Commit d8c01335 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 03146ee0
...@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr "" ...@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n" "Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-29 11:56+0000\n" "POT-Creation-Date: 2012-02-29 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-07 19:26+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-03-08 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n" "Language: \n"
...@@ -7426,7 +7426,7 @@ msgstr "Uporabi oblikovanje po meri" ...@@ -7426,7 +7426,7 @@ msgstr "Uporabi oblikovanje po meri"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country" msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
msgstr "" msgstr "Ali naj bodo naslovi oblikovani glede na standard ciljne države"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
...@@ -8030,7 +8030,7 @@ msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes" ...@@ -8030,7 +8030,7 @@ msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)" msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
msgstr "" msgstr "Ali naj se naloge, ki zakasnijo danes, poudarijo s posebno barvo"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
...@@ -8073,7 +8073,7 @@ msgstr "Poudari zakasnele naloge" ...@@ -8073,7 +8073,7 @@ msgstr "Poudari zakasnele naloge"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)" msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
msgstr "" msgstr "Ali naj se zakasnjene naloge poudarijo s posebno barvo"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
...@@ -8231,7 +8231,7 @@ msgstr "Gnome Calendar's tasks import done" ...@@ -8231,7 +8231,7 @@ msgstr "Gnome Calendar's tasks import done"
#: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:4 #: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not" msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
msgstr "" msgstr "Ali so bile naloge iz programa Gnome koledar uvožene ali ne"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1 #: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
...@@ -8439,7 +8439,7 @@ msgstr "_Ohrani podpis nad izvirnim sporočilom ob odgovoru" ...@@ -8439,7 +8439,7 @@ msgstr "_Ohrani podpis nad izvirnim sporočilom ob odgovoru"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME signed." msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME signed."
msgstr "" msgstr "Samodejno omogoči podpise PGP ali S/MIME pri odgovarjanju na sporočilo, ki je bilo prav tako podpisano S PGP ali S/MIME"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
...@@ -8490,7 +8490,7 @@ msgstr "Od_strani vse" ...@@ -8490,7 +8490,7 @@ msgstr "Od_strani vse"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'." msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'."
msgstr "" msgstr "Z vejico ločen seznam, krajevno prilagojenih okrajšav, za odgovor na sporočilo v vrstici zadeve, ki se izpiše med odgovarjanjem na sporočilo, kot prevod standardne predpone \"Re:\". Primer je 'Odg.: ali Odgovor:'."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
...@@ -8711,7 +8711,7 @@ msgstr "Omogoči krajevne mape" ...@@ -8711,7 +8711,7 @@ msgstr "Omogoči krajevne mape"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree" msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
msgstr "" msgstr "Ali naj se pokažejo krajevne mape (na tem računalniku) v drevesu map"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
...@@ -9288,7 +9288,7 @@ msgstr "Preveri časovni razmik za usklajevanje stikov GAIM" ...@@ -9288,7 +9288,7 @@ msgstr "Preveri časovni razmik za usklajevanje stikov GAIM"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced" msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
msgstr "" msgstr "Ali naj se stiki GAIM samodejno posodobijo"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable autocontacts" msgid "Enable autocontacts"
...@@ -9296,7 +9296,7 @@ msgstr "Omogoči samodejne stike" ...@@ -9296,7 +9296,7 @@ msgstr "Omogoči samodejne stike"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook" msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
msgstr "" msgstr "Ali naj bodo stiki samodejno dodani v uporabnikov imenik"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
msgid "GAIM address book source" msgid "GAIM address book source"
...@@ -10581,10 +10581,10 @@ msgstr "Pošiljanje sporočila %d od %d" ...@@ -10581,10 +10581,10 @@ msgstr "Pošiljanje sporočila %d od %d"
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to send a message" msgid "Failed to send a message"
msgid_plural "Failed to send %d of %d messages" msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
msgstr[0] "" msgstr[0] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
msgstr[1] "" msgstr[1] "Pošiljanje sporočila je spodletelo."
msgstr[2] "" msgstr[2] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
msgstr[3] "" msgstr[3] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
#: ../libemail-engine/mail-ops.c:889 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:889
#: ../mail/mail-send-recv.c:885 #: ../mail/mail-send-recv.c:885
...@@ -16680,9 +16680,9 @@ msgstr "Sporočilo za %s z zadevo \"%s\" poslano dne %s je prebrano." ...@@ -16680,9 +16680,9 @@ msgstr "Sporočilo za %s z zadevo \"%s\" poslano dne %s je prebrano."
#. Translators: %s is the subject of the email message. #. Translators: %s is the subject of the email message.
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Delivery Notification for \"%s\"" msgid "Delivery Notification for \"%s\""
msgstr "Tovarna obvestilnega območja pulta" msgstr "Obvestilo o prejemu za \"%s\""
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
...@@ -16691,9 +16691,8 @@ msgstr "Nauči se brati" ...@@ -16691,9 +16691,8 @@ msgstr "Nauči se brati"
#. name doesn't matter #. name doesn't matter
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454
#, fuzzy
msgid "_Notify Sender" msgid "_Notify Sender"
msgstr "(ni pošiljatelja)" msgstr "_Pošlji povratnico"
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
msgid "Sender wants to be notified when you have read this message." msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
...@@ -16847,12 +16846,8 @@ msgid "Welcome" ...@@ -16847,12 +16846,8 @@ msgid "Welcome"
msgstr "Dobrodošli" msgstr "Dobrodošli"
#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:505 #: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:505
#, fuzzy
msgid "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, and to import files from other applications." msgid "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, and to import files from other applications."
msgstr "" msgstr "Dobrodošli v programu Evolution. Naslednjih nekaj korakov bo omogočilo povezavo programa z vašimi elektronskimi poštnimi računi in uvoz datotek drugih programov."
"Dobrodošli v programu Evolution. Naslednjih nekaj korakov bo omogočilo povezavo programa z vašimi elektronskimi poštnimi računi in uvoz datotek drugih programov.\n"
"\n"
"Za nadaljevanje kliknite gumb \"Naprej\". "
#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:613 #: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:613
msgid "Loading accounts..." msgid "Loading accounts..."
...@@ -17295,9 +17290,8 @@ msgid "Add CalDAV support to Evolution." ...@@ -17295,9 +17290,8 @@ msgid "Add CalDAV support to Evolution."
msgstr "Dodaj podporo CalDAV v Evolution." msgstr "Dodaj podporo CalDAV v Evolution."
#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136 #: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136
#, fuzzy
msgid "C_ustomize options" msgid "C_ustomize options"
msgstr "Možnosti nastavitev:" msgstr "Prilagodi _možnosti"
#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155 #: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155
#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333 #: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
...@@ -17543,13 +17537,12 @@ msgid "Command to be executed to launch the editor: " ...@@ -17543,13 +17537,12 @@ msgid "Command to be executed to launch the editor: "
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika:" msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika:"
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"For XEmacs use \"xemacs\"\n" "For XEmacs use \"xemacs\"\n"
"For Vim use \"gvim -f\"" "For Vim use \"gvim -f\""
msgstr "" msgstr ""
"Za Emacs uporabite \"xemacs\"\n" "Za XEmacs uporabite \"xemacs\"\n"
"Za VI uporabite \"gvim -f\"" "Za Vim uporabite \"gvim -f\""
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
...@@ -17804,9 +17797,8 @@ msgstr "Poslano koledarju '%s' kot preklicano" ...@@ -17804,9 +17797,8 @@ msgstr "Poslano koledarju '%s' kot preklicano"
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065
#, fuzzy
msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..." msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
msgstr "Odpiranje koledarja. Počakajte ..." msgstr "Shranjujejo se spremembe v koledar. Počakajte ..."
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620
msgid "Unable to parse item" msgid "Unable to parse item"
...@@ -19834,7 +19826,6 @@ msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks." ...@@ -19834,7 +19826,6 @@ msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
msgstr "Onemogoči pladenj predogleda za pošto, stike in naloge." msgstr "Onemogoči pladenj predogleda za pošto, stike in naloge."
#: ../shell/main.c:334 #: ../shell/main.c:334
#, fuzzy
msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments." msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
msgstr "Uvozi naslove URI ali imena datotek podana kot argumenti." msgstr "Uvozi naslove URI ali imena datotek podana kot argumenti."
...@@ -20265,19 +20256,16 @@ msgid "Certificate Authority Trust" ...@@ -20265,19 +20256,16 @@ msgid "Certificate Authority Trust"
msgstr "Zaupanje pooblastitelju potrdil" msgstr "Zaupanje pooblastitelju potrdil"
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:39 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:39
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _websites." msgid "Trust this CA to identify _websites."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti spletnih strani." msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _spletnih strani."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:40 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:40
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _email users." msgid "Trust this CA to identify _email users."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti uporabnikov elektronske pošte." msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _uporabnikov elektronske pošte."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:41 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:41
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _software developers." msgid "Trust this CA to identify _software developers."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti razvijalcev programske opreme." msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _razvijalcev programske opreme."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:42 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:42
msgid "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy and procedures (if available)." msgid "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy and procedures (if available)."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment