Commit efc52730 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Rodrigo Moya
Browse files

Updated Slovenian translation

parent bd799e16
...@@ -10,14 +10,14 @@ msgid "" ...@@ -10,14 +10,14 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n" "Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-17 03:26+0000\n" "POT-Creation-Date: 2011-09-19 12:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-17 17:39+0100\n" "PO-Revision-Date: 2011-09-20 10:52+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n" "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n" "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n" "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
...@@ -1943,13 +1943,13 @@ msgid "No location information available." ...@@ -1943,13 +1943,13 @@ msgid "No location information available."
msgstr "Podatki o mestu niso na voljo." msgstr "Podatki o mestu niso na voljo."
   
#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1653 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1653
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "You have %d reminder" msgid "You have %d reminder"
msgid_plural "You have %d reminders" msgid_plural "You have %d reminders"
msgstr[0] "Pokaži o_pomnik" msgstr[0] "Imate %d opomnikov"
msgstr[1] "Določen je %d alarm" msgstr[1] "Imate %d opomnik"
msgstr[2] "Določena sta %d alarma" msgstr[2] "Imate %d opomnika"
msgstr[3] "Določeni so %d alarmi" msgstr[3] "Imate %d opomnike"
   
#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1853 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1853
#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1888 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1888
...@@ -1963,10 +1963,10 @@ msgid "" ...@@ -1963,10 +1963,10 @@ msgid ""
"configured to send an email. Evolution will display\n" "configured to send an email. Evolution will display\n"
"a normal reminder dialog box instead." "a normal reminder dialog box instead."
msgstr "" msgstr ""
"Evolution še ne podpira opomnikov koledarja z \n" "Program Evolution še ne podpira opomnikov koledarja z \n"
"obveščanjem preko elektronske pošte, a ta opomnik je \n" "obveščanjem preko elektronske pošte, ta opomnik pa je \n"
"bil nastavljen, da pošlje elektronsko pošto. Evolution bo\n" "nastavljen tako, da pošlje elektronsko sporočilo. Program\n"
"prikazal običajno pogovorno okno opomnika." "bo prikazal le običajno pogovorno okno opomina."
   
#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1894 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1894
#, c-format #, c-format
...@@ -1977,11 +1977,11 @@ msgid "" ...@@ -1977,11 +1977,11 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"Are you sure you want to run this program?" "Are you sure you want to run this program?"
msgstr "" msgstr ""
"Opozorilo koledarja Evolution se bo sprožilo. Opozorilo je nastavljeno, da zažene naslednji program:\n" "Opomnik koledarja Evolution se bo sprožil. Opomnik je nastavljen, da zažene naslednji program:\n"
"\n" "\n"
" %s\n" " %s\n"
"\n" "\n"
"Ali ste prepričani, da želite zagnati ta program?" "Ali ste prepričani, da želite ta program zagnati?"
   
#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1909 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1909
msgid "Do not ask me about this program again." msgid "Do not ask me about this program again."
...@@ -2199,7 +2199,7 @@ msgstr "ni" ...@@ -2199,7 +2199,7 @@ msgstr "ni"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:636 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:636
msgid "Edit Reminder" msgid "Edit Reminder"
msgstr "Uredi o_pomnik" msgstr "Uredi opomnik"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:827 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:827
#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:447 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:447
...@@ -2230,9 +2230,8 @@ msgid "Custom _message" ...@@ -2230,9 +2230,8 @@ msgid "Custom _message"
msgstr "Sporočilo _po meri" msgstr "Sporočilo _po meri"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Custom reminder sound" msgid "Custom reminder sound"
msgstr "Zvok alarma po meri" msgstr "Zvok opomnika po meri"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
msgid "Mes_sage:" msgid "Mes_sage:"
...@@ -2269,9 +2268,8 @@ msgid "_Program:" ...@@ -2269,9 +2268,8 @@ msgid "_Program:"
msgstr "_Program:" msgstr "_Program:"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
#, fuzzy
msgid "_Repeat the reminder" msgid "_Repeat the reminder"
msgstr "Pokaži o_pomnik" msgstr "_Ponovno nastavi opomnik"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
msgid "_Sound:" msgid "_Sound:"
...@@ -2354,9 +2352,8 @@ msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation" ...@@ -2354,9 +2352,8 @@ msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
msgstr "Kopira_j vsebino opomnikov krajevno za delo brez povezave" msgstr "Kopira_j vsebino opomnikov krajevno za delo brez povezave"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:350 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:350
#, fuzzy
msgid "Sh_ow reminder notifications" msgid "Sh_ow reminder notifications"
msgstr "Pokaži _stolpec odmikov" msgstr "Pokaži _obvestila opomnika"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:425 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:425
msgid "Colo_r:" msgid "Colo_r:"
...@@ -2504,7 +2501,6 @@ msgid "Keep original item?" ...@@ -2504,7 +2501,6 @@ msgid "Keep original item?"
msgstr "Ali naj se ohrani izvirni predmet?" msgstr "Ali naj se ohrani izvirni predmet?"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1101 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1101
#, fuzzy
msgid "Close the current window" msgid "Close the current window"
msgstr "Zapri trenutno okno" msgstr "Zapri trenutno okno"
   
...@@ -2814,9 +2810,8 @@ msgid "_Reminders" ...@@ -2814,9 +2810,8 @@ msgid "_Reminders"
msgstr "_Opomniki" msgstr "_Opomniki"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:214 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:214
#, fuzzy
msgid "Set or unset reminders for this event" msgid "Set or unset reminders for this event"
msgstr "Kliknite tukaj za nastavljanje alarmov za ta dogodek" msgstr "Določi ali odstrani opomnike za ta dogodek"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:222 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:222
msgid "Show Time as _Busy" msgid "Show Time as _Busy"
...@@ -2889,9 +2884,8 @@ msgstr "Dogodka ni mogoče polno urejati, ker niste organizator" ...@@ -2889,9 +2884,8 @@ msgstr "Dogodka ni mogoče polno urejati, ker niste organizator"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:651 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:651
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3080 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3080
#, fuzzy
msgid "This event has reminders" msgid "This event has reminders"
msgstr "Dogodek ima alarme" msgstr "Dogodek ima opomnike"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
...@@ -3006,9 +3000,8 @@ msgid "Atte_ndees..." ...@@ -3006,9 +3000,8 @@ msgid "Atte_ndees..."
msgstr "Udeleže_nci ..." msgstr "Udeleže_nci ..."
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5
#, fuzzy
msgid "Custom Reminder:" msgid "Custom Reminder:"
msgstr "Pokaži o_pomnik" msgstr "Opomnik po meri:"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
msgid "Event Description" msgid "Event Description"
...@@ -3032,9 +3025,8 @@ msgid "_Location:" ...@@ -3032,9 +3025,8 @@ msgid "_Location:"
msgstr "_Mesto:" msgstr "_Mesto:"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
#, fuzzy
msgid "_Reminder" msgid "_Reminder"
msgstr "Opomnik!" msgstr "_Opomnik"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
msgid "_Summary:" msgid "_Summary:"
...@@ -3185,9 +3177,8 @@ msgstr "_Za:" ...@@ -3185,9 +3177,8 @@ msgstr "_Za:"
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:333 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:333
#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
#, fuzzy
msgid "_List:" msgid "_List:"
msgstr "seznam" msgstr "_Seznam:"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:55 #: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:55
#, c-format #, c-format
...@@ -3448,9 +3439,8 @@ msgid "year(s)" ...@@ -3448,9 +3439,8 @@ msgid "year(s)"
msgstr "let" msgstr "let"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:198 #: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:198
#, fuzzy
msgid "Send my reminders with this event" msgid "Send my reminders with this event"
msgstr "Pošlji moje alarme skupaj z dogodkom" msgstr "Pošlji opomnike skupaj z dogodkom"
   
#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:200 #: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:200
msgid "Notify new attendees _only" msgid "Notify new attendees _only"
...@@ -4456,9 +4446,8 @@ msgid "%d %B" ...@@ -4456,9 +4446,8 @@ msgid "%d %B"
msgstr "%d %B" msgstr "%d %B"
   
#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:290 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:290
#, fuzzy
msgid "It has reminders." msgid "It has reminders."
msgstr "Ima alarme." msgstr "Ima opomnike."
   
#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:293 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:293
msgid "It has recurrences." msgid "It has recurrences."
...@@ -5058,10 +5047,9 @@ msgid "is an instance" ...@@ -5058,10 +5047,9 @@ msgid "is an instance"
msgstr "je primerek" msgstr "je primerek"
   
#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1171 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1171
#, fuzzy
msgctxt "iCalImp" msgctxt "iCalImp"
msgid "has reminders" msgid "has reminders"
msgstr "_Trenutni opomniki:" msgstr "ima opomnike"
   
#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1176
msgctxt "iCalImp" msgctxt "iCalImp"
...@@ -7995,9 +7983,8 @@ msgid "No reply or parent" ...@@ -7995,9 +7983,8 @@ msgid "No reply or parent"
msgstr "Brez odgovora ali nadrejenega" msgstr "Brez odgovora ali nadrejenega"
   
#: ../filter/e-filter-rule.c:761 #: ../filter/e-filter-rule.c:761
#, fuzzy
msgid "I_nclude threads:" msgid "I_nclude threads:"
msgstr "Vključi _niti" msgstr "Vključi _niti:"
   
#: ../filter/e-filter-rule.c:786 #: ../filter/e-filter-rule.c:786
msgid "A_dd Condition" msgid "A_dd Condition"
...@@ -8177,7 +8164,6 @@ msgid "Mail Configuration" ...@@ -8177,7 +8164,6 @@ msgid "Mail Configuration"
msgstr "Nastavitev pošte" msgstr "Nastavitev pošte"
   
#: ../mail/em-account-editor.c:2287 #: ../mail/em-account-editor.c:2287
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n" "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
"\n" "\n"
...@@ -8185,7 +8171,7 @@ msgid "" ...@@ -8185,7 +8171,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Dobrodošli v pomočniku za poštne nastavitve programa Evolution.\n" "Dobrodošli v pomočniku za poštne nastavitve programa Evolution.\n"
"\n" "\n"
"Kliknite \"Naprej\" za začetek." "Kliknite \"Nadaljuj\" za začetek."
   
#: ../mail/em-account-editor.c:2290 #: ../mail/em-account-editor.c:2290
msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send." msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send."
...@@ -8382,9 +8368,8 @@ msgstr "Neveljaven naslov URI mape '%s'" ...@@ -8382,9 +8368,8 @@ msgstr "Neveljaven naslov URI mape '%s'"
#. Label + combo box has a 12px left margin so it's #. Label + combo box has a 12px left margin so it's
#. * aligned with the junk mail options above it. #. * aligned with the junk mail options above it.
#: ../mail/e-mail-junk-options.c:252 #: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
#, fuzzy
msgid "Junk filtering software:" msgid "Junk filtering software:"
msgstr "Upravljanje programske opreme" msgstr "Filtriranje neželene pošte:"
   
#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:223 #: ../mail/e-mail-label-dialog.c:223
msgid "_Label name:" msgid "_Label name:"
...@@ -9863,9 +9848,8 @@ msgid "Save _Image..." ...@@ -9863,9 +9848,8 @@ msgid "Save _Image..."
msgstr "Shrani _sliko ..." msgstr "Shrani _sliko ..."
   
#: ../mail/em-format-html-display.c:806 #: ../mail/em-format-html-display.c:806
#, fuzzy
msgid "Save the image to a file" msgid "Save the image to a file"
msgstr "Izbor datoteke v za shranjevanje slike" msgstr "Shrani sliko v datoteko"
   
#: ../mail/em-format-html-display.c:1034 #: ../mail/em-format-html-display.c:1034
msgid "Completed on" msgid "Completed on"
...@@ -10171,7 +10155,6 @@ msgid "Default width of the mail browser window." ...@@ -10171,7 +10155,6 @@ msgid "Default width of the mail browser window."
msgstr "Privzeta širina glavnega okna brskalnika pošte." msgstr "Privzeta širina glavnega okna brskalnika pošte."
   
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
#, fuzzy
msgid "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed" msgid "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
msgstr "Določa, ali naj bodo glave sporočila na seznamu pladnja privzeto zložene ali razširjene. Vrednost \"0\" določa razširjen, \"1\" pa zložen pogled." msgstr "Določa, ali naj bodo glave sporočila na seznamu pladnja privzeto zložene ali razširjene. Vrednost \"0\" določa razširjen, \"1\" pa zložen pogled."
   
...@@ -12227,9 +12210,8 @@ msgid "Failed to open folder." ...@@ -12227,9 +12210,8 @@ msgid "Failed to open folder."
msgstr "Odpiranje mape je spodletelo." msgstr "Odpiranje mape je spodletelo."
   
#: ../mail/mail.error.xml.h:66 #: ../mail/mail.error.xml.h:66
#, fuzzy
msgid "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms." msgid "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
msgstr "Poizvedovanje strežnika za seznam podprtih mehanizmov overitve." msgstr "Poizvedovanje strežnika za seznam podprtih mehanizmov overitve je spodletelo."
   
#: ../mail/mail.error.xml.h:67 #: ../mail/mail.error.xml.h:67
msgid "Failed to remove attachments from messages." msgid "Failed to remove attachments from messages."
...@@ -13346,17 +13328,17 @@ msgid "cards" ...@@ -13346,17 +13328,17 @@ msgid "cards"
msgstr "vizitke" msgstr "vizitke"
   
#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:146 #: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:146
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): " msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
msgstr "Cev na Bogofilter ni uspelo, koda napake: %d." msgstr "Oživitev vstavka Bogofilter je spodletela (%s):"
   
#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:164 #: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:164
msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: " msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
msgstr "" msgstr "Pretakanje vsebine elektronskega sporočila na Bogofilter je spodletelo:"
   
#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:213 #: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:213
msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message" msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
msgstr "" msgstr "Bogofilter se je ali sesul ali pa ni obdelal elektronskega sporočila"
   
#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:312 #: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:312
msgid "Bogofilter Options" msgid "Bogofilter Options"
...@@ -13428,9 +13410,8 @@ msgid "Display" ...@@ -13428,9 +13410,8 @@ msgid "Display"
msgstr "Pokaži" msgstr "Pokaži"
   
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15
#, fuzzy
msgid "Display reminders in _notification area only" msgid "Display reminders in _notification area only"
msgstr "Prikaz alarmov le v obvestilnem p_odročju" msgstr "Prikaži opomnike v obvestilnem p_odročju"
   
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
msgid "Hours" msgid "Hours"
...@@ -13441,9 +13422,8 @@ msgid "Minutes" ...@@ -13441,9 +13422,8 @@ msgid "Minutes"
msgstr "Minute" msgstr "Minute"
   
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
#, fuzzy
msgid "Publishing Information" msgid "Publishing Information"
msgstr "<b>Podrobnosti razpredelnice</b>" msgstr "Objavi podrobnosti"
   
#. Sunday #. Sunday
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
...@@ -13459,9 +13439,8 @@ msgid "Se_cond zone:" ...@@ -13459,9 +13439,8 @@ msgid "Se_cond zone:"
msgstr "_Drug pas:" msgstr "_Drug pas:"
   
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:29 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:29
#, fuzzy
msgid "Select the calendars for reminder notification" msgid "Select the calendars for reminder notification"
msgstr "Izberite koledarje za obvestila alarma" msgstr "Izberite koledarje za obvestila opomnikov"
   
#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment" #. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
...@@ -13610,16 +13589,15 @@ msgstr "Opomnik rojstnih dni in obletnic" ...@@ -13610,16 +13589,15 @@ msgstr "Opomnik rojstnih dni in obletnic"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6
msgid "Birthday and anniversary reminder units" msgid "Birthday and anniversary reminder units"
msgstr "Enote rojstnih dni in obletnic" msgstr "Enote opomnika rojstnih dni in obletnic"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7
msgid "Birthday and anniversary reminder value" msgid "Birthday and anniversary reminder value"
msgstr "Vrednost opomnika rojstnih dni in obletnic" msgstr "Vrednost opomnika rojstnih dni in obletnic"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:8 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:8
#, fuzzy
msgid "Calendars to run reminders for" msgid "Calendars to run reminders for"
msgstr "Koledarji za katere tečejo alarmi" msgstr "Koledarji za katere tečejo opomniki"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9
msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)." msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
...@@ -13654,9 +13632,8 @@ msgid "Default reminder value" ...@@ -13654,9 +13632,8 @@ msgid "Default reminder value"
msgstr "Privzeta vrednost opomnika" msgstr "Privzeta vrednost opomnika"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
#, fuzzy
msgid "Directory for saving reminder audio files" msgid "Directory for saving reminder audio files"
msgstr "Mapa za shranjevanje zvočnih datotek za alarm" msgstr "Mapa za shranjevanje zvočnih datotek opomnikov"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
msgid "Free/busy server URLs" msgid "Free/busy server URLs"
...@@ -13823,9 +13800,8 @@ msgid "Primary task list" ...@@ -13823,9 +13800,8 @@ msgid "Primary task list"
msgstr "Osnovni seznam nalog" msgstr "Osnovni seznam nalog"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
#, fuzzy
msgid "Programs that are allowed to be run by reminders." msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
msgstr "Programi, ki jih lahko zaženejo alarmi." msgstr "Programi, ki jih lahko zaženejo opomniki."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
msgid "Recently used second time zones in a Day View" msgid "Recently used second time zones in a Day View"
...@@ -13836,16 +13812,12 @@ msgid "Recurrent Events in Italic" ...@@ -13836,16 +13812,12 @@ msgid "Recurrent Events in Italic"
msgstr "Ponavljajoči se dogodki so zapisani v ležeči pisavi" msgstr "Ponavljajoči se dogodki so zapisani v ležeči pisavi"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
#, fuzzy
msgid "Reminder programs" msgid "Reminder programs"
msgstr "" msgstr "Programi za opomnike"
"\n"
"Manjkajoči programi: %s."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
#, fuzzy
msgid "Save directory for reminder audio" msgid "Save directory for reminder audio"
msgstr "Shrani mapo za zvočni alarm" msgstr "Shrani mapo za zvočne opomnike"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
msgid "Scroll Month View by a week" msgid "Scroll Month View by a week"
...@@ -13872,9 +13844,8 @@ msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar." ...@@ -13872,9 +13844,8 @@ msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar."
msgstr "Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem koledarju." msgstr "Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem koledarju."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
#, fuzzy
msgid "Show display reminders in notification tray" msgid "Show display reminders in notification tray"
msgstr "Pokaži zaslonske alarme v obvestilni vrstici" msgstr "Pokaži zaslonske opomnike v obvestilni vrstici"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72
msgid "Show status field in the event/task/meeting editor" msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
...@@ -13962,9 +13933,8 @@ msgid "Time divisions" ...@@ -13962,9 +13933,8 @@ msgid "Time divisions"
msgstr "Delitve časa" msgstr "Delitve časa"
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
#, fuzzy
msgid "Time the last reminder ran, in time_t." msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
msgstr "Čas, ko je tekel zadnji alarm." msgstr "Čas, ko je tekel zadnji opomnik, v time_t."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
msgid "Timezone" msgid "Timezone"
...@@ -14007,9 +13977,8 @@ msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)." ...@@ -14007,9 +13977,8 @@ msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
msgstr "Začetni dan tedna, od nedelje (0) do sobote (6)." msgstr "Začetni dan tedna, od nedelje (0) do sobote (6)."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
#, fuzzy
msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders." msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
msgstr "Ali naj bo za zaslonske alarme uporabljena obvestilna vrstica." msgstr "Ali naj bo za zaslonske opomnike uporabljena obvestilna vrstica."
   
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task." msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
...@@ -15391,7 +15360,7 @@ msgstr "Program Evolution se bo v povezan način vrnil, ko bo vzpostavljena omre ...@@ -15391,7 +15360,7 @@ msgstr "Program Evolution se bo v povezan način vrnil, ko bo vzpostavljena omre
   
#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:374 #: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:374
msgid "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service from which to obtain an authentication token." msgid "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service from which to obtain an authentication token."
msgstr "" msgstr "Ni mogoče najti ustreznega računa storitve org.gnome.OnlineAccounts, preko katere naj bi se pridobili žetoni overitve."
   
#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:461 #: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:461
msgid "OAuth" msgid "OAuth"
...@@ -15399,7 +15368,7 @@ msgstr "OAuth" ...@@ -15399,7 +15368,7 @@ msgstr "OAuth"
   
#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:463 #: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:463
msgid "This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts service" msgid "This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts service"
msgstr "" msgstr "Možnost omogoči povezavo s strežnikom preko spletne storitve GNOME računov."
   
#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
msgid "Author(s)" msgid "Author(s)"
...@@ -15447,28 +15416,26 @@ msgid "Python Plugin Loader tests" ...@@ -15447,28 +15416,26 @@ msgid "Python Plugin Loader tests"
msgstr "Testi nalaganja Python vstavkov" msgstr "Testi nalaganja Python vstavkov"
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:191 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:191
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): " msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
msgstr "Cev na SpamAssassin ni uspelo, koda napake: %d" msgstr "Oživitev vstavka SpamAssassin je spodletela (%s):"
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:214 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:214
#, fuzzy
msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: " msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
msgstr "Filtriranje neželenih sporočil s SpamAssassin." msgstr "Pretakanje vsebine elektronskega sporočila na SpamAssassin je spodletelo:."
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:233 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:233
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: " msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
msgstr "Ni mogoče zapisati datoteke `%s' %s" msgstr "Ni mogoče zapisati '%s' za SpamAssassin:"
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:261 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:261
#, fuzzy
msgid "Failed to read output from SpamAssassin: " msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
msgstr "Branje iz začasne datoteke je spodletelo" msgstr "Branje odvoda vstavka SpamAssassin je spodletelo:"
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:316 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:316
msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message" msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
msgstr "" msgstr "SpamAssassin se je ali sesul ali pa ni obdelal elektronskega sporočila"
   
#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:835 #: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:835
msgid "SpamAssassin Options"