Commit d7444a1b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent d24a317d
# Translators:
# Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2018, 2019
# Jaume Jorba. Correu particular <jaume.jorba@gmail.com>, 2018
# Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-28 10:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-17 06:51+0000\n"
"Last-Translator: Jaume Jorba. Correu particular <jaume.jorba@gmail.com>, "
"Last-Translator: Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, "
"2018\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/softcatala/teams/62837/"
"ca/)\n"
......@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgid ""
"information, which also gives them the option to respond."
msgstr ""
"Quan creeu una reunió (cita grupal), podeu classificar els assistents en "
"diverses categories, com ara \"cadira\" o \"obligat\". Quan deseu la llista "
"diverses categories, com ara «cadira» o «obligat». Quan deseu la llista "
"de reunions s'envia a cada assistent un correu electrònic amb la informació "
"de la reunió, que també els dóna l'opció de respondre."
......@@ -1178,7 +1178,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si no necessiteu recopilar informació d'assistència quan programeu un "
"esdeveniment, i tan sols voleu anunciar-lo, feu clic amb el botó dret a la "
"reunió i seleccioneu. <gui>reenviar com iCalendar...</gui>. Aleshores "
"reunió i seleccioneu. <gui>Reenvia com a iCalendar...</gui>. Aleshores "
"s'obrirà un nou missatge de correu electrònic amb la notificació de "
"l'esdeveniment adjunta. Els destinataris podran afegir l'esdeveniment als "
"seus calendaris amb un sol clic, però no se us enviarà automàticament un "
......@@ -1851,13 +1851,13 @@ msgid ""
"will receive the new contacts."
msgstr ""
"Podeu afegir automàticament persones als vostres contactes quan respongueu a "
"un correu electrònic rebut. Activeu el connector <gui>Contactes Automàtics</"
"un correu electrònic rebut. Activeu el connector <gui>Contactes automàtics</"
"gui> anant a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Connectors</gui></guiseq>; fer "
"clic a <gui>Contactes Automàtics</gui> de manera que es mostri una marca de "
"clic a <gui>Contactes automàtics</gui> de manera que es mostri una marca de "
"verificació. A continuació, aneu a <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Contactes</gui> <gui>Contactes Automàtics</"
"gui></guiseq> i activeu l'opció <gui>Crear entrades a la llibreta d'adreces "
"quan envieu correus electrònics</gui> i seleccioneu la llibreta de contactes "
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Contactes</gui> <gui>Contactes automàtics</"
"gui></guiseq> i activeu l'opció <gui>Crea entrades a la llibreta d'adreces "
"en enviar correus</gui> i seleccioneu la llibreta de contactes "
"de la llista desplegable que rebrà els nous contactes."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -2308,7 +2308,7 @@ msgid ""
"gui><gui>Find in Contact…</gui></guiseq> from the main menu."
msgstr ""
"Per cercar text contingut al contacte actual, seleccioneu "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Cercar al Contacte…</gui></guiseq> des del menú "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Cerca en un contacte…</gui></guiseq> des del menú "
"principal."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -5423,9 +5423,9 @@ msgid ""
"account's <link xref=\"mail-default-folder-locations\"><gui>Defaults</gui></"
"link>."
msgstr ""
"Per motius de rendiment, es recomana <gui>Utilitzar una carpeta real per a "
"la paperera</gui> establint-la a <gui>[GMail]/Trash</gui> i <gui>Utilitzar "
"una carpeta real per a Spam</gui> configurant <gui>[GMail]/Spam</gui> per al "
"Per motius de rendiment, es recomana <gui>Utilitza una carpeta real per a "
"la paperera</gui> establint-la a <gui>[GMail]/Trash</gui> i <gui>Utilitza "
"una carpeta real per als missatges brossa</gui> configurant <gui>[GMail]/Spam</gui> per al "
"compte <link xref=\"mail-default-folder-locations\"><gui>Valors per defecte</"
"gui></link>."
......@@ -6699,7 +6699,7 @@ msgstr ""
"Si voleu tenir el mateix format de columna a totes les carpetes de correu, "
"excepte per a la <gui>Enviats</gui>, podeu activar <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Preferències de correu</gui><gui>General</"
"gui><gui>Aplicar la mateixa configuració de la vista a totes les carpetes</"
"gui><gui>Aplica els mateixos paràmetres de visualització a totes les carpetes</"
"gui></guiseq>. Tingueu en compte que aquesta configuració també influeix "
"als <link xref=\"mail-sorting-message-list#email-threads\"><gui>Grups per "
"fils</gui></link> i a la visibilitat de la <gui>Visualització prèvia de "
......@@ -7171,7 +7171,7 @@ msgid ""
"<gui>Attachment</gui>, so the forwarded email and also its attachments get "
"attached to the email you want to send."
msgstr ""
"Feu clic al <guiseq><gui>Missatge</gui><gui>Reenviar com…</gui></guiseq> i "
"Feu clic al <guiseq><gui>Missatge</gui><gui>Reenvia com a…</gui></guiseq> i "
"seleccioneu <gui>Adjunt</gui>, de manera que el correu electrònic reenviat i "
"els seus fitxers adjunts s'uniran al correu electrònic que voleu enviar."
......@@ -7197,7 +7197,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-composer-from-field-override.page:20
msgid "Overriding the \"From\" field"
msgstr "Reemplaçant el camp «De»"
msgstr "Reemplaçar el camp «De»"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-composer-from-field-override.page:22
......@@ -10182,7 +10182,7 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>."
msgstr ""
"Per aplicar manualment filtres als missatges d'una carpeta, seleccioneu els "
"missatges i feu clic a <guiseq><gui>Missatges</gui><gui>Aplicar filtres</"
"missatges i feu clic a <guiseq><gui>Missatges</gui><gui>Aplica els filtres</"
"gui></guiseq> o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>Y</key></keyseq>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -10373,7 +10373,7 @@ msgstr "Especifiqueu el nom i la ubicació de la carpeta."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-folders.page:39
msgid "Click on the <gui>Create</gui> button."
msgstr "Feu clic al botó <gui>Crear</gui>."
msgstr "Feu clic al botó <gui>Crea</gui>."
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-folders.page:41
......@@ -10490,7 +10490,7 @@ msgstr "Feu clic amb el botó dret en un dels missatges."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-follow-up-flag.page:28
msgid "Click <gui>Mark for Follow Up…</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Marcar per a seguiment ...</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Marca per al seguiment…</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-follow-up-flag.page:30
......@@ -11883,7 +11883,7 @@ msgid ""
"gui><gui>Find in Message…</gui></guiseq> from the main menu."
msgstr ""
"Per trobar text en el missatge que es mostra, seleccioneu "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Trobar al missatge…</gui></guiseq> des del menú "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Cerca en el missatge…</gui></guiseq> des del menú "
"principal."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -13822,7 +13822,7 @@ msgid ""
"in Task…</gui></guiseq> from the main menu."
msgstr ""
"Per trobar text a la tasca que es mostra, seleccioneu <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Cercar a la tasca…</gui></guiseq> des del menú principal."
"gui><gui>Cerca a la tasca…</gui></guiseq> des del menú principal."
#. (itstool) path: section/title
#: C/tasks-searching.page:36
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment