Commit e99bfff1 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent 5cda0904
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution 3.5.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-22 19:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-22 19:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-28 07:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-28 07:26+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: Norsk bokmål\n"
......@@ -96,7 +96,9 @@ msgstr "Slett ekstern adressebok &quot;{0}&quot;?"
msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Dette vil fjerne adressebok &quot;{0}&quot; fra tjeneren. Er du sikker på at du vil fortsette?"
msgstr ""
"Dette vil fjerne adressebok &quot;{0}&quot; fra tjeneren. Er du sikker på at "
"du vil fortsette?"
 
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
......@@ -832,7 +834,7 @@ msgid "Send a mail message to this address"
msgstr "Send en e-postmelding til denne adressen"
 
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:333
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1097 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:973
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1102 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:973
#, c-format
msgid "Click to mail %s"
msgstr "Klikk for å sende melding til %s"
......@@ -2023,7 +2025,9 @@ msgstr "Slett ekstern kalender &quot;{0}&quot;?"
msgid ""
"This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Dette vil fjerne kalender &quot;{0}&quot; fra tjener permanent. Er du sikker på at du vil fortsette?"
msgstr ""
"Dette vil fjerne kalender &quot;{0}&quot; fra tjener permanent. Er du sikker "
"på at du vil fortsette?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
......@@ -2033,7 +2037,9 @@ msgstr "Slett ekstern oppgaveliste &quot;{0}&quot;?"
msgid ""
"This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Dette vil fjerne oppgavelisten &quot;{0}&quot; fra tjeneren permanent. Er du sikker på at du vil fortsette?"
msgstr ""
"Dette vil fjerne oppgavelisten &quot;{0}&quot; fra tjeneren permanent. Er du "
"sikker på at du vil fortsette?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
......@@ -2043,7 +2049,9 @@ msgstr "Slett ekstern notatliste &quot;{0}&quot;?"
msgid ""
"This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Dette vil fjerne notatlisten &quot;{0}&quot; fra tjeneren permanent. Er du sikker på at du vil fortsette?"
msgstr ""
"Dette vil fjerne notatlisten &quot;{0}&quot; fra tjeneren permanent. Er du "
"sikker på at du vil fortsette?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
......@@ -2523,7 +2531,7 @@ msgstr "Lukk aktiv vindu"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1164 ../mail/e-mail-browser.c:134
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:323 ../widgets/misc/e-web-view.c:1423
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:323 ../widgets/misc/e-web-view.c:1428
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:456
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1299
msgid "Copy the selection"
......@@ -2532,7 +2540,7 @@ msgstr "Kopier utvalget"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1171 ../mail/e-mail-browser.c:141
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1417 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1293
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1422 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1293
msgid "Cut the selection"
msgstr "Klipp ut utvalget"
 
......@@ -2549,7 +2557,7 @@ msgstr "Vis hjelp"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1192 ../mail/e-mail-browser.c:148
#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1429 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1305
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1434 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1305
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Lim inn fra utklippstavlen"
 
......@@ -10406,7 +10414,7 @@ msgstr "Kobler til «%s» på nytt"
msgid "Preparing account '%s' for offline"
msgstr "Forbereder konto «%s» for frakoblet bruk"
 
#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:885
#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:876
#, c-format
msgid "Pinging %s"
msgstr "Pinger %s"
......@@ -10521,15 +10529,15 @@ msgstr[1] ""
"%s ble oppdatert fordi de brukte en mappe som ble slettet\n"
"«%s»."
 
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:446
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:460
msgid "_Restore Default"
msgstr "Gjenopp_rett forvalg"
 
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:459
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:473
msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
msgstr "Du kan dra og slippe kontonavn for å endre rekkefølge."
 
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:504
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:518
msgid "De_fault"
msgstr "_Forvalgt"
 
......@@ -14666,7 +14674,7 @@ msgid "Browse until limit is reached"
msgstr "Bla gjennom til grensen nås"
 
#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:134
#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:133
#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:130
msgid "URL:"
msgstr "URL:"
 
......@@ -17430,11 +17438,11 @@ msgstr "_Formater som …"
msgid "_Other languages"
msgstr "_Andre språk"
 
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:329
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:342
msgid "Text Highlight"
msgstr "Tekstutheving"
 
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:335
#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:348
msgid "Syntax highlighting of mail parts"
msgstr "Syntaksutheving for e-postdeler"
 
......@@ -17681,7 +17689,7 @@ msgstr[0] "Det finnes %d annen kontakt."
msgstr[1] "Det finnes %d andre kontakter."
 
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:196
msgid "Addressbok Contact"
msgid "Addressbook Contact"
msgstr "Kontakt i adressebok"
 
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:202
......@@ -19237,24 +19245,6 @@ msgstr ""
"Evolution støtter ikke lenger å oppgradere direkte fra versjon {0}. Du kan "
"prøve å oppgradere til Evolution 2 for så å oppgradere til Evolution 3."
 
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:52
msgctxt "New"
msgid "_Test Item"
msgstr "_Testoppføring"
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:54
msgid "Create a new test item"
msgstr "Opprett en ny testoppføring"
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:62
msgctxt "New"
msgid "Test _Source"
msgstr "Te_stkilde"
#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:64
msgid "Create a new test source"
msgstr "Opprett en ny testkilde"
#: ../smclient/eggdesktopfile.c:166
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
......@@ -20708,30 +20698,30 @@ msgstr "Returvarsling"
msgid "Sta_tus Tracking"
msgstr "Sta_tusoppfølging"
 
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:671 ../widgets/misc/e-source-config.c:675
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:675 ../widgets/misc/e-source-config.c:679
msgid "Type:"
msgstr "Type:"
 
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:683 ../widgets/misc/e-source-config.c:687
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:687 ../widgets/misc/e-source-config.c:691
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
 
#. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
#. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1285
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1289
msgid "Refresh every"
msgstr "Oppdater hver"
 
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1315
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1343
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1319
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1347
msgid "Use a secure connection"
msgstr "Bruk sikker forbindelse"
 
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1357
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1361
msgid "Ignore invalid SSL certificate"
msgstr "Ignorer ugyldig SSL-sertifikat"
 
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1394
#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1398
msgid "User"
msgstr "Bruker"
 
......@@ -20791,25 +20781,25 @@ msgstr "_Kopier bilde"
msgid "Copy the image to the clipboard"
msgstr "Kopier bildet til utklippstavlen"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:333 ../widgets/misc/e-web-view.c:1435
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:333 ../widgets/misc/e-web-view.c:1440
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:466
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1311
msgid "Select all text and images"
msgstr "Velg all tekst og alle bilder"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1099 ../widgets/misc/e-web-view.c:1101
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1103 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:975
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1104 ../widgets/misc/e-web-view.c:1106
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1108 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:975
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:977
#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:979
#, c-format
msgid "Click to call %s"
msgstr "Klikk for å ringe %s"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1105 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:981
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1110 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:981
msgid "Click to hide/unhide addresses"
msgstr "Klikk for å skjule/vise adresser"
 
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1107 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:983
#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1112 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:983
#, c-format
msgid "Click to open %s"
msgstr "Klikk for å åpne %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment