Commit 9f26f17b authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent ca9fd4c3
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-26 22:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-28 10:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-28 21:06+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -880,10 +880,8 @@ msgstr ""
"Dovoli neposredno urejanje povzetka dogodka ob kliku na dnevni, tedenski ali mesečni pogled."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:155
#, fuzzy
#| msgid "Default reminder snooze interval, in minutes"
msgid "User-defined reminder times, in minutes"
msgstr "Privzet dremež opomnika v minutah"
msgstr "Uporabniško določeni časi opomnikov v minutah"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:156
msgid "(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)"
......@@ -2686,10 +2684,8 @@ msgid "Whether to delete processed iTip objects"
msgstr "Ali naj se obdelani predmeti iTip izbrišejo"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:3
#, fuzzy
#| msgid "_Preserve my reminder"
msgid "Preserve existing reminder by default"
msgstr "_Ohrani opomnik"
msgstr "Privzeto ohrani obstoječe opomnike"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.itip.gschema.xml.in.h:4
msgid "Whether to preset option to preserve existing reminder by default"
......@@ -3155,39 +3151,29 @@ msgid "General"
msgstr "Splošno"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Select all column names"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select Mail component"
msgstr "Izbor vseh imen stolpcev"
msgstr "Izbor predmetov pošte"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "Select Contacts from Address Book"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select Contacts component"
msgstr "Izbor stikov iz imenika"
msgstr "Izbor predmetov stikov"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:5
#, fuzzy
#| msgid "Select a Calendar"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select Calendar component"
msgstr "Izbor koledarja"
msgstr "Izbor predmetov koledarja"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:6
#, fuzzy
#| msgid "Select a Task List"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select Tasks component"
msgstr "Izbor seznama nalog"
msgstr "Izbor predmetov nalog"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:7
#, fuzzy
#| msgid "Select a Memo List"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select Memos component"
msgstr "Izbor seznama opomnikov"
msgstr "Izbor predmetov opomnikov"
#: ../data/ui/evolution-shortcuts.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
......@@ -4488,10 +4474,8 @@ msgid "Copy the email address to the clipboard"
msgstr "Kopira elektronski naslov v odložišče"
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:192 ../src/e-util/e-web-view.c:458
#, fuzzy
#| msgid "_Send New Message To..."
msgid "_Send New Message To…"
msgstr "Pošlji novo _sporočilo osebi ..."
msgstr "Pošlji novo _sporočilo za …"
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:194 ../src/e-util/e-web-view.c:460
msgid "Send a mail message to this address"
......@@ -6147,7 +6131,7 @@ msgstr "Brez"
#: ../src/calendar/gui/comp-util.c:1618
msgctxt "iCalendarStatus"
msgid "Tentative"
msgstr "V obravnavi"
msgstr "Začasno"
#: ../src/calendar/gui/comp-util.c:1619
msgctxt "iCalendarStatus"
......@@ -6845,7 +6829,7 @@ msgstr "Odklonjeno"
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:183 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:206
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:523
msgid "Tentative"
msgstr "Poskusno"
msgstr "Začasno"
#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3790 ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:211
#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:185 ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:208
......@@ -7797,11 +7781,11 @@ msgstr "_Opomnik"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2030
msgid "Add custom predefined time"
msgstr ""
msgstr "Dodaj čas po meri"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2038
msgid "Remove custom predefined times"
msgstr ""
msgstr "Odstrani določene čase po meri"
#. Translators: Part of: [ Pop up an alert ] [ x ] [ minute(s) ] [ before ] [ start ]
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2223
......@@ -8740,7 +8724,7 @@ msgstr "Sprejeto"
#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1167
msgctxt "Meeting"
msgid "Tentatively Accepted"
msgstr "Poskusno sprejeto"
msgstr "Začasno sprejeto"
#. Translators: This is part of the subject
#. * line of a meeting request or update email.
......@@ -8831,12 +8815,9 @@ msgstr "Poteka pošiljanje naloge"
#. Translator: This is used as a placeholder when an event doesn't have set a location
#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2571
#, fuzzy
#| msgctxt "email-custom-header-Security"
#| msgid "Unclassified"
msgctxt "Location"
msgid "Unspecified"
msgstr "Nerazvrščeno"
msgstr "Nedoločeno"
#: ../src/calendar/gui/misc.c:95
#, c-format
......@@ -12244,10 +12225,8 @@ msgid "_Finish"
msgstr "_Končaj"
#: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:110
#, fuzzy
#| msgid "_Skip Lookup"
msgid "_Look Up"
msgstr "_Preskoči poizvedbo"
msgstr "_Poišči:"
#: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:112
#: ../src/e-util/e-collection-account-wizard.c:273 ../src/e-util/e-search-bar.c:677
......@@ -15869,10 +15848,9 @@ msgstr "Poteka poskus premikanja vira »%s«"
#. Translators: This is a subject attribution for forwarded messages. The %s is replaced with subject of the original message.
#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:198
#, fuzzy, c-format
#| msgid "[Fwd: %s]"
#, c-format
msgid "Fwd: %s"
msgstr "[Pos: %s]"
msgstr "Pos: %s"
#. Translators: This is a subject attribution for forwarded messages, used when there could not be used any subject.
#. It results in "[Fwd: No Subject]" being used as a subject of the forwarded message.
......@@ -16033,10 +16011,8 @@ msgid "_Revise Details"
msgstr "_Preglej podrobnosti"
#: ../src/mail/e-mail-config-auth-check.c:217
#, fuzzy
#| msgid "Querying authentication types..."
msgid "Querying authentication types…"
msgstr "Poizvedovanje vrst overitve ..."
msgstr "Poizvedovanje vrst overitve "
#: ../src/mail/e-mail-config-auth-check.c:430
msgid "Check for Supported Types"
......@@ -16144,10 +16120,8 @@ msgid "Done"
msgstr "Končano"
#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:314
#, fuzzy
#| msgid "Checking server settings..."
msgid "Checking server settings…"
msgstr "Preverjanje nastavitve strežnika ..."
msgstr "Preverjanje nastavitve strežnika "
#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:663
msgid "Special Folders"
......@@ -16260,10 +16234,8 @@ msgid "Or_ganization:"
msgstr "_Ustanova:"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:777
#, fuzzy
#| msgid "Add Ne_w Signature..."
msgid "Add Ne_w Signature…"
msgstr "Dodaj no_v podpis ..."
msgstr "Dodaj no_v podpis "
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:791
msgid "A_liases:"
......@@ -16300,10 +16272,8 @@ msgid "Account Name cannot be empty"
msgstr "Polje imena računa ne more biti prazno"
#: ../src/mail/e-mail-config-lookup-page.c:65
#, fuzzy
#| msgid "Looking up account details..."
msgid "Looking up account details…"
msgstr "Poteka določevanje nastavitev računa ..."
msgstr "Poteka preiskovanje podrobnosti računa …"
#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:538
msgid "Checking for New Mail"
......@@ -16509,10 +16479,8 @@ msgid "Account Editor"
msgstr "Urejevalnik računov"
#: ../src/mail/e-mail-display.c:127
#, fuzzy
#| msgid "_Add to Address Book..."
msgid "_Add to Address Book…"
msgstr "Dod_aj v imenik ..."
msgstr "Dod_aj v imenik "
#: ../src/mail/e-mail-display.c:134
msgid "_To This Address"
......@@ -16523,10 +16491,8 @@ msgid "_From This Address"
msgstr "_Iz tega naslova"
#: ../src/mail/e-mail-display.c:148
#, fuzzy
#| msgid "Send _Reply To..."
msgid "Send _Reply To…"
msgstr "_Odgovori pošiljatelju ..."
msgstr "_Odgovori pošiljatelju "
#: ../src/mail/e-mail-display.c:150
msgid "Send a reply message to this address"
......@@ -16706,20 +16672,16 @@ msgid "Cannot find message in its folder summary"
msgstr "V povzetku mape ni mogoče najti sporočila"
#: ../src/mail/e-mail-notes.c:863
#, fuzzy
#| msgid "Saving changes…"
msgid "Storing changes…"
msgstr "Poteka shranjevanje sprememb ..."
msgstr "Poteka shranjevanje sprememb "
#: ../src/mail/e-mail-notes.c:1001
msgid "Edit Message Note"
msgstr "Uredi opombo sporočila"
#: ../src/mail/e-mail-notes.c:1157
#, fuzzy
#| msgid "Retrieving message"
msgid "Retrieving message…"
msgstr "Pridobivanje sporočila"
msgstr "Pridobivanje sporočila"
#: ../src/mail/e-mail-print-config-headers.c:166
msgid "Move selected headers to top"
......@@ -16776,10 +16738,8 @@ msgid "C_opy"
msgstr "K_opiraj"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:610
#, fuzzy
#| msgid "Deleting message note..."
msgid "Deleting message note…"
msgstr "Brisanje opombe sporočila ..."
msgstr "Brisanje opombe sporočila "
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:1610 ../src/mail/e-mail-reader.c:1901
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:1941
......@@ -16880,40 +16840,32 @@ msgid "Edit a note for the selected message"
msgstr "Uredi opombo za izbrano sporočilo"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2468
#, fuzzy
#| msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List…"
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za dopisni _seznam ..."
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za dopisni _seznam …"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2470
msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil temu dopisnemu seznamu"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2475
#, fuzzy
#| msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
msgid "Create a Filter Rule for _Recipients…"
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za _prejemnike ..."
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za _prejemnike …"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2477
msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil tem prejemnikom"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2482
#, fuzzy
#| msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
msgid "Create a Filter Rule for Se_nder…"
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za _pošiljatelja ..."
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za _pošiljatelja "
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2484
msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil tega pošiljatelja"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2489
#, fuzzy
#| msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
msgid "Create a Filter Rule for _Subject…"
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za _zadevo ..."
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za _zadevo ..."
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2491
msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
......@@ -16928,10 +16880,8 @@ msgid "Apply filter rules to the selected messages"
msgstr "Uveljavi pravila filtra na izbranih sporočilih"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2503
#, fuzzy
#| msgid "_Find in Message..."
msgid "_Find in Message…"
msgstr "_Najdi v sporočilu ..."
msgstr "_Najdi v sporočilu "
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2505
msgid "Search for text in the body of the displayed message"
......@@ -16954,10 +16904,8 @@ msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
msgstr "Nastavi zastavico navezave kot razrešeno nalogo na izbranih sporočilih"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2524
#, fuzzy
#| msgid "Follow Up"
msgid "Follow _Up…"
msgstr "Navezava"
msgstr "Na_vezava ..."
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2526
msgid "Flag the selected messages for follow-up"
......@@ -17344,40 +17292,32 @@ msgid "_Zoom"
msgstr "_Približaj"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2937
#, fuzzy
#| msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
msgid "Create a Search Folder from Mailing _List…"
msgstr "Ustvari iskalno mapo iz dopisnega _seznama ..."
msgstr "Ustvari iskalno mapo iz dopisnega _seznama "
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2939
msgid "Create a search folder for this mailing list"
msgstr "Ustvari iskalno mapo za izbran dopisni seznam"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2944
#, fuzzy
#| msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts…"
msgstr "Iskanje mape za _prejemnike ..."
msgstr "Ustvari iskalno mapo _prejemnikov …"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2946
msgid "Create a search folder for these recipients"
msgstr "Ustvari iskalno mapo za te prejemnike"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2951
#, fuzzy
#| msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
msgid "Create a Search Folder from Sen_der…"
msgstr "Iskalna mapa za p_ošiljatelja ..."
msgstr "Ustvari iskalno mapo _pošiljateljev …"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2953
msgid "Create a search folder for this sender"
msgstr "Ustvari iskalno mapo za tega pošiljatelja"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2958
#, fuzzy
#| msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
msgid "Create a Search Folder from S_ubject…"
msgstr "Ustvari iskalno mapo iz _Zadeve ..."
msgstr "Ustvari iskalno mapo za _zadeve …"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2960
msgid "Create a search folder for this subject"
......@@ -17633,10 +17573,8 @@ msgstr[3] ""
#. This message is never removed from the camel operation, otherwise the GtkInfoBar
#. hides itself and the user sees no feedback.
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:829
#, fuzzy
#| msgid "Waiting for attachments to load..."
msgid "Waiting for attachments to load…"
msgstr "Poteka nalaganje prilog ..."
msgstr "Poteka nalaganje prilog "
#. Note to translators: this is the attribution string used
#. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
......@@ -20445,10 +20383,8 @@ msgid "Save as vCard"
msgstr "Shrani kot VCard"
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1015
#, fuzzy
#| msgid "Co_py All Contacts To..."
msgid "Co_py All Contacts To…"
msgstr "Ko_piraj vse stike v ..."
msgstr "Ko_piraj vse stike v "
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1017
msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
......@@ -20463,10 +20399,8 @@ msgid "Delete the selected address book"
msgstr "Izbriše izbrani imenik"
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1029
#, fuzzy
#| msgid "_Manage Address Book groups..."
msgid "_Manage Address Book groups…"
msgstr "_Upravljanje skupin imenikov ..."
msgstr "_Upravljanje skupin imenikov "
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1031
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
......@@ -20474,10 +20408,8 @@ msgid "Manage task list groups order and visibility"
msgstr "Upravljanje razvrstitve in vidnost skupin seznamov nalog"
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1036
#, fuzzy
#| msgid "Mo_ve All Contacts To..."
msgid "Mo_ve All Contacts To…"
msgstr "Premakni _vse stike v ..."
msgstr "Premakni _vse stike v "
#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1038
msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
......@@ -20768,26 +20700,21 @@ msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
msgstr "Izberite ime varnostne kopije za obnovitev"
#: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:437
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Checking content of backup file “%s”, please wait..."
#, c-format
msgid "Checking content of backup file “%s”, please wait…"
msgstr "Poteka preverjanje vsebine varnostne kopije »%s« ..."
msgstr "Poteka preverjanje vsebine varnostne kopije »%s« "
#: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:458
#, fuzzy
#| msgid "_Back up Evolution Data..."
msgid "_Back up Evolution Data…"
msgstr "_Ustvari varnostno kopijo podatkov ..."
msgstr "_Ustvari varnostno kopijo podatkov "
#: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:460
msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
msgstr "Ustvari varnostno kopijo podatkov in nastavitev v datoteko arhiva"
#: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:465
#, fuzzy
#| msgid "R_estore Evolution Data..."
msgid "R_estore Evolution Data…"
msgstr "O_bnovi podatke Evolution ..."
msgstr "O_bnovi podatke Evolution "
#: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:467
msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
......@@ -21370,8 +21297,6 @@ msgid "_Delete message after acting"
msgstr "Izbriši sporočilo po _dejanju"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.c:645
#, fuzzy
#| msgid "_Preserve my reminder"
msgid "_Preserve existing reminder by default"
msgstr "_Ohrani opomnik"
......@@ -21623,10 +21548,8 @@ msgid "Show Tasks without _Due date"
msgstr "Pokaži naloge brez datuma _zapaslosti"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:73
#, fuzzy
#| msgid "Display reminders in _notification area only"
msgid "Display Reminders window with _notifications"
msgstr "Prikaži opomnike v obvestilnem p_odročju"
msgstr "Pokaži okno opomnikov v obvestilnem p_odročju"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
msgid "Keep reminder notification _window always on top"
......@@ -21798,10 +21721,8 @@ msgid "Select a specific date"
msgstr "Izberi določen datum"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1270
#, fuzzy
#| msgid "_Manage Calendar groups..."
msgid "_Manage Calendar groups…"
msgstr "_Upravljanje skupin koledarjev ..."
msgstr "_Upravljanje skupin koledarjev "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1272
msgid "Manage Calendar groups order and visibility"
......@@ -21865,16 +21786,12 @@ msgid "Show _Only This Calendar"
msgstr "Pokaži _le ta koledar"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1354
#, fuzzy
#| msgid "Cop_y to Calendar..."
msgid "Cop_y to Calendar…"
msgstr "Kopiraj v _koledar ..."
msgstr "Kopiraj v _koledar "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
#, fuzzy
#| msgid "_Delegate Meeting..."
msgid "_Delegate Meeting…"
msgstr "_Poblaščeno zastopanje srečanja..."
msgstr "_Poblaščeno zastopanje srečanja"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1368
msgid "_Delete Appointment"
......@@ -21921,20 +21838,16 @@ msgstr "Ustvari nov celodnevni sestanek"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:318
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
#, fuzzy
#| msgid "_Forward as iCalendar..."
msgid "_Forward as iCalendar…"
msgstr "_Posreduj kot iCalendar ..."
msgstr "_Posreduj kot iCalendar "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
msgid "Create a new meeting"
msgstr "Ustvari novo srečanje"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417
#, fuzzy
#| msgid "Mo_ve to Calendar..."
msgid "Mo_ve to Calendar…"
msgstr "Premakni _v koledar ..."
msgstr "Premakni _v koledar "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1431
msgid "Make this Occurrence _Movable"
......@@ -21949,20 +21862,16 @@ msgid "View the current appointment"
msgstr "Ogled trenutnega sestanka"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1459
#, fuzzy
#| msgid "_Schedule Meeting..."
msgid "_Schedule Meeting…"
msgstr "_Načrtuj srečanje ..."
msgstr "_Načrtuj srečanje "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
msgid "Converts an appointment to a meeting"
msgstr "Pretvori sestanek v srečanje"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1466
#, fuzzy
#| msgid "Conv_ert to Appointment..."
msgid "Conv_ert to Appointment…"
msgstr "_Pretvori v sestanek ..."
msgstr "_Pretvori v sestanek "
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
msgid "Converts a meeting to an appointment"
......@@ -22386,10 +22295,8 @@ msgid "Delete the selected task list"
msgstr "Izbriši izbrani seznam opravil"
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:731
#, fuzzy
#| msgid "_Manage Task List groups..."
msgid "_Manage Task List groups…"
msgstr "_Upravljanje skupin nalog ..."
msgstr "_Upravljanje skupin nalog "
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
msgid "_New Task List"
......@@ -22968,11 +22875,11 @@ msgstr "_Odkloni"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:1320
msgid "_Tentative all"
msgstr "Vse _poskusno"
msgstr "Vse _začasno"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:1323
msgid "_Tentative"
msgstr "_Poskusno"
msgstr "_Začasno"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:1326
msgid "Acce_pt all"
......@@ -23048,16 +22955,14 @@ msgid "An appointment “%s” in the calendar “%s” conflicts with this meet
msgstr "Sestanek »%s« v koledarju »%s« je v sporu s tem srečanjem"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3999
#, fuzzy, c-format
#| msgid "An appointment “%s” in the calendar “%s” conflicts with this meeting"
#, c-format
msgid "A task “%s” in the task list “%s” conflicts with this task"
msgstr "Sestanek »%s« v koledarju »%s« je v sporu s tem srečanjem"
msgstr "Naloga »%s« na seznamu nalog »%s« je v sporu s to nalogo"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4006
#, fuzzy, c-format
#| msgid "An appointment “%s” in the calendar “%s” conflicts with this meeting"
#, c-format
msgid "A memo “%s” in the memo list “%s” conflicts with this memo"
msgstr "Sestanek »%s« v koledarju »%s« je v sporu s tem srečanjem"
msgstr "Opomnik »%s« v seznamu opomnikov »%s« je v sporu s tem opomnikom"
# M! Oblika?
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4017
......@@ -23099,16 +23004,14 @@ msgid "Found the appointment in the calendar “%s”"
msgstr "V koledarju »%s« je najden sestanek"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4078
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Moving a task into the task list “%s”"
#, c-format
msgid "Found the task in the task list “%s”"
msgstr "Poteka premikanje naloge v seznam nalog »%s«"
msgstr "Najdena je naloga v seznamu nalog »%s«"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4083
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Moving a memo into the memo list “%s”"
#, c-format
msgid "Found the memo in the memo list “%s”"
msgstr "Poteka premikanje opomnika v seznam opomnikov »%s«"
msgstr "Najden je opomnik v seznamu opomnikov »%s«"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4094
msgid "This meeting invitation is obsolete. It had been updated."
......@@ -23135,40 +23038,31 @@ msgid "Searching for an existing version of this appointment"
msgstr "Iskanje obstoječe različice tega sestanka"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4552
#, fuzzy
#| msgid "Searching for an existing version of this appointment"
msgid "Searching for an existing version of this task"
msgstr "Iskanje obstoječe različice tega sestanka"
msgstr "Iskanje obstoječe različice te naloge"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4556
#, fuzzy
#| msgid "Searching for an existing version of this appointment"
msgid "Searching for an existing version of this memo"
msgstr "Iskanje obstoječe različice tega sestanka"
msgstr "Iskanje obstoječe različice tega opomnika"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:4614
#, fuzzy
#| msgid "Opening the calendar. Please wait..."
msgid "Opening the calendar. Please wait…"
msgstr "Odpiranje koledarja. Počakajte ..."
msgstr "Poteka odpiranje koledarja …"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5031
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unable to send item to calendar “%s”. %s"
#, c-format
msgid "Unable to send item to calendar “%s”. %s"
msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v koledar »%s«. %s"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5039
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unable to send item to calendar “%s”. %s"
#, c-format
msgid "Unable to send item to task list “%s”. %s"
msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v koledar »%s«. %s"
msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v seznam nalog »%s«. %s"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5047
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Unable to send item to calendar “%s”. %s"
#, c-format
msgid "Unable to send item to memo list “%s”. %s"
msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v koledar »%s«. %s"
msgstr "Ni mogoče poslati predmeta v seznam opomnikov »%s«. %s"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5067
#, c-format
......@@ -23176,33 +23070,29 @@ msgid "Sent to calendar “%s” as accepted"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot sprejeto"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5072
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Sent to calendar “%s” as accepted"
#, c-format
msgid "Sent to task list “%s” as accepted"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot sprejeto"
msgstr "Poslano v seznam nalog »%s« kot sprejeto"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5077
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Sent to calendar “%s” as accepted"
#, c-format
msgid "Sent to memo list “%s” as accepted"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot sprejeto"
msgstr "Poslano v seznam opomnikov »%s« kot sprejeto"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5087
#, c-format
msgid "Sent to calendar “%s” as tentative"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot poskusno"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot začasno"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5092
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Sent to calendar “%s” as tentative"
#, c-format
msgid "Sent to task list “%s” as tentative"
msgstr "Poslano v koledar »%s« kot poskusno"
msgstr "Poslano v seznam nalog »%s« kot začasno"
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:5097
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Sent to calendar “%s” as tentative"
#, c-format
msgid "Sent to memo list “%s” as tentative"