Commit 9d4d4ed4 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent f9df7173
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-29 11:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-29 11:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-09 21:42+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: ../evolution.appdata.xml.in.h:1 ../data/evolution.desktop.in.in.h:1
#: ../src/mail/e-mail-browser.c:1098
......@@ -286,7 +286,7 @@ msgstr "Ali naj bo v urejevalniku pokazan tudi zavihek potrdil"
#, fuzzy
#| msgid "Create a new contact list"
msgid "Where to open contact locations"
msgstr "Ustvari nov seznam stikov"
msgstr "Odpri pogosto uporabljena mesta"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:34
msgid ""
......@@ -1433,8 +1433,9 @@ msgstr ""
"izbere, kdaj bo sporočilo poslano."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
#, fuzzy
msgid "Include signature in new messages only"
msgstr ""
msgstr "Obvesti o novih sporočilih le v mapi Prejete pošte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
msgid ""
......@@ -2043,7 +2044,7 @@ msgstr "Opozori uporabnika, ko želi počistiti mapo."
#, fuzzy
#| msgid "Prompt when user expunges"
msgid "Prompt when user calls Empty Junk"
msgstr "Opozori ob počiščenju"
msgstr "Opozori uporabnika, ko želi izprazniti smeti."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
#, fuzzy
......@@ -2518,8 +2519,7 @@ msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "If “true”, show the memo preview pane in the main window"
msgid "Width of the To Do bar in the main window"
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča prikaz pladnja predogleda opomnikov v glavnem oknu."
msgstr "Širina glavnega okna v točkah."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:245
#, fuzzy
......@@ -2556,10 +2556,8 @@ msgid "Stores whether the To Do bar should show also completed tasks."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:252
#, fuzzy
#| msgid "Show the status bar"
msgid "Show start up wizard"
msgstr "Pokaže vrstico stanja"
msgstr "Pokaži čarovnika prvega zagona"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:253
msgid "Whether show start up wizard when there is no mail account configured."
......@@ -3090,8 +3088,9 @@ msgstr ""
"usr/bin/sa-learn. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Theme name to use, defaults to “bclear”"
msgstr ""
msgstr "Ime uporabljene teme ikon"
#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -3238,7 +3237,7 @@ msgstr "Ni mogoče odstraniti imenika."
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete address book “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati teh {0} nalog?"
#: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:12
msgid "This address book will be removed permanently."
......@@ -4258,7 +4257,7 @@ msgstr "Kliknite za pošiljanje pošte osebi %s"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Click to open %s"
msgid "Click to open map for %s"
msgstr "Kliknite za odpiranje %s"
msgstr "Odpri zemljevid"
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:154
msgid "Open map"
......@@ -5623,28 +5622,22 @@ msgid "Editor could not be loaded."
msgstr "Urejevalnika ni mogoče naložiti."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:57
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete calendar “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati koledar »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:58
msgid "This calendar will be removed permanently."
msgstr "Koledar bo trajno odstranjen."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:59
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete task list “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati nalogo »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:60
msgid "This task list will be removed permanently."
msgstr "Seznam nalog bo trajno odstranjen."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:61
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete memo list “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
......@@ -5653,10 +5646,8 @@ msgid "This memo list will be removed permanently."
msgstr "Seznam opomnikov bo trajno odstranjen."
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:63
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete remote calendar “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati oddaljen koledar »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:64
msgid ""
......@@ -5667,10 +5658,8 @@ msgstr ""
"želite nadaljevati?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:66
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete remote task list “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati oddaljeno nalogo »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:67
msgid ""
......@@ -5681,10 +5670,8 @@ msgstr ""
"da želite nadaljevati?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:68
#, fuzzy
#| msgid "Are you sure you want to delete the memo “{0}”?"
msgid "Are you sure you want to delete remote memo list “{0}”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati opomnik »{0}«?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati oddaljeni opomnik »{0}«?"
#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:69
msgid ""
......@@ -14883,7 +14870,7 @@ msgid ""
"This will permanently remove the collection “{0}” from the server. Are you "
"sure you want to proceed?"
msgstr ""
"S tem bo s strežnika trajno izbrisan koledar »{0}«. Ali ste prepričani, da "
"S tem bo s strežnika trajno izbrisan koledar '{0}'. Ali ste prepričani, da "
"želite nadaljevati?"
#: ../src/e-util/e-table-click-to-add.c:687
......@@ -15184,22 +15171,25 @@ msgid "Loading…"
msgstr "Poteka nalaganje ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1383
#, fuzzy
msgid "Searching collection children…"
msgstr ""
msgstr "Napredno iskanje po zbirki"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1385
#, fuzzy
msgid "Failed to search for collection children"
msgstr ""
msgstr "Iskanje je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1419
#, fuzzy
msgid "Searching for user home, please wait…"
msgstr ""
msgstr "Pridobivanje pravic trenutnega uporabnika, počakajte trenutek ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1421
#, fuzzy
#| msgid "Unable to perform search."
msgid "Failed to search for user home"
msgstr "Iskanja ni mogoče izvesti."
msgstr "Iskanje uporabnika"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1763
msgid "At least one component type should be set"
......@@ -15221,40 +15211,32 @@ msgid "Failed to save changes"
msgstr "Shranjevanje sprememb je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1815
#, fuzzy
#| msgid "Creating a memo"
msgid "Creating new book…"
msgstr "Ustvarjanje opomnika"
msgstr "Poteka ustvarjanje nove knjige ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1816
#, fuzzy
#| msgid "Failed to create a thread: "
msgid "Failed to create new book"
msgstr "Ustvarjanje niti je spodletelo:"
msgstr "Ustvarjanje nove knjige je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1818
#, fuzzy
#| msgid "Cre_ate new calendar"
msgid "Creating new calendar…"
msgstr "Ust_vari nov koledar"
msgstr "Nov koledar"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1819
#, fuzzy
#| msgid "Cre_ate new calendar"
msgid "Failed to create new calendar"
msgstr "Ust_vari nov koledar"
msgstr "Ustvarjanje dogodka v koledarju »{0}« je spodletelo."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1821
#, fuzzy
#| msgid "Create a new contact"
msgid "Creating new collection…"
msgstr "Ustvari nov stik"
msgstr "Potaka ustvarjanje nove zbirke ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1822
#, fuzzy
#| msgid "Failed to create a thread: "
msgid "Failed to create new collection"
msgstr "Ustvarjanje niti je spodletelo:"
msgstr "Ustvarjanje nove zbirke je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1961
msgid "It is not allowed to create book under another book or calendar"
......@@ -15266,45 +15248,33 @@ msgid "It is not allowed to create calendar under another book or calendar"
msgstr ""
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2189
#, fuzzy
#| msgid "Deleting a memo"
#| msgid_plural "Deleting %d memos"
msgid "Deleting book…"
msgstr "Poteka brisanje %d opomnikov"
msgstr "Poteka brisanje knjige"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2190
#, fuzzy
#| msgid "Failed to delete contact"
msgid "Failed to delete book"
msgstr "Izbris stika je spodletel"
msgstr "Brisanje knjige je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2193
#, fuzzy
#| msgid "Opening calendar"
msgid "Deleting calendar…"
msgstr "Odpiranje koledarja"
msgstr "Poteka krisanje koledarja ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2194
#, fuzzy
#| msgid "Failed to delete contact"
msgid "Failed to delete calendar"
msgstr "Izbris stika je spodletel"
msgstr "Brisanje koledarja je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2197
#, fuzzy
#| msgid "Delete the selection"
msgid "Deleting collection…"
msgstr "Izbriši izbor"
msgstr "Poteka brisanje zbirke ..."
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2198
#, fuzzy
#| msgid "Failed to delete contact"
msgid "Failed to delete collection"
msgstr "Izbris stika je spodletel"
msgstr "Brisanje zbirke je spodletelo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2429
#, fuzzy
msgid "For Components:"
msgstr ""
msgstr "Komponente"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2435
msgid "_Events"
......@@ -15315,10 +15285,8 @@ msgid "WebDAV server:"
msgstr "Strežnik WebDAV:"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2660
#, fuzzy
#| msgid "Create a Mem_o"
msgid "Create _Book"
msgstr "Ustvari _opomnik"
msgstr "_Ustvari knjigo"
#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2667
msgid "Create _Calendar"
......@@ -15990,7 +15958,7 @@ msgstr "Poteka poskus premikanja vira »%s«"
#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:193
#, c-format
msgid "[Fwd: %s]"
msgstr ""
msgstr "[Pos: %s]"
#. Translators: This is a subject attribution for forwarded messages, used when there could not be used any subject.
#. It results in "[Fwd: No Subject]" being used as a subject of the forwarded message.
......@@ -17557,7 +17525,7 @@ msgstr "Ne opozori več"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Saving message to folder “%s”"
msgid "Deleting messages in Junk folder “%s”…"
msgstr "Poteka shranjevanje sporočila v mapo »%s«"
msgstr "Izberite mapo za vsiljena sporočila."
#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:728
#, c-format
......@@ -17729,10 +17697,10 @@ msgstr "-------- Izvirno sporočilo --------"
#. Translators: This is a reply attribution in the message reply subject. The %s is replaced with the subject of the original message.
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:2562
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "URL: %s"
msgid "Re: %s"
msgstr "URL: %s"
msgstr "Odg: %s"
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3103
msgid "an unknown sender"
......@@ -19788,8 +19756,7 @@ msgstr "Omogočite račun ali pošljite z drugim računom."
#| msgid ""
#| "This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
msgid "This message cannot be sent because there is no mail account configured"
msgstr ""
"Tega sporočila ni mogoče poslati, ker niste navedli nobenega prejemnika"
msgstr "Tega sporočila ni mogoče poslati, ker račun za pošiljanje ni omogočen"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:159
msgid ""
......@@ -20022,8 +19989,8 @@ msgstr ""
#| "all folders?"
msgid "Are you sure you want to delete all the messages in the Junk folder?"
msgstr ""
"Ali ste prepričani, da želite za vedno odstraniti vsa izbrisana sporočila v "
"vseh mapah?"
"Ali ste prepričani, da želite trajno odstraniti vsa izbrisana sporočila iz "
"mape »{0}«?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:215
msgid ""
......@@ -20032,10 +19999,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:216
#, fuzzy
#| msgid "_Not Junk"
msgid "_Empty Junk"
msgstr "_Ni vsiljeno"
msgstr "_Izprazni vsiljeno pošto"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:217
#, fuzzy
......@@ -20262,16 +20227,12 @@ msgid "Free form expression"
msgstr "Prosta oblika izraza"
#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:275
#, fuzzy
#| msgid "Edit Location"
msgid "Edit Collection"
msgstr "Urejanje mesta"
msgstr "Uredi zbirko"
#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:312
#, fuzzy
#| msgid "Use for Folders"
msgid "Use for"
msgstr "Uporabi za mape"
msgstr "Uporabi za"
#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:316
#: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:522
......@@ -20348,7 +20309,7 @@ msgstr "Odpri _zemljevid z"
#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:150
msgctxt "OpenMap"
msgid "OpenStreetMap"
msgstr ""
msgstr "OpenStreetMap"
#. Translators: This is part of "Open maps with Google"
#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:153
......@@ -21830,10 +21791,8 @@ msgid "Edit as Ne_w..."
msgstr "Uredi kot _novo ..."
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1416
#, fuzzy
#| msgid "View the current appointment"
msgid "Edit the current appointment as new"
msgstr "Ogled trenutnega sestanka"
msgstr "Uredi trenutni sestanek kot nov sestanek"
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
msgid "New All Day _Event..."
......@@ -23436,16 +23395,12 @@ msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
msgstr "Trajno odstrani vsa izbrisana sporočila iz vseh map"
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
#, fuzzy
#| msgid "_Junk"
msgid "Empty _Junk"
msgstr "_Vsiljena pošta"
msgstr "Izprazni _neželeno pošto"
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1640
#, fuzzy
#| msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
msgid "Delete all Junk messages from all folders"
msgstr "Trajno odstrani vsa izbrisana sporočila iz vseh map"
msgstr "Izbriši vso neželeno pošto iz vseh map"
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1647
msgid "Edit properties of this account"
......@@ -23702,10 +23657,8 @@ msgid "Threaded message list"
msgstr "Niten seznam sporočil"
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2032
#, fuzzy
#| msgid "Show _Tool Bar"
msgid "Show To _Do Bar"
msgstr "Pokaži orodno vrs_tico"
msgstr "Pokaži vrstico _nalog"
#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2034
msgid "Show To Do bar with appointments and tasks"
......@@ -23926,16 +23879,12 @@ msgid "Show _original header value"
msgstr "Pokaži _izvirno vrednost glave"
#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:112
#, fuzzy
#| msgid "Do not warn me again"
msgid "Do _not change settings"
msgstr "Ne opozori več"
msgstr "Ne spreminjaj _nastavitev"
#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:113
#, fuzzy
#| msgid "Mark as default memo list"
msgid "_Set as default email client"
msgstr "Označi kot privzet seznam opomnikov"
msgstr "_Nastavi kot privzet poštni odjemalec"
#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:138
msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment