gui>Importar un "
"fitxer</gui><gui>Tipus de fitxer</gui></guiseq>, és possible que la vostra "
"distribució no tingui activada aquesta funcionalitat."
......@@ -6388,8 +6388,8 @@ msgid ""
"gui><gui>Attachment</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>M</"
"key></keyseq>."
msgstr ""
"Feu clic a <gui>Afegir adjunt…</gui>, o a <guiseq><gui>Insertar</"
"gui><gui>Adjunt</gui></guiseq>, o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>M</"
"Feu clic a <gui>Afegeix una adjunció…</gui>, o a <guiseq><gui>Inserta</"
"gui><gui>Adjunció</gui></guiseq>, o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>M</"
"key></keyseq>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -7518,7 +7518,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Les eines de format de text que només estan disponibles en format HTML es "
"troben a la segona barra d'eines, sota la línia d'<gui>Assumpte</gui> "
"després d'habilitar el format HTML. També apareixen als menús <gui>Inserir</"
"després d'habilitar el format HTML. També apareixen als menús <gui>Insereix</"
"gui> i <gui>Formatar</gui>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -7831,7 +7831,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-composer-message-templates-reply.page:34
msgid "Click <gui>Send</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Enviar</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Envia</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-composer-message-templates-reply.page:35
......@@ -8345,7 +8345,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-composer-search.page:26
msgid "<gui>Find</gui>:"
msgstr "<gui>Cercar</gui>:"
msgstr "<gui>Cerca</gui>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-composer-search.page:27
......@@ -8693,7 +8693,7 @@ msgid ""
"After you have written your message, click <gui>Send</gui> or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Return</key></keyseq>."
msgstr ""
"Un cop hàgeu escrit el missatge, feu clic a <gui>enviar</gui> o premeu "
"Un cop hàgeu escrit el missatge, feu clic a <gui>Envia</gui> o premeu "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Retorn</key></keyseq>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -9644,7 +9644,7 @@ msgid ""
"enter a password."
msgstr ""
"<gui>Els vostres certificats</gui> mostra la llista dels certificats que "
"teniu. Per afegir un certificat, feu clic a <gui style=\"button\">Importar</"
"teniu. Per afegir un certificat, feu clic a <gui style=\"button\">Importa</"
"gui>, seleccioneu el fitxer que voleu importar i, a continuació, feu clic a "
"<gui style=\"button\">Obre</gui> i escriviu una contrasenya."
......@@ -10198,7 +10198,7 @@ msgid ""
"criterion the filter will be based on."
msgstr ""
"Feu clic a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Filtres de missatges</gui></guiseq>, "
"o feu clic a <guiseq><gui>Missatge</gui><gui>Crear</gui></guiseq> i "
"o feu clic a <guiseq><gui>Missatge</gui><gui>Crea</gui></guiseq> i "
"seleccioneu el criteri en què es basarà el filtre."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10878,8 +10878,8 @@ msgstr ""
"Sense connexió. <app>Evolution</app> pot estar fora de línia. Comproveu el "
"botó <gui style=\"button\">Enviar i rebre</gui>; si està gris, llavors no "
"esteu connectat. Per connectar-vos, aneu a <guiseq><gui>Fitxer</"
"gui><gui>Treballar en línia</gui></guiseq>. Aleshores hauríeu de poder "
"utilitzar el botó <gui style=\"button\">Enviar i rebre</gui>."
"gui><gui>Treballa en línia</gui></guiseq>. Aleshores hauríeu de poder "
"utilitzar el botó <gui style=\"button\">Envia i rep</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-organizing.page:5
......@@ -11522,7 +11522,7 @@ msgid ""
"with the mail server."
msgstr ""
"Per assegurar-vos que les carpetes de correu electrònic locals "
"s'actualitzin, aneu a <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Refescar</gui></"
"s'actualitzin, aneu a <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Refresca</gui></"
"guiseq>. Això garanteix que tots els correus electrònics s'hagin descarregat "
"del servidor de correu al vostre ordinador perquè pugueu llegir-los, i que "
"l'estat de llegit estigui sincronitzat amb el servidor de correu."
......@@ -11556,7 +11556,7 @@ msgid ""
"on printing."
msgstr ""
"Per desar els correus en format PDF, seleccioneu <guiseq><gui>Fitxer</"
"gui><gui>Imprimir</gui></guiseq> i seleccioneu <gui>Imprimir en un fitxer</"
"gui><gui>Imprimeix</gui></guiseq> i seleccioneu <gui>Imprimeix en un fitxer</"
"gui>. Veure <link xref=\"help:gnome-help/printing\" href=\"https://help."
"gnome.org/users/gnome-help/stable/printing\">l'ajuda d'escriptori</link> per "
"obtenir informació general sobre la impressió."
......@@ -13099,7 +13099,7 @@ msgstr ""
"d'estat de la <link xref=\"intro-main-window\">finestra principal</link>. "
"Quan esteu connectat, es mostren dos cables connectats. Quan forceu el mode "
"fora de línia fent clic a la icona o a través de <guiseq><gui>Fitxer</"
"gui><gui>Treballar fora de línia</gui></guiseq>, els cables es separen. Us "
"gui><gui>Treballa fora de línia</gui></guiseq>, els cables es separen. Us "
"podeu desconnectar immediatament o sincronitzar les carpetes remotes amb la "
"vostra còpia local abans de desconnectar-vos."
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment