Commit 9f2ba5f0 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent e86608ba
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-29 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 10:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-10 14:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-10 21:17+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -151,7 +151,7 @@ msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new c
msgstr "Stik s tem naslovom že obstaja. Ali želite vseeno dodati novo vizitko z enakim naslovom?"
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
#: ../mail/em-vfolder-rule.c:601
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
......@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Ob_letnica:"
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2076
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2131
msgid "Anniversary"
msgstr "Obletnica"
......@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr "Obletnica"
#. * the directory components.
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2075
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2130
#: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
#: ../shell/main.c:133
msgid "Birthday"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgstr "_Naslov:"
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:296
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:300
msgid "Home"
msgstr "Doma"
......@@ -438,7 +438,7 @@ msgstr "Doma"
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:304
#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:308
msgid "Work"
msgstr "Delo"
......@@ -1534,7 +1534,7 @@ msgid "_Snooze"
msgstr "_Dremež"
#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
#: ../e-util/e-alert-dialog.c:164
#: ../libevolution-utils/e-alert-dialog.c:162
msgid "_Dismiss"
msgstr "_Opusti"
......@@ -3176,9 +3176,9 @@ msgstr "Ni mogoče odpreti opomnikov v '%s': %s"
#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156
#: ../em-format/em-format.c:1065
#: ../em-format/em-format-quote.c:318
#: ../mail/em-format-html.c:2669
#: ../mail/em-format-html.c:2734
#: ../mail/em-format-html.c:2758
#: ../mail/em-format-html.c:2666
#: ../mail/em-format-html.c:2731
#: ../mail/em-format-html.c:2755
#: ../mail/message-list.etspec.h:9
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
msgid "To"
......@@ -4032,29 +4032,29 @@ msgstr "Ustvarjeno"
msgid "Last modified"
msgstr "Zadnjič spremenjeno"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:427
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:434
msgid "Cut selected events to the clipboard"
msgstr "Izreži izbrane dogodke v odložišče"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:433
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:440
msgid "Copy selected events to the clipboard"
msgstr "Kopiraj izbrane dogodke v odložišče"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:439
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:446
msgid "Paste events from the clipboard"
msgstr "Prilepi izbrane dogodke iz odložišča"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:445
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:452
msgid "Delete selected events"
msgstr "Izbriši izbrane dogodke"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:464
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:472
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:198
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:286
msgid "Deleting selected objects"
msgstr "Brisanje izbranih predmetov"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:660
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:638
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
msgid "Updating objects"
......@@ -4063,7 +4063,7 @@ msgstr "Posodabljanje predmetov"
#. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email@ofuser.com>"
#. To Translators: It will display
#. * "Organizer: NameOfTheUser <email@ofuser.com>"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1918
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1973
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:555
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
#, c-format
......@@ -4073,7 +4073,7 @@ msgstr "Organizator: %s <%s>"
#. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
#. With SunOne accounts, there may be no ':' in
#. * organizer.value.
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1922
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1977
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:560
#: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
#, c-format
......@@ -4081,14 +4081,14 @@ msgid "Organizer: %s"
msgstr "Organizator: %s"
#. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1938
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1993
#: ../calendar/gui/print.c:3363
#, c-format
msgid "Location: %s"
msgstr "Mesto: %s"
#. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1969
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2024
#, c-format
msgid "Time: %s %s"
msgstr "Čas: %s %s"
......@@ -4407,7 +4407,7 @@ msgstr "Vzrok napake: %s"
#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1902
#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:958
#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:458
#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:453
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:339
#: ../smime/gui/component.c:54
msgid "Enter password"
......@@ -6737,41 +6737,41 @@ msgid "Please enter your password."
msgstr "Vnesite svoje geslo."
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:282
#: ../mail/em-account-editor.c:5436
#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:67
#: ../mail/em-account-editor.c:5453
#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:68
msgid "CalDAV"
msgstr "CalDAV"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:376
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:421
#: ../mail/em-account-editor.c:5307
#: ../mail/em-account-editor.c:5364
#: ../mail/em-account-editor.c:5324
#: ../mail/em-account-editor.c:5381
#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:295
#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:369
#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:55
#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:87
#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:83
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:497
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:601
#: ../mail/em-account-editor.c:4840
#: ../mail/em-account-editor.c:4875
#: ../mail/em-account-editor.c:4857
#: ../mail/em-account-editor.c:4892
msgid "Always (SSL)"
msgstr "Vedno (SSL)"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:500
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:604
#: ../mail/em-account-editor.c:4843
#: ../mail/em-account-editor.c:4878
#: ../mail/em-account-editor.c:4860
#: ../mail/em-account-editor.c:4895
msgid "When possible (TLS)"
msgstr "Ko je mogoče (TLS)"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:503
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:607
#: ../mail/em-account-editor.c:1752
#: ../mail/em-account-editor.c:4846
#: ../mail/em-account-editor.c:4881
#: ../mail/em-account-editor.c:4863
#: ../mail/em-account-editor.c:4898
msgid "Never"
msgstr "Nikoli"
......@@ -6848,8 +6848,8 @@ msgid "Time to check things over before we try and connect to the server and fet
msgstr "Zadnji pregled nastavitev pred poskusom povezave s strežnikom in poskusom prejema vaše pošte."
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
#: ../mail/em-account-editor.c:2955
#: ../mail/em-account-editor.c:3094
#: ../mail/em-account-editor.c:2972
#: ../mail/em-account-editor.c:3111
msgid "Identity"
msgstr "Istovetnost"
......@@ -6901,7 +6901,7 @@ msgid "Back - Receiving options"
msgstr "Nazaj - Možnosti prejemanja"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
#: ../mail/em-account-editor.c:4107
#: ../mail/em-account-editor.c:4124
msgid "Defaults"
msgstr "Privzeto"
......@@ -6930,12 +6930,12 @@ msgid "Setup Google calendar with Evolution"
msgstr "Nastaviteve koledar Google z evolution"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:861
#: ../mail/em-account-editor.c:4935
#: ../mail/em-account-editor.c:4952
msgid "You may need to enable IMAP access."
msgstr "Morda je treba omogočiti IMAP dostop."
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:869
#: ../mail/em-account-editor.c:4912
#: ../mail/em-account-editor.c:4929
msgid "Google account settings:"
msgstr "Nastavite računa Google:"
......@@ -6944,12 +6944,12 @@ msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
msgstr "Nastavite koledar Yahoo z Evolution"
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:899
#: ../mail/em-account-editor.c:4982
#: ../mail/em-account-editor.c:4999
msgid "Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not correct."
msgstr "Koledarji Yahoo so poimenovani kot ime_priimek. Potrdite in znova vnesite ime koledarja, če ni pravilno."
#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:908
#: ../mail/em-account-editor.c:4967
#: ../mail/em-account-editor.c:4984
msgid "Yahoo account settings:"
msgstr "Nastavite računa Yahoo:"
......@@ -6976,7 +6976,7 @@ msgstr "Pomočnik za račune Evolution"
#. create the local source group
#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:377
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:534
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:536
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:106
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:136
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:119
......@@ -7902,9 +7902,8 @@ msgid "Preferred New button item"
msgstr "Ustvari nov preizkusni predmet"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
#, fuzzy
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Ime prednostnega "
msgstr "Ime prednostnega novega gumba orodne vrstice"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
......@@ -8038,9 +8037,8 @@ msgid "Tasks due today color"
msgstr "Barva nalog, ki zakasnijo danes"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
#, fuzzy
msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used together with task-due-today-highlight"
msgstr "Barva ozadja nalog, ki zakasnijo danes, v obliki \"#rrggbb\"."
msgstr "Barva ozadja nalog, ki zakasnijo danes, v obliki \"#rrggbb\". Uporabljeno skupaj z možnostjo poudarjanja danes zakasnelih nalog."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
......@@ -8083,7 +8081,7 @@ msgstr "Barva zakasnelih nalog"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
#, fuzzy
msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used together with task-overdue-highlight."
msgstr "Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki \"#rrggbb\"."
msgstr "Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki \"#rrggbb\". Uporabljeno skupaj z možnostjo poudarjanja zakasnjenih nalog."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:37
......@@ -8429,7 +8427,7 @@ msgstr "Pokaži polje \"Odgovori\" pri objavi na novičarski skupini. Možnost j
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
#, fuzzy
msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
msgstr "_Ohrani podpis nad izvirnim sporočilom ob odgovoru"
msgstr "Digitalno podpiši sporočila, kadar je podpisano tudi originalno sporočilo (PGP ali S/MIME)"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
......@@ -8867,7 +8865,7 @@ msgstr "Razvrsti račune abecedno v drevesu map"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
msgid "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order given by a user"
msgstr ""
msgstr "Pove, kako naj bodo razvrščeni računi v drevesu map v pogledu pošte. Izbrana možnost pomeni abecedno razvrščanje z izjemo map na tem računalniku in iskalnih map, sicer pa se računi razvrstijo po zaporedju, ki ga določi uporabnik."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
......@@ -9347,7 +9345,7 @@ msgstr "Opravilo brisanja"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:2
msgid "Whether to delete processed iTip objects"
msgstr ""
msgstr "Ali naj se obdelani predmeti iTip izbrišejo"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:1
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:1
......@@ -9435,7 +9433,7 @@ msgstr "Način za prikaz elektronske pošte"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:2
msgid "The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the best part to show, \"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, and \"only_plain\" forces Evolution to only show plain text"
msgstr ""
msgstr "Način prikazovanja elektronskih sporočil. Običajni način pomeni, da program Evolution izbere najboljši del za prikaz, z \"prefer_plain\" uporabi besedilni del, če je vsebovan, \"only_plain\" pa vsili prikaz običajnega besedila."
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:3
msgid "Whether to show suppressed HTML output"
......@@ -9616,18 +9614,18 @@ msgstr "Odgovori-na"
#: ../em-format/em-format.c:1066
#: ../em-format/em-format-quote.c:318
#: ../mail/em-format-html.c:2670
#: ../mail/em-format-html.c:2738
#: ../mail/em-format-html.c:2761
#: ../mail/em-format-html.c:2667
#: ../mail/em-format-html.c:2735
#: ../mail/em-format-html.c:2758
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
msgid "Cc"
msgstr "Kp"
#: ../em-format/em-format.c:1067
#: ../em-format/em-format-quote.c:318
#: ../mail/em-format-html.c:2671
#: ../mail/em-format-html.c:2742
#: ../mail/em-format-html.c:2764
#: ../mail/em-format-html.c:2668
#: ../mail/em-format-html.c:2739
#: ../mail/em-format-html.c:2761
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
msgid "Bcc"
msgstr "Skp"
......@@ -9708,13 +9706,13 @@ msgstr "Ni mogoče razčleniti PGP sporočila:"
#. pseudo-header
#: ../em-format/em-format-quote.c:476
#: ../mail/em-format-html.c:2863
#: ../mail/em-format-html.c:2860
#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1046
msgid "Mailer"
msgstr "Poštni odjemalec"
#: ../em-format/em-format-quote.c:566
#: ../mail/em-composer-utils.c:1221
#: ../mail/em-composer-utils.c:1235
msgid "-------- Forwarded Message --------"
msgstr "-------- Posredovano sporočilo --------"
......@@ -9988,7 +9986,7 @@ msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči za program Evolution."
#. Don't delete this code, since it is needed so that xgettext can extract the translations.
#. * Please, keep these strings in sync with the strings in the timespans array
#: ../filter/e-filter-datespec.c:70
#: ../filter/e-filter-datespec.c:69
#, c-format
msgid "1 second ago"
msgid_plural "%d seconds ago"
......@@ -9997,7 +9995,7 @@ msgstr[1] "Pred %d sekundo"
msgstr[2] "Pred %d sekundama"
msgstr[3] "Pred %d sekundami"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
#: ../filter/e-filter-datespec.c:70
#, c-format
msgid "1 second in the future"
msgid_plural "%d seconds in the future"
......@@ -10006,7 +10004,7 @@ msgstr[1] "%d sekunda v prihodnosti"
msgstr[2] "%d sekundi v prihodnosti"
msgstr[3] "%d sekunde v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
#, c-format
msgid "1 minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
......@@ -10015,7 +10013,7 @@ msgstr[1] "Pred %d minuto"
msgstr[2] "Pred %d minutama"
msgstr[3] "Pred %d minutami"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
#, c-format
msgid "1 minute in the future"
msgid_plural "%d minutes in the future"
......@@ -10024,7 +10022,7 @@ msgstr[1] "%d minuta v prihodnosti"
msgstr[2] "%d minuti v prihodnosti"
msgstr[3] "%d minute v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
#, c-format
msgid "1 hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
......@@ -10033,7 +10031,7 @@ msgstr[1] "Pred %d uro"
msgstr[2] "Pred %d urama"
msgstr[3] "Pred %d urami"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
#, c-format
msgid "1 hour in the future"
msgid_plural "%d hours in the future"
......@@ -10042,7 +10040,7 @@ msgstr[1] "%d ura v prihodnosti"
msgstr[2] "%d uri v prihodnosti"
msgstr[3] "%d ure v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
#, c-format
msgid "1 day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -10051,7 +10049,7 @@ msgstr[1] "Pred %d dnevom"
msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
msgstr[3] "Pred %d dnevi"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
#, c-format
msgid "1 day in the future"
msgid_plural "%d days in the future"
......@@ -10060,7 +10058,7 @@ msgstr[1] "%d dan v prihodnosti"
msgstr[2] "%d dneva v prihodnosti"
msgstr[3] "%d dnevi v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
#, c-format
msgid "1 week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -10069,7 +10067,7 @@ msgstr[1] "Pred %d tednom"
msgstr[2] "Pred %d tednoma"
msgstr[3] "Pred %d tedni"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
#, c-format
msgid "1 week in the future"
msgid_plural "%d weeks in the future"
......@@ -10078,7 +10076,7 @@ msgstr[1] "%d teden v prihodnosti"
msgstr[2] "%d tedna v prihodnosti"
msgstr[3] "%d tedni v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
#, c-format
msgid "1 month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -10087,7 +10085,7 @@ msgstr[1] "Pred %d mesecem"
msgstr[2] "Pred %d mesecema"
msgstr[3] "Pred %d meseci"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:81
#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
#, c-format
msgid "1 month in the future"
msgid_plural "%d months in the future"
......@@ -10096,7 +10094,7 @@ msgstr[1] "%d mesec v prihodnosti"
msgstr[2] "%d meseca v prihodnosti"
msgstr[3] "%d meseci v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:82
#: ../filter/e-filter-datespec.c:81
#, c-format
msgid "1 year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -10105,7 +10103,7 @@ msgstr[1] "pred %d letom"
msgstr[2] "pred %d letoma"
msgstr[3] "pred %d leti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:83
#: ../filter/e-filter-datespec.c:82
#, c-format
msgid "1 year in the future"
msgid_plural "%d years in the future"
......@@ -10114,22 +10112,22 @@ msgstr[1] "%d leto v prihodnosti"
msgstr[2] "%d leti v prihodnosti"
msgstr[3] "%d leta v prihodnosti"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:133
#: ../filter/e-filter-datespec.c:132
msgid "<click here to select a date>"
msgstr "<kliknite tukaj za izbiro datuma>"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:136
#: ../filter/e-filter-datespec.c:147
#: ../filter/e-filter-datespec.c:158
#: ../filter/e-filter-datespec.c:135
#: ../filter/e-filter-datespec.c:146
#: ../filter/e-filter-datespec.c:157
msgid "now"
msgstr "sedaj"
#. strftime for date filter display, only needs to show a day date (i.e. no time)
#: ../filter/e-filter-datespec.c:143
#: ../filter/e-filter-datespec.c:142
msgid "%d-%b-%Y"
msgstr "%d.%m.%Y"
#: ../filter/e-filter-datespec.c:290
#: ../filter/e-filter-datespec.c:289
msgid "Select a time to compare against"
msgstr "Izberite čas s katerim naj se primerja"
......@@ -10202,11 +10200,11 @@ msgstr "Dohodna"
msgid "Outgoing"
msgstr "Odhodna"
#: ../filter/e-rule-editor.c:274
#: ../filter/e-rule-editor.c:273
msgid "Add Rule"
msgstr "Dodaj pravilo"
#: ../filter/e-rule-editor.c:367
#: ../filter/e-rule-editor.c:366
msgid "Edit Rule"
msgstr "Uredi pravilo"
......@@ -10381,7 +10379,7 @@ msgstr[3] "Shranjevanje %d sporočil"
msgid "Invalid folder URI '%s'"
msgstr "Neveljaven naslov URI mape '%s'"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:106
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:108
#: ../mail/em-folder-properties.c:333
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:719
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
......@@ -10390,28 +10388,28 @@ msgid "Inbox"
msgstr "Dohodna pošta"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:107
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:109
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:712
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
msgid "Drafts"
msgstr "Osnutki"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:108
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:110
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:723
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
msgid "Outbox"
msgstr "Odhodni predal"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:109
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:111
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:727
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
msgid "Sent"
msgstr "Poslano"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:110
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:112
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:715
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
......@@ -10421,45 +10419,50 @@ msgstr "Poslano"
msgid "Templates"
msgstr "Predloge"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:929
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:697
#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:79
msgid "Search Folders"
msgstr "Iskalne mape"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:975
#, c-format
msgid "Enter Passphrase for %s"
msgstr "Vnesite šifrirno frazo za %s"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:933
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:979
msgid "Enter Passphrase"
msgstr "Vnesite šifrirno frazo"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:937
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:983
#, c-format
msgid "Enter Password for %s"
msgstr "Vnesite geslo za %s"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:941
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:987
msgid "Enter Password"
msgstr "Vnesite geslo"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:992
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1038
#, c-format
msgid "User canceled operation."
msgstr "Uporabnik je preklical dejanje."
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1111
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1157
#, c-format
msgid "No destination address provided, forward of the message has been cancelled."
msgstr "Ciljni naslov ni določen, posredovanje sporočila je preklicano."
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1120
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1166
#, c-format
msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
msgstr "Ni mogoče najti računa za uporabo, posredovanje sporočila je preklicano."
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1274
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1320
#, c-format
msgid "%s authentication failed"
msgstr "Overitev %s je spodletela."
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1348
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1394
#, c-format
msgid "No password was provided"
msgstr "Ni vpisanega gesla"
......@@ -10623,17 +10626,184 @@ msgstr "Posredovano sporočilo - %s"
msgid "Forwarded message"
msgstr "Posredovano sporočilo"
#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:77
#, c-format
msgid "Setting up Search Folder: %s"
msgstr "Nastavljanje iskalne mape: %s"
#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:214
#, c-format
msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
msgstr "Posodabljanje iskalne mape za '%s' - %s"
#. Translators: The first %s is name of the affected
#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
#. * removed folder. For more than one search folder is
#. * each of them on a separate line, with four spaces
#. * in front of its name, without quotes.
#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:554
#, c-format
msgid ""
"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
"\"%s\"."
msgid_plural ""
"The following Search Folders\n"
"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
"\"%s\"."
msgstr[0] ""
"Naslednje iskalne mape\n"
"%s so bile spremenjene zaradi odstranjene mape\n"
"\"%s\"."
msgstr[1] ""
"Iskalna mapa \"%s\" je bila spremenjena zaradi odstranjene mape\n"
"\"%s\"."
msgstr[2] ""
"Naslednji iskalni mapi\n"
"%s sta bili spremenjeni zaradi odstranjene mape\n"
"\"%s\"."
msgstr[3] ""
"Naslednje iskalne mape\n"
"%s so bile spremenjene zaradi odstranjene mape\n"
"\"%s\"."
#: ../libemail-utils/e-signature.c:710
msgid "Autogenerated"
msgstr "Samodejno ustvarjeno"
#. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
#: ../mail/em-account-editor.c:1660
#: ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
msgctxt "mail-signature"
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: ../mail/em-account-editor.c:1753
msgid "Always"
msgstr "Vedno"