Commit 9a2e1b50 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 52350b66
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-17 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-18 01:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-30 16:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-30 22:31+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr ""
"enakim naslovom?"
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:977 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:988 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
......@@ -2084,6 +2084,66 @@ msgstr "Napaka nalaganja seznama opomnikov '{0}'"
msgid "The memo list is not marked for offline usage."
msgstr "Seznam opomnikov ni označen za uporabo brez povezave."
#. Translators: {0} is the name of the calendar.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
msgid "Failed to copy an event into the calendar '{0}'"
msgstr "Kopiranje dogodka v koledar '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the task list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
msgid "Failed to copy a task into the task list '{0}'"
msgstr "Kopiranje naloge na seznam nalog '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the memo list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
msgid "Failed to copy a memo into the memo list '{0}'"
msgstr "Kopiranje opomnika na seznam opomnikov '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the calendar.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:93
msgid "Failed to move an event into the calendar '{0}'"
msgstr "Premikanje dogodka v koledar '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the task list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
msgid "Failed to move a task into the task list '{0}'"
msgstr "Premikanje naloge na seznam nalog '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the memo list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97
msgid "Failed to move a memo into the memo list '{0}'"
msgstr "Premikanje opomnika na seznam opomnikov '{0}' je spodletelo"
#. Translators: {0} is the name of the calendar.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:99
msgid "Copying an event into the calendar '{0}'"
msgstr "Kopiranje dogodka v koledar '{0}'"
#. Translators: {0} is the name of the task list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
msgid "Copying a task into the task list '{0}'"
msgstr "Kopiranje naloge na seznam nalog '{0}'"
#. Translators: {0} is the name of the memo list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:103
msgid "Copying a memo into the memo list '{0}'"
msgstr "Kopiranje opomnika na seznam opomnikov '{0}'"
#. Translators: {0} is the name of the calendar.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:105
msgid "Moving an event into the calendar '{0}'"
msgstr "Premikanje dogodka v koledar '{0}'"
#. Translators: {0} is the name of the task list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:107
msgid "Moving a task into the task list '{0}'"
msgstr "Premikanje naloge na seznam nalog '{0}'"
#. Translators: {0} is the name of the memo list.
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:109
msgid "Moving a memo into the memo list '{0}'"
msgstr "Premikanje opomnika na seznam opomnikov '{0}'"
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
......@@ -3944,7 +4004,7 @@ msgstr "Končni datum"
#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233 ../calendar/gui/print.c:1251
#: ../calendar/gui/print.c:1268 ../e-util/e-charset.c:52
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3496
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6003
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6085
#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:100
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
......@@ -3973,14 +4033,14 @@ msgstr "Ne"
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3958
#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:197 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:220
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5991
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6073
msgid "Accepted"
msgstr "Sprejeto"
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3959
#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:199 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:222
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5997
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6079
msgid "Declined"
msgstr "Odklonjeno"
......@@ -3994,7 +4054,7 @@ msgstr "Poskusno"
#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3961
#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:226
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6000
#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6082
msgid "Delegated"
msgstr "Pooblaščeno zastopanje"
......@@ -7671,8 +7731,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"week-start-day-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime dneva začetka tedna\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"ime dneva začetka tedna\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
msgid "(Deprecated) Work days"
......@@ -7685,8 +7745,8 @@ msgid ""
"day-monday\", \"work-day-tuesday\", etc. keys instead.)"
msgstr ""
"Dnevi, s katerimi so opredeljene ure začetka in konca delovnika. (Ključ je "
"opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost \"prvi dan "
"ponedeljek\", \"prvi dan torek\" ...)"
"opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je uporaba "
"možnosti \"prvi dan ponedeljek\", \"prvi dan torek\" ...)"
#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
msgid "Previous Evolution version"
......@@ -8156,9 +8216,8 @@ msgid "Show all the headers when viewing a messages."
msgstr "Pokaže vse glave med pregledovanjem sporočil"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
#, fuzzy
msgid "List of headers to show when viewing a message."
msgstr "Pokaže vse glave med pregledovanjem sporočil"
msgstr "Seznam glav, ki naj bodo pokazane med ogledom sporočila."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
msgid ""
......@@ -8716,9 +8775,9 @@ msgid ""
"enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
"to the other available plugins."
msgstr ""
"Privzeti vstavek za pregled vsiljene pošte, čeprav je lahko hkrati omogočenih več "
"vstavkov. V primeru, da je privzeti vstavek onemogočen, se preverjanje ne "
"povrne na ostale razpoložljive vstavke."
"Privzeti vstavek za pregled vsiljene pošte, čeprav je lahko hkrati "
"omogočenih več vstavkov. V primeru, da je privzeti vstavek onemogočen, se "
"preverjanje ne povrne na ostale razpoložljive vstavke."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
......@@ -8847,8 +8906,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"forward-style-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime sloga posredovanja\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"ime sloga posredovanja\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
msgid "(Deprecated) Default reply style"
......@@ -8859,22 +8918,20 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"reply-style-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime sloga odgovora\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"ime sloga odgovora\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
#, fuzzy
msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
msgstr "Seznam glav po meri in ali so omogočene."
msgstr "(Opuščeno) Seznam glav po meri in ali so omogočene."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
#, fuzzy
msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"show-headers\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime sloga posredovanja\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"pokaži glave\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
......@@ -8885,26 +8942,24 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"image-loading-policy\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"pravila nalaganja slik\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"pravila nalaganja slik\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
#, fuzzy
msgid ""
"(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards "
"or replies to the message shown in the window"
msgstr ""
"Vpraša ali naj se okno sporočil zapre, ko uporabnik posreduje ali odgovori "
"na sporočilo prikazano v oknu"
"(Opuščeno) Vpraša ali naj se okno sporočil zapre, ko uporabnik posreduje ali "
"odgovori na sporočilo prikazano v oknu."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
#, fuzzy
msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"pravila nalaganja slik\"."
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
"uporaba možnosti \"pravila zapri po odgovoru\"."
#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
......@@ -10006,9 +10061,8 @@ msgstr "%s (%d%% končano)"
#. Translators: Escape is a keyboard binding.
#: ../e-util/e-alert-bar.c:121
#, fuzzy
msgid "Close this message (Escape)"
msgstr "Zapri to sporočilo"
msgstr "Zapri to sporočilo (ubežna tipka)"
#: ../e-util/e-attachment-bar.c:660 ../e-util/e-attachment-paned.c:703
msgid "Icon View"
......@@ -10110,12 +10164,12 @@ msgstr "Poglej _znotrajvrstično"
msgid "Vie_w All Inline"
msgstr "Poglej vse _medvrstično"
#: ../e-util/e-attachment-view.c:777
#: ../e-util/e-attachment-view.c:803
#, c-format
msgid "Open With \"%s\""
msgstr "Odpri z \"%s\""
#: ../e-util/e-attachment-view.c:780
#: ../e-util/e-attachment-view.c:806
#, c-format
msgid "Open this attachment in %s"
msgstr "Odpri prilogo v %s"
......@@ -10957,24 +11011,24 @@ msgstr "Ni mogoče odpreti povezave."
msgid "Could not display help for Evolution."
msgstr "Ni mogoče prikazati pomoči za program Evolution."
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:278
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:290
msgid "Show Contacts"
msgstr "Pokaži stike"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:310
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:322
msgid "Address B_ook:"
msgstr "_Imenik:"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:317
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:329
msgid "Cat_egory:"
msgstr "Ka_tegorija_"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:341
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:353
msgid "_Search:"
msgstr "_Poišči:"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:367
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1256
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:379
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1267
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1111
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:767
......@@ -10982,30 +11036,30 @@ msgstr "_Poišči:"
msgid "Any Category"
msgstr "Katerakoli kategorija"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:369
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:381
msgid "Co_ntacts"
msgstr "_Stiki"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:446
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:458
msgid "Search"
msgstr "Iskanje"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:449
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:461
#: ../mail/importers/pine-importer.c:426
msgid "Address Book"
msgstr "Imenik"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:452
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:464
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:304
#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:372
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:580
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:589
msgid "Select Contacts from Address Book"
msgstr "Izbor stikov iz imenika"
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:981
#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:992
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"
......@@ -11366,9 +11420,8 @@ msgid "Show Fields"
msgstr "Pokaži polja"
#: ../e-util/e-table-config.c:562
#, fuzzy
msgid "Choose the order of information to appear in the message list."
msgstr "Izberite mapo za shranjevanje poslanih sporočil."
msgstr "Izberite vrstni red podatkov, prikazanih na seznamu sporočil."
#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:227
msgid "Add a Column"
......@@ -11760,7 +11813,7 @@ msgstr[1] "Shranjevanje %d sporočila"
msgstr[2] "Shranjevanje %d sporočil"
msgstr[3] "Shranjevanje %d sporočil"
#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1926 ../mail/em-folder-utils.c:610
#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1926 ../mail/em-folder-utils.c:638
#, c-format
msgid "Invalid folder URI '%s'"
msgstr "Neveljaven naslov URI mape '%s'"
......@@ -11798,32 +11851,32 @@ msgstr "Pošiljanje sporočila"
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-properties.c:342
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:786
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1086
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1076
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1087
msgid "Inbox"
msgstr "Dohodna pošta"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121 ../mail/em-folder-tree-model.c:779
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1084
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1074
msgid "Drafts"
msgstr "Osnutki"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:122 ../mail/em-folder-tree-model.c:790
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1088
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1078
msgid "Outbox"
msgstr "Odhodni predal"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:123 ../mail/em-folder-tree-model.c:794
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1090
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
msgid "Sent"
msgstr "Poslano"
#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-tree-model.c:782
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1092
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1082
#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
#: ../plugins/templates/templates.c:1082 ../plugins/templates/templates.c:1381
#: ../plugins/templates/templates.c:1391
......@@ -12060,7 +12113,7 @@ msgstr "Ime računa"
#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:136
#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3530
#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3532
#: ../mail/mail-config.ui.h:49
msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
......@@ -12479,27 +12532,27 @@ msgstr "Filtriranje vsiljene pošte:"
msgid "_Label name:"
msgstr "_Ime oznake:"
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:49
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:57
msgid "I_mportant"
msgstr "Po_membno"
#. red
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:50
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:58
msgid "_Work"
msgstr "_Služba"
#. orange
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:51
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:59
msgid "_Personal"
msgstr "_Osebno"
#. green
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:52
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:60
msgid "_To Do"
msgstr "_Seznam opravil"
#. blue
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:53
#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:61
msgid "_Later"
msgstr "_Pozneje"
......@@ -12565,7 +12618,7 @@ msgstr "Stran %d od %d"
msgid "Copy to Folder"
msgstr "Kopira v mapo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:346 ../mail/em-folder-utils.c:489
#: ../mail/e-mail-reader.c:346 ../mail/em-folder-utils.c:517
msgid "C_opy"
msgstr "K_opiraj"
......@@ -12573,571 +12626,571 @@ msgstr "K_opiraj"
msgid "Move to Folder"
msgstr "Premakne v mapo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:846 ../mail/em-folder-utils.c:489
#: ../mail/e-mail-reader.c:846 ../mail/em-folder-utils.c:517
msgid "_Move"
msgstr "Pre_makni"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1172 ../mail/e-mail-reader.c:1382
#: ../mail/e-mail-reader.c:1422
#: ../mail/e-mail-reader.c:1172 ../mail/e-mail-reader.c:1384
#: ../mail/e-mail-reader.c:1424
msgid "_Do not ask me again."
msgstr "_Ne vprašaj več"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1428
#: ../mail/e-mail-reader.c:1430
msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
msgstr "_Vedno prezri dogovore-na: za dopisne sezname"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1630
#: ../mail/e-mail-reader.c:1632
msgid "Failed to retrieve message:"
msgstr "Pridobivanje poročila je spodletelo:"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1670 ../mail/e-mail-reader.c:2772
#: ../mail/e-mail-reader.c:1672 ../mail/e-mail-reader.c:2774
#, c-format
msgid "Retrieving message '%s'"
msgstr "Pridobivanje sporočila '%s'"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1858
#: ../mail/e-mail-reader.c:1860
msgid "A_dd Sender to Address Book"
msgstr "_Dodaj pošiljatelja v imenik"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1860
#: ../mail/e-mail-reader.c:1862
msgid "Add sender to address book"
msgstr "Doda pošiljatelja v imenik"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1865
#: ../mail/e-mail-reader.c:1867
msgid "Check for _Junk"
msgstr "Preveri _vsiljeno pošto"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1867
#: ../mail/e-mail-reader.c:1869
msgid "Filter the selected messages for junk status"
msgstr "Preveri, ali so izbrana sporočila vsiljena"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1872
#: ../mail/e-mail-reader.c:1874
msgid "_Copy to Folder..."
msgstr "_Kopiraj v mapo ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1874
#: ../mail/e-mail-reader.c:1876
msgid "Copy selected messages to another folder"
msgstr "Kopira izbrana sporočila v drugo mapo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1879
#: ../mail/e-mail-reader.c:1881
msgid "_Delete Message"
msgstr "_Izbriši sporočilo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1881
#: ../mail/e-mail-reader.c:1883
msgid "Mark the selected messages for deletion"
msgstr "Označi izbrana sporočila za brisanje"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1886
#: ../mail/e-mail-reader.c:1888
msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za dopisni _seznam ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1888
#: ../mail/e-mail-reader.c:1890
msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil temu dopisnemu seznamu"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
#: ../mail/e-mail-reader.c:1895
msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za _prejemnike ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1895
#: ../mail/e-mail-reader.c:1897
msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil tem prejemnikom"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
#: ../mail/e-mail-reader.c:1902
msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
msgstr "Ustvari pravilo filtriranja za _pošiljatelja ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1902
#: ../mail/e-mail-reader.c:1904
msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil tega pošiljatelja"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
#: ../mail/e-mail-reader.c:1909
msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
msgstr "Ustvari novo pravilo filtriranja za _zadevo ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1909
#: ../mail/e-mail-reader.c:1911
msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
msgstr "Ustvari pravilo za filtriranje sporočil s to zadevo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
#: ../mail/e-mail-reader.c:1916
msgid "A_pply Filters"
msgstr "_Uveljavi filtre"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1916
#: ../mail/e-mail-reader.c:1918
msgid "Apply filter rules to the selected messages"
msgstr "Uveljavi pravila filtra na izbranih sporočilih"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
#: ../mail/e-mail-reader.c:1923
msgid "_Find in Message..."
msgstr "_Najdi v sporočilu ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1923
#: ../mail/e-mail-reader.c:1925
msgid "Search for text in the body of the displayed message"
msgstr "Išče besedilo v telesu prikazanega sporočila"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
#: ../mail/e-mail-reader.c:1930
msgid "_Clear Flag"
msgstr "Po_čisti zastavico"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1930
#: ../mail/e-mail-reader.c:1932
msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
msgstr "Odstrani zastavico navezave iz izbranih sporočil"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
#: ../mail/e-mail-reader.c:1937
msgid "_Flag Completed"
msgstr "_Zastavica je končana"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1937
#: ../mail/e-mail-reader.c:1939
msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
msgstr "Nastavi zastavico navezave kot končano na izbranih sporočilih"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
#: ../mail/e-mail-reader.c:1944
msgid "Follow _Up..."
msgstr "Na_vezava ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1944
#: ../mail/e-mail-reader.c:1946
msgid "Flag the selected messages for follow-up"
msgstr "Z zastavico označi izbrana sporočila za navezavo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
msgid "_Attached"
msgstr "_Priloženo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1951 ../mail/e-mail-reader.c:1958
#: ../mail/e-mail-reader.c:1953 ../mail/e-mail-reader.c:1960
msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
msgstr "Posreduje izbrano sporočilo kot prilogo"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
msgid "Forward As _Attached"
msgstr "P_osreduj kot priloženo ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
msgid "_Inline"
msgstr "Kot del sporoč_ila"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1965 ../mail/e-mail-reader.c:1972
#: ../mail/e-mail-reader.c:1967 ../mail/e-mail-reader.c:1974
msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
msgstr "Posreduje izbrano sporočilo v telesu novega sporočila"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
msgid "Forward As _Inline"
msgstr "P_osreduj v novem sporočilu"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
msgid "_Quoted"
msgstr "_Citirano"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1979 ../mail/e-mail-reader.c:1986
#: ../mail/e-mail-reader.c:1981 ../mail/e-mail-reader.c:1988
msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
msgstr "Posreduj izbrano sporočilo citirano kot odgovor"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
msgid "Forward As _Quoted"
msgstr "P_osreduj kot citirano ..."
#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
msgid "_Load Images"
msgstr "Na_loži slike"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
#: ../mail/e-mail-reader.c:1995
msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
msgstr "Prisili, da bodo slike v pošti HTML naložene"
#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
msgid "_Important"
msgstr "_Pomembno"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
#: ../mail/e-mail-reader.c:2002
msgid "Mark the selected messages as important"
msgstr "Izbrana sporočila označi kot pomembna"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
msgid "_Junk"
msgstr "_Vsiljena pošta"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
#: ../mail/e-mail-reader.c:2009
msgid "Mark the selected messages as junk"
msgstr "Izbrana sporočila označi kot vsiljena"
#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
msgid "_Not Junk"
msgstr "_Ni vsiljeno"