Commit 8a40d5e0 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent 4eab834b
This diff is collapsed.
...@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Upřednostňovaná položka tlačítka Nový" ...@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Upřednostňovaná položka tlačítka Nový"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "Name of the preferred New toolbar button item" msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v liště nástrojů" msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v nástrojové liště"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
msgid "Primary calendar" msgid "Primary calendar"
...@@ -1280,7 +1280,7 @@ msgid "" ...@@ -1280,7 +1280,7 @@ msgid ""
"replying." "replying."
msgstr "" msgstr ""
"Na rozdíl od normálního „Odpovědět všem“, tato volba zajistí, že tlačítko " "Na rozdíl od normálního „Odpovědět všem“, tato volba zajistí, že tlačítko "
"„Skupinová odpověď“ na liště nástrojů zkusí odpovědět pouze do poštovní " "„Skupinová odpověď“ na nástrojové liště zkusí odpovědět pouze do poštovní "
"konference, přes kterou jste obdrželi kopii zprávy, na kterou odpovídáte." "konference, přes kterou jste obdrželi kopii zprávy, na kterou odpovídáte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
...@@ -2922,7 +2922,7 @@ msgid "" ...@@ -2922,7 +2922,7 @@ msgid ""
"toolbar setting." "toolbar setting."
msgstr "" msgstr ""
"Styl tlačítek okna. Může být „text“ (text), „icons“ (ikony), „both“ (oboje), " "Styl tlačítek okna. Může být „text“ (text), „icons“ (ikony), „both“ (oboje), "
"„toolbar“ (panel nástrojů). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je " "„toolbar“ (nástrojová lišta). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je "
"určen nastavením nástrojových lišt GNOME." "určen nastavením nástrojových lišt GNOME."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
...@@ -2955,7 +2955,7 @@ msgstr "Stavová lišta je viditelná" ...@@ -2955,7 +2955,7 @@ msgstr "Stavová lišta je viditelná"
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:30 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether the status bar should be visible." msgid "Whether the status bar should be visible."
msgstr "Jestli má být stavový řádek viditelný." msgstr "Jestli má být stavová lišta viditelná."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:31 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:31
msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up." msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
...@@ -6029,7 +6029,7 @@ msgstr "Přílohy" ...@@ -6029,7 +6029,7 @@ msgstr "Přílohy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:50 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:50
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:51 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
msgid "Exist" msgid "Exist"
msgstr "Existují" msgstr "existují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:18 #: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:18
#: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:16 #: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:16
...@@ -6037,7 +6037,7 @@ msgstr "Existují" ...@@ -6037,7 +6037,7 @@ msgstr "Existují"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:51 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:51
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:52 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
msgid "Do Not Exist" msgid "Do Not Exist"
msgstr "Neexistují" msgstr "neexistují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:19 #: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:19
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2003 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2003
...@@ -14151,7 +14151,7 @@ msgstr "Přidat pravidlo" ...@@ -14151,7 +14151,7 @@ msgstr "Přidat pravidlo"
#: ../src/e-util/e-rule-editor.c:284 #: ../src/e-util/e-rule-editor.c:284
msgid "Edit Rule" msgid "Edit Rule"
msgstr "Upravit pravidlo" msgstr "Úprava pravidla"
#: ../src/e-util/e-search-bar.c:82 #: ../src/e-util/e-search-bar.c:82
#, c-format #, c-format
...@@ -16201,7 +16201,7 @@ msgstr "_Osobní" ...@@ -16201,7 +16201,7 @@ msgstr "_Osobní"
#. green #. green
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:58 #: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:58
msgid "_To Do" msgid "_To Do"
msgstr "_Zpracovávané" msgstr "_Rozpracované"
#. blue #. blue
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:59 #: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:59
...@@ -17581,7 +17581,7 @@ msgstr "nemá slova" ...@@ -17581,7 +17581,7 @@ msgstr "nemá slova"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:20 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:20
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:20 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
msgid "Specific header" msgid "Specific header"
msgstr "Specifická hlavička" msgstr "Určená hlavička"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:21 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:21
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:21 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
...@@ -17702,7 +17702,7 @@ msgstr "Poštovní konference" ...@@ -17702,7 +17702,7 @@ msgstr "Poštovní konference"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:52 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:54 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:52 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:54
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:55 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:55
msgid "Regex Match" msgid "Regex Match"
msgstr "Odp. regexu" msgstr "Regulární výraz"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:53 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:55 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:53 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:55
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:56 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
...@@ -17739,11 +17739,11 @@ msgstr "Test na nevyžádané zprávy" ...@@ -17739,11 +17739,11 @@ msgstr "Test na nevyžádané zprávy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:61 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:61
msgid "Message is Junk" msgid "Message is Junk"
msgstr "Zpráva je nevyžádaná" msgstr "zpráva je nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:62 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:62
msgid "Message is not Junk" msgid "Message is not Junk"
msgstr "Zpráva není nevyžádaná" msgstr "zpráva není nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:63 ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:57 #: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:63 ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:57
msgid "Message Location" msgid "Message Location"
...@@ -25005,19 +25005,19 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka přepínače" ...@@ -25005,19 +25005,19 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka přepínače"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1060 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1060
msgid "Show _Status Bar" msgid "Show _Status Bar"
msgstr "Zobrazovat _stavový řádek" msgstr "Zobrazovat _stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1062 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1062
msgid "Show the status bar" msgid "Show the status bar"
msgstr "Zobrazovat stavový řádek" msgstr "Zobrazovat stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068
msgid "Show _Tool Bar" msgid "Show _Tool Bar"
msgstr "Zobrazovat _lištu nástrojů" msgstr "Zobrazovat nás_trojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1070 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1070
msgid "Show the tool bar" msgid "Show the tool bar"
msgstr "Zobrazovat lištu nástrojů" msgstr "Zobrazovat nástrojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092
msgid "_Icons Only" msgid "_Icons Only"
...@@ -25045,7 +25045,7 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka okna s ikonami a textem" ...@@ -25045,7 +25045,7 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka okna s ikonami a textem"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1113 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1113
msgid "Tool_bar Style" msgid "Tool_bar Style"
msgstr "St_yl lišty nástrojů" msgstr "St_yl nástrojové lišty"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1115 #: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1115
msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting" msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment