Commit d651cdc1 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 678becdb
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-14 14:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-14 23:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-18 08:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-18 10:12+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -10488,7 +10488,7 @@ msgstr "Vidno"
#: ../e-util/e-client-cache.c:1067
#, c-format
msgid "Cannot create a client object from extension name '%s'"
msgstr ""
msgstr "Iz imena pripone '%s' ni mogoče ustvariti predmeta odjemalca"
#: ../e-util/e-dateedit.c:523
msgid "Date and Time"
......@@ -11125,7 +11125,7 @@ msgstr "Za_pomni si šifrirno geslo"
#: ../e-util/e-passwords.c:579
msgid "_Remember this passphrase for the remainder of this session"
msgstr ""
msgstr "_Zapomni si to šifrirno geslo za preostanek te seje"
#: ../e-util/e-passwords.c:584
msgid "_Remember this password"
......@@ -11133,7 +11133,7 @@ msgstr "Za_pomni si geslo"
#: ../e-util/e-passwords.c:585
msgid "_Remember this password for the remainder of this session"
msgstr ""
msgstr "_Zapomni si to geslo za preostanek te seje"
#: ../e-util/e-preferences-window.c:318
msgid "Evolution Preferences"
......@@ -11318,7 +11318,7 @@ msgstr "Napaka med izbrisom sredstva &quot;{0}&quot;."
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:11
msgid ""
"The address book backend servicing &quot;{0}&quot; has quit unexpectedly."
msgstr "Ozadnji program koledarja &quot;{0}&quot; se je nepričakovano končal."
msgstr "Ozadnji program imenika &quot;{0}&quot; se je nepričakovano končal."
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:12
msgid ""
......@@ -11359,19 +11359,19 @@ msgstr ""
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:19
msgid ""
"The address book backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
msgstr ""
msgstr "Ozadnji program imenika &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:20
msgid "The calendar backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
msgstr ""
msgstr "Ozadnji program koledarja &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:21
msgid "The memo list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
msgstr ""
msgstr "Ozadnji program seznama opomnikov &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
#: ../e-util/e-system.error.xml.h:22
msgid "The task list backend servicing &quot;{0}&quot; encountered an error."
msgstr ""
msgstr "Ozadnji program seznama nalog &quot;{0}&quot; je naletel na napako."
#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:643
#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:62
......@@ -11712,7 +11712,7 @@ msgstr "OAuth2"
#: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:28
msgid "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server"
msgstr ""
msgstr "Ta možnost uporablja za povezavo s strežnikom žeton dostopa OAuth 2.0."
#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
#, c-format
......@@ -11807,7 +11807,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
msgstr "Pripenjanje v krajevno mapo 'Poslano' ni uspelo: %s"
#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:974
#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:973
#: ../libemail-engine/mail-ops.c:971 ../libemail-engine/mail-ops.c:1073
msgid "Sending message"
msgstr "Pošiljanje sporočila"
......@@ -11907,6 +11907,10 @@ msgid ""
">Message Filters.\n"
"Original error was: %s"
msgstr ""
"Izbranih sporočil ni mogoče filtrirati. Možen razlog je, da je mesto mape, "
"nastavljeno v enem ali več filtrih, neveljavno. Preverite svoje filtre v "
"Uredi->Filtri sporočil.\n"
"Izvorna napaka: %s"
#: ../libemail-engine/mail-ops.c:233
#, c-format
......@@ -11921,6 +11925,10 @@ msgid ""
">Message Filters.\n"
"Original error was: %s"
msgstr ""
"Odhodnih filtrov ni mogoče uveljaviti. Možen razlog je, da je mesto mape, "
"nastavljeno v enem ali več filtrih, neveljavno. Preverite svoje filtre v "
"Uredi->Filtri sporočil.\n"
"Izvorna napaka: %s"
#: ../libemail-engine/mail-ops.c:982
#, c-format
......@@ -12089,7 +12097,7 @@ msgstr "(brez zadeve)"
#. GtkAssistant sinks the floating button reference.
#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:102
msgid "_Skip Lookup"
msgstr ""
msgstr "_Preskoči poizvedbo"
#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:562
msgid "Evolution Account Assistant"
......@@ -12139,7 +12147,7 @@ msgstr "Izberite mapo za shranjevanje poslanih sporočil."
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:614
msgid "S_ave replies in the folder of the message being replied to"
msgstr ""
msgstr "S_hrani odgovore v mapo sporočila, na katerega se nanaša odgovor"
#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:631
msgid "_Restore Defaults"
......@@ -18056,6 +18064,9 @@ msgid ""
" %F - stands for the From address\n"
" %R - stands for the recipient addresses"
msgstr ""
"Privzeti argumenti so '-i -f %F -- %R', kjer je\n"
" %F - predstavlja naslov Od\n"
" %R - predstavlja naslove prejemnikov"
#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
msgid "Ser_ver requires authentication"
......@@ -18544,7 +18555,7 @@ msgstr "Ob izhodu, enkrat na mesec"
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:84
msgid "Immediately, on folder leave"
msgstr ""
msgstr "Nemudoma, ob zapustitvi mape"
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:313
msgid "Header"
......@@ -20590,6 +20601,8 @@ msgid ""
"Cannot start Evolution. Another Evolution instance may be unresponsive. "
"System error: %s"
msgstr ""
"Programa Evolution ni mogoče zagnati. Morda se že zagnani program Evolution "
"ne odziva. Sistemska napaka: %s"
#: ../shell/main.c:515 ../shell/main.c:520
msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
......@@ -21247,309 +21260,3 @@ msgstr "Z _datumom zapadlosti"
#: ../views/tasks/galview.xml.h:3
msgid "With _Status"
msgstr "S _stanjem"
#~ msgid "Export in asynchronous mode"
#~ msgstr "Izvozi v asinhronem načinu"
#~ msgid ""
#~ "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
#~ "100."
#~ msgstr ""
#~ "Število vizitk v eni izhodni datoteki v asinhronem načinu. Privzeta "
#~ "velikost je 100."
#~ msgid "NUMBER"
#~ msgstr "ŠTEVILKA"
#~ msgid "In async mode, output must be file."
#~ msgstr "V asinhronem načinu mora biti izhod datoteka."
#~ msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
#~ msgstr "V običajnem načinu ni treba določiti velikosti."
#~ msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
#~ msgstr "Naloge programa Evolution so se nepričakovano končale."
#~ msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
#~ msgstr "Vaši koledarji ne bodo na voljo do ponovnega zagona Evolutiona."
#~ msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
#~ msgstr "Opomniki programa Evolution so se nepričakovano končali."
#~ msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
#~ msgstr "Koledarji programa Evolution so se nepričakovano končali."
#~ msgid "Error on '{0}: {1}'"
#~ msgstr "Napaka na '{0}: {1}'"
#~ msgid "Could not perform this operation on '{0}: {1}'."
#~ msgstr "Tega dejanja ni mogoče izvesti na '{0}: {1}'"
#~ msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti koledarja '%s': %s"
#~ msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti opomnikov v '%s': %s"
#~ msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti nalog v '%s': %s"
#~ msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
#~ msgstr ""
#~ "Seznam vrst MIME za preverjanje pregledovalnikov sestavnih delov Bonobo"
#~ msgid ""
#~ "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside "
#~ "Evolution, any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo "
#~ "component viewer in GNOME's MIME type database may be used for displaying "
#~ "content."
#~ msgstr ""
#~ "V primeru, da v programu Evolution ni vgrajenega pregledovalnika za "
#~ "določeno vrsto MIME, se lahko za prikaz vsebine uporabi poljubna vrsta "
#~ "MIME v tem seznamu, povezana s pregledovalnikom bonobo-component v GNOME-"
#~ "ovi zbirki vrst MIME."
#, fuzzy
#~ msgid "Error loading address book: %s"
#~ msgstr "Napaka med nalaganjem seznama nalog"
#~ msgid "Loading calendars"
#~ msgstr "Nalaganje koledarjev"
#~ msgid "Loading memos"
#~ msgstr "Nalaganje opomnikov"
#~ msgid "Loading tasks"
#~ msgstr "Nalaganje nalog"
#~ msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
#~ msgstr "Naložiti koledarja '%s' je spodletelo (%s)"
#~ msgid "_Inspect..."
#~ msgstr "_Preveri ..."
#~ msgid "Inspect the HTML content (debugging feature)"
#~ msgstr "Preveri vsebino HTML (zmožnost razhroščevanja)"
#~ msgid "Could not publish calendar: Calendar backend no longer exists"
#~ msgstr "Ni mogoče objaviti koledarja: Hrbtni del koledarja ne obstaja več"
#~ msgid "Opening %s"
#~ msgstr "Odpiranje %s"
#, fuzzy
#~ msgid "_Reject"
#~ msgstr "Z_adeva:"
#, fuzzy
#~ msgid "Accept _Temporarily"
#~ msgstr "Sprejmi _vse"
#, fuzzy
#~ msgid "_Accept Permanently"
#~ msgstr "_Sprejmi licenco"
#, fuzzy
#~ msgid "Certificate trust..."
#~ msgstr "Potrdila"
#~ msgid "Delete remote calendar &quot;{0}&quot;?"
#~ msgstr "Ali želite odstraniti oddaljeni koledar &quot;{0}&quot;?"
#~ msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
#~ msgstr "Ali želite odstraniti oddaljeni seznam opravil &quot;{0}&quot;?"
#~ msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
#~ msgstr "Ali želite odstraniti seznam opomnikov &quot;{0}&quot;?"
#~ msgid "Cannot create a new event"
#~ msgstr "Ni mogoče ustvariti novega dogodka"
#~ msgid ""
#~ "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
#~ "different calendar from the side bar in the Calendar view."
#~ msgstr ""
#~ "'{0}' je koledar le za branje in ga ni mogoče spreminjati. Izberite drug "
#~ "koledar iz stranske vrstice okna v pogledu koledarja."
#~ msgid "Could not perform this operation."
#~ msgstr "Opravila ni mogoče izvesti."
#~ msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
#~ msgstr "Uporabi SpamAssassin ozadnji program in odjemalca (spamc/spamd)"
#~ msgid "SpamAssassin client binary"
#~ msgstr "Dvojiška datoteka uporabniškega programa SpamAssassin"
#~ msgid "SpamAssassin daemon binary"
#~ msgstr "Dvojiška datoteka ozadnjega programa SpamAssassin"
#~ msgid "No mail exchanger record for '%s'"
#~ msgstr "Ni zapisa poštnega izmenjevalnika za '%s'"
#~ msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
#~ msgstr "Začasno ni mogoče razrešiti '%s'"
#~ msgid "Error resolving '%s'"
#~ msgstr "Napaka med razreševanjem '%s'"
#~ msgid "No authoritative name server for '%s'"
#~ msgstr "Ni pooblastilnega imenskega strežnika za '%s'"
#~ msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
#~ msgstr "Ni mogoče ustvariti krajevnih map pošte v '%s': %s"
#~ msgid "Cannot open source \"{1}\"."
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti vira \"{1}\"."
#~ msgid "Sent Messages"
#~ msgstr "Pošlji sporočila"
#~ msgid "Anonymously"
#~ msgstr "Anonimno"
#~ msgid "One"
#~ msgstr "Ena"
#~ msgid "Sub"
#~ msgstr "Pod"
#~ msgid "Supported Search Bases"
#~ msgstr "Podprte iskalne zbirke"
#~ msgid "Ser_ver:"
#~ msgstr "_Strežnik:"
#~ msgid "Use secure _connection:"
#~ msgstr "_Uporabi varno povezavo:"
#~ msgid "_Login method:"
#~ msgstr "_Način prijave:"
#~ msgid "Lo_gin:"
#~ msgstr "_Prijava:"
#~ msgid "Search _base:"
#~ msgstr "Iskalna z_birka:"
#~ msgid "_Search scope:"
#~ msgstr "_Doseg iskanja:"
#~ msgid "_Find Possible Search Bases"
#~ msgstr "_Najdi mogoče iskalne zbirke"
#~ msgid "S_earch filter:"
#~ msgstr "Filter I_skanja:"
#~ msgid "Search Filter"
#~ msgstr "Iskalni filter"
#~ msgid ""
#~ "Search filter is the type of object to be searched for. If this is not "
#~ "modified, the default search will be performed on the type \"person\"."
#~ msgstr ""
#~ "Iskalni filter je vrsta iskanih predmetov. Če vrednost ni spremenjena, se "
#~ "bo iskanje privzeto izvedlo na vrsti \"oseba\"."
#~ msgid "1"
#~ msgstr "1"
#~ msgid "5"
#~ msgstr "5"
#~ msgid "_Timeout:"
#~ msgstr "Časovna _zakasnitev:"
#~ msgid "_Download limit:"
#~ msgstr "_Omejitev prejemanja:"
#~ msgid "B_rowse this book until limit reached"
#~ msgstr "_Brskaj po knjigi, dokler ni dosežena omejitev"
#~ msgid "Path:"
#~ msgstr "Pot:"
#~ msgid ""
#~ "Select a predefined set of IMAP headers to fetch.\n"
#~ "Note, larger sets of headers take longer to download."
#~ msgstr ""
#~ "Izberite vnaprej določeno zbirko glav IMAP za pridobitev.\n"
#~ "Prenos večjih zbirk glav traja dalj časa."
#~ msgid "_Fetch All Headers"
#~ msgstr "_Pridobi vse glave sporočil"
#~ msgid "_Basic Headers (fastest)"
#~ msgstr "_Osnovne glave sporočil (najhitreje)"
#~ msgid "Use this if you are not filtering any mailing lists."
#~ msgstr "To uporabite, če ne filtrirate dopisnih seznamov."
#~ msgid "Basic and _Mailing List Headers (default)"
#~ msgstr "Osnovne glave in glave _dopisnega seznama (privzeto)"
#~ msgid "Custom Headers"
#~ msgstr "Glave sporočil po meri"
#~ msgid ""
#~ "Specify any extra headers to fetch in addition to the predefined set of "
#~ "headers selected above."
#~ msgstr ""
#~ "Določite vse dodatne glave za pridobivanje, kot dopolnilo določenemu "
#~ "naboru glav, izbranih zgoraj."
#~ msgid "A_ccept"
#~ msgstr "_Sprejmi"
#~ msgid "Proxy _Logout"
#~ msgstr "_Odjavi se iz posredniškega strežnika"
#~ msgid "Unknown error."
#~ msgstr "Neznana napaka."
#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Datoteka ni veljavna datoteka .desktop"
#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Neznana različica datoteke namizja '%s'"
#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "Zaganjanje %s"
#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Program ne sprejme dokumentov preko ukazne vrstice"
#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Nepoznana možnost zagona: %d"
#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr ""
#~ "Ni mogoče poslati naslova URI dokumenta na vnos 'Vrsta=Povezava' predmeta "
#~ "namizja"
#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Predmet ni izvedljiv"
#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom seje"
#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Določitev datoteke s shranjenimi nastavitvami"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "DATOTEKA"
#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Določi ID upravljanja seje"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"
#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Možnosti upravljanja seje:"
#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Pokaži možnosti upravljanja seje"
#~ msgid "Certificate Viewer: %s"
#~ msgstr "Pregledovalnik potrdil: %s"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment