Commit bcd21d03 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent de599bb5
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-20 16:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-21 15:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-11 12:40+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -2717,8 +2717,6 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:234
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:9
#, fuzzy
#| msgid "Inherit theme colors in HTML mode"
msgid "Inherit theme colors in HTML format"
msgstr "Prevzami barve teme v načinu HTML"
......@@ -3635,10 +3633,6 @@ msgstr "Ni mogoče dodati novega stika"
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:45
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
#| "different address book from the side bar in the Contacts view."
msgid ""
"“{0}” is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
"different address book from the side bar in the Contacts view."
......@@ -3652,10 +3646,6 @@ msgstr "Stika ni mogoče shraniti, saj imenik še vedno ni odprt"
#. For Translators: {0} is the name of the address book source
#: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:48
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Cannot save a contact to the address book '{0}', because it is still "
#| "opening. Either wait till it's opened, or select a different address book."
msgid ""
"Cannot save a contact to the address book “{0}”, because it is still "
"opening. Either wait till it’s opened, or select a different address book."
......@@ -5638,16 +5628,12 @@ msgstr ""
"Vsi podatki o tem opomniku bodo izbrisani in jih ne bo mogoče obnoviti."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:15
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled '{0}'?"
msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati srečanje z nazivom »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati srečanje z naslovom »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:16
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sestanek z nazivom »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sestanek z naslovom »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:17
msgid ""
......@@ -6195,9 +6181,8 @@ msgid "Failed to make an occurrence movable"
msgstr "Spreminjanje nastavitve za premikanje je spodletelo."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:173
#, fuzzy
msgid "Something has gone wrong when displaying the event"
msgstr "Ustvari novo okno s prikazom tega pogleda"
msgstr "Prišlo je do napake med prikazovanjem dogodka"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:174
msgid ""
......@@ -6210,9 +6195,8 @@ msgstr ""
"naprej pojavlja, vpišite poročilo o hrošču na Gnome Bugzilla."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:175
#, fuzzy
msgid "Something has gone wrong when displaying the memo"
msgstr "Ustvari novo okno s prikazom tega pogleda"
msgstr "Prišlo je do napake med prikazovanjem opomnika"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:176
msgid ""
......@@ -6225,9 +6209,8 @@ msgstr ""
"naprej pojavlja, vpišite poročilo o hrošču na Gnome Bugzilla."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:177
#, fuzzy
msgid "Something has gone wrong when displaying the task"
msgstr "Način za prikaz elektronske pošte"
msgstr "Prišlo je do napake med prikazovanjem naloge"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:178
msgid ""
......@@ -6901,8 +6884,6 @@ msgid "Delete selected events"
msgstr "Izbriši izbrane dogodke"
#: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:853
#, fuzzy
#| msgid "Pasted text doesn't contain valid iCalendar data"
msgid "Pasted text doesn’t contain valid iCalendar data"
msgstr ""
"Prilepljeno besedilo ne vključuje veljavnih podatkov v zapisu iCalendar"
......@@ -7262,40 +7243,34 @@ msgid "Updating a task"
msgstr "Posodabljanje naloge"
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:966
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Getting events to purge in the calendar '%s'"
#, c-format
msgid "Getting events to purge in the calendar “%s”"
msgstr "Pridobivanje dogodkov za izbris v koledarju '%s'."
msgstr "Pridobivanje dogodkov za izbris iz koledarja »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:970
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Getting memos to purge in the memo list '%s'"
#, c-format
msgid "Getting memos to purge in the memo list “%s”"
msgstr "Pridobivanje opomnikov za izbris v koledarju '%s'."
msgstr "Pridobivanje opomnikov za izbris iz seznama »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:974
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Getting tasks to purge in the task list '%s'"
#, c-format
msgid "Getting tasks to purge in the task list “%s”"
msgstr "Pridobivanje nalog za izbris v koledarju '%s'."
msgstr "Pridobivanje nalog za izbris iz seznama »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1000
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Purging events in the calendar '%s'"
#, c-format
msgid "Purging events in the calendar “%s”"
msgstr "Poteka čiščenje dogodkov v koledarju '%s'."
msgstr "Poteka čiščenje dogodkov v koledarju »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1004
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Purging memos in the memo list '%s'"
#, c-format
msgid "Purging memos in the memo list “%s”"
msgstr "Poteka čiščenje opomnikov v seznamu opomnikov '%s'."
msgstr "Poteka čiščenje opomnikov v seznamu »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1008
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Purging tasks in the task list '%s'"
#, c-format
msgid "Purging tasks in the task list “%s”"
msgstr "Poteka čiščenje nalog v seznamu nalog '%s'."
msgstr "Poteka čiščenje nalog v seznamu »%s«."
#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1108
msgid "Purging events"
......@@ -8762,19 +8737,19 @@ msgstr ">_>"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:700
msgid "_All people and resources"
msgstr "Vsi ljudje in vs_a sredstva"
msgstr "Vsi posamezniki in vs_a sredstva"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:711
msgid "All _people and one resource"
msgstr "Vsi _ljudje in eno sredstvo"
msgstr "Vsi _posamezniki in eno sredstvo"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:722
msgid "_Required people"
msgstr "Za_htevani ljudje"
msgstr "Za_htevani posamezniki"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:732
msgid "Required people and _one resource"
msgstr "Zahtevani ljudje in _eno sredstvo"
msgstr "Zahtevani posamezniki in _eno sredstvo"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:771
msgid "_Start time:"
......@@ -11343,10 +11318,8 @@ msgstr ""
"Sestavljalnik vsebuje ne-besedilno telo sporočila, ki ga ni mogoče urejati."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:1
#, fuzzy
#| msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
msgid "You cannot attach the file “{0}” to this message."
msgstr "Sporočilu ni mogoče priložiti datoteke &quot;{0}&quot;."
msgstr "Sporočilu ni mogoče priložiti datoteke »{0}«."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:2
#, fuzzy
......@@ -11445,10 +11418,8 @@ msgstr ""
"Zaradi &quot;{0}&quot;, boste morda morali izbrati drugačne možnosti pošte."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:22
#, fuzzy
#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
msgid "Could not read signature file “{0}”."
msgstr "Ni mogoče prebrati datoteke podpisa &quot;{0}&quot;."
msgstr "Ni mogoče prebrati datoteke podpisa »{0}«.."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:23
msgid "All accounts have been removed."
......@@ -11463,26 +11434,17 @@ msgid "An error occurred while saving to your Outbox folder."
msgstr "Prišlo je do napake med shranjevanjem v vašo mapo odhodne pošte."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:26
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
msgid "The reported error was “{0}”. The message has not been sent."
msgstr "Javljena napaka je &quot;{0}&quot;. Sporočilo ni bilo poslano."
msgstr "Javljena napaka je »{0}«. Sporočilo ni bilo poslano."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:27
msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
msgstr "Prišlo je do napake med shranjevanjem v mapo Osnutki"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:28
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not "
#| "been saved."
msgid ""
"The reported error was “{0}”. The message has most likely not been saved."
msgstr ""
"Javljena napaka je &quot;{0}&quot;. Sporočilo najverjetneje ni bilo "
"shranjeno."
msgstr "Javljena napaka je »{0}«. Sporočilo najverjetneje ni bilo shranjeno."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:29
msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
......@@ -11490,10 +11452,8 @@ msgstr "Prišlo je do napake med pošiljanje. Kako želite nadaljevati?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:30
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:175
#, fuzzy
#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
msgid "The reported error was “{0}”."
msgstr "Poročana napaka je bila &quot;{0}&quot;."
msgstr "Javljena napaka je »{0}«."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:31
msgid "_Save to Outbox"
......@@ -11512,11 +11472,6 @@ msgid "Saving message to Outbox."
msgstr "Shranjevanje sporočila v mapo odhodne pošte."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:35
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
#| "destination service is currently unavailable. You can send the message by "
#| "clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
msgid ""
"The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
"destination service is currently unavailable. You can send the message by "
......@@ -11524,7 +11479,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ker ni povezave v omrežje, bo sporočilo shranjeno v krajevni mapi odhodne "
"pošte. Ob povezavi bo sporočilo mogoče poslati s klikom na gumb Pošlji/"
"Prejmni v orodni vrstici programa."
"Prejmi v orodni vrstici programa."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:36
msgid "Are you sure you want to send the message?"
......@@ -11540,16 +11495,10 @@ msgstr ""
"ali pa zares pošljite sporočilo."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:39
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to change the composer mode?"
msgid "Are you sure you want to change the composer format?"
msgstr "Ali res želite spremeniti način skladnje?"
msgstr "Ali res želite spremeniti način sestavljalnika?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:40
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Turning HTML mode off will cause the text to lose all formatting. Do you "
#| "want to continue?"
msgid ""
"Switching to Plain Text format will cause the text to lose all the HTML "
"formatting. Do you want to continue?"
......@@ -11558,8 +11507,6 @@ msgstr ""
"Ali želite nadaljevati?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:41
#, fuzzy
#| msgid "_Don't lose formatting"
msgid "_Don’t lose formatting"
msgstr "_Ne izgubi oblikovanja"
......@@ -11572,10 +11519,8 @@ msgid "An error occurred while saving to your Templates folder."
msgstr "Prišlo je do napake med shranjevanjem sporočila v mapo Osnutkov"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:44
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to discard the message you are composing?"
msgid "Are you sure you want to convert the message into a meeting?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite opustiti sporočilo, ki ga pripravljate?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite pretvoriti sporočilo v dogodek?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:45
msgid ""
......@@ -11586,16 +11531,12 @@ msgstr ""
"spremembe pa zavržene."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:46
#, fuzzy
#| msgid "Create a _Meeting"
msgid "Convert to _Meeting"
msgstr "Ustvari _srečanje"
msgstr "Pretvori v _srečanje"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:47
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to send the message?"
msgid "Are you sure you want to convert the event into a message?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite poslati sporočilo?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite pretvoriti dogodek v sporočilo?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:48
msgid ""
......@@ -11606,16 +11547,12 @@ msgstr ""
"zavržene."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:49
#, fuzzy
#| msgid "Important Messages"
msgid "Convert to _Message"
msgstr "Pomembna sporočila"
msgstr "Pretvori v _sporočilo"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:50
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
msgid "Are you sure you want to convert the memo into a message?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite shraniti opomnik brez povzetka?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite pretvoriti opomnik v sporočilo?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:51
msgid ""
......@@ -11626,10 +11563,8 @@ msgstr ""
"zavržene."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:52
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
msgid "Are you sure you want to convert the task into a message?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite shraniti nalogo brez povzetka?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite pretvoriti nalogo v sporočilo?"
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:53
msgid ""
......@@ -11956,8 +11891,7 @@ msgid "Pointer to FTP site (%s)"
msgstr "Kazalec na povezavo FTP (%s)"
#: ../src/em-format/e-mail-parser-message-external.c:110
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
#, c-format
msgid "Pointer to local file (%s) valid at site “%s”"
msgstr "Kazalec na krajevno datoteko (%s) veljaven na strežniku »%s«"
......@@ -11972,8 +11906,7 @@ msgid "Pointer to remote data (%s)"
msgstr "Kazalec na oddaljene podatke (%s)"
#: ../src/em-format/e-mail-parser-message-external.c:149
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
#, c-format
msgid "Pointer to unknown external data (“%s” type)"
msgstr "Kazalec na neznane zunanje podatke (vrsta »%s«)"
......@@ -12385,8 +12318,7 @@ msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../src/e-util/e-category-completion.c:304
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Create category \"%s\""
#, c-format
msgid "Create category “%s”"
msgstr "Ustvari kategorijo »%s«"
......@@ -12411,15 +12343,12 @@ msgid "Category Properties"
msgstr "Lastnosti kategorije"
#: ../src/e-util/e-category-editor.c:275
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "There is already a category '%s' in the configuration. Please use another "
#| "name"
#, c-format
msgid ""
"There is already a category “%s” in the configuration. Please use another "
"name"
msgstr ""
"Kategorija z imenom '%s' med nastavitvami že obstaja. Uporabite drugo ime."
"Kategorija z imenom »%s« med nastavitvami že obstaja. Uporabite drugo ime."
#: ../src/e-util/e-cell-combo.c:183
msgid "popup list"
......@@ -12552,10 +12481,9 @@ msgid "Other..."
msgstr "Drugo ..."
#: ../src/e-util/e-client-cache.c:1149 ../src/e-util/e-client-cache.c:1280
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Cannot create a client object from extension name '%s'"
#, c-format
msgid "Cannot create a client object from extension name “%s”"
msgstr "Iz imena pripone '%s' ni mogoče ustvariti predmeta odjemalca"
msgstr "Iz imena »%s« ni mogoče ustvariti predmeta odjemalca"
#: ../src/e-util/e-color-chooser-widget.c:122
msgid "Choose custom color"
......@@ -13000,8 +12928,7 @@ msgstr "Zapisovanje »%s«"
#. Translators: The first string value is the basename of a
#. * remote file, the second string value is the hostname.
#: ../src/e-util/e-file-utils.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Writing \"%s\" to %s"
#, c-format
msgid "Writing “%s” to %s"
msgstr "Zapisovanje »%s« v %s"
......@@ -14223,11 +14150,6 @@ msgid "Please select the information that you would like to import:"
msgstr "Izberite podatke, ki jih želite uvoziti:"
#: ../src/e-util/e-import-assistant.c:536
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Evolution checked for settings to import from the following applications: "
#| "Pine, Netscape, Elm, iCalendar, KMail. No importable settings found. If "
#| "you would like to try again, please click the \"Back\" button."
msgid ""
"Evolution checked for settings to import from the following applications: "
"Pine, Netscape, Elm, iCalendar, KMail. No importable settings found. If you "
......@@ -14295,10 +14217,8 @@ msgid "Select a File"
msgstr "Izbor datoteke"
#: ../src/e-util/e-import-assistant.c:1365
#, fuzzy
#| msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
msgid "Click “Apply” to begin importing the file into Evolution."
msgstr "Kliknite »Uvozi» za začetek uvoza datoteke v Evolution."
msgstr "Kliknite »Uvozi» za začetek uvoza datoteke v program Evolution."
#: ../src/e-util/e-mail-signature-combo-box.c:431
msgid "Autogenerated"
......@@ -15466,8 +15386,6 @@ msgid "One or more values cannot be empty."
msgstr "Ena ali več vrednosti ne sme biti prazna vrednost."
#: ../src/e-util/filter.error.xml.h:16
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to remove rule '{0}'?"
msgid "Are you sure you want to remove rule “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti pravilo »{0}«?"
......@@ -15518,10 +15436,6 @@ msgid "Compare against"
msgstr "Primerjaj z"
#: ../src/e-util/filter.ui.h:15
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The message's date will be compared against\n"
#| "the current time when filtering occurs."
msgid ""
"The message’s date will be compared against\n"
"the current time when filtering occurs."
......@@ -15530,10 +15444,6 @@ msgstr ""
"časom, ko se izvede filtriranje."
#: ../src/e-util/filter.ui.h:17
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The message's date will be compared against\n"
#| "12:00am of the date specified."
msgid ""
"The message’s date will be compared against\n"
"12:00am of the date specified."
......@@ -15542,10 +15452,6 @@ msgstr ""
"12:00 na navedeni datum."
#: ../src/e-util/filter.ui.h:19
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The message's date will be compared against\n"
#| "a time relative to when filtering occurs."
msgid ""
"The message’s date will be compared against\n"
"a time relative to when filtering occurs."
......@@ -15948,16 +15854,14 @@ msgid "Could not create spool directory “%s”: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vrstilne mape »%s«: %s"
#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:108
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
#, c-format
msgid "Trying to movemail a non-mbox source “%s”"
msgstr "Poskus premika pošte v vir non-mbox '%s'"
msgstr ""
#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:257
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Forwarded message - %s"
#, c-format
msgid "Forwarded message — %s"
msgstr "Posredovano sporočilo - %s"
msgstr "Posredovano sporočilo %s"
#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:259
msgid "Forwarded message"
......@@ -15969,10 +15873,9 @@ msgid "Setting up Search Folder: %s"
msgstr "Nastavljanje iskalne mape: %s"
#: ../src/libemail-engine/mail-vfolder.c:302
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
#, c-format
msgid "Updating Search Folders for “%s : %s”"
msgstr "Posodabljanje iskalne mape za '%s' - %s"
msgstr "Posodabljanje iskalne mape za »%s : %s«"
#. Translators: The first %s is name of the affected
#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
......@@ -16091,13 +15994,6 @@ msgid "Check for Supported Types"
msgstr "Preveri za podprte vrste"
#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:156
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
#| "\n"
#| "You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
#| "\n"
#| "Click \"Apply\" to save your settings."
msgid ""
"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
"\n"
......@@ -16105,9 +16001,9 @@ msgid ""
"\n"
"Click “Apply” to save your settings."
msgstr ""
"Nastavljanje vaše pošte je končano.\n"
"Nastavljanje poštnega računa je končano.\n"
"\n"
"Sedaj je mogoče prejemati in pošiljati pošto s pomočjo programa Evolution.\n"
"Sedaj lahko pošto prejemate tudi s programom Evolution.\n"
"\n"
"S klikom na gumb »Uveljavi» bodo spremembe shranjene."
......@@ -16254,11 +16150,6 @@ msgid "Defaults"
msgstr "Privzeto"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:516
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
#| "below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
#| "information in email you send."
msgid ""
"Please enter your name and email address below. The “optional” fields below "
"do not need to be filled in, unless you wish to include this information in "
......@@ -16275,10 +16166,6 @@ msgstr "Podrobnosti računa"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:582
#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:354
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The above name will be used to identify this account.\n"
#| "Use for example, \"Work\" or \"Personal\"."
msgid ""
"The above name will be used to identify this account.\n"
"Use for example, “Work” or “Personal”."
......@@ -16564,11 +16451,6 @@ msgid "Account Summary"
msgstr "Povzetek računa"
#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:157
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
#| "\n"
#| "Click \"Next\" to begin."
msgid ""
"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
"\n"
......@@ -16576,7 +16458,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dobrodošli v pomočniku za poštne nastavitve programa Evolution.\n"
"\n"
"Kliknite »Nadaljuj« za začetek."
"Kliknite »Nadaljuj« za začetek nastavljanja."
#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:167
#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:152
......@@ -17594,10 +17476,9 @@ msgid "%s authentication failed"
msgstr "Overitev %s je spodletela."
#: ../src/mail/e-mail-ui-session.c:863
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No data source found for UID '%s'"
#, c-format
msgid "No data source found for UID “%s”"
msgstr "Vira podatkov za UID '%s' ni bilo mogoče najti."
msgstr "Vira podatkov za UID »%s« ni mogoče najti."
#. Translators: The %d is replaced with the actual count of recipients, which is always more than one.
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:388
......@@ -18988,10 +18869,6 @@ msgid "Review"
msgstr "Ocena"
#: ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:12
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
#| "Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
msgid ""
"The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
"Please select a follow up action from the “Flag” menu."
......@@ -19205,12 +19082,6 @@ msgid "Use default drafts folder?"
msgstr "Ali naj bo uporabljena privzeta mapa osnutkov?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:34
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
#| "folder instead?\n"
#| "\n"
#| "The reported error was &quot;{0}&quot;."
msgid ""
"Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
"folder instead?\n"
......@@ -19220,7 +19091,7 @@ msgstr ""
"Ni mogoče odpreti mape osnutkov za ta račun. Ali želite uporabiti sistemsko "
"mapo osnutkov?\n"
"\n"
"Sporočena napaka je »{0}«."
"Javljena napaka je »{0}«."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:37
msgid "Use _Default"
......@@ -19347,35 +19218,22 @@ msgid "Cannot rename or move system folder “{0}”."
msgstr "Ni mogoče preimenovati ali premakniti sistemske mape »{0}«."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:67
#, fuzzy
#| msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
msgid "Really delete folder “{0}” and all of its subfolders?"
msgstr "Ali želite izbrisati mapo »{0}« in vse njene podmape?"
msgstr "Ali res želite izbrisati mapo »{0}« in vse njene podmape?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:68
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' "
#| "contents will be deleted permanently."
msgid ""
"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders’ contents "
"will be deleted permanently."
msgstr ""
"V primeru, da mapo izbrišete, bo njena vsebina in vsebina njenih podmap "
"trajno izbrisana."
"Če mapo izbrišete, bo njena vsebina in vsebina njenih podmap trajno "
"izbrisana."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:70
#, fuzzy
#| msgid "Really unsubscribe folder \"{0}\"?"
msgid "Really unsubscribe folder “{0}”?"
msgstr "Ali res želite preklicati naročilo na mapo »{0}«?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:71
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you unsubscribe the folder, it might not be visible in the Evolution, "
#| "while still being available on the server. You can re-subscribe in Folder-"
#| ">Subscriptions... menu."
msgid ""
"If you unsubscribe the folder, it might not be visible in the Evolution, "
"while still being available on the server. You can re-subscribe in "
......@@ -19383,17 +19241,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Če se naročilo na mapo prekliče, ta morda ne bo vidna med mapami, čeprav bo "
"na strežniku še vedno na voljo. Naročilo je seveda mogoče kadarkoli obnoviti "
"v meniju Mapa > Naročila."
"v meniju Mapa Naročila."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:72
msgid "Do _Not Unsubscribe"
msgstr "_Ne prekliči naročnine"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:74
#, fuzzy
#| msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
msgid "Really delete folder “{0}”?"
msgstr "Ali želite izbrisati mapo »{0}«?"
msgstr "Ali res želite izbrisati mapo »{0}«?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:75
msgid ""
......@@ -19420,8 +19276,6 @@ msgid "Cannot rename “{0}” to “{1}”."
msgstr "Ni mogoče preimenovati »{0}« v »{1}«."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:79
#, fuzzy
#| msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
msgid "A folder named “{1}” already exists. Please use a different name."
msgstr "Mapa z imenom »{1}« že obstaja. Uporabite drugačno ime."
......@@ -19442,8 +19296,6 @@ msgid "Cannot copy folder “{0}” to “{1}”."
msgstr "Ni mogoče kopirati mape »{0}« v »{1}«."