Commit 8a90dce5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=36493
parent 1a661195
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-17 14:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-19 18:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-29 16:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-29 20:15+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,21 +25,21 @@ msgstr ""
 
#: ../a11y/addressbook/ea-addressbook-view.c:94
#: ../a11y/addressbook/ea-addressbook-view.c:103
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:178
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:179
msgid "evolution address book"
msgstr "Imenik Evolution"
 
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:32
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:33
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:228
msgid "New Contact"
msgstr "Nov stik"
 
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:33
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:34
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:236
msgid "New Contact List"
msgstr "Nov seznam stikov"
 
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:161
#: ../a11y/addressbook/ea-minicard-view.c:162
#, c-format
msgid "current address book folder %s has %d card"
msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
......@@ -174,7 +174,7 @@ msgstr "%A %d %b %Y"
#. specifiers or add anything.
#: ../a11y/calendar/ea-gnome-calendar.c:189
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:760
#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:856
#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1583
#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:335
msgid "%a %d %b"
......@@ -207,7 +207,7 @@ msgstr "%d %b %Y"
#. change the specifiers or add anything.
#: ../a11y/calendar/ea-gnome-calendar.c:219
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:786
#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:860
#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1599
#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:349
msgid "%d %b"
......@@ -279,19 +279,19 @@ msgstr "preklopi"
msgid "toggle the cell"
msgstr "preklopi na celico"
 
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:194
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:208
msgid "expand"
msgstr "razširi"
 
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:195
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:209
msgid "expands the row in the ETree containing this cell"
msgstr "razširi vrstico v ETree, ki vsebuje to celico"
 
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:200
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:214
msgid "collapse"
msgstr "zloži"
 
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:201
#: ../a11y/e-table/gal-a11y-e-cell-tree.c:215
msgid "collapses the row in the ETree containing this cell"
msgstr "zloži vrstico v ETree, ki vsebuje to celico"
 
......@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr "Overitev na LDAP strežniku ni uspela."
 
#. Unknown error
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1734
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1735
msgid "Failed to delete contact"
msgstr "Brisanje stika ni uspelo"
 
......@@ -419,6 +419,7 @@ msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
msgstr "LDAP strežnik ni odgovoril z veljavnimi podatki sheme."
 
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
msgid "Server Version"
msgstr "Različica strežnika"
 
......@@ -537,7 +538,7 @@ msgstr "Privzet usklajevalni naslov:"
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1320
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1321
msgid "Could not load address book"
msgstr "Ne morem naložiti imenika"
msgstr "Ni mogoče naložiti imenika"
 
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1398
#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1401
......@@ -562,10 +563,10 @@ msgstr "Nastavitve samodejnega dopolnjevanja"
 
#. Create the contacts group
#: ../addressbook/gui/component/GNOME_Evolution_Addressbook.server.in.in.h:5
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1326
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1325
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:299
#: ../calendar/gui/migration.c:396
#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates-user.c:76
#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates-user.c:78
#: ../plugins/exchange-operations/exchange-folder.c:582
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
......@@ -615,9 +616,9 @@ msgstr "Tu lahko upravljate vaša potrdila S/MIME"
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:200
#: ../mail/em-folder-tree-model.c:202
#: ../mail/em-migrate.c:2906
#: ../mail/mail-component.c:312
#: ../mail/mail-component.c:311
#: ../mail/mail-vfolder.c:216
#: ../mail/message-list.c:1457
#: ../mail/message-list.c:1460
msgid "On This Computer"
msgstr "Na tem računalniku"
 
......@@ -628,7 +629,7 @@ msgstr "Na tem računalniku"
#. orange
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-component.c:151
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-migrate.c:508
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:20
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:21
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:660
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:247
#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:29
......@@ -706,13 +707,13 @@ msgstr "Vsebino _knjige kopiraj lokalno za delo brez povezave"
#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:389
#: ../mail/em-folder-properties.c:283
#: ../mail/mail-config.glade.h:89
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2367
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2372
#: ../smime/gui/smime-ui.glade.h:28
msgid "General"
msgstr "Splošno"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-config.c:983
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:555
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:556
#: ../mail/importers/pine-importer.c:383
msgid "Address Book"
msgstr "Imenik"
......@@ -806,35 +807,35 @@ msgstr ""
"\n"
"Bodite pozorni medtem ko Evolution premika vaše mape ..."
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:425
#: ../mail/em-folder-utils.c:501
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:424
#: ../mail/em-folder-utils.c:448
#, c-format
msgid "Rename the \"%s\" folder to:"
msgstr "Preimenuj mapo \"%s\" v:"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:428
#: ../mail/em-folder-utils.c:503
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:427
#: ../mail/em-folder-utils.c:450
msgid "Rename Folder"
msgstr "Preimenuj mapo"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:433
#: ../mail/em-folder-utils.c:509
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:432
#: ../mail/em-folder-utils.c:456
msgid "Folder names cannot contain '/'"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati '/'"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:942
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:941
msgid "_New Address Book"
msgstr "_Nov imenik"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:943
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:942
msgid "Save As vCard..."
msgstr "Shrani kot VCard ..."
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:946
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:955
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:945
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:956
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:619
#: ../calendar/gui/e-calendar-table.c:1595
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1693
#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1692
#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:940
#: ../calendar/gui/memos-component.c:468
#: ../calendar/gui/tasks-component.c:459
......@@ -848,19 +849,19 @@ msgstr "Shrani kot VCard ..."
msgid "_Delete"
msgstr "_Zbriši"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:949
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:948
#: ../calendar/gui/calendar-component.c:622
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2035
#: ../calendar/gui/memos-component.c:471
#: ../calendar/gui/tasks-component.c:462
#: ../composer/e-msg-composer.c:1044
#: ../composer/e-msg-composer.c:1041
#: ../mail/em-folder-tree.c:2120
#: ../ui/evolution-addressbook.xml.h:59
#: ../ui/evolution-mail-list.xml.h:38
msgid "_Properties"
msgstr "_Lastnosti"
 
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1337
#: ../addressbook/gui/component/addressbook-view.c:1336
msgid "Contact Source Selector"
msgstr "Izbirnik virov stika"
 
......@@ -904,27 +905,35 @@ msgid "Position of the vertical pane, between the card and list views and the pr
msgstr "Položaj navpičnega panoja med pogledom vizitk in pogledom seznama ter panojem predogleda (v pikah)."
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
msgid "Show autocompleted name with an address"
msgstr "Prikaži ime ob samodejnem dopolnjevanju z elektronskim naslovom"
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
msgid "Show preview pane"
msgstr "Prikaži pano predogleda"
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
msgid "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete."
msgstr "Število znakov, ki jih je treba vnesti preden Evolution poskusi samodejno dopolnjevanje besedila."
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen"
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
msgstr "URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen."
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:70
msgid "Vertical pane position"
msgstr "Položaj navpičnega panoja"
 
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
msgid "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted contact in the entry."
msgstr "Ali naj bo prikazan elektronski naslov z imenom pri samodejnem dopolnjevanju imena stika med vnosom."
#: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:12
msgid "Whether to show the preview pane."
msgstr "Ali naj bo prikazan pano predogleda."
 
......@@ -1087,16 +1096,16 @@ msgid "The search scope defines how deep you would like the search to extend dow
msgstr "Doseg iskanja določa, kako daleč po drevesu razporeditve naj se razširi iskanje. Doseg \"pod\" obsega vse vnose pod vašo iskalno zbirko, doseg \"en\" pa samo vnose, ki so en nivo pod vašo zbirko."
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:41
msgid "This is the full name of your ldap server. For example, \"ldap.mycompany.com\"."
msgstr "To je polno ime vašega LDAP strežnika. Na primer: \"ldap.mojepodjetje.com\"."
msgid "This is the full name of your LDAP server. For example, \"ldap.mycompany.com\"."
msgstr "To je polno ime vašega strežnika LDAP. Na primer: \"ldap.mojepodjetje.com\"."
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:42
msgid "This is the maximum number of entries to download. Setting this number to be too large will slow down your address book."
msgstr "To je največje število predmetov za prenos. Če je nastavljeno na večjo vrednost, bo upočasnilo ta imenik."
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:43
msgid "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your ldap server."
msgstr "To je način, ki ga bo Evolution uporabil za vašo overovitev. Če boste izbrali \"E-poštni naslov\", bo zahtevan anonimni dostop do vašega LDAP strežnika."
msgid "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP server."
msgstr "To je način, ki ga bo Evolution uporabil za vašo overitev. V priumeru, da izberete \"e-poštni naslov\", bo zahtevan anonimni dostop do vašega LDAP strežnika."
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:44
msgid "This is the name for this server that will appear in your Evolution folder list. It is for display purposes only. "
......@@ -1136,7 +1145,7 @@ msgstr "_Način prijave:"
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:53
#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:227
#: ../mail/mail-config.glade.h:175
#: ../mail/mail-config.glade.h:177
#: ../plugins/groupwise-features/properties.glade.h:11
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.glade.h:2
msgid "_Name:"
......@@ -1151,7 +1160,7 @@ msgid "_Search scope:"
msgstr "_Doseg iskanja:"
 
#: ../addressbook/gui/component/ldap-config.glade.h:56
#: ../mail/mail-config.glade.h:184
#: ../mail/mail-config.glade.h:186
#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.glade.h:26
msgid "_Server:"
msgstr "_Strežnik:"
......@@ -1217,7 +1226,7 @@ msgid "<b>Work</b>"
msgstr "<b>Služba</b>"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:10
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:614
msgid "AIM"
msgstr "AIM"
......@@ -1229,16 +1238,16 @@ msgid "Ca_tegories..."
msgstr "Ka_tegorije ..."
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:12
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:263
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:264
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1158
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
msgid "Contact"
msgstr "Stik"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:13
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:540
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:555
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2420
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:541
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:556
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2421
msgid "Contact Editor"
msgstr "Urejevalnik stikov"
 
......@@ -1265,132 +1274,136 @@ msgstr "_Vzdevek:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:19
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:55
msgid "Novell GroupWise"
msgstr "Novell GroupWise"
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:20
msgid "Novell Groupwise"
msgstr "Novell Groupwise"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:21
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:22
msgid "Personal Information"
msgstr "Osebni podatki"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:22
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:23
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
 
#. red
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:23
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:24
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:230
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:57
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:643
#: ../mail/em-migrate.c:1057
msgid "Work"
msgstr "Delo"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:24
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:25
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fulladdr.glade.h:5
msgid "_Address:"
msgstr "_Naslov:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:25
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:26
msgid "_Anniversary:"
msgstr "Ob_letnica:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:26
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:27
msgid "_Assistant:"
msgstr "_Pomočnik:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:27
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:28
msgid "_Birthday:"
msgstr "_Rojstni dan:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:28
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:787
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:29
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:791
#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.glade.h:14
#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1850
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Koledar:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:29
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:30
msgid "_City:"
msgstr "_Mesto:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:30
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:31
msgid "_Company:"
msgstr "Po_djetje:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:31
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:32
msgid "_Country:"
msgstr "Držav_a:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:32
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:33
msgid "_Department:"
msgstr "O_ddelek:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:33
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:34
msgid "_File under:"
msgstr "_Ime datoteke:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:34
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:35
msgid "_Free/Busy:"
msgstr "_Zasedenost:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:35
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:36
msgid "_Home Page:"
msgstr "Do_mača stran:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:36
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:37
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:37
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:38
msgid "_Notes:"
msgstr "Opom_be:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:38
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:39
msgid "_Office:"
msgstr "Pi_sarna:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:39
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:40
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fulladdr.glade.h:6
msgid "_PO Box:"
msgstr "_Poštni predal:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:40
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:41
msgid "_Profession:"
msgstr "_Poklic:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:41
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:42
msgid "_Spouse:"
msgstr "_Partner(ka):"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:42
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:43
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fulladdr.glade.h:7
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Država/Provinca:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:43
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.glade.h:17
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:44
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:45
msgid "_Video Chat:"
msgstr "_Videoklepet:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:45
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:46
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:46
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:47
msgid "_Web Log:"
msgstr "_Blog:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:47
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.glade.h:7
msgid "_Where:"
msgstr "_Kje:"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:48
#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.glade.h:49
msgid "_Zip/Postal Code:"
msgstr "_Poštna številka: "
 
......@@ -1403,16 +1416,16 @@ msgstr "Naslov"
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-address.c:99
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:92
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:135
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:291
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:292
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1178
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:312
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:325
#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:419
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:165
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:131
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:545
#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1836
#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1835
#: ../widgets/text/e-text.c:3687
#: ../widgets/text/e-text.c:3688
msgid "Editable"
......@@ -2391,7 +2404,7 @@ msgstr "Zimbabve"
#: ../plugins/exchange-operations/exchange-delegates.c:954
#: ../plugins/exchange-operations/exchange-permissions-dialog.c:711
#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:57
#: ../plugins/save-attachments/save-attachments.c:350
#: ../plugins/save-attachments/save-attachments.c:351
#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:346
#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:63
......@@ -2403,7 +2416,7 @@ msgid "AOL Instant Messenger"
msgstr "AOL Instant Messenger"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:56
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:617
msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"
......@@ -2417,7 +2430,7 @@ msgid "Gadu-Gadu Messenger"
msgstr "Gadu-Gadu Messenger"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:60
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:616
msgid "ICQ"
msgstr "ICQ"
......@@ -2440,77 +2453,77 @@ msgid "Username"
msgstr "Uporabniško ime"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:226
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:58
msgid "Home"
msgstr "Doma"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-im.c:234
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:59
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:528
msgid "Other"
msgstr "Drugo"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:619
msgid "Yahoo"
msgstr "Yahoo"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:620
msgid "Gadu-Gadu"
msgstr "Gadu-Gadu"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:618
msgid "MSN"
msgstr "MSN"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:615
msgid "GroupWise"
msgstr "GroupWise"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:249
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
msgid "Source Book"
msgstr "Izvorna knjiga"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:256
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:257
msgid "Target Book"
msgstr "Ciljna knjiga"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:270
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:271
msgid "Is New Contact"
msgstr "Je nov stik"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:277
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:278
msgid "Writable Fields"
msgstr "Zapisljiva polja"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:284
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:285
msgid "Required Fields"
msgstr "Zahtevana polja"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:298
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:299
msgid "Changed"
msgstr "Spremenjeno"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:550
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2415
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:551
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2416
#, c-format
msgid "Contact Editor - %s"
msgstr "Urejevalnik stikov - %s"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2811
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2812
msgid "Please select an image for this contact"
msgstr "Izberite sliko za ta stik"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2812
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2813
msgid "_No image"
msgstr "_Brez slike"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3085
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3086
msgid ""
"The contact data is invalid:\n"
"\n"
......@@ -2518,43 +2531,43 @@ msgstr ""
"Podatki o stiku so neveljavni:\n"
"\n"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3089
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3090
#, c-format
msgid "'%s' has an invalid format"
msgstr "'%s' ima neveljavno obliko"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3096
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3097
#, c-format
msgid "%s'%s' has an invalid format"
msgstr "%s'%s' ima neveljavno obliko"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3111
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3122
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3112
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3123
#, c-format
msgid "%s'%s' is empty"
msgstr "%s'%s' je prazen"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3137
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3138
msgid "Invalid contact."
msgstr "Neveljaven stik."
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:329
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:325
msgid "Contact Quick-Add"
msgstr "Hitro dodaj stik"
 
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:332
#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:328
msgid "_Edit Full"
msgstr "_Uredi celoto"