Commit 79fc3b4c authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 1f16c4a3
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-19 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-19 21:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-24 09:41+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -922,6 +922,8 @@ msgid ""
"Allow direct edit of event Summary when clicking on it in the Day, Work "
"Week, Week or Month view."
msgstr ""
"Dovoli neposredno urejanje povzetka dogodka ob kliku na dnevni, tedenski ali "
"mesečni pogled."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:153
msgid "(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)"
......@@ -1450,13 +1452,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
msgid "Convert UTC time in reply credits to local time"
msgstr ""
msgstr "Pretvori čas UTC v odgovorih na krajevni čas"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
msgid ""
"Whether the time in reply credits should be converted to local time when "
"it’s in UTC in the message."
msgstr ""
"Ali naj bo čas pri odgovarjanju pretvorjen na krajevni čas, če je v prejetem "
"sporočilu čas UTC."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
msgid "Whether to obey Content-Disposition:inline message header hint"
......@@ -2541,24 +2545,29 @@ msgid ""
"This determines whether the cursor is placed at the top of the message or "
"the bottom when using Alternative Reply."
msgstr ""
"Nastavitev določa, ali je kazalka postavljena na vrh ali na dno sporočila "
"pri alternativnem odgovoru"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:274
msgid "Apply chosen template when using Alternative Reply"
msgstr ""
msgstr "Uporabi izbrano predlogo pri uporabi alternativnega odgovora"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:275
msgid "Last chosen template’s folder URI for Alternative Reply"
msgstr ""
msgstr "Vrednost UID mape nazadnje izbrane predloge za alternativni odgovor"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:276
msgid "Last chosen template’s message UID for Alternative Reply"
msgstr ""
"Vrednost UID nazadnje izbrane predloge sporočila za alternativni odgovor"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:277
msgid ""
"Whether preserve original message subject when applying template for "
"Alternative Reply"
msgstr ""
"Ali naj se izvorna zadeva sporočila ohrani pri uveljavitvi predloge "
"alternativnega odgovora"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:278
msgid ""
......@@ -2661,7 +2670,7 @@ msgstr ""
#. indicate that an attachment should have been attached to the message.
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:4
msgid "['attachment','attaching','attached','enclosed']"
msgstr "['priloga','prilaganje','priložena','zaprta']"
msgstr "['priloga','prilogi','priložena','priloženi','vključena','dodana','priponka','priponki']"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -2704,11 +2713,11 @@ msgstr "Ali naj bodo stiki samodejno dodani v uporabnikov imenik."
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
msgid "Whether to set “File under” field as “First Last”"
msgstr ""
msgstr "Ali naj bo zapis polja »Datoteke stika« v obliki»Ime Priimek«"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
msgid "Set File under as “First Last”, instead of “Last, First”."
msgstr ""
msgstr "Zapis stika naj sledi obliki »Ime Priimek«, ne »Priimek, Ime«"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
msgid "Pidgin address book source"
......@@ -2887,15 +2896,13 @@ msgstr ""
"Predvajaj zvok teme ob prejetju novega sporočila, če ni določen le pisk."
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:19
#, fuzzy
#| msgid "Edit properties of this account"
msgid "Do not notify for these accounts"
msgstr "Uredi lastnosti računa"
msgstr "Ne izpisuje obvestil za te račune"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"Contains UIDs of accounts for which the notifications should be avoided."
msgstr ""
msgstr "Vključuje vrednosti UID računov, za katera se ne izpisujejo obvestila."
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.prefer-plain.gschema.xml.in.h:1
msgid "Mode to use when displaying mails"
......@@ -3150,10 +3157,8 @@ msgstr ""
"usr/bin/sa-learn. Ukaz ne sme vključevati drugih argumentov."
#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Whether the toolbar should be visible."
msgid "Whether the text-highlight module is enabled"
msgstr "Ali naj bo orodna vrstica vidna."
msgstr "Ali je način poudarjanja besedila omogočen"
#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:2
msgid "Theme name to use, defaults to “bclear”"
......@@ -3784,7 +3789,7 @@ msgstr "Elektronska pošta"
#: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
msgid "_Wants to receive HTML mail"
msgstr "Želi prejemati pošto _HTML"
msgstr "Želi prejemati oblikovana sporočila (_HTML)"
#: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
msgid "Telephone"
......@@ -3858,7 +3863,7 @@ msgstr "_Poklic:"
#: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
msgctxt "Job"
msgid "_Title:"
msgstr "_Naziv delovnega mesta:"
msgstr "_Delovno mesto:"
#: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
msgid "_Company:"
......@@ -4652,9 +4657,8 @@ msgid ""
"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
msgstr ""
"Trenutna različica programa Evolution nima prevedene podpore za LDAP. V "
"primeru, da želite možnost omogočiti, morate namestiti paket programa "
"Evolution s podporo LDAP."
"Trenutna različica programa Evolution nima omogočene podpore za LDAP. Za "
"uporabo možnosti je treba namestiti paket programa, ki podporo vključuje."
#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:160
msgid ""
......@@ -4687,9 +4691,9 @@ msgid ""
"more specific or raise the time limit in the directory server\n"
"preferences for this address book."
msgstr ""
"Čas za izvedbo poizvedbe je presegel omejitev strežnika ali\n"
"omejitev, ki ste jo nastavili za imenik. Vnesite bolj natančne pogoje\n"
"iskanja ali pa povečajte časovno omejitev za ta imenik v\n"
"Čas za izvedbo poizvedbe je presegel omejitev strežnika oziroma\n"
"omejitev, ki je nastavljena za ta imenik. Vnesti je treba natančnejši\n"
"niz iskanja, ali pa povečati časovno omejitev za ta imenik v\n"
"možnostih strežnika map."
#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
......@@ -6451,10 +6455,8 @@ msgid "Due Date:"
msgstr "Datum zapadlosti:"
#: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:300
#, fuzzy
#| msgid "Recurring"
msgid "Recurs:"
msgstr "Ponavljajoče"
msgstr "Ponavljajoče:"
#: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:312
#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:1685
......@@ -7534,17 +7536,23 @@ msgstr "Or_ganizator:"
msgid ""
"Override color of the event. If not set, then color of the calendar is used."
msgstr ""
"Prepiše barvo dogodka. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva "
"koledarja."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1356
msgid ""
"Override color of the memo. If not set, then color of the memo list is used."
msgstr ""
"Prepiše barvo opomnika. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva "
"seznama opomnikov."
#. E_SOURCE_EXTENSION_TASK_LIST
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1358
msgid ""
"Override color of the task. If not set, then color of the task list is used."
msgstr ""
"Prepiše barvo naloge. Če ta ni določena, je uporabljena privzeta barva "
"seznama nalog."
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1370
msgctxt "ECompEditor"
......@@ -8178,7 +8186,7 @@ msgstr "Naloge ni mogoče v polno urejati, saj niste organizator"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-task.c:560
msgid "Start date is required for recurring tasks"
msgstr ""
msgstr "Začetni datum je pri ponavljajočih nalogah obvezen"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-task.c:572
msgid "Due date is not a valid date"
......@@ -8264,7 +8272,7 @@ msgstr "_Kopiraj"
#: ../src/e-util/e-web-view.c:2010 ../src/mail/e-mail-browser.c:140
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:824
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiraj izbor"
msgstr "Kopira izbor"
#. cut menu item
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1998 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:768
......@@ -8278,13 +8286,13 @@ msgstr "_Izreži"
#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:769 ../src/e-util/e-web-view.c:2019
#: ../src/mail/e-mail-browser.c:147 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:831
msgid "Cut the selection"
msgstr "Izreži izbor"
msgstr "Izreže izbor"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2007 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:187
#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:243 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:784
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:838
msgid "Delete the selection"
msgstr "Izbriši izbor"
msgstr "Izbriše izbor"
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2014
msgid "View help"
......@@ -11046,7 +11054,7 @@ msgstr "Preklopi prikaz polja Odgovori na"
#: ../src/composer/e-composer-actions.c:550
msgid "Visually _Wrap Long Lines"
msgstr "Vizualno _prelomi dolge vrstice"
msgstr "_Prelomi dolge vrstice"
#: ../src/composer/e-composer-actions.c:607
msgid "Attach"
......@@ -11313,7 +11321,7 @@ msgid ""
"clicking the Send/Receive button in Evolution’s toolbar."
msgstr ""
"Ker ni povezave v omrežje, bo sporočilo shranjeno v krajevni mapi odhodne "
"pošte. Ob povezavi bo sporočilo mogoče poslati s klikom na gumb Pošlji/"
"pošte. Ob povezavi bo sporočilo mogoče poslati s klikom na gumb Pošlji/"
"Prejmi v orodni vrstici programa."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:38
......@@ -11429,10 +11437,8 @@ msgstr ""
"naprej pojavlja, vpišite poročilo o hrošču na Gnome Bugzilla."
#: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:58
#, fuzzy
#| msgid "An error occurred while printing"
msgid "An error occurred while creating message composer."
msgstr "Prišlo je do napake med tiskanjem"
msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem sporočila."
#: ../src/em-format/e-mail-formatter-attachment.c:335
msgid "Display as attachment"
......@@ -11819,7 +11825,7 @@ msgstr "Novičarske skupine"
#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
#: ../src/plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
msgid "Face"
msgstr "Obraz"
msgstr "Sličica obraza"
#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:92
#, c-format
......@@ -11941,7 +11947,7 @@ msgstr "_Osveži"
#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1759
msgid "Initiates refresh of account sources"
msgstr ""
msgstr "Izvede osvežitev virov računa"
#. Translators: This is a cancelled activity.
#: ../src/e-util/e-activity.c:256
......@@ -13175,11 +13181,11 @@ msgstr "Ime _pravila:"
#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:1035
msgid "all the following conditions"
msgstr "vsi naslednji pogoji"
msgstr "vsi navedeni pogoji"
#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:1036
msgid "any of the following conditions"
msgstr "katerikoli od naslednjih pogojev"
msgstr "katerikoli od navedenih pogojev"
#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:1042
msgid "_Find items which match:"
......@@ -13187,7 +13193,7 @@ msgstr "_Najdi predmete, ki se ujemajo z:"
#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:1065
msgid "Find items that meet the following conditions"
msgstr "Najdi predmete, ki ustrezajo naslednjim pogojem"
msgstr "Najdi predmete, ki ustrezajo navedenim pogojem"
#. Translators: "None" for not including threads;
#. * part of "Include threads: None"
......@@ -13331,7 +13337,7 @@ msgstr "_Najdi ..."
#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1011
msgid "Search for text"
msgstr "Poišči besedilo"
msgstr "Odpre polje za iskanje besedila"
#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1016
msgid "Find A_gain"
......@@ -13343,7 +13349,7 @@ msgstr "_Zamenjaj ..."
#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1025
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Iskanje in zamenjava besedila"
msgstr "Odpre okno za iskanje in zamenjavo besedila"
#: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1030
msgid "Check _Spelling..."
......@@ -14290,8 +14296,9 @@ msgid ""
"With this assistant you will be guided through the process of importing "
"external files into Evolution."
msgstr ""
"Dobrodošli v Pomočniku za uvoz podatkov v program Evolution.\n"
"Pomočnik vas vodi skozi postopek uvoza zunanjih datotek v program Evolution."
"Zagnali ste čarovnika za uvoz podatkov v program Evolution.\n"
"Čarovnik omogoča vodenje po korakih za uvoz zunanjih datotek v program "
"Evolution."
#: ../src/e-util/e-import-assistant.c:1362
msgid "Importer Type"
......@@ -14718,7 +14725,7 @@ msgstr "Najde predhodno ponovitev izraza"
#: ../src/modules/accounts-window/e-collection-wizard-page.c:80
#: ../src/modules/accounts-window/e-collection-wizard-page.c:224
msgid "_Next"
msgstr "_Naslednji"
msgstr "_Naprej"
#: ../src/e-util/e-search-bar.c:670
msgid "Find the next occurrence of the phrase"
......@@ -15110,7 +15117,7 @@ msgstr ""
#: ../src/e-util/e-system.error.xml.h:29
msgid "Failed to refresh list of account sources"
msgstr ""
msgstr "Osveževanje seznama virov računa je spodletelo."
#: ../src/e-util/e-table-click-to-add.c:687
#: ../src/e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:59
......@@ -15128,7 +15135,7 @@ msgstr "Premakni izbrana imena stolpcev za eno vrstico višje"
#: ../src/e-util/e-table-column-selector.c:274
msgid "Move selected column names down one row"
msgstr "Premakni izbrana imena stolpcev za eno vrstico nižje"
msgstr "Premakni izbrana imena stolpcev za eno vrstico nižje"
#: ../src/e-util/e-table-column-selector.c:279
msgid "Move selected column names to bottom"
......@@ -15705,7 +15712,7 @@ msgstr "čas relativno na trenutni čas"
#: ../src/e-util/filter.ui.h:5 ../src/mail/mail-config.ui.h:93
msgid "seconds"
msgstr "sekund"
msgstr "sekundah"
#: ../src/e-util/filter.ui.h:9
#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
......@@ -16420,11 +16427,11 @@ msgid ""
"\n"
"Click “Apply” to save your settings."
msgstr ""
"Nastavljanje poštnega računa je končano.\n"
"Nastavljanje vaše pošte je končano.\n"
"\n"
"Sedaj lahko pošto prejemate tudi s programom Evolution.\n"
"Sedaj je mogoče prejemati in pošiljati pošto s pomočjo programa Evolution.\n"
"\n"
"S klikom na gumb »Uveljavi« bodo spremembe shranjene."
"S klikom na gumb \"Uveljavi\" bodo spremembe shranjene."
#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:166
msgid "Done"
......@@ -16509,9 +16516,9 @@ msgid ""
"do not need to be filled in, unless you wish to include this information in "
"email you send."
msgstr ""
"Spodaj vnesite svoje ime in naslov elektronske pošte. Polj »dodatno« ni "
"treba izpolnjevati, razen če želite tudi te podatke vključiti v elektronsko "
"pošto, ki jo boste pošiljali."
"V spodnja polja je treba vpisati zahtevane podatke; ime in naslov "
"elektronske pošte. »Dodatnih« polj ni treba izpolnjevati, razen če želite "
"tudi te vključiti v elektronsko pošto, ki jo boste pošiljali."
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:579
#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:353
......@@ -16545,7 +16552,7 @@ msgstr "Od_govori-na:"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:721
msgid "Or_ganization:"
msgstr "Or_ganizacija:"
msgstr "_Ustanova:"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:776
msgid "Add Ne_w Signature..."
......@@ -16561,7 +16568,7 @@ msgstr "_Uredi"
#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:885
msgid "_Look up mail server details based on the entered e-mail address"
msgstr "_Izvedi poizvedbo poštnega strežnika na vpisan elektronski naslov"
msgstr "_Izvedi poizvedbo poštnega strežnika za vpisan elektronski naslov"
#. This is only a warning, not a blocker
#. complete = complete && correct;
......@@ -16588,7 +16595,7 @@ msgstr "Polje imena računa ne more biti prazno"
#: ../src/mail/e-mail-config-lookup-page.c:65
msgid "Looking up account details..."
msgstr "Iskanje podrobnosti računa ..."
msgstr "Poteka določevanje nastavitev računa ..."
#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:538
msgid "Checking for New Mail"
......@@ -16671,7 +16678,7 @@ msgstr "Ob uporabi tega računa _vedno podpiši odhodno pošto"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:584
msgid "Always enc_rypt outgoing messages when using this account"
msgstr "Za ta račun vedno šifriraj odhodna sporočila"
msgstr "Za ta račun vedno šifriraj odhodna sporočila"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:596
msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
......@@ -16737,8 +16744,7 @@ msgstr "Vrs_ta strežnika:"
msgid ""
"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
msgstr ""
"To je povzetek nastavitev, ki bodo uporabljene za dostop do elektronske "
"pošte."
"Povzetek nastavitev, ki bodo uporabljene za dostop do elektronske pošte."
#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:370
msgid "Personal Details"
......@@ -16792,14 +16798,14 @@ msgid ""
"\n"
"Click “Next” to begin."
msgstr ""
"Dobrodošli v pomočniku za poštne nastavitve programa Evolution.\n"
"Zagnali ste čarovnika za nastavitev elektronske pošte v programu Evolution.\n"
"\n"
"Kliknite »Nadaljuj« za začetek nastavljanja."
"S klikom na gumb za »nadaljevanje« začnete postopek nastavitev."
#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:171
#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:154
msgid "Welcome"
msgstr "Dobrodošli"
msgstr "Uvod"
#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:329
msgid "Account Editor"
......@@ -16962,8 +16968,8 @@ msgid ""
"Note: Underscore in the label name is used\n"
"as mnemonic identifier in menu."
msgstr ""
"Opomba: Vezaj v oznaki imena se uporablja\n"
"kot določilo hitrega dostopa do menija."
"Opomba: podčrtaj v imenu oznake določa\n"
"tipkovno bližnjico za dostop do menija."
#: ../src/mail/e-mail-label-tree-view.c:86
msgid "Color"
......@@ -17319,7 +17325,7 @@ msgstr "_Ni vsiljeno"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2580
msgid "Mark the selected messages as not being junk"
msgstr "Izbrana sporočila označi kot vsiljena"
msgstr "Izbranim sporočilom odstrani oznako vsiljenih"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2585
msgid "_Read"
......@@ -17507,7 +17513,7 @@ msgstr "Sestavi odgovor vsem prejemnikom izbranega sporočila"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2746
msgid "Al_ternative Reply…"
msgstr ""
msgstr "_Alternativni odgovor ..."
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:2748
#, fuzzy
......@@ -17726,7 +17732,7 @@ msgstr "Izbriši"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5026
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1297
msgid "Next"
msgstr "Naslednji"
msgstr "Naprej"
#: ../src/mail/e-mail-reader.c:5030
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1290
......@@ -17958,7 +17964,7 @@ msgstr "neznan pošiljatelj"
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:4003
msgid "Alternative Reply"
msgstr ""
msgstr "Alternativni odgovor"
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:4006
#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1493
......@@ -18012,14 +18018,13 @@ msgid "Preserve original message S_ubject"
msgstr "Izvirno sporočilo"
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:4188
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Sender or Recipients"
#, c-format
msgid "one recipient"
msgid_plural "%d recipients"
msgstr[0] "Pošiljatelj ali prejemniki"
msgstr[1] "Pošiljatelj ali prejemniki"
msgstr[2] "Pošiljatelj ali prejemniki"
msgstr[3] "Pošiljatelj ali prejemniki"
msgstr[0] "%d prejemnikov"
msgstr[1] "%d prejemnik"
msgstr[2] "%d prejemnika"
msgstr[3] "%d prejemniki"
#. FIXME GTK_WINDOW (composer)
#: ../src/mail/em-composer-utils.c:4609
......@@ -18236,7 +18241,7 @@ msgstr "Kopiranje sporočil v mapo %s"
#: ../src/mail/em-folder-tree.c:2313
#, c-format
msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
msgstr "Sporočil(a) ni mogoče spustiti v vrhnjo shrambo"
msgstr "Sporočil(a) ni mogoče spustiti v vrhnjo shrambo"
#. UNMATCHED is always last.
#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:445
......@@ -19035,7 +19040,7 @@ msgstr "Razpredelnica jezikov"
msgid ""
"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
"dictionary installed."
msgstr "Ta seznam jezikov vsebuje le jezike, katerih slovar imate nameščen."
msgstr " Seznam vključuje le jezike, katerih slovar je krajevno nameščen."
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:39
msgid "Check spelling while I _type"
......@@ -19046,8 +19051,9 @@ msgid ""
"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
"before taking the following checkmarked actions:"
msgstr ""
"Za pomoč pri izogibanju nesrečam in osramotitvam prek elektronske pošte, "
"vprašaj za potrditev pred izvajanjem naslednjih izbranih dejanj:"
"Za izogibanje neprijetnostim in zadregam pri pošiljanju elektronskih "
"sporočil, lahko program pred pošiljanjem zahteva potrditev nekaterih "
"možnosti:"
#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:43
......@@ -19132,7 +19138,7 @@ msgstr ""
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:74
msgid "_Folder override has precedence over Recipient override"
msgstr ""
"__Spremenjena poverila mape imajo prednost pred spremenjenim prejemnikom"
"_Spremenjena poverila mape imajo prednost pred spremenjenim prejemnikom"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:75
msgid "Send Account"
......@@ -19152,7 +19158,7 @@ msgstr "Zagon"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:84
msgid "Check for new _messages on start"
msgstr "Preveri za nova _sporočila ob zagonu"
msgstr "Ob zagonu preveri za nova _sporočila"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:85
msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
......@@ -19188,7 +19194,7 @@ msgstr "_Označi sporočila kot prebrana po"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:94
msgid "Highlight _quotations with"
msgstr "Poudari _citate z"
msgstr "Poudari _navedeno s pisavo"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:95
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:64
......@@ -19197,7 +19203,7 @@ msgstr "Izbor barve"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:96
msgid "color"
msgstr "barva"
msgstr "barve"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:97
msgid "Default character e_ncoding:"
......@@ -19209,11 +19215,11 @@ msgstr "Uporabi enake nastavitve _pogleda za vse mape"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:99
msgid "F_all back to threading messages by subject"
msgstr "_Povrni se na nitenje sporočil po zadevi"
msgstr "_Po ogledu povrni pogled na nitenje sporočil po zadevi"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:100
msgid "Delete Mail"
msgstr "Izbriši pošto"
msgstr "Brisanje pošte"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:101
msgid "Empty _trash folders"
......@@ -19221,7 +19227,7 @@ msgstr "I_zprazni mape smeti"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:102
msgid "Confirm _when expunging a folder"
msgstr "Potrdi ob _uničevanju mape"
msgstr "Zahtevaj potrditev ob trajnem brisanju mape"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:103
msgid "Confirm when emptying a _Junk folder"
......@@ -19233,15 +19239,15 @@ msgstr "Po brisanju sporočila skoči na _predhodno sporočilo"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:105
msgid "Archive Mail"
msgstr "Arhiviraj pošto"
msgstr "Arhiviranje pošte"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:106
msgid "Archive folder to use for On This Computer messages"
msgstr "Arhivska mapa za sporočila na tem računalniku"
msgstr "Nastavitev arhivske mapa za krajevna sporočila"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:107
msgid "On This Computer A_rchive folder:"
msgstr "A_rhivska mapa na tem računalniku:"
msgstr "Krajevna a_rhivska mapa:"
#. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:109
......@@ -19251,7 +19257,7 @@ msgstr "_Pokaži animirane slike"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:110
msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
msgstr ""
"O_pozori ob pošiljanju sporočil v obliki HTML tistim stikom, ki tega nočejo"
"O_pozori ob pošiljanju oblikovanih poročil stikom, ki tega niso potrdili"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:111
msgid "Loading Remote Content"
......@@ -19307,13 +19313,11 @@ msgstr "Fotografijo pošiljatelja poišči na gra_vatar.com"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:125
msgid "Displayed Message Headers"
msgstr "Pokaži glave sporočil"
msgstr "Prikaz glav sporočil"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:126
#, fuzzy
#| msgid "Show junk messages in the message-list"
msgid "Show _full mail addresses in message preview"
msgstr "Pokaži neželena sporočila na seznamu sporočil"
msgstr "Pokaži _cel elektronski naslov v predogledu sporočila"
#: ../src/mail/mail-config.ui.h:127
msgid "Mail Headers Table"
......@@ -19856,7 +19860,7 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati račun »{0}«?"
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:90
msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
msgstr "V primeru da nadaljujete, bodo vsi podatki o računu trajno izbrisani."
msgstr "Z nadaljevanjem opravila, bodo vsi podatki o računu trajno izbrisani."
#: ../src/mail/mail.error.xml.h:91
msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
......@@ -20556,7 +20560,7 @@ msgstr ""
#: ../src/mail/message-list.c:6774
msgid "There are no messages in this folder."
msgstr "V tej mapi ni sporočil."
msgstr "V tej mapi ni sporočil ..."
#: ../src/mail/message-list.etspec.h:2
msgid "Flagged"
......@@ -21436,7 +21440,7 @@ msgstr "Z uporabo elektronskega naslova"
#: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:756
msgid "requires anonymous access to your LDAP server"
msgstr ""
msgstr "zahteva brezimni dostop do strežnika LDAP"
#: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:762
msgid "Using distinguished name (DN)"
......@@ -21444,7 +21448,7 @@ msgstr "Z uporabo razločnega imena (DN)"
#: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:763
msgid "for example: uid=user,dc=example,dc=com"
msgstr ""
msgstr "na primer: uid=user,dc=example,dc=com"
#: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:771
msgid "Method:"
......@@ -21939,7 +21943,7 @@ msgstr "Uredi dneve v tedenskem pogledu od _leve proti desni"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
msgid "Allo_w direct edit of event Summary"
msgstr ""
msgstr "_Dovoli neposredno urejanje povzetka dogodka"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
msgid "Alerts"
......@@ -22025,8 +22029,8 @@ msgstr "Privzet strežnik zasedenosti"
#, no-c-format
msgid "%u and %d will be replaced by user and domain from the email address."
msgstr ""
"%u in %d bosta zamenjana s podatki uporabnika in domene iz elektronskega "
"naslova."
"Vpisa %u in %d bosta zamenjana s podatki uporabnika in domene iz "
"elektronskega naslova."
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:92
msgid "Publishing Information"
......@@ -22265,7 +22269,7 @@ msgstr "Ustvari nov celodnevni sestanek"
#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:586
#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:712