Commit 8303745b authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 80cc9371
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 22:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 22:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-29 20:53+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -7861,9 +7861,8 @@ msgid "_Don't lose formatting"
msgstr "_Ne izgubi oblikovanja"
#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:42
#, fuzzy
msgid "Lose _formatting"
msgstr "_Izgubi oblikovanje"
msgstr "Poenostavljeno _oblikovanje"
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
msgid "Evolution Alarm Notify"
......@@ -8044,9 +8043,8 @@ msgid "Whether to show notes in the editor"
msgstr "Ali naj se v urejevalniku prikažejo opombe"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:32
#, fuzzy
msgid "Whether to show Certificates tab in the editor"
msgstr "Ali naj bodo v urejevalniku prikazane telefonske številke"
msgstr "Ali naj bo v urejevalniku pokazan tudi zavihek potrdil"
#: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
msgid "Convert mail messages to Unicode"
......@@ -8302,15 +8300,16 @@ msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
msgstr "Enote privzetega opomnika: \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
#, fuzzy
msgid "Default reminder snooze interval, in minutes"
msgstr "Enote privzetega opomnika: \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi\"."
msgstr "Privzet dremež opomnika v minutah"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
msgid ""
"Default reminder snooze interval, in minutes, to be filled in the reminder "
"notification dialog"
msgstr ""
"Privzet časovni zamik opomnika dremeža v minutah, ki je vpisan v pogovornem "
"oknu opomnika."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
......@@ -8669,9 +8668,8 @@ msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
msgstr "Položaj pladnja predogleda nalog, kadar je ta usmerjen navpično."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
#, fuzzy
msgid "Show reminders for completed tasks"
msgstr "Poteka dokončno brisanje končanih nalog"
msgstr "Pokaži opomnike za opravljene naloge"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
msgid ""
......@@ -9379,9 +9377,8 @@ msgid "Mark as Seen after specified timeout."
msgstr "Označi kot Videno po navedeni zakasnitvi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
#, fuzzy
msgid "Mark as Seen always after specified timeout"
msgstr "Označi kot Videno po navedeni zakasnitvi."
msgstr "Označi kot videno po navedeni zakasnitvi."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
msgid ""
......@@ -9565,7 +9562,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
msgid "Whether sort thread children always ascending"
msgstr ""
msgstr "Ali naj bodo razvrščene podrejene niti vedno naraščajoče"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
msgid ""
......@@ -9819,9 +9816,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
#, fuzzy
msgid "Prompt when sending to many To and CC recipients"
msgstr "Opozori med odgovarjanjem več prejemnikom"
msgstr "Opozori pred pošiljanjem več prejemnikom"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
msgid ""
......@@ -10088,7 +10084,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
#: ../mail/mail-config.ui.h:9
msgid "Inherit theme colors in HTML mode"
msgstr ""
msgstr "Prevzami barve teme v načinu HTML"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
msgid ""
......@@ -14200,9 +14196,8 @@ msgid "Copy _Raw Email Address"
msgstr "Kopiraj le _elektronski naslov"
#: ../e-util/e-web-view.c:347
#, fuzzy
msgid "Copy the raw email address to the clipboard"
msgstr "Kopira elektronski naslov v odložišče"
msgstr "Kopiraj elektronski naslov v odložišče"
#: ../e-util/e-web-view.c:362
msgid "_Copy Image"
......@@ -15051,6 +15046,8 @@ msgid ""
"The above name will be used to identify this account.\n"
"Use for example, \"Work\" or \"Personal\"."
msgstr ""
"Navedeno ime bo uporabljeno kot določilo računa.\n"
"Uporabite lahko opisni vpis; na primer \"Služba\" ali \"Osebno\""
#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:363
msgid "Required Information"
......@@ -15163,9 +15160,8 @@ msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
msgstr "Ob uporabi tega računa _vedno podpiši odhodno pošto"
#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:466
#, fuzzy
msgid "Always enc_rypt outgoing messages when using this account"
msgstr "Vedno ko uporabljaš ta račun, šifriraj odhodna sporočila"
msgstr "Za ta račun vedno šifriraj odhodna sporočila"
#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478
msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
......@@ -16090,17 +16086,17 @@ msgstr "Odgovori"
#: ../mail/e-mail-reader.c:5240
#, c-format
msgid "Allow remote content for anyone from %s"
msgstr ""
msgstr "Dovoli oddaljeno vsebino vsakomur iz %s"
#: ../mail/e-mail-reader.c:5242
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Allow remote content for %s"
msgstr "Naloži oddaljeno vsebino"
msgstr "Dovoli oddaljeno vsebino za %s"
#: ../mail/e-mail-reader.c:5259
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Allow remote content from %s"
msgstr "Pridobi oddaljeni predmet iz %s"
msgstr "Dovoli oddaljeno vsebino od %s"
#: ../mail/e-mail-reader.c:5316
msgid "Load remote content"
......@@ -16287,9 +16283,8 @@ msgid "_Send Account Override:"
msgstr "_Pošlji spremenjena poverila računa:"
#: ../mail/em-folder-properties.c:491
#, fuzzy
msgid "_Archive this folder using these settings:"
msgstr "Arhivska mapa za mape Na tem računalniku."
msgstr "Arhiviraj to mapo z uporabo nastavitev:"
#. Translators: This text is part of "Cleanup messages older than [X] [days/weeks/months]"
#: ../mail/em-folder-properties.c:500
......@@ -16316,24 +16311,20 @@ msgid "months"
msgstr "mesecev"
#: ../mail/em-folder-properties.c:526
#, fuzzy
msgid "Move old messages to the default archive _folder"
msgstr "Premakne izbrana sporočila v arhivsko mapo računa"
msgstr "Premakni stara sporočila v privzeto _arhivsko mapo"
#: ../mail/em-folder-properties.c:537
#, fuzzy
msgid "_Move old messages to:"
msgstr "Poteka brisanje starih sporočil"
msgstr "_Premakni stara sporočila v:"
#: ../mail/em-folder-properties.c:541
#, fuzzy
msgid "AutoArchive folder"
msgstr "Samodejno arhiviraj"
msgstr "Mapa za samodejne arhive"
#: ../mail/em-folder-properties.c:541
#, fuzzy
msgid "Select folder to use for AutoArchive"
msgstr "<kliknite tukaj za izbiro mape>"
msgstr "Izberite mapo za shranjevanje samodejnih arhivov"
#: ../mail/em-folder-properties.c:547
msgid "_Delete old messages"
......@@ -16750,15 +16741,13 @@ msgstr "ni označeno z zastavico"
#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:43 ../mail/searchtypes.xml.in.h:45
#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:46
#, fuzzy
msgid "is Completed"
msgstr "Končano!"
msgstr "je končano"
#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:44 ../mail/searchtypes.xml.in.h:46
#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:47
#, fuzzy
msgid "is not Completed"
msgstr "Končano!"
msgstr "ni končano"
#: ../mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../mail/searchtypes.xml.in.h:50
#: ../mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
......@@ -17195,9 +17184,8 @@ msgstr "Pošiljanje sporočila le z določenimi prejemniki _Skp"
#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
#: ../mail/mail-config.ui.h:45
#, fuzzy
msgid "Sending a message to many _To and CC recipients"
msgstr "Pokaži polje \"Kp\" pri pošiljanju poštnega sporočila"
msgstr "Pošiljanje sporočila več prejemnikom"
#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
#: ../mail/mail-config.ui.h:47
......@@ -17384,24 +17372,20 @@ msgstr ""
"O_pozori ob pošiljanju sporočil v obliki HTML tistim stikom, ki tega nočejo"
#: ../mail/mail-config.ui.h:105
#, fuzzy
msgid "Loading Remote Content"
msgstr "Naloži oddaljeno vsebino"
msgstr "Nalaganje oddaljene vsebine"
#: ../mail/mail-config.ui.h:106
#, fuzzy
msgid "_Never load remote content from the Internet"
msgstr "_Nikoli ne nalagaj slik z medmreja"
msgstr "_Nikoli ne nalagaj oddaljene vsebine z interneta"
#: ../mail/mail-config.ui.h:107
#, fuzzy
msgid "_Load remote content only in messages from contacts"
msgstr "_Naloži slike le v sporočilih s stikov"
msgstr "_Naloži oddaljeno vsebino le v sporočilih znanih stikov"
#: ../mail/mail-config.ui.h:108
#, fuzzy
msgid "_Always load remote content from the Internet"
msgstr "Vedno n_aloži slike s spleta"
msgstr "Vedno n_aloži oddaljeno vsebino z interneta"
#: ../mail/mail-config.ui.h:109
msgid "Add"
......@@ -17412,16 +17396,12 @@ msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
#: ../mail/mail-config.ui.h:111
#, fuzzy
msgid "Allow for sites:"
msgstr ""
"Dovoli spletnim stranem odpiranje novih oken z JavaScriptom (če je slednji "
"omogočen)."
msgstr "Dovoli spletnim stranem:"
#: ../mail/mail-config.ui.h:112
#, fuzzy
msgid "Allow for senders:"
msgstr "Dovoli"
msgstr "Dovoli pošiljateljem:"
#: ../mail/mail-config.ui.h:113
msgid "HTML Messages"
......@@ -17656,9 +17636,8 @@ msgstr ""
"Za: ali KP:."
#: ../mail/mail.error.xml.h:16
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to send a message with {0} To and CC recipients?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite sporočilo poslati le s prejemniki Skp?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite poslati sporočilo z {0} prejemniki?"
#: ../mail/mail.error.xml.h:17
msgid ""
......@@ -18410,6 +18389,9 @@ msgid ""
"You can download remote content manually, or set to remember to download "
"remote content for this sender or used sites."
msgstr ""
"Oddaljeno vsebino je mogoče prejeti ročno, lahko pa nastavite opomnik za "
"prejem te vsebine, če jo pošlje ta pošiljatelj ali pogosto obiskane spletne "
"strani."
#. Translators: This constructs a string like "Follow-up, Completed on Tuesday, January 13, 2009"
#: ../mail/mail.error.xml.h:191
......@@ -18452,9 +18434,9 @@ msgid "Checking for new mail at '%s'"
msgstr "Preverjanje za novo pošto na '%s'"
#: ../mail/mail-send-recv.c:1452
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Deleting junk and expunging trash at '%s'"
msgstr "Brisanje neželene pošte v '%s'"
msgstr "Brisanje neželene pošte in smeti v '%s'"
#: ../mail/mail-send-recv.c:1454
#, c-format
......@@ -19021,7 +19003,7 @@ msgstr "Izberite ime varnostne kopije za obnovitev"
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:336
#, c-format
msgid "Checking content of backup file '%s', please wait..."
msgstr ""
msgstr "Poteka preverjanje vsebine varnostne kopije '%s' ..."
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:357
msgid "_Back up Evolution Data..."
......@@ -19152,9 +19134,8 @@ msgid "Invalid Evolution backup file"
msgstr "Neveljavna datoteka varnostne kopije programa Evolution"
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
#, fuzzy
msgid "File '{0}' is not a valid Evolution backup file."
msgstr "Izberite ime datoteke varnostne kopije Evolution"
msgstr "Datoteka '{0}' ni veljavna varnostna kopija podatkov Evolution"
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
......@@ -19777,9 +19758,8 @@ msgid "Display reminders in _notification area only"
msgstr "Prikaži opomnike v obvestilnem p_odročju"
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
#, fuzzy
msgid "Display reminders for completed _tasks"
msgstr "Poteka dokončno brisanje končanih nalog"
msgstr "Pokaži opomnike _opravljenih nalog"
#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:67
......@@ -19802,9 +19782,8 @@ msgid "before every anniversary/birthday"
msgstr "pred vsako obletnico ali rojstnim dnem"
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
#, fuzzy
msgid "Default _snooze time (in minutes)"
msgstr "Čas _dremeža:"
msgstr "Privzeti čas _dremeža (v minutah):"
#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:75
msgid "Select the calendars for reminder notification"
......@@ -21598,10 +21577,8 @@ msgid "Go to _Folder"
msgstr "Skoči v _mapo"
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1767
#, fuzzy
msgid "Opens a dialog to select a folder to go to"
msgstr ""
"URI mape, ki je bila nazadnje uporabljena v pogovornem oknu za izbiro imen"
msgstr "Odpre pogovorno okno za izbor mape"
#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1772
msgid "_New Label"
......@@ -22721,10 +22698,11 @@ msgid ""
"Please select a PNG image of size 48 * 48 pixels, whose file size doesn't "
"exceed 723 bytes."
msgstr ""
"Izberite sliko PNG z 48 x 48 točkami, katere velikost ne presega 723 bajtov."
#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
msgid "Incorrect Face Image Byte Size"
msgstr ""
msgstr "Nepravilna velikost slike obraza"
#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
msgid ""
......@@ -22732,15 +22710,16 @@ msgid ""
"bytes. Please select a PNG image of size 48 * 48 pixels, whose file size "
"doesn't exceed 723 bytes."
msgstr ""
"Velikost slike obraza je {0}, morala pa bi biti več kot 723 bajtov. Izberite "
"sliko PNG z 48 x 48 točkami, katere velikost ne presega 723 bajtov."
#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:7
msgid "Not an image"
msgstr "Ni slika"
#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:8
#, fuzzy
msgid "The file you selected does not look like a valid PNG image. Error: {0}"
msgstr "Izbrana datoteka ni veljavna slika .png. Napaka: {0}"
msgstr "Izbrana datoteka ni veljavna slika PNG. Napaka: {0}"
#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:364
msgid "Get List _Archive"
......@@ -23516,9 +23495,8 @@ msgid "New _Window"
msgstr "Novo _okno"
#: ../shell/e-shell.c:1221
#, fuzzy
msgid "Quick _Reference"
msgstr "hitri priročnik"
msgstr "Hitri _skic"
#: ../shell/e-shell.c:1223 ../shell/e-shell-window-actions.c:764
msgid "_About"
......@@ -23570,8 +23548,8 @@ msgstr "Vse datoteke (*)"
#: ../shell/e-shell-utils.c:409
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matjaž Horvat <m@owca.info>\n"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Matjaž Horvat\n"
"Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>"
#: ../shell/e-shell-utils.c:420
......@@ -24276,7 +24254,7 @@ msgstr "Uvažanje potrdila je spodletelo"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1119
msgctxt "CamelTrust"
msgid "Ask when used"
msgstr "Vprašaj za potrditev ob uporabi"
msgstr "Vprašaj za uporabo"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1121
msgctxt "CamelTrust"
......@@ -24284,10 +24262,9 @@ msgid "Never"
msgstr "Nikoli"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1123
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "Marginally"
msgstr "Obrobno"
msgstr "Delno"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1125
msgctxt "CamelTrust"
......@@ -24295,16 +24272,14 @@ msgid "Fully"
msgstr "Polno"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1127
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "Ultimately"
msgstr "Popolno"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1129
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "Temporarily"
msgstr "začasno ni mogoče razrešiti '%s'"
msgstr "Začasno"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1335
msgid "Change certificate trust"
......@@ -24321,34 +24296,29 @@ msgid "_Ask when used"
msgstr "_Vprašaj za potrditev ob uporabi"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1372
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "_Never trust this certificate"
msgstr "Nikoli: potrdilo ni zahtevano ali preverjeno."
msgstr "_Ne zaupaj potrdilu"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1373
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "_Temporarily trusted (this session only)"
msgstr "Prejmi le od zaupljivih naprav"
msgstr "_Začasno sprejmi potrdilo (le za to sejo)"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1374
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "_Marginally trusted"
msgstr "Obrobno"
msgstr "_Delno potrdi"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1375
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "_Fully trusted"
msgstr "Polno"
msgstr "_Potrdi kot varno"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1376
#, fuzzy
msgctxt "CamelTrust"
msgid "_Ultimately trusted"
msgstr "Popolno"
msgstr "_Popolno zaupaj"
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1380
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment